Cả T7 & Chủ nhật 7:30 - 20:30

Hãng IBM

Hdd Ibm Sata 160Gb - 2.5'

96,000₫

Product Identifiers - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand    IBM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       883436054928 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               160GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   7200RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             Serial ATA - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              Linux - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height   0.6 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width    2.8 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth   4 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Ibm Sata 500Gb - 2.5'

1,000₫

Product Identifiers - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand         IBM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model         42D0707 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC  102646086018, 883436054898 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure    Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity     500GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size  16MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type  HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed      7200RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface      SAS, SATA I, SATA II, SCSI, Serial ATA - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation Laptop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform     PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate   600Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor         2.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hot Swap   Yes - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height         0.6 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width         2.8 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth         3.9 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight        0.5 lbs - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt