Open today: 7:30AM - 9:00PM

WD

Sắp xếp theo:

HDD WD ATA 500GB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Western Digital - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Series - còn sẳn...

HDD WD ATA 250GB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Western Digital - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Series - còn sẳn...

HDD WD ATA 160GB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       3.9 x 2.8 x 0.4 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Item Weight       3.2 ounces - còn sẳn linh...

HDD WD ATA 120GB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand    Western Digital - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Model   Scorpio Blue - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt UPC      ...

HDD WD ATA 80GB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand    Western Digital - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Model   Scorpio Blue - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt UPC      ...

HDD WD ATA 40GB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand    Western Digital - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Model   Scorpio Blue - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt UPC      ...

HDD WD SATA 4TB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           4 TB HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Other Technical Details - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay...

HDD WD SATA 2TB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           2 TB Hybrid Drive - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Other Technical Details - còn sẳn linh kiện Zin thay...

HDD WD SATA 1.5TB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Western Digital - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Series - còn sẳn...

HDD WD SATA 1TB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           4 TB HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Other Technical Details - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay...

HDD WD SATA 500GB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           2 TB Hybrid Drive - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Other Technical Details - còn sẳn linh kiện Zin thay...

HDD WD SATA 250GB - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Western Digital - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Series - còn sẳn...
© Trung Tâm Bảo Hành Vienmaytinh.com Smartphone Laptop Tablet
Lien he vienmaytinh
Lien he vienmaytinh