Open today: 7:30AM - 9:00PM

TEAM GROUP

Sắp xếp theo:

TEAM GROUP SDHC/SDXC UHS-I 32GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          32GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP SDHC/SDXC UHS-I 64GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          64GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP SDHC/SDXC UHS-I 128GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          128GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP SDHC/SDXC UHS-I 256GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          256GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP XTREEM SDHC/SDXC UHS-I U3 128GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          128GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP XTREEM SDHC/SDXC UHS-I U3 256GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          256GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP MICRO SDHC CLASS 4 4GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          4GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP MICRO SDHC CLASS 4 8GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          8GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP MICRO SDHC CLASS 4 16GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          16GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP MICRO SDHC CLASS 4 32GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          32GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP MICRO SDHC CLASS 10 4GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          4GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP MICRO SDHC CLASS 10 8GB

LH: (028) 3844 2008

THÔNG TIN CHI TIẾT  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU        6302828857069  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ cứng          8GB  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu      TEAM GROUP  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sản xuất tại         Đài Loan  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15 x 11 x 0.7 mm  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

© www.Trungtambaohanh.com thay Laptop - iPhone - iPad Miễn Phí
Lien he vienmaytinh