Cả T7 & Chủ nhật 7:30 - 20:30

ADDLINK

Addlink T50 Otg Flash Drive 32Gb

LH: (028) 3844 2008

Capacity 32B - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimension 31x12x48 mm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Wight 4 g - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Speed ​​USB 2.0 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Voltage 5V (MAX) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

compatibility - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Supported Micro USB devices Supported USB Host Operating Systems - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Microsoft Windows 2000 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Microsoft Windows XP - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Microsoft Windows Vista- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Microsoft Windows 7 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Microsoft Windows 8 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Microsoft Windows 8.1 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Mac OS 9.0 or higher Linux Kernel 2.4.2 or higher - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature 0 ~ +60 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Temperature -20 ~ + 60- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Addlink T50 Otg Flash Drive 8Gb

LH: (028) 3844 2008

Dung lượng ổ cứng          8GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6106294448574- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      Addlink- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          xấp xỉ 3.3 x 1.2 x 0.8 cm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Addlink T50 Otg Flash Drive 16Gb

LH: (028) 3844 2008

Dung lượng ổ cứng          16GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6106825098094- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      Addlink- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          xấp xỉ 2 x 5 x 3 cm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Addlink T10 Otg Flash Drive 32Gb

LH: (028) 3844 2008

Dimensions        36 mm x 14 mm x 10 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 5.5g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               8GB , 16GB, 32GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Connection Interface     USB 2.0 / Micro USB (OTG)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             5 Years Warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Ordering Information     ad08GBT10R2, ad16GBT10R2, ad32GBT10R2- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Addlink T10 Otg Flash Drive 16Gb

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          16GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6106821480992- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      Addlink- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          xấp xỉ 2 x 5 x 3 cm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Addlink T10 Otg Flash Drive 8Gb

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          8GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6103213062569- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      Addlink- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Addlink T60 Type-C Flash Drive 64Gb

LH: (028) 3844 2008

Dimensions        35.6 mm x 12.2 mm x 6.0 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 10g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16GB , 32GB, 64GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Connection Interface     USB 3.1(Type-C) / USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             5 Years Warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Ordering Information     ad16GBT60R3, ad32GBT60R3, ad64GBT60R3, ad16GBT60B3, ad32GBT60B3, ad64GBT60B3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Addlink T60 Type-C Flash Drive 32Gb

LH: (028) 3844 2008

Dimensions        35.6 mm x 12.2 mm x 6.0 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 10g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16GB , 32GB, 64GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Connection Interface     USB 3.1(Type-C) / USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             5 Years Warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Ordering Information     ad16GBT60R3, ad32GBT60R3, ad64GBT60R3, ad16GBT60B3, ad32GBT60B3, ad64GBT60B3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Addlink T60 Type-C Flash Drive 16Gb

LH: (028) 3844 2008

Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand    Addlink- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       9.07 g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.6 x 0.6 x 1.2 cm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer reference              T60- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Gold- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Computer Memory Type              DIMM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Interface       USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Addlink T80 Type-C Flash Drive 128Gb

LH: (028) 3844 2008

Dimensions        41.00 mm x 12.5 mm x 6.8 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 5g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16GB, 32GB, 64GB, 128GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Connection Interface     USB 3.1 Gen 1 (backwards compatible with USB 2.0)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Certificates         CE, FCC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             5 years- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Ordering Information     ad32GBT80B3, ad64GBT80B3, ad128GBT80B3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tìm kiếm

Linh kiện theo máy

Mini Pc Gpd Micro

100,000₫

Stormbook Sb1401

1,140,000₫

Dell Xps 13 7390

1,140,000₫

© Tuyển gấp 100 kỹ thuật điện thoại Laptop iPhone iPad