Cả T7 & Chủ nhật 7:30 - 20:30

FLASH DRIVER

Supersonic Boost Xt Usb 3.1, Gen. 1 (Usb 3.0) Flash Drives Pef8Gsbusb

LH: (028) 3844 2008

Brand    Patriot- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       22.7 g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       6 x 2 x 1.2 cm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       PEF8GSBUSB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    PEF8GSBUSB Supersonic Boost XT- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Size  8 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating System            Yes- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Software Included           Mac OS X 10.7 Lion- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Stellar Boost Xt Otg/Usb 3.1, Gen. 1 (Usb 3.0) Flash Drives Pef16Gstr Xtotg 16Gb ,32Gb ,64Gb , 128Gb

LH: (028) 3844 2008

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RAM      64 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Patriot- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       PEF64GSTRXTOTG- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         pc, mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.16 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       0.8 x 2.5 x 4.4 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           0.83 x 2.54 x 4.4 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Supersonic Boost Xt Usb 3.1 Flash Drive 8Gb ,16Gb,32Gb, 64Gb, 128Gb And 256Gb

LH: (028) 3844 2008

Brand Name       Patriot- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       PEF16GSBUSB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.8 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       2.4 x 0.8 x 0.5 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           2.35 x 0.78 x 0.48 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Tìm kiếm

Linh kiện theo máy

© Trungtambaohanh.com điện thoại Laptop iPhone iPad