Open today: 7:30AM - 9:00PM

SANDISK

Sắp xếp theo:

SANDISK ULTRA SDHC/SDXC MEMORY CARD 8 GB

LH: (028) 3844 2008

Thẻ nhớ Ultra SDHC / SDXC         - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              8 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay...

SANDISK ULTRA SDHC/SDXC MEMORY CARD 16 GB

LH: (028) 3844 2008

Thẻ nhớ Ultra SDHC / SDXC         - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              16 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay...

SANDISK ULTRA SDHC/SDXC MEMORY CARD 32 GB

LH: (028) 3844 2008

Thẻ nhớ Ultra SDHC / SDXC         - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              32 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay...

SANDISK ULTRA SDHC/SDXC MEMORY CARD 64 GB

LH: (028) 3844 2008

Thẻ nhớ Ultra SDHC / SDXC         - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              64 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay...

SANDISK ULTRA SDHC/SDXC MEMORY CARD 128 GB

LH: (028) 3844 2008

Thẻ nhớ Ultra SDHC / SDXC         - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              128 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay...

SANDISK ULTRA PLUS SDHC/SDXC MEMORY CARD 16 GB

LH: (028) 3844 2008

Thẻ nhớ SDHC / SDXC Ultra PLUS- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              16 GB    - còn sẳn linh kiện Zin...

SANDISK ULTRA PLUS SDHC/SDXC MEMORY CARD 64 GB

LH: (028) 3844 2008

Thẻ nhớ SDHC / SDXC Ultra PLUS- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              64 GB    - còn sẳn linh kiện Zin...

SANDISK ULTRA PLUS SDHC/SDXC MEMORY CARD 128 GB

LH: (028) 3844 2008

Thẻ nhớ SDHC / SDXC Ultra PLUS- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              128 GB  - còn sẳn linh kiện Zin...

SANDISK ULTRA PLUS MICROSDXC 16 GB

LH: (028) 3844 2008

Sức chứa              16 GB    - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ đọc          lên đến 98 MB / s- còn sẳn linh...

SANDISK ULTRA PLUS MICROSDXC 32 GB

LH: (028) 3844 2008

Sức chứa              32 GB    - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ đọc          lên đến 98 MB / s- còn sẳn linh...

SANDISK ULTRA PLUS MICROSDXC 64 GB

LH: (028) 3844 2008

Sức chứa              64 GB    - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ đọc          lên đến 100 MB / s- còn sẳn linh...

SANDISK ULTRA PLUS MICROSDXC 128 GB

LH: (028) 3844 2008

Sức chứa              128 GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ đọc          lên đến 100 MB / s- còn sẳn linh...

© Trung Tâm Bảo Hành Vienmaytinh.com Smartphone Laptop Tablet
Lien he vienmaytinh
Lien he vienmaytinh