Open today: 7:30AM - 9:00PM

FLASH DRIVER

SUPERSONIC BOOST XT USB 3.1, GEN. 1 (USB 3.0) FLASH DRIVES PEF8GSBUSB

LH: (028) 3844 2008

Brand    Patriot- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       22.7 g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       6 x 2 x 1.2 cm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       PEF8GSBUSB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    PEF8GSBUSB Supersonic Boost XT- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Size  8 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating System            Yes- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Software Included           Mac OS X 10.7 Lion- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

STELLAR BOOST XT OTG/USB 3.1, GEN. 1 (USB 3.0) FLASH DRIVES PEF16GSTR XTOTG 16GB ,32GB ,64GB , 128GB

LH: (028) 3844 2008

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RAM      64 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Patriot- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       PEF64GSTRXTOTG- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         pc, mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.16 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       0.8 x 2.5 x 4.4 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           0.83 x 2.54 x 4.4 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

SUPERSONIC BOOST XT USB 3.1 FLASH DRIVE 8GB ,16GB,32GB, 64GB, 128GB AND 256GB

LH: (028) 3844 2008

Brand Name       Patriot- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       PEF16GSBUSB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.8 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       2.4 x 0.8 x 0.5 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           2.35 x 0.78 x 0.48 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

IPHONE X TESLA 64GB

2,060,000₫

IPHONE XII

605,800₫

IPHONE X 64GB

459,800₫

IPHONE XR 64GB

399,800₫

IPHONE XR 128GB

439,800₫

© Trung tâm bảo hành điện thoại, laptop trên toàn quốc
Lien he vienmaytinh