Open today: 7:30AM - 9:00PM

KINGSTON

Sắp xếp theo:

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2666MHZ

LH: (028) 3844 2008

RAM      8 GB DDR4 2133- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                2133 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ SERVER PREMIER

LH: (028) 3844 2008

Manufacturer    Kingston Technology Company- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer Part Number        KSM24RS8/8HAI- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ SERVER PREMIER

LH: (028) 3844 2008

Manufacturer    Kingston Technology Company- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer Part Number        KSM24RS8/8HAI- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ SERVER PREMIER

LH: (028) 3844 2008

Manufacturer    Kingston Technology Company- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer Part Number        KSM24RS8/8HAI- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ INTEL VALIDATED

LH: (028) 3844 2008

RAM      8 GB DDR 400- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                2133 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ INTEL VALIDATED

LH: (028) 3844 2008

RAM      8 GB DDR 400- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                2133 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ

LH: (028) 3844 2008

RAM      8 GB DDR4- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                2400 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ

LH: (028) 3844 2008

RAM      8 GB DDR4- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                2400 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ

LH: (028) 3844 2008

RAM      8 GB DDR4- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                2400 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ

LH: (028) 3844 2008

RAM      8 GB DDR4- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                2400 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ

LH: (028) 3844 2008

RAM      8 GB DDR4- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                2400 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other...

KINGSTON 8GB MODULE - DDR4 2400MHZ

LH: (028) 3844 2008

RAM      8 GB DDR4- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                2400 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other...

© Trung Tâm Bảo Hành Vienmaytinh.com Smartphone Laptop Tablet
Lien he vienmaytinh
Lien he vienmaytinh