Open today: 7:30AM - 9:00PM

KINGDIAN

Sắp xếp theo:

KINGDIAN S280 SATA III SSD – 480GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            S280       - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        2.5 inch 100.2×69.8×7mm             - còn sẳn linh kiện Zin thay...

KINGDIAN M280 MSATA III SSD – 480GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            M280     - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        50.2×30.2×3.0mm            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

KINGDIAN N400 NGFF SSD – 240GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            N400      - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        42×22×3.0mm   - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

KINGDIAN M280 MSATA III SSD – 240GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            M280     - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        50.2×30.2×3mm               - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

KINGDIAN S280 SATA III SSD – 240GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            S280       - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        2.5 inch 100.2×69.8×7mm             - còn sẳn linh kiện Zin thay...

KINGDIAN S300 SATA III SSD – 120GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            S300 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description Size        2.5 inch 100.2×69.8×7m - còn sẳn linh kiện Zin thay...

KINGDIAN M400 MSATA SSD – 120GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            M400     - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        50.2×30.2×3.0mm            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

KINGDIAN N200 NGFF SSD – 120GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            N200- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        22×42×3.0mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Interface             SATAⅢ(NGFF)-...

KINGDIAN N400 NGFF SSD – 120GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            N400      - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        42×22×3.0mm   - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

KINGDIAN M280 MSATA III SSD – 120GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            M280    - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        50.2×30.2×3.0mm            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay...

KINGDIAN S200 SATA III SSD – 120GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            S200- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        2.5 inch 100.2×69.8×9.5mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

KINGDIAN S280 SATA III SSD – 120GB

LH: (028) 3844 2008

Project Model No            S280       - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Description         Size        2.5 inch 100.2×69.8×7mm             - còn sẳn linh kiện Zin thay...

Tìm kiếm

Dịch vụ theo máy

MSI EX400

345,000₫

MSI VR320

323,000₫

MSI VX600

353,000₫

MSI WIND U123

405,000₫

MSI X-SLIM X320

383,000₫

© Trung Tâm Bảo Hành Vienmaytinh.com Smartphone Laptop Tablet
Lien he vienmaytinh
Lien he vienmaytinh