Open today: 7:30AM - 9:00PM

LAPTOP

Sắp xếp theo:

TOSHIBA PSMD9A-007002

162,000₫

Màn hình TOSHIBA PSMD9A-007002

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSMD9A-007002

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSMD9A-007002

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSMD9A-007002

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSMD9A-007002

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSMD9A-007002

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSMD9A-007002

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSMD9A-007002

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSMD9A-007002

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSMD9A-007002

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSMD9A-007002

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSMD9A-007002

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSMD9A-007002

Không quay

Máy nóng

TOSHIBA PSMD9A-009002

231,000₫

Màn hình TOSHIBA PSMD9A-009002

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSMD9A-009002

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSMD9A-009002

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSMD9A-009002

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSMD9A-009002

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSMD9A-009002

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSMD9A-009002

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSMD9A-009002

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSMD9A-009002

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSMD9A-009002

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSMD9A-009002

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSMD9A-009002

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSMD9A-009002

Không quay

Máy nóng

TOSHIBA PSPC5A-00U00E

326,000₫

Màn hình TOSHIBA PSPC5A-00U00E

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSPC5A-00U00E

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSPC5A-00U00E

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSPC5A-00U00E

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSPC5A-00U00E

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSPC5A-00U00E

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSPC5A-00U00E

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSPC5A-00U00E

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSPC5A-00U00E

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSPC5A-00U00E

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSPC5A-00U00E

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSPC5A-00U00E

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSPC5A-00U00E

Không quay

Máy nóng

TOSHIBA PSPCDA-00F00D

315,000₫

Màn hình TOSHIBA PSPCDA-00F00D

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSPCDA-00F00D

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSPCDA-00F00D

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSPCDA-00F00D

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSPCDA-00F00D

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSPCDA-00F00D

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSPCDA-00F00D

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSPCDA-00F00D

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSPCDA-00F00D

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSPCDA-00F00D

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSPCDA-00F00D

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSPCDA-00F00D

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSPCDA-00F00D

Không quay

Máy nóng

TOSHIBA PSPCDA-00L00D

622,000₫

Màn hình TOSHIBA PSPCDA-00L00D

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSPCDA-00L00D

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSPCDA-00L00D

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSPCDA-00L00D

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSPCDA-00L00D

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSPCDA-00L00D

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSPCDA-00L00D

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSPCDA-00L00D

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSPCDA-00L00D

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSPCDA-00L00D

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSPCDA-00L00D

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSPCDA-00L00D

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSPCDA-00L00D

Không quay

Máy nóng

TOSHIBA PSPCDA-01L00D

342,000₫

Màn hình TOSHIBA PSPCDA-01L00D

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSPCDA-01L00D

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSPCDA-01L00D

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSPCDA-01L00D

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSPCDA-01L00D

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSPCDA-01L00D

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSPCDA-01L00D

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSPCDA-01L00D

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSPCDA-01L00D

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSPCDA-01L00D

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSPCDA-01L00D

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSPCDA-01L00D

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSPCDA-01L00D

Không quay

Máy nóng

General
CPU Intel® Core™2 Duo processor T9550 (2.66GHz, 1066MHz FSB, 6MB L2 Cache)
Operating System Genuine Windows Vista® Business 32bit SP1 (OEM) (includes recovery media for downgrading to Windows® XP Professional)
Screen Size 17.0” TruBrite® Widescreen XGA+ TFT Active Matrix 200NIT CSV Display (1440 x 900)
Memory 4GB DDR2 (2GB + 2GB) (800MHz)
Storage 800GB (400GB + 400GB) (5400rpm) SATA
Graphics ATI Mobility Radeon™ HD 3650 (512MB discrete video memory and up to 1279MB using HyperMemory™ technology)
Optical Disc Drive DVD-SuperMulti Drive
Audio Intel® High Definition Audio Sound
Sound Stereo speakers
Webcam Yes
Buttons and Pointing device 103 key (including 10 key numeric pad) Windows Vista keyboard, 6 Buttons (CD Play), Wide TouchPad™ pointing device
BIOS ACPI, PnP, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS, PCI, BIOS support
Power Supply 120W Worldwide AC Adaptor
Security Biometric security with advanced Fingerprint sensor with Toshiba Fingerprint Utility, Hard Disk password prevents unauthorised access to the Hard Drive and can be synchronised with the user password, Kensington® cable lock slot for optional theft protection devices, User and supervisor password prevents unauthorised access to startup the Notebook at the BIOS level
Software Adobe® Acrobat Reader® 9.0, Camera assistant software, Microsoft® Office 2007 (60 day trial), Microsoft® Windows Live™ OneCare™ v2.0 (90 day trial), Toshiba Business Card reader, Toshiba Face recognition, Toshiba User's Manual, Toshiba Value Added Package (inc Toshiba Assist, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Console, Toshiba Recovery), Ulead® MovieFactory®
Expansion
PC Card / Express Card slot 1x PCI Express Card
TV-Out Port VGA
USB Ports 4x USB Ports (3x USB 2.0 Sleep and Charge + 1x eSATA/USB Combo)
Bridge Media Adaptor 5-in-1 card reader Adaptor [Secure Digital® (SD), Memory Stick™, Memory Stick PRO™, MultiMediaCard, miniSD™ (with SD adaptor), xD™ Picture Card]
Communication
LAN Integrated 1Gbit TX Ethernet
Wireless LAN 802.11(a/g/n)
Integrated Bluetooth™ V2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Weight (from) 3.25kg
Battery 6 Cell Lithium-Ion battery (up to 3 hours)
Dimensions (W x D x H(front/back)) 398mm x 288mm x 34.6/38.9mm

TOSHIBA PSPCDA-01N00D

346,000₫

Màn hình TOSHIBA PSPCDA-01N00D

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSPCDA-01N00D

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSPCDA-01N00D

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSPCDA-01N00D

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSPCDA-01N00D

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSPCDA-01N00D

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSPCDA-01N00D

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSPCDA-01N00D

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSPCDA-01N00D

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSPCDA-01N00D

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSPCDA-01N00D

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSPCDA-01N00D

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSPCDA-01N00D

Không quay

Máy nóng

General
CPU Intel® Core™2 Duo processor P8600 (2.4GHz, 1066MHz FSB, 3MB L2 Cache) Help
Operating System Genuine Windows Vista® Business 32bit SP1 (OEM) (includes recovery media for downgrading to Windows® XP Professional) Help
Screen Size 17.0” TruBrite® Widescreen XGA+ TFT Active Matrix 200NIT CSV Display (1440 x 900) Help
Memory 2GB DDR2 (800MHz) expandable to 4GB Help
Storage 250GB (5400rpm) SATA Help
Graphics ATI Mobility Radeon™ HD 3470 (256MB discrete video memory and up to 767MB using HyperMemory™ technology) Help
Optical Disc Drive DVD-SuperMulti Drive Help
Audio Intel® High Definition Audio Sound Help
Sound Stereo speakers Help
Webcam Yes Help
Buttons and Pointing device 103 key (including 10 key numeric pad) Windows Vista keyboard, 6 Buttons (CD Play), Wide TouchPad™ pointing device Help
BIOS ACPI, PnP, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS, PCI, BIOS support Help
Power Supply 120W Worldwide AC Adaptor Help
Security Biometric security with advanced Fingerprint sensor with Toshiba Fingerprint Utility, Hard Disk password prevents unauthorised access to the Hard Drive and can be synchronised with the user password, Kensington® cable lock slot for optional theft protection devices, User and supervisor password prevents unauthorised access to startup the Notebook at the BIOS level  
Software Adobe® Acrobat Reader® 9.0, Camera assistant software, Microsoft® Office 2007 (60 day trial), Microsoft® Windows Live™ OneCare™ v2.0 (90 day trial), Toshiba Business Card reader, Toshiba Face recognition, Toshiba User's Manual, Toshiba Value Added Package (inc Toshiba Assist, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Console, Toshiba Recovery), Ulead® MovieFactory®  
 
Expansion
PC Card / Express Card slot 1x PCI Express Card Help
TV-Out Port VGA Help
USB Ports 4x USB Ports (3x USB 2.0 Sleep and Charge + 1x eSATA/USB Combo) Help
Bridge Media Adaptor 5-in-1 card reader Adaptor [Secure Digital® (SD), Memory Stick™, Memory Stick PRO™, MultiMediaCard, miniSD™ (with SD adaptor), xD™ Picture Card] Help
 
Communication
LAN Integrated 1Gbit TX Ethernet Help
Wireless LAN 802.11(a/g/n) Help
Integrated Bluetooth™ V2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) Help
Physical Description
Weight (from) 3.25kg Help
Battery 6 Cell Lithium-Ion battery (up to 3 hours) Help
Dimensions (W x D x H(front/back)) 398mm x 288mm x 34.6/38.9mm  

TOSHIBA PSSERA-003002

234,000₫

Màn hình TOSHIBA PSSERA-003002

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSSERA-003002

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSSERA-003002

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSSERA-003002

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp
 2. Bị lỗi màn hình xanh
 3. Không vào được windown.
 4. Máy tính không khởi động được
 5. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSSERA-003002

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSSERA-003002

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSSERA-003002

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSSERA-003002

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSSERA-003002

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSSERA-003002

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSSERA-003002

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSSERA-003002

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSSERA-003002

Không quay

Máy nóng

General
CPU Intel® Core™ i5 processor 2410M (2.30/2.90GHz, 1333MHz FSB, 3MB L2 Cache)
Operating System Windows® 7 Professional 32 bit (OEM) and Windows® 7 Professional 64 bit (OEM)
Chipset Intel® HM65 Express Chipset
Screen Size 15.6" Widescreen XGA TFT Active Matrix Display (1366 x 768) with LED backlighting
Resolution 1366 x 768
Memory 4GB DDR3 (1333Mhz)
RAM slot allocation One slot used, One slot free
Storage 320GB (7200rpm) SATA
Graphics Intel® Graphics Media Accelerator HM65
Optical Disc Drive DVD-SuperMulti Drive
Audio Intel® High Definition Audio Sound
Sound Stereo speakers
Webcam Integrated Web Camera (640 x 480)
Buttons and Pointing device Keyboard with 10 key numeric keypad and Wide TouchPad™ pointing device, 2 Buttons (Eco Mode & Presentation)
BIOS ACPI, PnP, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS, PCI BIOS Support, Boot Device, TSETUP
Standard Warranty* 1 Year limited international parts and labour warranty, Australia and New Zealand warranty includes complimentary courier pick-up and return service
Power Supply 75W Worldwide AC Adaptor
Security Biometric security with advanced Fingerprint sensor with Toshiba Fingerprint Utility, Hard Disk password prevents unauthorised access to the Hard Drive and can be synchronised with the user password, Kensington® cable lock slot for optional theft protection devices, Toshiba EasyGuard HDD protection with 3D motion sensors, Trusted Platform Module (TPM) for hardware encryption, User and supervisor password prevents unauthorised access to startup the Notebook at the BIOS level, XD-Bit to aid protection against malicious code
Software Adobe® Acrobat Reader® 9.0, Norton Internet Security™ 2010 (Trial Version), Toshiba DVD Player, Toshiba Face recognition, Toshiba User's Manual, Toshiba Value Added Package (inc Toshiba Assist, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Console, Toshiba Recovery)
Expansion
PC Card / Express Card slot 1x PCI Express Card
TV-Out Port VGA
USB Ports 3x USB 2.0 Ports (2x USB 2.0 + 1x eSATA/USB Combo)
Bridge Media Adaptor Bridge Media slot
Serial Port Yes
SVGA Video Port RGB
Display port Mini display port
Communication
LAN Intel® 1Gbit TX Ethernet
Wireless LAN Integrated Intel® 802.11 a/g/n
Physical Description
Weight (from) 2.80kg
Battery 6 Cell 5100mAh Lithium-Ion battery (up to 4 hours)
Dimensions (W x D x H(front/back)) 374mm x 250.5mm x 33.4/37.6mm
Colour Variation Black Chrome
Compliance ROHS compliant, ENERGY STAR® 5.0 qualified , Eco Utility Software, Temperature (Operating): 5° to 35°C; Thermal gradient (Operating): 15°C/hour; Relative humidity (Operating): 20% to 80%; Shock (Operating): 10G; Vibration (Operating): 0.5G

TOSHIBA PSSERA-00C002

234,000₫

Màn hình TOSHIBA PSSERA-00C002

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSSERA-00C002

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSSERA-00C002

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSSERA-00C002

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp
 2. Bị lỗi màn hình xanh
 3. Không vào được windown.
 4. Máy tính không khởi động được
 5. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSSERA-00C002

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSSERA-00C002

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSSERA-00C002

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSSERA-00C002

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSSERA-00C002

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSSERA-00C002

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSSERA-00C002

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSSERA-00C002

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSSERA-00C002

Không quay

Máy nóng

General
CPU Intel® Core™ i5 processor 2430M (2.40/3.00GHz, 1333MHz FSB, 3MB L2 Cache)
Operating System Windows® 7 Professional 32 bit with Service Pack 1(OEM) and
Windows® 7 Professional 64 bit with Service Pack 1(OEM)
Chipset Intel® HM65 Express Chipset
Screen Size 15.6" Widescreen XGA TFT Active Matrix Display (1366 x 768) with LED backlighting
Resolution 1366 x 768
Screen Aspect Ratio 16:9
Memory 4GB DDR3 (1066MHz)
RAM slot allocation One slot used, One slot free. Memory expandable to 8GB
Storage 320GB (7200rpm) SATA
Graphics Intel® Graphics Media Accelerator HM65
Optical Disc Drive DVD-SuperMulti Drive
Audio Intel® High Definition Audio Sound
Sound Stereo speakers
Webcam Yes
Buttons and Pointing device Keyboard with 10 key numeric keypad and Wide TouchPad™ pointing device, 2 Buttons (Eco Mode & Presentation)
BIOS ACPI, PnP, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS, PCI BIOS Support, Boot Device, TSETUP
Standard Warranty* 1 Year limited international parts and labour warranty, Australia and New Zealand warranty includes complimentary courier pick-up and return service
Power Supply 75W Worldwide AC Adaptor
Security Biometric security with advanced Fingerprint sensor with Toshiba Fingerprint Utility, Hard Disk password prevents unauthorised access to the Hard Drive and can be synchronised with the user password, Kensington® cable lock slot for optional theft protection devices, Toshiba EasyGuard HDD protection with 3D motion sensors, Trusted Platform Module (TPM) for hardware encryption, User and supervisor password prevents unauthorised access to startup the Notebook at the BIOS level, XD-Bit to aid protection against malicious code
Software Adobe® Acrobat Reader® 9.0, Norton Internet Security™ 2010 (Trial Version), Toshiba DVD Player, Toshiba Face recognition, Toshiba Value Added Package (inc Toshiba Assist, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Console, Toshiba Recovery)
Expansion
PC Card / Express Card slot 1x PCI Express Card
TV-Out Port VGA
USB Ports 4x USB Ports (3x USB 2.0 + 1x eSATA/USB Combo)
Bridge Media Adaptor Bridge Media slot
Serial Port Yes
SVGA Video Port RGB
Communication
LAN Integrated 1Gbit TX Ethernet
Wireless LAN 802.11(a/g/n)
Physical Description
Weight (from) 2.80kg
Battery 6 Cell 5100mAh Lithium-Ion battery (up to 4 hours)
Dimensions (W x D x H(front/back)) 374mm x 250.5mm x 33.4/37.6mm
Colour Variation Black Chrome
Compliance ROHS compliant, ENERGY STAR® 5.0 qualified , Eco Utility Software, Temperature (Operating): 5° to 35°C; Thermal gradient (Operating): 15°C/hour; Relative humidity (Operating): 20% to 80%; Shock (Operating): 10G; Vibration (Operating): 0.5G

TOSHIBA PSSERA-0JU002

234,000₫

Màn hình TOSHIBA PSSERA-0JU002

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSSERA-0JU002

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSSERA-0JU002

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSSERA-0JU002

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSSERA-0JU002

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSSERA-0JU002

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSSERA-0JU002

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSSERA-0JU002

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSSERA-0JU002

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSSERA-0JU002

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSSERA-0JU002

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSSERA-0JU002

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSSERA-0JU002

Không quay

Máy nóng

TOSHIBA PSSESA-0F201K

240,000₫

Màn hình TOSHIBA PSSESA-0F201K

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSSESA-0F201K

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSSESA-0F201K

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSSESA-0F201K

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSSESA-0F201K

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSSESA-0F201K

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSSESA-0F201K

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSSESA-0F201K

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSSESA-0F201K

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSSESA-0F201K

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSSESA-0F201K

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSSESA-0F201K

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSSESA-0F201K

Không quay

Máy nóng

General
CPU Intel® Core™ i5 processor 3320M (2.6 GHz - 3.3 GHz (Dual Cores) 1600MHz FSB, 3MB L3 cache)
Operating System Windows® 7 Professional 32 bit with Service Pack 1(OEM) and
Windows® 7 Professional 64 bit with Service Pack 1(OEM)
Chipset Intel® HM76
Screen Size 15.6" Widescreen HD LED Backlit Display (1366 x 768)
Resolution 1366 x 768
Screen Aspect Ratio 16:9
Memory 4GB DDR3 (1600Mhz)
RAM slot allocation One slot used, one slot available. Total memory expandable to 16GB
Storage 500GB (5400rpm) SATA
Graphics Intel® HD Graphics 4000
Optical Disc Drive DVD-SuperMulti Drive
Audio Microphone & Headphone ports
Sound Stereo speakers
Buttons and Pointing device Touchpad with Gesture
Standard Warranty* 1 Year limited international parts and labour warranty, Australia and New Zealand warranty includes complimentary courier pick-up and return service
Security 3D Hard Drive Shock Sensor, Kensington® cable lock slot for optional theft protection devices, Trusted Platform Module (TPM) for hardware encryption
Software Eco Utility, Evernote, Microsoft® Office 365 Trial, Norton Internet Security™ (Trial Version), Norton Online Backup Utility, Splashtop (remote desktop), Toshiba Desktop Assist, TOSHIBA PC Health Monitor, Toshiba Peak Shift, TOSHIBA Recovery Media Creator, TOSHIBA Resolution+™, Toshiba Video Player, User Guide
Expansion
USB Ports 4x USB Ports (3 x Hi-Speed USB 2.0 + 1 x USB 3.0) + Sleep and Charge
Bridge Media Adaptor SD Slot
Serial Port Yes
SVGA Video Port RGB
HDMI Yes
Communication
LAN 1Gbps LAN
Wireless LAN 802.11(b/g/n)
Integrated Bluetooth™ Toshiba Bluetooth™ V4.0
Physical Description
Weight (from) 2.40kg
Battery 6 Cell
Dimensions (W x D x H(front/back)) 374mm x 250.5mm x 33.4/37.6mm
Colour Variation Grey
Keyboard Colour Matt Black
Compliance EPEAT® gold rating, ENERGY STAR® 5.0 qualified, ROHS Compliant

TOSHIBA PSSG0A-01X01R

148,000₫

Màn hình TOSHIBA PSSG0A-01X01R

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin TOSHIBA PSSG0A-01X01R

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím TOSHIBA PSSG0A-01X01R

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram TOSHIBA PSSG0A-01X01R

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng TOSHIBA PSSG0A-01X01R

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng TOSHIBA PSSG0A-01X01R

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi TOSHIBA PSSG0A-01X01R

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main TOSHIBA PSSG0A-01X01R

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn TOSHIBA PSSG0A-01X01R

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: TOSHIBA PSSG0A-01X01R

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): TOSHIBA PSSG0A-01X01R

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng TOSHIBA PSSG0A-01X01R

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan TOSHIBA PSSG0A-01X01R

Không quay

Máy nóng

General
CPU Intel® Core™ i3 processor 4005U (Dual Core 1.7GHz, 1600MHz MC, 3MB L2 Cache)
Operating System Windows® 7 Professional 32Bit or
Windows® 7 Professional 64Bit
+ Windows 8.1 64Bit Upgrade Media (DVD)
Screen Size 15.6" Widescreen HD LED Backlit Display (1366 x 768)
Resolution 1366 x 768
Screen Aspect Ratio 16:9
Memory 4GB DDR3L (1066Mhz)
RAM slot allocation Total memory expandable to 16GB (authorised service required)
Storage 500GB (5400rpm) SATA
Graphics Intel® HD Graphics 4400
Optical Disc Drive DVD-SuperMulti Drive
Audio Combined Microphone & Headphone ports
Sound Stereo speakers
Webcam HD Webcam/Microphone
Buttons and Pointing device Touchpad with Gesture
Standard Warranty* 1 year limited international parts and labour warranty, including complimentary courier pick-up and return service in Australia and New Zealand
Security Device Access Control, Face Recognition Log-on (Refer to Software Section), Kensington® cable lock slot for optional theft protection devices, Toshiba EasyGuard HDD protection with 3D motion sensors, Trusted Platform Module (TPM) for hardware encryption, User and supervisor password prevents unauthorised access to startup the Notebook at the BIOS level
Software 1 month trial for new Microsoft® Office 365 customers., Adobe® Acrobat Reader® 9.0, Norton Internet Security™ (Trial Version), Toshiba DVD Player, Toshiba Face Recognition on Webcam and applicable on Win 8.1, Toshiba User's Manual, Toshiba Value Added Package (inc Toshiba Assist, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Console, Toshiba Recovery)
Expansion
USB Ports 3x USB Ports (2x USB 3.0 + 1x USB 2.0) + Sleep & Charge
Bridge Media Adaptor Bridge Media Slot (SD, SDXC, SDHC, MMC)
SVGA Video Port RGB
HDMI Yes
Communication
LAN GBit TX Ethernet
Wireless LAN Integrated Intel® 802.11 ac + a/g/n
Integrated Bluetooth™ Toshiba Bluetooth™ V4.0
Physical Description
Weight (from) 2.30kg
Battery 4 cell 45Wh High Capacity Smart Lithium-Ion battery (up to 7.5 hours)
Dimensions (W x D x H(front/back)) 379.0mm(W) x 258.0mm(D) x 23.95(Front)/28.5mm max (front/Rear)(H)
Colour Variation Graphite Black
Compliance EPEAT® gold rating, ENERGY STAR® 5.0 qualified, ROHS Compliant

IPHONE X TESLA 64GB

2,060,000₫

IPHONE XII

605,800₫

IPHONE X 64GB

459,800₫

IPHONE XR 64GB

399,800₫

IPHONE XR 128GB

439,800₫

© Trungtambaohanh.com 16 năm Uy Tín - Sửa chữa Laptop Điện Thoại
Lien he vienmaytinh