Open today: 7:30AM - 9:00PM

CẤP CỨU DỮ LIỆU

Sắp xếp theo:

ZOTAC 120GB TD400 SSD SATA III 6.0 GB/S

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           120 GB Flash Memory Solid State- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZTSSD-S11-120G-MD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       3.84 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.9 x 2.8 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.94 x 2.76 x 0.26 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          120- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Interface       Serial ATA-600- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Rotational Speed       1 RPM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC 240GB MD500 SSD SATA III 6.0 GB/S

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           240 GB Flash Memory Solid State- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZTSSD-S11-240G-MD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.6 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.9 x 2.8 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.94 x 2.76 x 0.26 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          240.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Interface       Serial ATA-600- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC 240GB PREMIUM EDITION SSD SATA III 6.0 GB/S

LH: (028) 3844 2008

Max Screen Resolution 2560 x 1600- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RAM      DDR3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Memory Speed                954 MHz- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Graphics Coprocessor    Nvidia GeForce- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Chipset Brand    nvidia- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Graphics Card Ram Size 1 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    ZT-71304-20L- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZT-71304-20L- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       14.1 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       5.8 x 4.4 x 1.5 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           5.75 x 4.41 x 1.5 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC 480GB PREMIUM EDITION SSD SATA III 6.0 GB/S

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           240 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Graphics Card Ram Size 256 MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZTSSD-A5P-240G- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       2 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.9 x 2.7 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.9 x 2.7 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          240- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC SONIX PCIE 480GB SSD NVME 1.2 PCIE GEN 3 X 4

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           480 GB Flash Memory Solid State- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZTSSD-PG3-480G-LED- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       5.51 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       7.2 x 2.8 x 2.9 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           7.17 x 2.81 x 2.91 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          480.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC SONIX PCIE 480GB SSD NVME 1.2 PCIE GEN 3 X 4

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           480 GB PCI Express 3.0 x4 (NVMe)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZTSSD-PG3-480G-GE- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         PC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       7 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       7 x 2.7 x 0.8 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           7 x 2.7 x 0.8 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          480- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC T400 120GB SSD SATA III 6.0 GB/S

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           120 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZTSSD-S11-120G-MD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       8 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       6 x 5.8 x 1 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           6 x 5.75 x 1 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC T400 240GB SSD SATA III 6.0 GB/S

LH: (028) 3844 2008

240GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA III 6.0 Gb/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

up to 550 MB/s Read- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

up to 450 MB/s Write- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC T500 120GB SSD SATA III 6.0 GB/S

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           240 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Graphics Card Ram Size 256 MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZTSSD-A5P-240G- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       2 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.9 x 2.7 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.9 x 2.7 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          240- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC T500 240GB SSD SATA III 6.0 GB/S

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           480 GB PCI Express 3.0 x4 (NVMe)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZTSSD-PG3-480G-GE- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         PC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       7 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       7 x 2.7 x 0.8 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           7 x 2.7 x 0.8 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          480- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

ZOTAC T500 960GB SSD SATA III 6.0 GB/S

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           240 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Graphics Card Ram Size 256 MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       ZOTAC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       ZTSSD-A5P-240G- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       2 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.9 x 2.7 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.9 x 2.7 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          240- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

IPHONE X TESLA 64GB

2,060,000₫

IPHONE XII

605,800₫

IPHONE X 64GB

459,800₫

IPHONE XR 64GB

399,800₫

IPHONE XR 128GB

439,800₫

© Institute - Viện Laptop Điện Thoại PC Cứu dữ liệu
Lien he vienmaytinh