Open today: 7:30AM - 9:00PM

KINGMAX

Sắp xếp theo:

THẺ NHỚ KINGMAX 512GB - CF

LH: (028) 3844 2008

- Thẻ chính hãng Lexar - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- Dung lượng 512GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- Tốc độ 800X ~ 120MB/s - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

THẺ NHỚ KINGMAX 256GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Card Type            CompactFlash Type I - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Capacity              256 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Speed (X-rating)               1067x - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Ultra Direct Memory Access (UDMA)      UDMA 7 Compliant - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer     Read Speed 160 MB/s Maximum - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Write Speed 140 MB/s Maximum - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Video Performance Guarantee VPG- 65 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Durability             Shockproof, Temperature Extremes - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature                -13 to 185°F/ -25 to 85°C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Temperature    -40 to 185°F/ -40 to 85°C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Error Correction                Not Specified by Manufacturer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

File System         exFAT - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RoHS Compliant                Not Specified by Manufacturer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Packaging Info - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Package Weight                0.1 lb - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Box Dimensions (LxWxH)             5.5 x 4.0 x 0.1" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

THẺ NHỚ KINGMAX 128GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Card Type            CompactFlash Type I - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Capacity              256 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Speed (X-rating)               1067x - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Ultra Direct Memory Access (UDMA)      UDMA 7 Compliant - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer     Read Speed 160 MB/s Maximum - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Write Speed 140 MB/s Maximum - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Video Performance Guarantee VPG- 65 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Durability             Shockproof, Temperature Extremes - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature                -13 to 185°F/ -25 to 85°C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Temperature    -40 to 185°F/ -40 to 85°C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Error Correction                Not Specified by Manufacturer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

File System         exFAT - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RoHS Compliant                Not Specified by Manufacturer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Packaging Info - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Package Weight                0.1 lb - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Box Dimensions (LxWxH)             5.5 x 4.0 x 0.1" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

THẺ NHỚ KINGMAX 64GB - CF

LH: (028) 3844 2008

 • Brand Name:Toshiba - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
 • Package:Yes - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
 • Model Number:CF Card - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
 • Read/Write Speed:1000X - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
 • Type:CF Card - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
 • Capacity:32GB,64gb,128gb - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
 • Size:42.8mm x 36.4mm x 3.3mm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
 • Operating Voltage:3.5V/5V - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
 • Operating temperature:0°C~70°C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
 • Applicable:Digital Cameras/ DSLR cameras - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

THẺ NHỚ KINGMAX 32GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Brand Name:ToshibaPackage:YesModel Number:CF CardRead/Write Speed:1000XType:CF CardCapacity:32GB,64gb,128gbSize:42.8mm x 36.4mm x 3.3mmOperating Voltage:3.5V/5VOperating temperature:0°C~70°CApplicable:Digital Cameras/ DSLR cameras - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

THẺ NHỚ KINGMAX 16GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Dung lượng        32GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Loại card              - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 • Compact Flash (CF) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ đọc          300x - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

THẺ NHỚ KINGMAX 8GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Capacity: 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Speed grade: 80X/133X/200X/300X  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Voltage: 3.3V/5V  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temp. : 0o~70oC  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimension: CF Type I (42.8mm x 36.4mm x 3.3mm) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

THẺ NHỚ KINGMAX 4GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Memory Capacity            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Direct File Types Supported        - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

THẺ NHỚ KINGMAX 2GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Type: - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

CF Card - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name: - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kingmax - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Package: - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

No - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Read/Write Speed: - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Standard - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model Number: - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

4GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

for: - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

camera - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

IPHONE X TESLA 64GB

2,060,000₫

IPHONE XII

605,800₫

IPHONE X 64GB

459,800₫

IPHONE XR 64GB

399,800₫

IPHONE XR 128GB

439,800₫

© Institute - Viện Laptop Điện Thoại PC Cứu dữ liệu
Lien he vienmaytinh (028) 3844 2008 Lien he vienmaytinh Lien he vienmaytinh