Open today: 7:30AM - 9:00PM

Ổ CỨNG HDD SSD VERBATIM

Sắp xếp theo:

128GB VX450 EXTERNAL SSD 128 GB SOLID STATE DRIVE STORE N GO VERBATIM

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           128 GB External- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    47680- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       47680- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.6 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.4 x 0.4 x 1.9 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.39 x 0.41 x 1.85 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     verbatim 47680 vx450 external ssd (128gb)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          128- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

1TB STORE N GO PORTABLE HARD DRIVE, USB 3.0 DIAMOND BLACK 1 TB DRIVE

LH: (028) 3844 2008

RAM      2000 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive           2 TB Portable- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Number of USB 3.0 Ports              1- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    VERBATIM AMERICAS LLC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       53177- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         PC;Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       5.3 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.1 x 0.7 x 4.7 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.11 x 0.71 x 4.72 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

1TB STORE N GO PORTABLE HARD DRIVE, USB 3.0 DIAMOND SILVER 1 TB DRIVE

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           Portable- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Number of USB 3.0 Ports              1- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       99373- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.32 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.2 x 4.7 x 0.6 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.19 x 4.69 x 0.56 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Silver- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

256GB VX450 EXTERNAL SSD 256 GB SOLID STATE DRIVE STORE N GO VERBATIM

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           256 GB External- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       47681- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.6 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.4 x 0.4 x 1.9 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.39 x 0.41 x 1.85 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          250- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

3TB STORE N SAVE DESKTOP HARD DRIVE, USB 3.0 DIAMOND BLACK 3 TB DRIVE

LH: (028) 3844 2008

Screen Size         3.5 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive           3 TB desktop- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    VERBATIM AMERICAS LLC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       97581- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         pc, mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.72 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       4.7 x 7 x 1.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           4.74 x 7 x 1.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     BLACK- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

53195 STORE 'N' GO USB 3.0 PORTABLE HARD DRIVE 2TB, BLACK

LH: (028) 3844 2008

Thông số kỹ thuật- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng        2TB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Card đi kèm        - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  • USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Phụ kiện kèm theo          - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  • -- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

EXTERNAL HARD DRIVE 2.5 STORE N GO 2TB USB 3.0 BLACK IC-53177

LH: (028) 3844 2008

Brand Name       Sabrent- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    EC-UASP- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       EC-UASP- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       2.08 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       5.3 x 0.6 x 2.9 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           5.31 x 0.59 x 2.91 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

HARD DISK STORE'N'GO VERBATIM 1000GB USB 3.0 EXTERNAL 2,5" 1TB POWERED 53023

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           2 TB desktop- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

National Stock Number 7025-01-618-6050- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    97580- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       97580- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         PC, Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.55 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       4.7 x 7 x 1.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           4.74 x 7 x 1.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

HARD DISK VERBATIM 3TB USB 3.0 EXTERNAL HD 3,5" STORAGE 47673 ULTRA FAST

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       5.9 x 1.6 x 6.7 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       7.8 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Shipping Weight               7.8 ounces (View shipping rates and policies)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer    Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

ASIN      B00ZSG009M- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       53195- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Customer Reviews          Be the first to review this item  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0.0 out of 5 stars- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Date first available at Amazon.com          June 26, 2015- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

NEW 47622 STORE N GO 128GB USB 3.0 EXTERNAL SSD 128 GB SOLID STATE DRIVE

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           128 GB External- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

National Stock Number 7025-01-626-3074- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    VERBATIM AMERICAS LLC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       47622- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.44 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       2.1 x 3.7 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           2.13 x 3.66 x 0.35 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Flash Memory Size          128- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

NEW 97394 1TB TITAN XS PORTABLE HARD DRIVE, USB 3.0 BLACK 1 TB DRIVE SUPERSPEED

LH: (028) 3844 2008

Shipping Information     View shipping rates and policies- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer    VERBATIM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

ASIN      B017O2HCEI- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       97394 (004)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Customer Reviews          Be the first to review this item  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0.0 out of 5 stars- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

NEW 99399 4TB STORE N SAVE DESKTOP HARD DRIVE, USB 3.0 DIAMOND BLACK 4 TB DRIVE

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           Desktop- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       99399- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         pc, mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.95 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       4.7 x 7 x 1.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           4.74 x 7 x 1.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Rotational Speed       7200 RPM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

IPHONE X TESLA 64GB

2,060,000₫

IPHONE XII

605,800₫

IPHONE X 64GB

459,800₫

IPHONE XR 64GB

399,800₫

IPHONE XR 128GB

439,800₫

© Institute - Viện Laptop Điện Thoại PC Cứu dữ liệu
Lien he vienmaytinh