Open today: 7:30AM - 9:00PM

Báo giá Điện Thoại


HTC U11 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 2.600.000

HTC Google Pixel - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 1.850.000

HTC Google Pixel XL - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 2.200.000

HTC Google Pixel 2 XL - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 3.500.000

Thay mặt kính Samsung A300(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung A310(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung A320(2017): 550.000

 

Thay mặt kính Samsung A500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung A510(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung A520(2017): 550.000

 

Thay mặt kính Samsung A700(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung A710(2016): 500.000

Thay mặt kính Samsung A720(2017): 600.000

 

Thay mặt kính Samsung A800(2015): 600.000

Thay mặt kính Samsung A810(2016): 650.000

Thay mặt kính Samsung A8(2018)/ A530: 700.000

 

Thay mặt kính Samsung A8 plus(2018)/ A730: 750.000

 


Thay mặt kính Samsung A9: 550.000

Thay mặt kính Samsung A9 Pro: 550.000

Thay mặt kính Samsung A9(2016): 550.000


Thay mặt kính Samsung J100(2015): 500.000

Thay mặt kính Samsung J500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung J700(2015): 500.000


Thay mặt kính Samsung J120(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung J200(2016): 450.000

 

Thay mặt kính Samsung A300(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung A310(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung A320(2017): 550.000

 

Thay mặt kính Samsung A500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung A510(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung A520(2017): 550.000

 

Thay mặt kính Samsung A700(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung A710(2016): 500.000

Thay mặt kính Samsung A720(2017): 600.000

 

Thay mặt kính Samsung A800(2015): 600.000

Thay mặt kính Samsung A810(2016): 650.000

Thay mặt kính Samsung A8(2018)/ A530: 700.000

 

Thay mặt kính Samsung A8 plus(2018)/ A730: 750.000

 


Thay mặt kính Samsung A9: 550.000

Thay mặt kính Samsung A9 Pro: 550.000

Thay mặt kính Samsung A9(2016): 550.000


Thay mặt kính Samsung J100(2015): 500.000

Thay mặt kính Samsung J500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung J700(2015): 500.000


Thay mặt kính Samsung J120(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung J200(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung J2 pro(2018)/ J250: 600.000

 

 

Thay mặt kính Samsung J320(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung J510(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung J710(2016): 500.000


Thay mặt kính Samsung J2 Pro: 600.000

Thay mặt kính Samsung J3(2017): 500.000

Thay mặt kính Samsung J3 Pro/J3119: 550.000

Thay mặt kính Samsung J3 Pro/J330: 550.000

Thay mặt kính Samsung J5 Pro: 500.000

Thay mặt kính Samsung J7(2017): 700.000

Thay mặt kính Samsung J7 Pro: 600.000

Thay mặt kính Samsung J7 Plus: 600.000

Thay mặt kính Samsung J7 Max: 650.000

 

 

Thay mặt kính Samsung J2 Prime: 500.000

Thay mặt kính Samsung J5 Prime: 500.000

Thay mặt kính Samsung J7 Prime: 500.000

Thay mặt kính Samsung galaxy J: 900.000

 

Thay mặt kính Samsung S1: 350.000

Thay mặt kính Samsung S2: 350.000

Thay mặt kính Samsung S3: 400.000

Thay mặt kính Samsung S3mini: 400.000


Thay mặt kính Samsung S4: 400.000

Thay mặt kính Samsung S4 mini: 400.000

 

Thay mặt kính Samsung S5 (G900): 450.000

Thay mặt kính Samsung S5 (G906): 450.000

Thay mặt kính Samsung S5 active: 600.000

Thay mặt kính Samsung S5 mini: 450.000

SẠC - CÁP - TAI NGHE
Sạc 2 chấn A8 zin 30,000
Sạc 2 chân XA8 ( A8 fake ) 20,000
Sạc 2 chân zin 55,000
Sạc 2 chân zin máy 125,000
Sạc iPad 12w LK 60,000
Sạc iPad loại zin 100,000
Sạc iPhone 6S zin đầu dẹp 60.000
Cáp iPhone 4S zin máy 40.000
Cáp iPhone 6 zin máy 135,000
Cáp iPhone 7 zin máy 140,000
Cáp iPhone 6G zin foxconn 45,000
Cáp iPhone 7G zin foxconn 50,000
Cáp iPhone 6G foxconn trắng linh kiện 30,000
Cáp iPhone 6G tốt 15,000
Tai nghe iPhone 6G tốt 30,000
Tai nghe iPhone 6G Zin 50,000
Tai nghe iPhone 6G Zin Máy 170,000
Tai nghe iPhone 7G zin máy 360,000
Jack chuyển tai nghe iPhone zin máy 300,000
Sạc + Cáp OPPO 80,000
Sạc + Cáp SONY zin 80,000
Sạc + Cáp NOKIA zin 70,000
Đầu sạc Sam Sung trắng - đen 45,000
Đầu sạc FAST Sam Sung trắng - đen zin 55,000
Đầu sạc Tab Sam Sung trắng - đen zin 100,000
Cáp Sam Sung zin 20,000
Cáp Sam Sung Note 3 50,000
Cáp Sam Sung S8 zin 60,000
Cáp Sam Sung Tab 30,000
Tai nghe Sam Sung S3 30,000
Tai nghe Sam Sung S8 60,000
Tai nghe Sam Sung S7 (trong hộp) 50,000
Sạc- Cáp- Tai nghe LUMIA zin 120,000
Sạc NOKIA chuôi nhỏ ( 6700) 30,000
Sạc Sam Sung dây liền 45,000
MÀN HÌNH IPHONE
Màn hình iPhone 4G-4S zin 260,000
Màn hình iPhone 5G zin 500,000
Màn hình iPhone 5S zin 500,000
Màn hình iPhone 6G zin 650,000
Màn hình iPhone 6S zin 1,000,000
Màn hình iPhone 6 Plus zin 1,100,000
Màn hình iPhone 6S Plus zin 1,600,000
Màn hình iPhone 7G zin 1,700,000
Màn hình iPhone 7 Plus zin 2,500,000
Màn hình iPhone 8G zin 3,600,000
Màn hình iPhone 8 Plus zin 4,300,000
Màn hình iPhone X zin giá 7,000,000
Man hình iPhone 5G-5S Linh Kiện loại 1 280,000
Màn hình iPhone 6G Linh Kiện loại 1 450,000
Màn hình iPhone 6 Plus Linh Kiện loại 1 500,000
Màn hình iPhone 6S Linh Kiện loại 1 có touch 3D 600,000
Màn hình iPhone 6S Plus Linh Kiện loại 1 có touch 3D 900,000
MÀN HÌNH IPAD
Màn hình iPad 2 zin 780,000
Màn hình iPad 3-4 zin 580,000
Màn hình iPad Air 1 zin 1,400,000
Màn hình iPad Air 2 zin 3,500,000
Màn hình iPad Mini 1 zin - zin máy 650,000-830,000
Màn hình iPad Mini 2 - 3 zin 1,100,000
Màn hình iPad Mini 4 zin 2,500,000
Màn hình iPad PRO 9.7 zin có socket 2,900,000
Màn hình iPad PRO 12.9 zin có socket đen-trắng 3,600,000-4,500,000
VỎ IPHONE
Vỏ iPhone 5G 5S 130,000
Vỏ iPhone 6G liền camera, táo zin 200,000
Vỏ iPhone 6G liền camera, táo zin màu hồng 220,000
Vỏ iPhone 6Plus liền camera, táo zin 240,000
Vỏ iPhone 6Plus liền camera, táo zin màu hồng 250,000
Vỏ iPhone 6S liền camera, táo zin 230,000
Vỏ iPhone 6S Plus liền camera, táo zin 260,000
Vỏ iPhone 7G liền camera, táo zin 400,000
Vỏ iPhone 7 Plus liền camera, táo zin 450,000
Nắp lưng 4G-4S 20,000
Nắp lưng SONY Z, Z1, Z2, Z3, ..... 30,000
VỎ IPAD
Vỏ iPad 2 Wifi - 3G 350,000-400,000
Vỏ iPad 3 Wifi - 3G 400,000-430,000
Vỏ iPad 4 Wifi - 3G 430,000-450,000
Vỏ iPad Air Wifi - 3G 500,000-550,000
Vỏ iPad Air 2 Wifi - 3G 800,000-900,000
Vỏ iPad Mini 1 Wifi - 3G 350,000-390,000
Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 3G 430,000-450,000
Vỏ iPad Mini 3 Wifi - 3G 700,000
Vỏ iPad Mini 4 Wifi - 3G 1,000,000
VỎ LÊN 7- 8 - 8 PLUS
Vỏ 6G,6S lên iPhone 7 220,000
Vỏ 6Plus,6S Plus lên iPhone 7 Plus 250,000
Vỏ 6G,6S lên iPhone 7 RED 350,000
Vỏ 6Plus,6S Plue lên iPhone 7 Plus RED 390.000
Vỏ 6G,6S lên iPhone 8 480,000
Vỏ 6Plus,6S Plus lên iPhone 8 Plus 520,000
CẢM ỨNG IPAD
Cảm ứng iPad 2-3-4 linh kiện 105,000
Cảm ứng iPad 2-3-4 Zin 160,000
Cảm ứng iPad Mini 1-2 có IC Zin 250,000
Cảm ứng iPad Mini 1-2 Zin 160,000
Cảm ứng iPad Mini 1-2 linh kiện 105,000
Cảm ứng iPad Air 1 Zin 260,000
Cảm ứng iPad Air 1 linh kiện 155,000
Cảm ứng iPad Air 2 Zin 380,000
Cảm ứng iPad Mini 3 linh kiện 120,000
Cảm ứng iPad Mini 3 Zin 180,000
Cảm ứng iPad Mini 3 có IC 260,000
Cảm ứng iPad PRO 9.7 Zin 700,000
Cảm ứng iPad PRO 12.9 Zin 1,000,000
Cảm ứng iPad Mini 4 Zin 280,000
PIN IPHONE - IPAD
Pin iPhone 4G - 4S zin 75,000
Pin iPhone 5G - 5S zin 90,000
Pin iPhone 6G zin 110,000
Pin iPhone 6Plus zin 140,000
Pin iPhone 6S zin 120,000
Pin iPhone 6S Plus zin 150,000
Pin iPhone 7G zin 130,000
Pin iPhone 7 Plus zin 190,000
Pin iPad 2 210,000
Pin iPad 3 - 4 250,000
Pin iPad Air 1 270,000
Pin iPad Air 2 240,000
Pin iPad Mini 1 170,000
Pin iPad Mini 2 - 3 190,000
Pin iPad Mini 4 200,000
HỘP
Hộp 5G - 5S 25,000
Hộp 6G - 6S 35,000
Hộp 6Plus - 6S Plus 40,000
Hộp 7G - 7Plus 50,000
Hộp 8G - 8Plus 55,000
LINH KIỆN IPHONE 7 PLUS
Dây nguồn + volume 7Plus 180,000
Dây đuôi sạc 7Plus zin 250,000
Chuông 7Plus zin 400,000
Cục Rung 7Plus zin 400,000
Loa trong 7Plus zin 200,000
Camera sau 7Plus 1,400,000
Camrera trước 7Plus zin 300,000
Nứt home 7Plus zin 140,000
Ốc bộ 7Plus zin 30,000
Nẹp bộ 7Plus zin 70,000
LINH KIỆN IPHONE 7G
Dây nguồn + volume 7G zin 300,000
Dây đuôi sạc 7G zin 160,000
Chuông 7G zin 160,000
Loa trong 7G zin 90,000
Cục rung 7G zin 50,000
Khay sim 20,000
Camera trước 7G zin 300,000
Camera sau 7G zin 500,000
Ốc bộ 7G 30,000
Nẹp bộ 7G zin 70,000
Nứt home 7G zin 3 màu 140,000
LINH KIỆN IPHONE 6S PLUS
Dây nguồn + volume 6S Plus zin ( có nẹp ) 70,000
Dây đuôi sạc 6S Plus linh kiện-zin 70,000-115,000
Nứt home 6S Plus zin 70,000
Camera sau 6S Plus zin 650,000
Camera trước 6S Plus zin 80,000
Loa trong 6S Plus zin 20,000
Chuông 6S Plus zin có dây sóng 70,000
Chuông 6S Plus ko dây sóng 40,000
Cục rung 6S Plus zin 15,000
Ốc bộ 6S Plus 20,000
Nẹp bộ 6S Plus 45,000
LINH KIỆN IPHONE 6S
Dây nguồn + volume 6S zin ( có nẹp ) 65,000
Dây đuôi sạc 6S linh kiện - zin 60,000-100,000
Camera trước 6S zin 70,000
Camera sau 6S Plus zin lấy nét 160,000
Nứt home 6S zin 70,000
Loa trong 6S zin 20,000
Chuông 6S zin 40,000
Cục rung 6S zin 30,000
Ốc bộ 6S 15,000
Nẹp bộ 6S 30,000
LINH KIỆN IPHONE 6 PLUS
Dây nguồn 6 Plus zin ( có nẹp ) 55,000
Dây volume 6 Plus zin ( có nẹp ) 70,000
Dây đuôi sạc 6Plus linh kiện - zin 70,000-100,000
Camera trước 6 Plus zin 75.000
Camera sau 6 Plus zin 250,000
Dây đuôi sạc 6 Plus --linh kiện-zịn 70,000-120,000
Dây nối home 6 Plus zin 30,000
Dây anten wifi 6 Plus zin 2400,000
Loa trong 6 Plus zin 15,000
Chuông 6 Plus zin 30,000c
Cục rung 6Plus zin 20,000
Ốc bộ 6Plus 15,000
Nẹp bộ 6Plus 30,000
LINH KIỆN IPHONE 6G
Dây nguồn 6G zin ( có nẹp ) 50,000
Dây volume 6G zin ( có nẹp ) 50,000
Camera trước 6G zin 70,000
Camera sau 6G zin lấy nét ok 70,000
Đuôi sạc 6G linh kiện - zin 50,000-90,000
Dây nối home vân tay 30,000
Dây wifi 6G 15,000
Nứt home 6G zin 40,000
Loa trong 6G zin 15.000
Chuông 6G 25,000
Ốc bộ 6G 10,000
Nẹp bộ 6G 30,000
Cục rung 6G 15,000
IPHONE 5SE - 5C
Camera trước 5SE 105,000
Dây nguồn 5SE 60,000
Dây đuôi sạc 5SE 60,000
Dây home 5SE 40,000
Dây nguồn 5C 40,000
Dây đuôi sạc 5C 50,000
Camera trước 5C 60,000
Camera sau 5C 60,000
Loa trong 5C 10,000
Chuông 5C 20,000
Vỏ 5C + bộ nút 140,000
LINH KIỆN IPHONE 5S
Dây nguồn 5S zin ( có nẹp ) 45,000
Dây đuôi sạc 5S zin 35,000
Camera trước 5S zin 70,000
Camera sau 5S zin 95,000
Loa trong 5S 10,000
Chuông 5S zin 30,000
Home 5S zin 40,000
Dây wifi 5S zin 10,000
Bộ kính polyme 5S zin 30,000
Cục rung 5S zin 20,000
Ốc bộ 5S zin 10,000
LINH KIỆN IPHONE 5G
Dây nguồn 5G zin ( có nẹp ) 40,000
Dây đuôi sạc 5G zin máy 30,000
Camera trước 5G zin 45,000
Camera sau 5G zin 100,000
Dây sóng 3G 5G zin 20,000
Dây wifi 5G zin 10,000
Home 5G 7,000
Loa trong 5G 10,000
Chuông 5G 30,000
Bộ kính polyme 5G zin 20,000
Cục rung 5G zin 20,000
Ốc bộ 5G 10,000
LINH KIỆN IPHONE 4G-4S
Dây nguồn 4G-4S zin 35,000
Dây đuôi sạc 4G-4S zin 35,000
Dây home 4G-4S zin 7,000
Loa trong 4G-4S zin 5,000
Chuông 4G-4S zin 5,000
Cục rung 4G-4S zin 10,000
Camera sau 4G-4S zin 30,000
Camera trước 4G-4S zin 30,000
LINH KIỆN IPAD MINI 1
Đuôi sạc iPad Mini 1 zin 35,000
Dây nguồn iPad Mini 1 zin 30,000
Dây tai nghe iPad Mini 1 zin 35,000
Dây home iPad Mini 1 zin 35,000
Dây wifi iPad Mini 1 zin 50,000/ cặp
Chuông iPad Mini 1 zin 70,000
Camera trước - sau iPad Mini 1 zin 40,000-80,000
Khay sim iPad Mini 1 zin 20,000
Mic iPad Mini 1 30,000
Home nhựa iPad Mini 1 zin 20,000
LINH KIỆN IPAD MINI 2
Dây đuôi sạc iPad Mini 2 zin 35,000
Dây nguồn iPad Mini 2 zin 40,000
Dây tai nghe iPad Mini 2 zin 50,000
Dây home iPad Mini 2 zin 35,000
Dây wifi iPad Mini 2 zin 50,000/cặp
Mic iPad Mini 2 zin 30,000
Home nhựa iPad Mini 2 zin 20,000
Khay sim iPad Mini 2 zin 20,000
Camera trước-sau iPad Mini 2 zin 40,000-80.000
Chuông iPad Mini 2 zin 70.000/cặp
LINH KIỆN IPAD MINI 3-4
Camera trước - sau mini4 90,000-170,000
Cụm home mini 3 90,000
Đuôi sạc mini 3 60,000
Home mini 3 90,000
Dây volume mini 4 160,000
Dây nguồn mini 4 90.000
Camera trước - sau mini 3 40,000-80,000
Mic mini 3 40,000
LINH KIỆN IPAD 2
Đuôi sạc iPad 2 30,000
Dây tai nghe iPad 2 30,000
Dây nguồn iPad 2 40,000
Dây wifi iPad 2 30,000
Dây main camera IC wifi 3G iPad 2 250,000-200,000
Ron iPad 2 15,000
Khay sim iPad 2 20,000
Đệm home iPad 2 20,000
Mic iPad 2 30,000
Cáp màn hình iPad 2 90,000
Chuông iPad 2 zin 30,000
Camera trước - sau iPad 2 zin 30,000-50,000
Home nhựa iPad 2 20,000
LINH KIỆN IPAD 3-4
Camera trước - sau iPad 3 50,00-120,000
Chuông iPad 3 zin 110,000
Dây main camera IC camera wifi - 3G 300,000
Dây tai nghe iPad 3-4 zin 55,000
Dây nguồn iPad 3-4 zin 30,000
Home iPad 4 có đệm 30,000
Dây wifi iPad 3-4 zin 30,000
Đuôi sạc iPad 3 zin 80,000
Đuôi sạc 4 iPad zin 50,000
Ron iPad 3-4 15,000
Mic iPad 3-4 30,000
Khay sim iPad 3-4 zin 20,000
LINH KIỆN IPAD AIR
Dây camera trước-sau iPad Air 1 90,000-100,000
Đuôi sạc iPad Air 1 50.000
Mic iPad Air 1 35,000
Dây nguồn iPad Air 1 40,000
Dây tai nghe iPad Air 1 60,000
Dây sóng iPad Air 1 60,000/cặp
Dây wifi iPad Air 1 60,000/ cặp
Ổ sim iPad Air 1 20,000
Home nhựa iPad Air 1 25,000
Dây home iPad Air 1 60,000
Chuông iPad Air 1 zin 180,000
LINH KIỆN IPAD AIR 2
Camera trước-sau iPad Air 2 90,000-170,000
Dây đuôi sạc iPad Air 2 zin 60,000
Dây tai nghe iPad Air 2 zin 100,000
Dây nguồn iPad Air 2 zin 45,000
Dây wifi iPad Air 2 zin 80,000
Dây volume iPad Air 2 zin 100,000
Chuông iPad Air 2 zin 350.000
Cụm home iPad Air 2 90,000
Khay sim iPad Air 2 30,000
Bộ nứt iPad Air 2 40,000
LINH KIỆN NOKIA
Màn hình 6700 zin 220,000
Mặt kính 6700 45,000
Vỏ 6700 zin loại 1 màu trắng - đen, vàng 250,000-300.000
Nắp sóng 6700 60,000
Pin 6700 zin 100,000
Pin 8800 zin 100,000
Miếng thiết 8800 zin 50,000
Mặt kính 8800 zin 60,000
Da 8800 linh kiện- zin 100,000-230,000
Dây nguồn 8800 zin 250,000

Thay màn hình samsung galaxy s3 i9300/t999/i747/e210 : 900k
Thay màn hình samsung galaxy s4 i9500/i9505/m919/i337/l720/i545 : 1tr300
Thay màn hình samsung galaxy s5 g900 : 1tr6
Thay màn hình samsung galaxy note3 : 1tr900
Thay màn hình samsung galaxy note4 : 2t400
thay màn hình samsung galaxy s6 g920 : 2tr600
thay màn hình samsung galaxy s6e g925: 3tr600
thay màn hình samsung galaxy s6e+ g928: call
thay màn hình samsung galaxy s7 : 2tr600
thay màn hình samsung galaxy s7 edge : 4tr700
thay màn hình samsung galaxy note 5: 3tr900
thay màn hình samsung galaxy A500: 1tr600
Thay màn hình samsung galaxy A700: 2tr100
Thay màn hình samsung galaxy A800: 2tr650
Thay màn hình samsung galaxy A310: 1tr450
Thay màn hình samsung galaxy A510: 2tr300
Thay màn hình samsung galaxy A710: 2tr650
Thay màn hình samsung galaxy A910: 2tr000
Thay màn hình samsung galaxy A320: 1tr000
Thay màn hình samsung galaxy A520: 2tr000
Thay màn hình samsung galaxy A720: 2tr350
Thay màn hình samsung galaxy C900: 2tr000
Thay màn hình samsung galaxy E500: 1tr500
Thay màn hình samsung galaxy E700: 1tr700
Thay màn hình samsung galaxy J200: 1tr100
Thay màn hình samsung galaxy J700: 1tr800
Thay màn hình samsung galaxy J710: 1tr300
Thay màn hình samsung galaxy J500: 1tr150
Thay màn hình samsung galaxy J510: 1tr200
Thay màn hình samsung galaxy J320: 1tr150
Thay màn hình samsung galaxy J5 prime : 1tr000
Thay màn hình samsung galaxy J333: 1tr100
Thay màn hình samsung galaxy J7 prime : 1tr000
Thay màn hình samsung galaxy J730: 1tr800
TAB
T285 full 1tr200
T561y 1tr500 Full LCD + Touch
T705.T805 Full 3tr300
T715 3tr300 full. T815 3tr300 full
P555 2tr000. Touch zin cty 400k
P355 2tr000. Touch zin cty 400k

Moden khac : full vỏ ( thay viền benzen + lưng )
Thay vỏ viền benzen samsung galaxy G7102 : 250k
Thay vỏ viền benzen samsung galaxy G360h : 200k
Thay vỏ viền benzen samsung galaxy I9082 : 200k
Thay vỏ viền benzen samsung galaxy S7580 / s7560 : 200k
Thay vỏ viền benzen samsung galaxy G530 : 200k 

BẢNG GIÁ THAY Main board 
Thay sửa mainboard samsung S3 hàn : 400k
Thay sửa mainboard samsung S3 i9300 : 400k
Thay sửa mainboard samsung S4 hàn : 500k
Thay sửa mainboard samsung S4 i9500 : 500k 
Thay sửa mainboard samsung S4 I545 : 500k
Thay sửa mainboard samsung S5 g900s : 600
Thay sửa mainboard samsung S5 G906 : 600 
Thay sửa mainboard samsung S5 G900h : 600 
Thay sửa mainboard samsung S6 g920f : 1tr500
Thay sửa mainboard samsung S6 G920p/v : 1tr200
Thay sửa mainboard samsung S6e g925f : 2tr000 
Thay sửa mainboard samsung S6e+ g928c : 2tr000 
Thay sửa mainboard samsung S7 g930f : 3tr000
Thay sửa mainboard samsung S7e g935f : 3tr300 
Thay sửa mainboard samsung N3 N900/5 : 700 
Thay sửa mainboard samsung N4 N910h/c : 1tr300 
Thay sửa mainboard samsung N4 N915 : 1tr600 
Thay sửa mainboard samsung N5 N920c : 2tr000 
Thay sửa mainboard samsung n920s : 1tr600
Thay sửa mainboard samsung E500 : 400k 
Thay sửa mainboard samsung E700 : 600 
Thay sửa mainboard samsung A300 : 400k
Thay sửa mainboard samsung A310 : 600
Thay sửa mainboard samsung A500 : 600
Thay sửa mainboard samsung A510 : 800
Thay sửa mainboard samsung A700 : 900
Thay sửa mainboard samsung A710 : 1tr200 
Thay sửa mainboard samsung A8 : 900
Thay sửa mainboard samsung J200 : 400k 
Thay sửa mainboard samsung J320 : 600k
Thay sửa mainboard samsung J500 : 900
Thay sửa mainboard samsung J510 : 1tr200 
Thay sửa mainboard samsung J700 : 800
Thay sửa mainboard samsung J710 : 1tr400
Thay sửa mainboard samsung J7prime 1tr400
Thay sửa mainboard samsung T705 : 1tr500
Thay sửa mainboard samsung T805 : 1tr500
Thay sửa mainboard samsung T561y : 1tr500
Thay sửa mainboard samsung T715 : 3tr000 
Thay sửa mainboard samsung T815 : 3tr000

GIÁ THAY PIN ZIN
Thay Pin samsung Galaxy S7 s7e : 250k
Thay Pin samsung Galaxy note5 : 250k
Thay Pin samsung Galaxy Note4 : 200k
Thay Pin samsung Galaxy Note3 : 200k
Thay Pin samsung Galaxy Note2 : 150k

Thay Pin samsung Galaxy s6e+ : 250k 
Thay Pin samsung Galaxy s6e : 250k
Thay Pin samsung Galaxy s6 : 250k
Thay Pin samsung Galaxy S5 : 250k
Thay Pin samsung Galaxy S4 : 200k

KÍNH CAMERA CÁC MODE : 
thay kính camera samsung : 50k mode phổ thông
Thay kính camera samsung galaxy s7 s7e : 100k
Thay kính camera samsung mode cam liền sườn : 150k
 (n7100  g530  g531 j500 j700 )

Sạc máy nhật Japan, dùng cho tất cả máy Softbank, Docomo ---------- 120.000 ( lấy 10 cục giá 100k / 1 cục )
Sạc máy nhật Japan, chân micro, đúng zin máy, chỉ dùng sạc cho Docomo Samsung, các dòng samsung có chân micro, ---------- 150.000 ( lấy 10 cục giá 120k / 1 cục )

Apple Watch
Apple Watch 38mm - Cảm ứng ---------- 550.000
Apple Watch 42mm - Cảm ứng ---------- 500.000

Apple Watch series 1 38mm - Màn hình full nguyên bộ zin máy ---------- 1.000.000
Apple Watch series 1 38mm - Mặt kính cảm ứng zin new ---------- 270.000 ( Đã nạp sẵn file )
Pin zin new A1578 - 205mAh ---------- 85.000 ( Apple Watch series 1 38mm )

Apple Watch series 1 42mm - Màn hình full nguyên bộ zin máy ---------- 1.000.000
Apple Watch series 1 42mm - Mặt kính cảm ứng zin new ---------- 270.000 ( Đã nạp sẵn file )
Pin zin new A1579 - 246mAh ---------- 85.000 ( Apple Watch series 1 42mm )

Apple Watch series 2 38mm - Màn hình full nguyên bộ zin máy ---------- 2.600.000
Apple Watch series 2 / seires 3 38mm - Mặt kính cảm ứng zin new ---------- 800.000 ( Đã nạp sẵn file )
Pin zin new A1760 - 273mAh ---------- 85.000 ( Apple Watch series 2 38mm )

Apple Watch series 2 42mm - Màn hình full nguyên bộ zin máy ---------- 2.600.000
Apple Watch series 2 / series 3 42mm - Mặt kính cảm ứng zin new ---------- 800.000 ( Đã nạp sẵn file )
Pin zin new A1761 - 334mAh ---------- 85.000 ( Apple Watch series 2 42mm )

Apple Watch series 3 38mm - Màn hình full nguyên bộ zin máy ---------- 3.100.000
Apple Watch series 2 / seires 3 38mm - Mặt kính cảm ứng zin new ---------- 800.000 ( Đã nạp sẵn file )
Pin zin new A1848 - 279mAh ---------- 160.000 ( Apple Watch series 3 38mm )

Apple Watch series 3 42mm - Màn hình full nguyên bộ zin máy ---------- 3.100.000
Apple Watch series 2 / series 3 42mm - Mặt kính cảm ứng zin new ---------- 800.000 ( Đã nạp sẵn file )
Pin zin new A1850 - 352mAh ---------- 160.000 ( Apple Watch series 3 42mm )


Microsoft
Microsoft Surface 1 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.200.000

Microsoft Surface 2 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.400.000

Microsoft Surface 3 - Màn hình full nguyên bộ ---------- x.xxx.xxxx

Microsoft Surface Pro 1 / Surface Pro 2 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.600.000 ( Màn hình zin máy ép kính zin )
Microsoft Surface Pro 1 - Cảm ứng ---------- 600.000

Microsoft Surface pro 3 - Màn hình full nguyên bộ, không có nút home, có hình logo microsoft ---------- 3.500.000 ( Màn hình zin máy ép kính zin )

Microsoft Surface pro 4 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 3.200.000 ( Màn hình zin máy ép kính zin )

Microsoft Surface Pro 5 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 7.000.000 ( Màn hình zin máy ép kính zin )
Zenfone

Zenfone 3, 5.2 inch / ZE520KL - Màn hình full nguyên bộ màu trắng, màu đen ---------- 520.000
Zenfone 3, 5.2 inch / ZE520KL - cảm ứng màu trắng, màu đen ---------- 140.000

Zenfone 3 5.5 inch / ZE552KL - Màn hình full nguyên bộ màu trắng, màu đen ---------- 430.000
Zenfone 3 5.5 inch / ZE552KL - Cảm ứng màu trắng, màu đen ---------- 160.000

Zenfone 3 Laser / ZC551KL - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 670.000
Zenfone 3 Laser / ZC551KL - Cảm ứng màu trắng ---------- 160.000

Zenfone 3 Max 5.2in ZC520KL / ZC520TL - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 520.000
Zenfone 3 Max 5.2in ZC520KL / ZC520TL - Cảm ứng màu trắng , màu đen ---------- 160.000

Zenfone 3 Max 5.5in ZC553KL - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 520.000
Zenfone 3 Max 5.5in ZC553KL - Cảm ứng màu trắng ---------- 140.000

Zenfone 4 / T00L- Màn hình full nguyên bộ ---------- 330.000
Zenfone 4 / T00L- Màn hình ---------- 200.000
Zenfone 4 / T00L - Cảm ứng ---------- 120.000
Zenfone 4 / T00L - Chuông ---------- 80.000
Pin Asus C11P1404, 1540/1600 mAh - Zenfone 4 / A400 / T00L ---------- 120.000

Zenfone 4.5 / A450 / T00Q - Màn hình full nguyên bộ ---------- 380.000
Zenfone 4.5 / A450 / T00Q - Màn hình ---------- 450.000
Zenfone 4.5 / A450 / T00Q - Cảm ứng ---------- 150.000
Zenfone 4.5 / A450 / T00Q - Chuông ---------- 150.000
Pin Asus C11P1404, 1720/1750 mAh - Zenfone 4.5 / A450 / T00Q ---------- 130.000

Zenfone 5 / T00J / T00F - Màn hình full nguyên bộ ---------- 380.000
Zenfone 5 / T00J - Màn hình ---------- 250.000
Zenfone 5 / T00J - Cảm ứng ---------- 80.000
Zenfone 5 / T00J - Dây Ổ sim, ổ thẻ ---------- 80.000
Zenfone 5 / T00J - Dây nút nguồn , volume ---------- 50.000
Zenfone 5 / T00J - Đuôi sạc ---------- 70.000
Zenfone 5 / T00J - Cụm Đuôi sạc, micro ---------- 100.000
Zenfone 5 / T00J - Chuông ---------- 80.000
Zenfone 5 / T00J - Nắp lưng, màu trắng, màu đen, màu vàng đồng, màu xanh dương, màu tím ---------- 150.000
Zenfone 5 / T00J - Khung sườn chứa màn hình ---------- 150.000
Zenfone 5 / T00J - Bộ vỏ, màu trắng, màu đen, màu vàng đồng, màu xanh dương, màu tím ---------- 250.000
Pin Asus C11P1324, 2050 mAh - Zenfone 5 / T00J / T00F / A501CG / A500CG / A500KL ---------- 120.000

Zenfone 5 lite / A502CG - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 500.000
Zenfone 5 lite / A502CG - Cảm ứng màu đen ---------- 110.000

Zenfone 6 / A601 / T00G - Màn hình full nguyên bộ ---------- 450.000
Zenfone 6 / A601 / T00G - Cảm ứng ---------- 140.000
Zenfone 6 / A601 / T00G - Đuôi sạc ---------- 70.000
Zenfone 6 / A601 / T00G - Cụm Đuôi sạc, micro ---------- 100.000
Zenfone 6 / A601 / T00G - Dây Ổ sim, ổ thẻ ---------- 100.000
Zenfone 6 / A601 / T00G - Dây nút nguồn ---------- 70.000
Zenfone 6 / A601 / T00G - Chuông ---------- 80.000
Zenfone 6 / A601 / T00G - Nắp lưng, màu trắng, màu đen, màu vàng đồng, màu xanh dương, màu tím ---------- 150.000
Zenfone 6 / A601 / T00G - Khung sườn chứa màn hình ---------- 150.000
Zenfone 6 / A601 / T00G - Bộ vỏ, màu trắng, màu đen, màu vàng đồng, màu xanh dương, màu tím ---------- 250.000
Pin Asus C11P1325, 3330 mAh - ZenFone 6 / A600CG / A600KL / T00G / A601CG ---------- 170.000

Zenfone 2, 5 inch / ZE500CL / Z00D - Màn hình full nguyên bộ ---------- 450.000
Zenfone 2, 5 inch / ZE500CL / Z00D - Màn hình ---------- 300.000
Zenfone 2, 5 inch / ZE500CL / Z00D - Cảm ứng ---------- 130.000
Zenfone 2, 5 inch / ZE500CL / Z00D - Chuông---------- 100.000
Zenfone 2, 5 inch / ZE500CL / Z00D - Dây ổ sim, ổ thẻ ---------- 100.000
Zenfone 2, 5 inch / ZE500CL / Z00D - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000
Zenfone 2, 5 inch / ZE500CL / Z00D - Nắp lưng, màu đen, màu vàng, màu đỏ ---------- 150.000
Pin Asus C11P1423 , 2400 mAh - Zenfone 2, 5 inch / ZE500CL / Z00D ---------- 150.000

Zenfone 2, 5.5 inch / ZE550ML / Z008D - Màn hình full nguyên bộ ---------- 420.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE550ML / Z008D - Màn hình ---------- 300.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE550ML / Z008D - Cảm ứng ---------- 110.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE550ML / Z008D - Chuông ---------- 100.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE550ML / Z008D - Dây ổ sim, ổ thẻ ---------- 100.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE550ML / Z008D - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE550ML / Z008D - Nắp lưng màu đỏ , màu vàng , màu xám ---------- 150.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE550ML / Z008D - Khung sườn chứa màn hình ---------- 150.000

Zenfone 2, 5.5 inch / ZE551ML / Z00AD - Màn hình full nguyên bộ ---------- 450.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE551ML / Z00AD - Màn hình ---------- 300.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE551ML / Z00AD - Cảm ứng ---------- 110.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE551ML / Z00AD - Chuông ---------- 100.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE551ML / Z00AD - Dây ổ sim, ổ thẻ ---------- 100.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE551ML / Z00AD - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE551ML / Z00AD - Nắp lưng màu đỏ , màu vàng , màu xám ---------- 150.000
Zenfone 2, 5.5 inch / ZE551ML / Z00AD - Khung sườn chứa màn hình ---------- 150.000

Pin Asus C11P1424, 3000 mAh - Zenfone 2, 5.5 inch / ZE550ML / Z008D / ZE551ML / Z00AD ----------- 250.000

Zenfone C / Z007 / ZC451CG - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 400.000
Zenfone C / Z007 / ZC451CG - Cảm ứng ---------- 130.000
Pin Asus B11P1421, 2160 mAh - ZenFone C / Z007 / ZC451CG ---------- 150.000

Zenfone Go 4.5 inch / ZB450KL - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 360.000
Zenfone Go 4.5 inch / ZB450KL - Cảm ứng màu đen ---------- 110.000

Zenfone Go 4.5 inch / ZB452KG - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 380.000
Zenfone Go 4.5 inch / ZB452KG - Cảm ứng màu đen ---------- 110.000

Zenfone Go 4.5 inch / ZC451TG - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 330.000
Zenfone Go 4.5 inch / ZC451TG - Cảm ứng màu đen ---------- 110.000

Zenfone Go 5 inch / ZC500TG - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 400.000
Zenfone Go 5 inch / ZC500TG - Cảm ứng ---------- 110.000

Zenfone Go 5 Lite / ZB500KG - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 430.000
Zenfone Go 5 Lite / ZB500KG - Cảm ứng màu đen ---------- 130.000

ZenFone Selfie / ZD551KL / ZE551KL / Z00UD - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 450.000
ZenFone Selfie / ZD551KL / ZE551KL / Z00UD - Cảm ứng màu đen ---------- 120.000

Zenfone Max ZC550KL / Z010DA - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 430.000
Zenfone Max ZC550KL / Z010DA - Cảm ứng màu trắng , màu đen ---------- 120.000

Zenfone 2 Laser 5inch / ZE500KL - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 420.000
Zenfone 2 Laser 5inch / ZE500KL - Màn hình ---------- 250.000
Zenfone 2 Laser 5inch / ZE500KL - Cảm ứng màu đen ---------- 120.000

Zenfone 2 Laser 5inch / ZE500KG - Cảm ứng màu đen ---------- 110.000

Zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL / Z00L - Màn hình full nguyên bộ ---------- 520.000
Zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL / Z00L - Cảm ứng màu đen ---------- 110.000

Zenfone 2 Laser 6 inch / ZE600KL / ZE601KL - Màn hình full nguyên bộ ---------- 480.000
Zenfone 2 Laser 6 inch / ZE600KL / ZE601KL - Cảm ứng màu đen ---------- 110.000
Pin Asus C11P1501, 3000 mAh - Zenfone 2 Laser / ZE601KL / ZE550KL / ZD551KL ---------- 150.000

Pin Asus Pegasus X002 / X003 ---------- 150.000

Zenfone Live G500TG - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 450.000
Zenfone Live G500TG - Cảm ứng màu đen ---------- 130.000

Zenfone Live ZX551ML / Z00XS - Màn hình full nguyên bộ ---------- 550.000
Zenfone Live ZX551ML / Z00XS - Cảm ứng màu đen ---------- 130.000
Pin Asus Live, Pin C11P1506, 2000/2070 mAh ---------- 150.000

Pin Asus T20, Pin SBP-26, 1500 mAh ---------- 150.000

Pin Asus T10, Pin SBP-24, 1270 mAh ---------- 150.000

Pin Asus T45, Pin T001. 1759 mAh ---------- 150.000

 

Xiaomi Mi
Xiaomi Mi 2 / Mi 2S - Màn hình full nguyên bộ ---------- 450.000
Xiaomi Mi 2 / Mi 2S - Cảm ứng ---------- 130.000
Pin Xiaomi Mi 2 / Mi 2S / M2 / M2i, Pin BM20, 1930/2000 mAh ---------- 80.000

Pin Xiaomi Mi 2A / M2A, Pin BM40, 2030/2080 mAh ---------- 120.000

Xiaomi Mi 3 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 500.000
Xiaomi Mi 3 - Cảm ứng ---------- 140.000
Pin Xiaomi Mi 3, Pin BM31, 2980/3050 mAh ---------- 130.000

Xiaomi Mi 4 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng, màu đen ---------- 450.000
Xiaomi Mi 4 - Màn hình ---------- xxx.000
Xiaomi Mi 4 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 110.000
Pin Xiaomi Mi 4, Pin BM32, 3000/3080 mAh ---------- 150.000

Xiaomi Mi 4c, Mi 4i - Màn hình full nguyên bộ ---------- 450.000
Xiaomi Mi 4c, Mi 4i - Cảm ứng, máu đen, màu vàng ---------- 120.000
Pin Xiaomi Mi 4i, Pin BM33, 3030/3120 mAh ---------- 150.000
Pin Xiaomi Mi 4c, Pin BM35, 3000/3080 mAh ---------- 200.000
Xiaomi Mi 4s - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 550.000
Xiaomi Mi 4s - Cảm ứng, màu đen, màu vàng ---------- 120.000

Xiaomi Mi 5 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng , màu vàng , màu đen ---------- 550.000
Xiaomi Mi 5 - Mặt kính, màu trắng, màu đen, màu vàng ---------- 40.000

Xiaomi Mi 5c - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng , màu vàng , màu đen ---------- 750.000

Xiaomi Mi 5s - Màn hình full nguyên bộ ---------- 800.000

Xiaomi Mi 5s Plus - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 1.700.000
Xiaomi Mi 5s Plus - Cảm ứng màu đen ---------- xxx.000

Xiaomi Mi Note - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 750.000
Pin Xiaomi Mi Note , BM21 , 2900/3000 mAh ---------- 250.000

Xiaomi Mi Note Pro - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 850.00
Pin Xiaomi Mi Note Pro , BM34 , 3010/3090 mAh ---------- 250.000

Xiaomi Mi Note 2 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 400.000

Xiaomi Mi Max - Màn hình full nguyên bộ ---------- 550.000
Xiaomi Mi Max - Cảm ứng ---------- 150.000
Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Redmi
Xiaomi Redmi 1 / Redmi 1S - Màn hình full nguyên bộ ---------- 500.000
Xiaomi Redmi 1 / Redmi 1S - Cảm ứng ---------- 120.000
Pin Xiaomi Redmi 1S, Pin BM10, 1800/1930 mAh ---------- 80.000

Xiaomi Redmi 2 / Redmi 2S / Redmi 2A / Redmi 2 Pro / Redmi 2 Prime - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 400.000
Xiaomi Redmi 2 / Redmi 2S / Redmi 2A / Redmi 2 Pro / Redmi 2 Prime - Cảm ứng ---------- 120.000
Pin Xiaomi Redmi 2, Pin BM44, 2200/2265 mAh ---------- 120.000

Xiaomi Redmi 3 Pro - Màn hình full nguyên bộ màu đen ,màu trắng , màu vàng ---------- 650.000
Xiaomi Redmi 3 Pro - Cảm ứng màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 150.000

Xiaomi Redmi 3 / Redmi 3S - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 400.000
Xiaomi Redmi 3S - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 130.000
Pin Xiaomi Redmi 3, Pin BM47 , 4000/4100mAh ---------- 250.000

Xiaomi Redmi Pro - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu vàng ---------- 1.300.000

Xiaomi Redmi 4 - Cảm ứng màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 110.000

Xiaomi Redmi 4X - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng ,màu vàng ---------- 430.000
Xiaomi Redmi 4X - Cảm ứng màu đen, màu trắng ---------- 130.000

Xiaomi Redmi 4A - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng ,màu vàng ---------- 500.000
Xiaomi Redmi 4A - Cảm ứng màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 130.000

Xiaomi Redmi 4 Prime - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng ,màu vàng ---------- 550.000
Xiaomi Redmi 4 Prime - Cảm ứng màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 100.000

Xiaomi Redmi Note - Màn hình full nguyên bộ ---------- 400.000
Pin Xiaomi Redmi Note, Pin BM42, 3100/3200 mAh ---------- 80.000

Pin Xiaomi Redmi Note 1S, Pin BM41, 2000/2050 mAh ---------- 80.000

Xiaomi Redmi Note 2 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 400.000
Xiaomi Redmi Note 2 - Cảm ứng ---------- 90.000
Pin Xiaomi Redmi Note 2, Pin BM45 3020/3060 mAh ---------- 120.000

Xiaomi Redmi Note 3 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 400.000
Xiaomi Redmi Note 3 - Cảm ứng , màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 120.000
Pin Xiaomi Redmi note 3 , BM46 4000 mAh ---------- 200.000

Xiaomi Redmi Note 3 Pro - Màn hình full nguyên bộ màu đen ,màu trắng , màu vàng ---------- 500.000
Xiaomi Redmi Note 3 Pro - Cảm ứng màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 120.000

Xiaomi Redmi Note 4 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 450.000
Xiaomi Redmi Note 4 - Cảm ứng màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 120.000
Pin Xiaomi Redmi Note 4, Pin BN41 4000/4100 mAh ---------- 250.000

Xiaomi Redmi Note 4x - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 450.000
Xiaomi Redmi Note 4x - Cảm ứng màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 100.000

Xiaomi Mi Pad
Xiaomi Mi Pad 1 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 250.000

Xiaomi Mi Pad 2 - Cảm ứng màu đen ---------- 300.000

Oppo
Oppo R6007 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 130.000

Oppo R801 / R803 / R805 / R811 - Màn hình ---------- 180.000
Oppo R801 - Cảm ứng ---------- 80.000
Oppo R803 - Cảm ứng ---------- 120.000
Oppo R803 - Thanh rung, micro ---------- 70.000
Oppo R805 - Cảm ứng ---------- 100.000
Oppo R811 - Cảm ứng ---------- 100.000
Oppo R813 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 80.000
Oppo R817 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 80.000

Oppo R807 / R821 / U701 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 330.000
Oppo R807 / R821 / U701 - Màn hình ---------- 200.000
Oppo R807 - Cảm ứng ---------- 100.000
Oppo R821 - Cảm ứng ---------- 80.000
Oppo R821 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 100.000
Oppo R821 - Nắp lưng màu trắng , màu đen ---------- 70.000

Oppo U701 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 120.000
Oppo U701 - Nắp lưng, màu trắng ---------- 100.000
Oppo U701 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000

Oppo R809 - Cảm ứng ---------- 150.000
Oppo R809 - Cụm đệm 3 phím, micro ---------- 120.000
Oppo R809 - Dây ổ sim ---------- 100.000

Oppo R815 / Find Clover - màn hình full nguyên bộ ---------- 300.000
Oppo R815 / Find Clover - cảm ứng ---------- 80.000
Oppo R815 / R833 / Find Clover - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 80.000
Oppo R815 / Find Clover - Nắp lưng, màu trắng, màu bạc ---------- 100.000
Oppo R815 / Find Clover - Bộ vỏ, màu trắng ---------- 300.000
Pin Oppo R815 , BLT029 , 1700mAh ---------- 120.000

Oppo R819 / Find Mirror - màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 270.000
Oppo R819 - cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 90.000
Oppo R819 - Cụm đuôi sạc, micro, ổ sim ---------- 110.000
Oppo R819 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 280.000
Pin Oppo R819 / R827 / N1 mini , BLP573 , 2140 mAh ---------- 140.000

Oppo R827 / Find 5 Mini - màn hình full nguyên bộ ---------- 350.000
Oppo R827 - cảm ứng ---------- 60.000
Oppo R827 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 80.000
Oppo R827 - Bộ vỏ, màu trắng ---------- 280.000
Oppo R827 - Nắp lưng, màu xanh đen, màu trắng ---------- 80.000
Pin Oppo R819 / R827 / N1 mini , BLP573 , 2140 mAh ---------- 140.000

Oppo R829 / R1 - Màn hình, màu đen, màu trắng full nguyên bộ ---------- 350.000
Oppo R829 / R1 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
Oppo R829 / R1 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 70.000
Oppo R829 / R1 - Cụm đuôi sạc, rung, ổ sim, micro ---------- 110.000

Oppo R830 / R831 / OPPO Neo - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 300.000
Oppo R830 / R831 / OPPO Neo - Màn hình ---------- 170.000
Oppo R830 / R831 / OPPO Neo - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
Oppo R830 / R831 / OPPO Neo - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 80.000
Oppo R830 / R831 / OPPO Neo - Nắp lưng, màu trắng ---------- 100.000
Oppo R830 / R831 / OPPO Neo - Bộ vỏ, màu trắng ---------- 250.000

Oppo R833T - màn hình full nguyên bộ ---------- 500.000

Oppo R1001 / Joy - Màn hình ---------- 160.000
Oppo R1001 / Joy - Cảm ứng ---------- 80.000
Oppo R1001 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 100.000
Oppo R1105 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 130.000
Oppo R1107 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 110.000

Oppo R2001 / Yoyo - Màn hình full nguyên bộ ---------- 380.000
Oppo R2001 / Yoyo - Cảm ứng ---------- 90.000
Oppo R2017 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 90.000
Oppo R3007 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 130.000
Oppo R6007 - Cụm đuôi sac, micro, rung ---------- 130.000
Oppo R7007 - Cụm đuôi sac, micro, rung ---------- 110.000
Oppo R8007 - Cụm đuôi sac, micro ---------- 110.000

Oppo R8001 / R8007 / R1s / R1k / R1 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 350.000
Oppo R8001 / R8007 / R1s R1k / R1 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
Oppo R8001 / R8007 / R1s R1k / R1 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 110.000
Oppo R8001 / R8007 / R1s R1k / R1 - Nắp lưng, màu trắng ---------- 150.000

Oppo R8106 / R8107 / R5 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 1.250.000 ( Màn Amoled zin new )
Oppo R8106 / R8107 / R5 - Cụm đuôi sạc, micro, ổ sim ---------- 120.000
Pin zin linh kiện R8106 / R8107 / R5 ( BLP579 ) - 2000 mAh ---------- 150.000

Oppo R8207 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000

Oppo U705 / Find Way - Màn hình full nguyên bộ ---------- 400.000
Oppo U705 / Find Way - Cảm ứng ---------- 120.000
Oppo U705 / Find Way - Nắp lưng, màu trắng ---------- 150.000
Oppo U705 / Find Way - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 80.000

Oppo U707 / Find Way S - Màn hình full nguyên bộ ---------- 520.000
Oppo U707 / Find Way S - Màn hình ---------- 350.000
Oppo U707 / Find Way S - Cảm ứng ---------- 80.000
Oppo U707 / Find Way S - Bộ vỏ, màu trắng ---------- 290.000
Oppo U707 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 80.000

Oppo X903 / X905 - Màn hình ---------- 350.000
Oppo X903 - Cảm ứng ---------- 110.000
Oppo X905 - Cảm ứng ---------- 110.000

Oppo X909 / Find 5 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 340.000
Oppo X909 / Find 5 - Màn hình ---------- 220.000
Oppo X909 / Find 5 - Cảm ứng ---------- 100.000
Oppo X909 / Find 5 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 100.000
Oppo X909 / Find 5 - Bộ vỏ, màu trắng ---------- 250.000
Pin Oppo X909 ( BLP539 ) - 2500 mAh ---------- 170.000

Oppo X9006 / Find 7A - Màn hình full nguyên bộ ---------- 450.000
Oppo X9006 / Find 7A - cảm ứng ---------- 100.000
Pin zin X9006 / X9007 ( BLP569 ) - 2700/2800mAh ---------- 170.000

Oppo X9007 / X9076 / X9077 / Find 7 - màn hình full nguyên bộ ---------- 550.000
Oppo X9007 / X9076 / X9077 / Find 7 - cảm ứng ---------- 120.000
Oppo X9076 / X9006 / X9007 / X9077 / Find 7 - màn hình rời --------- 350.000
Oppo X9006 / X9007 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 120.000
Oppo X9006 / X9007 / X9077 / Find 7 - Nắp lưng không có NFC màu đen , màu trắng---------- 100.000
Oppo X9006 / X9007 / X9077 / Find 7 - Bộ vỏ màu trắng ---------- 280.000
Pin zin X9006 / X9007 ( BLP569 ) - 2700/2800mAh ---------- 200.000

Oppo N1 - Cụm đuôi sạc, micro, đèn phím ---------- 120.000
Oppo N1T - nắp lưng ---------- 150.000
Pin Oppo N1 , BLP557 - 3470/3610mAh ---------- 150.000

Oppo N5111 / N5117 / N1 mini - Màn hình full nguyên bộ ---------- 460.000
Oppo N5111 / N5117 / N1 mini - Cảm ứng ---------- 110.000
Oppo N5111 / N5117 / N1 mini - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 120.000
Pin Oppo R819 / R827 / N1 mini , BLP573 , 2140 mAh ---------- 140.000

Oppo N5206 / N3 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 650.000
Oppo N5206 / N3 - Cảm ứng ---------- 160.000
Oppo N5206 / N5207 / N3 - Cụm đuôi sạc ---------- 110.000
Pin Oppo N5206 / N3 , BLP581 , 3000 mAh ---------- 200.000

Oppo A11w / Joy 3 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 280.000
Oppo A11w / Joy 3 - Màn hình rời ---------- 180.000
Oppo A11w / Joy 3 - Cảm ứng , màu đen, màu trắng ---------- 60.000
Oppo A11w / Joy 3 - Nắp lưng màu đen , màu trắng ---------- 60.000

Oppo A31w / R1201 / Neo 5 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 280.000
Oppo A31w / R1201 / Neo 5 - Màn hình rời ---------- 180.000
Oppo A31w / R1201 / Neo 5 - Cảm ứng màu đen, màu trắng ---------- 60.000
Oppo A31w / R1201 / Neo 5 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 120.000
Oppo A31w / R1201 / Neo 5 - Nắp lưng màu đen , màu trắng ---------- 90.000
Pin Oppo A31w / R1201 / Neo 5 , BLP593 , 2000 mAh ---------- 150.000

Oppo A33w / Neo 7 - Màn hình full nguyên bộ , màu đen , màu trắng ---------- 390.000
Oppo A33w / Neo 7 - Cảm ứng , màu đen , màu trắng ---------- 60.000
Oppo A33w / Neo 7 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 120.000
Oppo A33w / Neo 7 - Nắp lưng màu trắng , màu đen ---------- 90.000

Oppo A37 / Neo 9 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 350.000
Oppo A37 / Neo 9 - Cảm ứng màu trắng , màu đen ---------- 80.000
Oppo A37 / Neo 9 - Nắp lưng màu vàng ---------- 150.000
Pin zin linh kiện A37 / Neo 9 ( BLP615 ) - 2550 mAh ---------- 130.000

Oppo A39 / Neo 9S - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 360.000
Oppo A39 / Neo 9S - Cảm ứng màu trắng ---------- 70.000
Oppo A39 / Neo 9S - Nắp lưng màu vàng ---------- 120.000
Pin zin linh kiện A39 / Neo 9S ( BLP619 ) - 2820 mAh ---------- 200.000

Oppo A51w / Mirror 5 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 370.000
Oppo A51w / Mirror 5 - Cảm ứng , màu đen, màu trắng ---------- 60.000
Oppo A51w / Mirror 5 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 120.000
Oppo A51w / Mirror 5 - Nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 60.000
Pin Oppo BLP577 - 2500 mAh ---------- 140.000 ( Oppo A51w / Mirror 5 )

Oppo A71 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng ---------- 450.000
Oppo A71 - Cảm ứng màu đen , màu trắng ---------- 100.000
Pin zin linh kiện A71 ( BLP609 ) - 2750/2850 mAh ---------- 220.000

Oppo A77 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 450.000
Pin zin linh kiện A77 / F5 ( BLP631 ) - 3115/3200 mAh ---------- 220.000

Oppo R7 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 1.700.000 ( Màn zin amoled )
Oppo R7 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu trắng ---------- 1.000.000 ( Màn zin linh kiện có phản quang )

Oppo R7 lite - Màn hình zin tháo máy nguyên bộ , nguyên khung màu trắng ---------- 1.700.000
Oppo R7 lite - Cụm đuôi sạc, nút volume ---------- 180.000
Oppo R7 lite - Dây nguồn phím ---------- 30.000
Oppo R7 lite - Loa ---------- 30.000
Oppo R7 lite - Dây nguồn nút nguồn , mic , rung , socket màn hình ---------- 150.000
Oppo R7 lite - Mặt kính màu trắng ---------- 50.000
Oppo R7 lite - Nắp lưng màu vàng ---------- 280.000
Pin zin linh kiện R7 lite ( BLP595 ) - 2320 mAh ---------- 170.000

Oppo R7S - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu trắng ---------- 750.000 ( Màn zin linh kiện có phản quang )
Oppo R7S - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 1.050.000 ( Màn amoled zin new )
Oppo R7S - Cụm đuôi sạc ---------- 100.000
Oppo R7S - Mặt kính màu trắng ---------- 40.000
Oppo R7S - Nắp lưng zin màu vàng ---------- 500.000
Pin zin linh kiện R7S ( BLP603 ) - 3000 mAh ---------- 200.000

Oppo R7 Plus - Màn hình zin new full nguyên bộ , nguyên khung màu trắng ---------- 900.000 ( Màn zin linh kiện có phản quang )
Oppo R7 Plus - Cụm đuôi sạc ---------- 180.000
Oppo R7 Plus - Mặt kính màu trắng ---------- 50.000
Oppo R7 Plus - Nắp lưng tháo máy 98,99% màu vàng ---------- 400.000

Oppo F1 / A35 / A53 - Màn hình zin new full nguyên bộ màu trắng ---------- 400.000
Oppo F1 / A35 / A53 - Cảm ứng màu trắng ---------- 100.000
Oppo F1 / A35 / A53 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 120.000
Pin zin linh kiện F1 / A35 / A53 ( BLP605 ) - 2400/2500 mAh ---------- 170.000

Oppo F1S / A59 / A1601 - Màn hình zin new full nguyên bộ màu trắng ---------- 400.000
Oppo F1S / A59 / A1601 - Cảm ứng màu trắng ---------- 80.000
Oppo F1S / A59 / A1601 - Dây nguồn rung ---------- 50.000
Oppo F1S / A59 / A1601 - Dây nguồn nút home ---------- 100.000
Oppo F1S / A59 / A1601 - Card tai nghe , micro ---------- 100.000
Oppo F1S / A59 / A1601 - Nắp lưng màu vàng , màu hồng ---------- 180.000
Pin F1S / A59 / A1601 ( BLP601 ) - 2980/3075 mAh ---------- 170.000

Oppo F1 Plus / R9 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu trắng ---------- 680.000 ( Màn zin linh kiện có phản quang )
Oppo F1 plus / R9 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 1.200.000 ( Màn Amoled zin new )
Oppo F1 Plus - Cảm ứng màu trắng ---------- 200.000 ( Cảm ứng chỉ dùng được màn hình có phản quang )
Oppo F1 Plus / R9 - Nắp lưng màu vàng , màu hồng ---------- 280.000

Pin zin linh kiện F1 Plus / R9 ( BLP611 ) - 4000/4120 mAh ---------- 200.000

Oppo R9 Plus - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu trắng ---------- 1.100.000 ( Màn zin linh kiện có phản quang )
Pin zin linh kiện R9 Plus ( BLP611 ) - 4000/4120 mAh ---------- 200.000

Oppo F3 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 500.000

Oppo F3 Lite / A57 - Màn hình zin new full nguyên bộ màu trắng ---------- 380.000
Pin zin linh kiện F3 Lite / A57 ( BLP621 ) - 3010 mAh ---------- 180.000

Oppo F3 Plus - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 600.000
Pin zin linh kiện F3 Plus ( BLP623 ) - 3800/4000 mAh ---------- 200.000

Oppo F5 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 580.000
Pin zin linh kiện A77 / F5 ( BLP631 ) - 3115/3200 mAh ---------- 220.000

Oppo F7 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 800.000

Pantech Sky ( mã thử LCD + Touch là ##1199 )
Cục Sạc máy hàn quốc, có luôn đầu jack chuyển đời mới W550 ( dẹp lớn ), dùng cho sky, pantech, LG, Samsung, ---------- 150.000 ( lấy 10 cục giá 100k / 1 cục )
Cục Sạc máy hàn quốc, có luôn đầu jack chuyển đời cũ W2700 ( dẹp nhỏ ), dùng cho sky, pantech, LG, Samsung, ---------- 150.000 ( lấy 10 cục giá 100k / 1 cục )
Bộ cáp sạc Sky ( gồm đầu sạc Sky + cáp usb chân micro ) ---------- 75.000

Sky A760 - Màn hình ---------- 300.000
Sky A760 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 400.000
Sky A760 - Cảm ứng, màu đen ---------- 250.000
Sky A760 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 250.000
Sky A760 - Camera ---------- 150.000
Sky A760 - nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 80.000
Sky A760 - Khung benzen màu đen, màu trắng ---------- 120.000
Sky A760 - bộ vỏ màu đen, màu trắng ---------- 350.000
Pin Sky A760, BAT-6800M, 1620 mAh ---------- 80.000

Sky A770 - Màn hình ---------- 300.000
Sky A770 - Cảm ứng, màu đen ---------- 250.000
Sky A770 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 220.000
Sky A770 - Camera ---------- 150.000
Sky A770 - nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Sky A770 - Khung benzen màu đen, màu trắng ---------- 120.000
Sky A770 - bộ vỏ màu đen, màu trắng ---------- 350.000
Pin Sky A770, BAT-6800M, 1620 mAh ---------- 100.000

Sky A800 - Màn hình ---------- 280.000
Sky A800 - Cảm ứng, màu đen ---------- 250.000
Sky A800 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 250.000
Sky A800 - Camera ---------- 300.000
Sky A800 - nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Sky A800 - Khung benzen, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Sky A800 - bộ vỏ màu đen, màu trắng ---------- 400.000
Pin Sky A800, BAT-7100M, 1780 mAh ---------- 100.000

Sky A810 - Màn hình full, màu đen ---------- 400.000
Sky A810 - Màn hình ---------- 280.000
Sky A810 - Cảm ứng, màu đen ---------- 200.000
Sky A810 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 200.000
Sky A810 - Camera ---------- 300.000
Sky A810 - nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Sky A810 - Khung benzen, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Sky A810 - bộ vỏ màu đen, màu trắng ---------- 400.000
Pin Sky A810, BAT-7100M, 1780 mAh - Pin ---------- 100.000

Sky A820 - Màn hình ---------- 350.000
Sky A820 - Cảm ứng, màu đen ---------- 300.000
Sky A820 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 300.000
Sky A820 - Camera ---------- 300.000
Sky A820 - nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 120.000
Sky A820 - bộ vỏ màu đen, màu trắng ---------- 380.000
Pin Sky A820, BAT-7100M, 1780 mAh ---------- 100.000

Sky A830 - Màn hình ---------- 400.000
Sky A830 - Cảm ứng, màu đen ---------- 350.000
Sky A830 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 350.000
Sky A830 - Camera ---------- 300.000
Sky A830 - nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Sky A830 - bộ vỏ màu đen, màu trắng ---------- 400.000
Pin Sky A830, BAT-7200M, 1950 mAh ---------- 120.000

Sky A840 - Màn hình, màu đen, full nguyên bộ, ---------- 400.000
Sky A840 - Màn hình, màu trắng, full nguyên bộ, ---------- 400.000
Sky A840 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 300.000
Sky A840 - Camera ---------- 400.000
Sky A840 - bộ vỏ màu đen, màu trắng ---------- 600.000
Sky A840 - Nắp lưng, màu trắng, màu đen ---------- 100.000
Pin Sky A840, BAT-7300M, 2100 mAh ---------- 90.000

Sky A850 - Màn hình, màu đen, full nguyên bộ ---------- 650.000
Sky A850 - Màn hình, màu trắng, full nguyên bộ ---------- 600.000
Sky A850 - Màn hình only (lỗi đốm sáng) ---------- 200.000
Sky A850 - Cảm ứng, màu đen ---------- 450.000
Sky A850 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 450.000
Sky A850 - Camera ---------- 400.000
Sky A850 - Camera trước ---------- 150.000
Sky A850 - Dây cảm biến ---------- 100.000
Sky A850 - Loa ---------- 70.000
Sky A850 - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 150.000
Sky A850 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
A850 - bộ vỏ màu đen, màu trắng ---------- 700.000
Pin Sky A850, màu đen, màu trắng, BAT-7400M, 2600 mAh ---------- 200.000

Sky A860 - Màn hình, màu đen, full nguyên bộ ---------- 800.000
Sky A860 - Màn hình, màu trắng, full nguyên bộ ---------- 800.000
Sky A860 - Màn hình ---------- 500.000
Sky A860 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 600.000
Sky A860 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Pin Sky A860, màu đen, màu trắng, BAT-7500M, 3140 mAh ---------- 250.000

A870 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng---------- 350.000 ( lấy 2 bộ trở lên giá 330.000 / 1 bộ, 10 bộ giá 300.000 / 1 bộ )
A870 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 350.000 ( lấy 2 bộ trở lên giá 330.000 / 1 bộ, 10 bộ giá 300.000 / 1 bộ )
A870 - nắp lưng, màu trắng, màu đen ---------- 150.000
Pin Sky A870, màu đen, màu trắng, BAT-7600M, 2150 mAh ----------- 170.000

Sky A880 - Màn hình, màu đen, full nguyên bộ ---------- 850.000
Sky A880 - Màn hình, màu trắng, full nguyên bộ ---------- 850.000
Sky A880 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Pin Sky A880, màu đen, màu trắng, BAT-7700M, 3100 mAh ---------- 190.000

Sky A890 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.300.000
Sky A890 - Cảm ứng, màu đen ---------- 1.150.000
Sky A890 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 1.150.000
Sky A890 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Pin Sky A890 (VEGA Secret Note), BAT-7800M, 3200mAh ---------- 220.000

Sky A900 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 950.000
Sky A900 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 950.000
Sky A900 - Màn hình ---------- 700.000
Sky A900 - Cảm ứng, màu đen ---------- 800.000
Sky A900 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 800.000
Sky A900 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Pin Sky A900, màu đen, màu trắng (VEGA Secret Note), BAT-7900M, 3150mAh ---------- 220.000

Sky A910 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng, màu đen --------- 1.100.000
Sky A910 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung sườn viền vàng màn màu trắng --------- 1.250.000
Sky A910 - Cụm đuôi sạc, micro, rung, dây anten ---------- 150.000
Sky A910 - Cụm tai nghe ---------- 100.000
Sky A910 - Chuông, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
Sky A910 - Nắp sau, phần chụp camera, màu trắng, màu đen viền đỏ, viền vàng, viền trắng ---------- 150.000
Sky A910 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 300.000

Google Nexus - Asus
Asus Google Nexus 7 / ME370TG - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 650.000
Asus Google Nexus 7 / ME370TG - Màn hình only ---------- 300.000
Asus Google Nexus 7 / ME370TG - Cảm ứng ---------- 230.000
Asus Google Nexus 7 / ME370TG - Khung sườn ---------- 250.000
Asus Google Nexus 7 / ME370TG - Dây nguồn màn hình ---------- 60.000
Asus Google Nexus 7 / ME370TG - Pin zin - 4270 mAh ---------- 200.000

Asus Google Nexus 7 II 2013 / ME571 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 650.000
Asus Google Nexus 7 II 2013 / ME571 - Màn hình only (lỗi đốm sáng) ---------- 250.000
Asus Google Nexus 7 II 2013 / ME571 - Cảm ứng ---------- 230.000
Asus Google Nexus 7 II 2013 / ME571 - Khung sườn ---------- 450.000
Asus Google Nexus 7 II 2013 / ME571 - Dây nguồn màn hình ---------- 80.000
Pin C11P1303, 3950 mAh - Nexus 7 2013 / ME571 ---------- 250.000

HTC Google Nexus 9 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 2.100.000

 

DELL STREAK
Dell Streak 5 in / M01M - Màn hình ( full nguyên bộ có luôn cảm ứng ) ---------- 
Dell streak 5 in / M01M --Đuôi sạc trên main ---------- 100.000
Dell streak 5 in / M01M - Cáp usb ---------- 100.000
Dell Streak 5 in / M01M - Chuông ---------- 100.000
Dell Streak 5 in / M01M - Camera ---------- 250.000
Dell Streak 5 in / M01M - Dây 3 phím cảm ứng ---------- 150.000
Dell Streak 5 in / M01M - Dây phím Volume, Camera, Nút Nguồn ---------- 150.000
Dell Streak 5 in / M01M - Rung ---------- 100.000
Dell Streak 5 in / M01M - Đèn Flash ---------- 100.000
Dell Streak 5 in / M01M - Bộ vỏ full ( có thể lên máy mới ) ---------- 500.000
Dell Streak 5 in / M01M - Main tốt ---------- liên hệ
Pin Dell 20QF0 - 1530mAh ---------- 200.000 ( Dell Streak 5 in / M01M )

Dell Streak 7 in - Cảm ứng ---------- 350.000

Dell Venue 7 - Cảm ứng ---------- 350.000

Dell Venue 8 - Màn hình --------- 750.000
Dell Venue 8 - Cảm ứng --------- 450.000

 

ASUS
Asus PadFone 2 / A68 - Màn hình ( full nguyên bộ có luôn cảm ứng ) ---------- 1.000.000
Pin Asus C11-A68, 2140 mAh - Asus PadFone 2 / A68 ---------- 250.000

Pin Asus C11-A80, 1900/2000 mAh - Asus PadFone Infinity A80, PadFone S ---------- 250.000

Asus ME102A / K00F / MeMO Pad 10 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 950.000
Asus ME102A / K00F / MeMO Pad 10 - Màn hình ---------- 700.000
Asus ME102A / K00F / MeMO Pad 10 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 230.000

Asus ME103 / MeMO Pad 10 - Màn hình ---------- 1.000.000
Asus ME103 / MeMO Pad 10 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 400.000

Asus ME170 - Màn hình ---------- 400.000
Asus ME170 - Cảm ứng ---------- 300.000

Asus ME171 / Eee Pad Memo - Cảm ứng ---------- 370.000
Asus ME172 / K0W / MeMO Pad - Màn hình ---------- 280.000
Asus ME172 / K0W / MeMO Pad - Cảm ứng ---------- 230.000

Asus ME173 - Màn hình, dây nguồn socket bấm --------- 400.000
Asus ME173x / K00B - Màn hình, dây nguồn socket gắn --------- 300.000
Asus ME173 / ME173x / K00B / MeMO Pad HD 7 - Cảm ứng ---------- 180.000
Pin Asus C11P1304, 3950 mAh - K00B / ME173 / ME173x / MeMO Pad HD 7 ---------- 200.000

Asus ME175KG / ME175CG / K00S / K00Z / Fone Pad 7 Dual sim - Màn hình ---------- 370.000
Asus ME175KG / ME175CG / K00S / K00Z / Fone Pad 7 Dual sim - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 350.000
Asus ME175KG / ME175CG / K00S / K00Z / Fone Pad 7 Dual sim - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 350.000

Asus ME176 / K013 / MeMO Pad 7 - Màn hình ---------- 420.000
Asus ME176 / K013 / MeMO Pad 7 - Cảm ứng ---------- 300.000

Asus FE375 / K019 / Fonepad 7 - Màn hình ---------- 420.000
Asus FE375 / K019 / Fonepad 7 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 250.000

Asus ME180 / K00L / ME181 / ME181CX / K011 / MeMO Pad 8 - Màn hình ---------- 450.000
Asus ME180 / K00L - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 210.000
Asus ME181 / ME181CX / K011 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 280.000

Asus ME301T / 5280N / MeMo Pad Smart - Màn hình ---------- 700.000
Asus ME301T / 5280N / MeMo Pad Smart - Cảm ứng ---------- 1.750.000
Asus TF500 / 5449N / ME301 / ME302

Asus ME302 / K00A - Màn hình ---------- 800.000
Asus ME302 / K00A - Cảm ứng ---------- 1.400.000

Asus ME370T / Eee Pad MeMO - Cảm ứng ---------- 400.000
Asus ME370T / Eee Pad MeMO - Pin zin - 4270 mAh ---------- 300.000

Asus ME371 / K004 / Fonepad - Màn hình ---------- 380.000
Asus ME371 / K004 / Fonepad - Cảm ứng ---------- 200.000

Asus ME372 / K00E / FonePad 7 - Màn hình ---------- 300.000
Asus ME372 / K00E / FonePad 7 - Cảm ứng ---------- 180.000
Pin Asus C11P1310, 3950 mAh - Asus ME372 / K00E / FonePad 7 ---------- 250.000

Asus FE380 / K016 / FonePad 8 - Màn hình ---------- 520.000
Asus FE380 / K016 / FonePad 8 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 200.000

Asus ME400 / K0x / VivoTab Smart 10.1 inch - Màn hình ---------- 850.000
Asus ME400 / K0x / VivoTab Smart 10.1 inch - Cảm ứng ---------- 1.350.000

Asus ME560 / K00G / Fonepad Note 6 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.600.000
Asus ME560 / K00G / Fonepad Note 6 - Cảm ứng ---------- 600.000

Asus FE170CG / K012 - Màn hình ---------- 300.000
Asus FE170CG / K012 - Cảm ứng zin new ---------- 180.000
Asus FE170CG / K012 - Cảm ứng linh kiện ---------- 110.000
Asus FE170CG / K012 - Dây nguồn màn hình ---------- 70.000

Asus ME170C / K017 - Màn hình ---------- 400.000
Asus ME170C / K017 - Cảm ứng ---------- 110.000

Pin Asus C11P1327, 3910 mAh - Asus FE170CG / K012 / ME170C / K017 ---------- 250.000

Asus FE171 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 600.000

Asus ME581 / K015 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.150.000
Asus ME581 / K015 - Cảm ứng ---------- 480.000

Asus T100 / DK002H / DK003H / Transformer Book - Màn hình ---------- 650.000
Asus T100 / DK002H / DK003H / Transformer Book - Cảm ứng ---------- 300.000

Asus TF101 / Eee Pad Transformer - Màn hình ---------- 750.000
Asus TF101 / Eee Pad Transformer - Cảm ứng ---------- 250.000

Asus TF103 / Transformer Pad - Màn hình ---------- 1.250.000
Asus TF103 / Transformer Pad - Cảm ứng ---------- 480.000

Asus TF201 / Eee Pad Transformer Prime - Màn hình ---------- 650.000
Asus TF201 / Eee Pad Transformer Prime - Cảm ứng, mã AS ---------- 350.000
Asus TF201 / Eee Pad Transformer Prime - Cảm ứng, mã TCP 0.3 ---------- xxx.000
Asus TF201 / Eee Pad Transformer Prime - Cảm ứng, mã TCP 1.0 --------- xxx.000

Asus TF300 / Transformer Pad - Màn hình ---------- 600.000
Asus TF300 / Transformer Pad - Cảm ứng, G01---------- 600.000
Asus TF300 / Transformer Pad - Cảm ứng, G03 ---------- 620.000

Asus TF303 / K014 / Transformer Pad MagSmart Cover - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 900.000

Asus TF600 / Vivo Tap RT - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.000.000
Asus TF600 / Vivo Tap RT - Cảm ứng ---------- 350.000

Asus TF700 / Tranform Pad Infinity - Cảm ứng ---------- 1.200.000

Asus TF810 / Vivo Tap - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.400.000
Asus TF810 / Vivo Tap - Cảm ứng ---------- 350.000

 

Asus Zenpad C / Z170 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 500.000

Asus Zenpad 7 / Z370 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 650.000

Asus Zenpad 8 / Z380 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 950.000
Asus Zenpad 8 / Z380 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- xxx.000

Asus Padfone X mini / PF450 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 700.000

Asus Padfone S / PF500 / loại điện thoại - Màn hình full nguyên bộ ---------- 800.000
Asus Padfone S / PF500 / loại máy tính bảng - Cảm ứng ---------- 750.000

 

ACER 
Acer A100 - Cảm ứng máy tính bảng 7 in ---------- 350.000
Acer A100 - Pin zin - BAT-711 - 1530 mAh ---------- 300.000

Acer Iconia A200 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.000.000
Acer Iconia A200 - Cảm ứng ---------- 420.000
Acer Iconia A200 - Pin zin - BAT1012 - 3280 mAh ---------- 350.000

Acer Iconia Tab A500 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.000.000
Acer Iconia Tab A500 - Cảm ứng máy tính bảng 10 in ---------- 250.000

Acer Iconia A1-713 - Màn hình Full nguyên bộ luôn khung, zin theo máy ---------- 750.000
Acer Iconia A1-713 - Màn hình ---------- 350.000
Acer Iconia A1-713 - Cảm ứng ---------- 230.000

Acer Iconia Talk S / A1-724 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.000.000
Acer Iconia Talk S A1-724 - Cảm ứng ---------- 400.000

Acer Iconia A1-810 / A1-811 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 600.000
Acer Iconia A1-810 / A1-811 - Màn hình ---------- 250.000
Acer Iconia A1-810 / A1-811 - Cảm ứng ---------- 300.000

Acer Iconia A1-830 - Màn hình ---------- 400.000
Acer Iconia A1-830 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 250.000

Acer Iconia A1-840 / A1-841 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen --------- 700.000
Acer Iconia A1-840 / A1-841 - Màn hình --------- xxx.000
Acer Iconia A1-840 / A1-841 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng --------- 240.000

Acer Iconia A3-A10 - Cảm ứng ---------- 500.000

Acer Iconia A3-A20 - Màn hình full nguyên bộ , màu trắng ---------- 1.500.000
Acer Iconia A3-A20 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 500.000

Acer Iconia B1-A71 - Màn hình ---------- 350.000
Acer Iconia B1-A71 - Cảm ứng ---------- 200.000

Acer Iconia B1-710 - Màn hình ---------- 350.000
Acer Iconia B1-710 - Cảm ứng ---------- 220.000

Acer Iconia B1-720 / B1-721 - Màn hình ---------- 300.000
Acer Iconia B1-720 / B1-721 - Cảm ứng ---------- 170.000

Acer Iconia B1-723 - màn hình ---------- 380.000
Acer Iconia B1-723 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 140.000

Acer Iconia B1-730 / B1-731 - Màn hình ---------- 550.000
Acer Iconia B1-730 / B1-731 - Cảm ứng ---------- 260.000

Acer Iconia B1-730HD - Màn hình ---------- 500.000
Acer Iconia B1-730HD - Cảm ứng ---------- 300.000

Acer Iconia One B1-810 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 500.000

Acer Iconia W4-820 /W4-821 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.100.000

Acer Iconia W500 / W501 - Cảm ứng ---------- 300.000

Acer Iconia W510 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.100.000
Acer Iconia W510 - Cảm ứng ---------- 600.000

Acer S100 - Màn hình ( full nguyên bộ có luôn cảm ứng ) ---------- 450.000

Acer S200 - Màn hình ---------- 450.000

Acer F900 - Màn hình ---------- 500.000

Acer M900 - Cảm ứng ---------- 400.000

Acer P835 - Cảm ứng ---------- 350.000

Acer E100 - Cảm ứng ---------- 300.000

Acer DX650 - Cảm ứng ---------- 300.000

Acer E310 - Cảm ứng ---------- 350.000

Acer Z4 - Cảm ứng ---------- 150.000

LENOVO

Axxx
Lenovo A269 - Màn hình ---------- 120.000
Lenovo A269 - Cảm ứng ---------- 90.000

Lenovo A316 - Màn hình ---------- 160.000
Lenovo A316 - Cảm ứng ---------- 210.000

Lenovo A319 - Màn hình ---------- 150.000
Lenovo A319 - Cảm ứng ---------- 160.000

Lenovo A328 - Màn hình ---------- 130.000
Lenovo A328 - Cảm ứng ---------- 160.000

Lenovo A369 - Màn hình ---------- 180.000
Lenovo A369 - Cảm ứng ---------- 100.000

Lenovo A390 / A390T - Màn hình ---------- 160.000
Lenovo A390 - Cảm ứng, màu đen ---------- 100.000
Lenovo A390T - Cảm ứng, màu trắng ---------- 100.000

Lenovo A500 - Cảm ứng ---------- 180.000

Lenovo A516 - Màn hình ---------- 140.000
Lenovo A516 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 90.000
Lenovo A516 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 100.000

Lenovo A526 - Màn hình ---------- 200.000
Lenovo A526 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 120.000

Lenovo A536 - Màn hình ---------- 290.000

Lenovo A630e - Cảm ứng ---------- 190.000

Lenovo A656 / A766 - Cảm ứng ---------- 250.000

Lenovo A678 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000

Lenovo A680 - Màn hình ---------- 220.000
Lenovo A680 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

Lenovo A706 - Màn hình ---------- 250.000
Lenovo A706 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

Lenovo A750 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 130.000

Lenovo A760 - Màn hình ---------- 280.000
Lenovo A760 - Cảm ứng ---------- 110.000

Lenovo A770 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 250.000

Lenovo A788 - Cụm đèn phím, micro, tiếp sóng ---------- 130.000

Lenovo A800 - Cảm ứng ---------- 120.000

Lenovo A830 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 110.000

Lenovo A850 - Màn hình ---------- 190.000
Lenovo A850 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 110.000
Lenovo A850 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000

Lenovo A859 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 550.000
Lenovo A859 - Cảm ứng ---------- 140.000
Lenovo A859 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 130.000

Lenovo A858T - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 130.000

Lenovo A860 - Màn hình ---------- 180.000
Lenovo A860 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 140.000
Lenovo A860 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000

Lenovo A880 - Màn hình ---------- 330.000
Lenovo A880 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 140.000
Lenovo A880 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 110.000

Lenovo A1-07 - Cảm ứng ---------- 500.000

Lenovo A1000 - IdeaTab 7 - Cảm ứng ---------- 190.000

Lenovo A1000L - Cảm ứng ---------- 250.000

Lenovo A2010 - Màn hình ---------- 300.000

Lenovo A2107 / IdeaTab 7 - Cảm ứng ---------- 380.000
Lenovo A2107 / IdeaTab 7 - Cụm đuôi sạc, tai nghe ---------- 110.000

Lenovo A2019 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000

Lenovo A3000 - IdeaTab 7 - Màn hình ---------- 350.000
Lenovo A3000 - IdeaTab 7 - Cảm ứng ---------- 180.000

Lenovo A5000 - Màn hình ---------- 350.000
Lenovo A5000 - Cảm ứng ---------- 150.000

Lenovo A7-10 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng --------- 280.000

Lenovo A7-30 - Màn hình full nguyên bộ --------- 630.000

Lenovo A3300 - Màn hình ---------- 500.000
Lenovo A3300 - Cảm ứng ---------- 190.000

Lenovo A3500 - IdeaTab 7 - Màn hình ---------- 540.000
Lenovo A3500 - Cảm ứng ---------- 190.000

Lenovo A5500 - IdeaTab 7 - Màn hình ---------- 500.000
Lenovo A5500 - IdeaTab 7 - Cảm ứng ---------- 220.000

Lenovo A7600 - IdeaTab 7 - Màn hình ---------- 700.000
Lenovo A7600 - IdeaTab 7 - Cảm ứng ---------- 220.000

Bxxx
Lenovo B6000 / Yoga Tablet 8 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 800.000
Lenovo B6000 / Yoga Tablet 8 - Màn hình ---------- 550.000
Lenovo B6000 / Yoga Tablet 8 - Cảm ứng ---------- 450.000
Lenovo B6000 - Cụm đuôi sạc ---------- 140.000

Lenovo B8000 / Yoga Tablet 10 - Cảm ứng ---------- 300.000
Lenovo B8000 - Cụm đuôi sạc ---------- 130.000

Lenovo B8080 - Cụm đuôi sạc ---------- 150.000

Lenovo Tab 3 TB3-710F / TB3-710L - Màn hình full nguyên bộ màu đen -------- 700.000

Lenovo Tab 3 / 730M / 730X - Màn hình full nguyên bộ màu đen -------- 700.000

Lenovo Tab 3 TB3-850 - Màn hình full nguyên bộ màu đen -------- 850.000

Lenovo Yoga Tablet 2 10 in / 1050 - Màn hình full nguyên bộ màu đen -------- 1.500.000

Lenovo Yoga Tablet 3 Pro YT3-X90L / YT3-X90F - Màn hình full nguyên bộ màu đen -------- 2.000.000

Lenovo Yoga Tablet 3 YT3-850F / YT3-850M - Màn hình full nguyên bộ màu đen -------- 1000.000
Lenovo Yoga Tablet 3 YT3-850F / YT3-850M - Cảm ứng màu đen -------- 700.000

Lenovo Z2 - Cụm đuôi sạc, micro, rung -------- 150.000

Pxxx
Lenovo P70-A - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 450.000
Lenovo P70-A - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 550.000

Lenovo P70 - Màn hình ---------- 200.000
Lenovo P70 - Cảm ứng ---------- 110.000

Lenovo P700i - Màn hình ---------- 190.000
Lenovo P700i - Cảm ứng ---------- 160.000

Lenovo P770 - Màn hình ---------- 250.000
Lenovo P770 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 140.000

Lenovo P780 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 570.000
Lenovo P780 - Cảm ứng ---------- 140.000

Sxxx
Lenovo S60 - Màn hình Full nguyên bộ, màu đen ---------- 470.000
Lenovo S60 - Màn hình Full nguyên bộ, màu trắng ---------- 500.000

Lenovo S580 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 600.000
Lenovo S580 - Cảm ứng ---------- 200.000

Lenovo S650 - Màn hình Full nguyên bộ, màu đen ---------- 450.000
Lenovo S650 - Màn hình Full nguyên bộ, màu trắng ---------- 500.000
Lenovo S650 - Cảm ứng ---------- 120.000
Lenovo S650 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 120.000

Lenovo S660 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 490.000
Lenovo S660 - Cảm ứng ---------- 140.000

Lenovo S720 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ----------- 130.000

Lenovo S760 - Cảm ứng ---------- 250.000

Lenovo S810 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 150.000

Lenovo S820 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 520.000
Lenovo S820 - Cảm ứng ---------- 140.000
Lenovo S820 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 80.000

Lenovo S850 - Màn hình Full nguyên bộ, màu đen ---------- 490.000
Lenovo S850 - Màn hình Full nguyên bộ, màu trắng ---------- 500.000
Lenovo S850 - Cảm ứng ---------- 130.000

Lenovo S860 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 700.000

Lenovo S880 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 140.000

Lenovo S898 - Cảm ứng ---------- 250.000
Lenovo S898 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 150.000

Lenovo S890 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 130.000

Lenovo S907 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 120.000

Lenovo S910 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 180.000

Lenovo S930 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 640.000
Lenovo S930 - Cảm ứng ---------- 160.000
Lenovo S930 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 140.000

Lenovo S939 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000

Lenovo S960 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 790.000
Lenovo S960 - Cảm ứng ---------- 140.000

Lenovo S970 - cụm đuôi sạc ---------- 200.000

Lenovo S989 - Cụm đuôi sạc ---------- 170.000

Lenovo Tap S8 / S8-50 - Màn hình -------- 620.000
Lenovo Tap S8 / S8-50 - Cảm ứng -------- 390.000

Lenovo S5000 / Idea Tab 7 - Cảm ứng ---------- 240.000
Lenovo S5000 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 160.000

Lenovo S6000 / Idea Tab 10 - Cảm ứng ---------- 350.000

Lenovo S2109 / Idea Table 9.7 - Cảm ứng ---------- 400.000

Lenovo MIIX 10 / IdeaPad 10 - Cảm ứng ---------- 600.000

Kxxx

Lenovo K860 - Cảm ứng ---------- 100.000

Lenovo K900 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 640.000
Lenovo K900 - Cảm ứng ---------- 300.000
Lenovo K900 - Cụm đuôi sạc, micro, tai nghe, rung ---------- 200.000

Lenovo K910 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 700.000
Lenovo K910 - Cảm ứng ---------- 300.000
Lenovo K910 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 150.000

Lenovo K920 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 200.000

Gionee
Gionee GN150 - Cảm ứng ---------- 80.000

Gionee GN160e - Cảm ứng ---------- 150.000

Gionee GN170 - Cảm ứng ---------- 150.000

Gionee GN180 - Cảm ứng ---------- 100.000

Gionee GN305 - Cảm ứng ---------- 110.000

Gionee GN360 - Cảm ứng ---------- 110.000

Gionee GN700 - Cảm ứng ---------- 130.000

Gionee GN708 - Cảm ứng ---------- 110.000

Gionee GN800 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 120.000

Gionee GN810 - Cảm ứng ---------- 100.000

Gionee V185 - Cảm ứng ---------- 100.000

Gionee M3 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 550.000

Gionee E3 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 470.000
Gionee E3 - Cảm ứng ---------- 120.000
Gionee E3 - Dây đuôi sạc, volume, ổ sim, micro ---------- 150.000

Gionee E6 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 600.000

Gionee E7 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 1.000.000
Gionee E7 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 1.000.000
Gionee E7 - Màn hình full nguyên bộ, màu xanh dương, màu hồng ---------- 1.000.000
Gionee E7 - nắp lưng màu trắng ---------- 150.000

Gionee E7 mini - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 1.000.000

Gionee S5.1 - Cụm đuôi sạc, micro, rung, dây tai nghe ---------- 300.000

Gionee S5.5 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.600.000

Gionee V4s - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.000.000

Ainol
Ainol novo 7 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 250.000

Hp
Hp Touch Pad - Cảm ứng, luôn khung - ( máy tính bảng 10 inch ) ---------- 380.000

Hp Slate - Cảm ứng ---------- 350.000

Hp Slate 7 - Cảm ứng ---------- 350.000

Hp Slate 8 pro - Cảm ứng ---------- 500.000

HP Pro Tablet 608 G1 LQ079L1SX02 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.000.000

 

PALM ,TREO , HP
Treo 650 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 250.000

Treo 680 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 300.000
Treo 680 - Cảm ứng ---------- 150.000

Treo 690 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 300.000

Treo 700P - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 250.000

Treo 700W - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 300.000

Treo 750 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 300.000

Treo 800 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 500.000

Treo 850 - Màn hình ---------- 500.000
Treo 850 - Cảm ứng ---------- 250.000

 

Palm Pre - Màn hình ( có lổ dưới cảm ứng ) full nguyên bộ có luôn khung vỏ mặt trước ---------- 800.000

Palm Pre Plus - Màn hình ( không có lổ dưới cảm ứng ) full nguyên bộ có luôn khung vỏ mặt trước ---------- 800.000

Palm pixi / palm pixi plus - Màn hình , p121una, ---------- 450.000
Palm pixi / Palm pixi plus - Cảm ứng ---------- 300.000

Palm Pre - Dây nguồn ---------- 300.000
Treo 850 - Đệm phím cảm ứng ---------- 250.000
Treo 850 - Pin ---------- 250.000
Palm treo 650 , 700, 750 , 800 - Cáp usb có nút bấm ---------- 100.000

HUAWEI
U7510 - Cảm ứng ---------- 180.000

U7519 - Cảm ứng có chữ T-mobile ---------- 180.000

U8150 - Cảm ứng ---------- 300.000

U8580 - Cảm ứng ---------- 300.000

U8510 , Huawei IDEOS X3 , - Cảm ứng luôn khung vỏ trước ---------- 300.000

U8650 - Cảm ứng ---------- 330.000

U8800 - Cảm ứng luôn khung vỏ trước ---------- 330.000

T8300 - Cảm ứng full nguyên bộ luôn khung vỏ trước ---------- 330.000

S7 - Cảm ứng ( máy tính bảng ) ---------- 550.000

S8500 - Cảm ứng ---------- 110.000

Huawei Ascend P7 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 520.000
Huawei Ascend P7 - nắp lưng màu trắng , màu đen ---------- 150.000

Huawei Ascend Y600 - Màn hình ---------- 300.000

Huawei P8 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 480.000

Huawei P8 lite / Huawei ALE L21 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen , màu vàng ---------- 400.000

Huawei P8 lite 2017 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 420.000
Huawei P8 lite 2017 - Cảm ứng màu đen, màu trắng, màu vàng, màu xanh ---------- 120.000

Huawei P9 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu vàng ---------- 480.000
Huawei P9 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu vàng ---------- 480.000

Huawei P9 lite / L21 / L22 / L23 / L31 / L53 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen , màu vàng ---------- 390.000

Huawei P10 lite / LX1 / LX1A / LX2 / LX3 / L03T / LX2J - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 480.000

Huawei Y3ii - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen , màu vàng ---------- 300.000

Huawei Y3 2017 - Màn hình full nguyên bộ màu vàng ---------- 400.000
Huawei Y3 2017 - Cảm ứng màu trắng , màu đen ---------- 120.000

Huawei Y5 2017 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen , màu vàng ---------- 450.000
Huawei Y5 2017 - Cảm ứng màu trắng , màu đen ---------- 120.000

Huawei Y6 / Huawei Honor 4A - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 430.000

Huawei Y6ii - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen , màu vàng ---------- 450.000

Huawei Y6 Pro / Enjoy 5 / Honor Play 5X - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 400.000

Huawei GR3 / Enjoy 5s - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng , màu xanh ---------- 420.000

Huawei GR5 mini - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 430.000

Huawei Honor X5 / Huawei GR5 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 400.000

Huawei Honor 6x / Mate 9 Lite / GR5 2017 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ,màu trắng , màu vàng ---------- 400.000

Huawei Honor 8 / FRD-L19 / FRD-AL00 / FRD-TL00 / FRD-AL10 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 630.000

Huawei Mate 8 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen , màu vàng ---------- 760.000

Huawei Mate 10 lite / Nova 2i / Maimang / Honor 9i / G10 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ,màu trắng , màu vàng ---------- 600.000

Huawei Nova 2 / PIC-AL00 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu vàng ---------- 600.000

Huawei Nova 2 Plus / BAC-L03 / BAC-L23 / BAC-AL00 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 600.000

Huawei Nova 2s - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng , màu xanh ---------- 720.000

Huawei G7 Plus / G8 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 370.000

Huawei Y540 / Y541 - Màn hình full nguyên bộ màu vàng ---------- 450.000

Huawei Y7 Prime / Holly 4 plus / Enjoy 7 plus - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 450.000
Huawei Y7 Pro 2018 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 550.000

Huawei Y9 Pro 2018 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 550.000


Huawei MediaPad T1-A21L - Cảm ứng ---------- 350.000


ZTE
ZTE V9 - Cảm ứng ( máy tính bảng 7 inch ) ---------- 620.000

ZTE Blade S6 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 520.000

ZTE Blade S7 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 680.000

Amazon
Kindle Fire - Cảm ứng ( máy tính bảng 7 inch ) ---------- 350.000
Pin Kindle Fire, 4400 mAh, 3555A2L / QP01 ---------- 250.000

Kindle Fire HD 7 in - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.400.000
Kindle Fire HD 7 in - Màn hình ---------- 700.000
Kindle Fire HD 7 in - Cảm ứng ---------- 700.000
Pin Amazon Kindle Fire HD 7, 4440 mAh, S2012-001-A / 26S1001 ---------- 250.000

MEIZU
M9 - Cảm ứng ---------- 900.000

Softbank
Softbank HTC (HT)
X01HT - Màn hình ( Full có luôn cảm ứng ) ---------- 300.000
X01HT - Cảm ứng ---------- 70.000

X02HT - Màn hình ---------- 300.000

X03HT - Màn hình ---------- 250.000
X03HT - Dây nguồn ---------- 250.000

X04HT - Màn hình ( Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ) ---------- 350.000

X05HT - Màn hình ( Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ) ---------- 400.000

X06HT / X06HT 2 - Màn hình ---------- 400.000

001HT - Màn hình ---------- 500.000
001HT - Cảm ứng - ---------- 500.000

 

Softbank samsung (SC)
705sc, 709sc - Màn hình ---------- 250.000
705sc, 709sc - Dây nguồn ---------- 80.000

707sc, 707sc 2 - Màn hình ( dây nguồn + màn hình lớn và nhỏ ) ----------300.000

708sc - Màn hình ---------- 350.000

740sc - Màn hình ---------- 400.000 
740sc - Dây nguồn ---------- 150.000 

805sc - Màn hình ---------- 300.000

820sc - Màn hình ( full có luôn dây nguồn ) ---------- 300.000

821sc - Màn hình ( full có luôn dây nguồn ) ---------- 300.000

920sc - Màn hình ---------- 300.000
920sc - Dây nguồn ---------- 100.000
920sc - Vĩ trên màn hình ---------- 150.000

930sc - Màn hình ---------- 300.000
930sc - Cảm ứng ---------- 250.000

931sc - Màn hình ---------- 400.000
931sc - Cảm ứng ---------- 250.000

940sc - Màn hình ---------- 500.000
940sc - Cảm ứng ---------- 350.000

Softbank Sharp (SH) - update multimedia cho softbank sharp là 50.000
705sh / 770sh - Màn hình ---------- 300.000
705sh / 770sh - Dây nguồn ---------- 120.000

816sh / 880sh - Màn hình ---------- 350.000
816sh / 880sh - Dây nguồn ---------- 300.000
816sh / 880sh - Main thương mại ---------- 700.000

920sh - Màn hình ---------- 500.000
920sh - Main thương mại ---------- 700.000

922sh - Màn hình ---------- 600.000

923sh - Màn hình ---------- 700.000
923sh - Main thương mại ---------- 1.500.000

Docomo
Docomo LG
L704i - Dây nguồn ---------- 200.000
L704i - Điệm phím ---------- 200.000

L705i - Dây nguồn ---------- 200.000


ViVo


Vivo V3 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 430.000
Vivo V3 - Cảm ứng màu trắng ---------- 100.000

Vivo V3 Max - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 410.000
Vivo V3 Max - Cảm ứng màu trắng , màu đen ---------- 100.000

Vivo V5 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 410.000
Vivo V5 / Y67 - Cảm ứng màu đen , màu trắng ---------- 110.000


Vivo V5 lite - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 410.000

Vivo V5 Plus - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 480.000
Vivo V5 Plus - Cảm ứng


Vivo V7 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 500.000
Vivo V7 - Mặt kính zin màu đen , màu trắng ---------- 40.000

Vivo V7 Plus - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 550.000
Vivo V7 Plus - Mặt kính zin màu đen , màu trắng ---------- 40.000

Vivo V9 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 600.000

Vivo V11 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 600.000

Vivo X5 Pro - Màn hình full nguyên bộ có khung màu trắng ---------- 600.000

Vivo X6 - Màn hình full nguyên bộ có khung màu trắng ---------- 600.000

Vivo X6 Plus - Màn hình full nguyên bộ có khung màu trắng ---------- 700.000

Vivo X7 - Màn hình full nguyên bộ có khung màu trắng ---------- 600.000

Vivo X7 Plus - Màn hình full nguyên bộ có khung màu trắng ---------- 700.000

Vivo X9 - Màn hình full nguyên bộ có khung màu đen , màu trắng ---------- 700.000

Vivo X9i - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 600.000

Vivo X9S - Màn hình full nguyên bộ có khung màu đen , màu trắng ---------- 660.000

Vivo X9 Plus - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 700.000

Vivo X20 - Màn hình full nguyên bộ có khung màu đen , màu trắng ---------- 750.000

Vivo Y31 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 380.000
Vivo Y31 - Cảm ứng màu đen , màu trắng ---------- 80.000
Pin Vivo B-77 , 2100mAh ---------- 100.000 ( Vivo Y31 )

Vivo Y35 - Cảm ứng màu trắng ---------- 100.000

Vivo Y37 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 400.000
Vivo Y37 - Cảm ứng màu trắng ---------- 100.000

Vivo Y51 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 360.000
Vivo Y51 - Cảm ứng màu trắng ---------- 100.000

Vivo Y53 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen , màu vàng ---------- 380.000
Vivo Y53 - Cảm ứng màu trắng ---------- 110.000
Pin Vivo B-C1 , 2500mAh ---------- 170.000 ( Vivo Y53 )

Vivo Y55 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 390.000
Vivo Y55 - Cảm ứng màu trắng , màu đen ---------- 100.000

Vivo Y66 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 430.000
Vivo Y66 - Cảm ứng màu trắng , màu đen ---------- 100.000


Vivo Y71 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 550.000
Vivo Y71 - Mặt kính zin màu đen , màu trắng ---------- 30.000

Vivo Y81 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 550.000
Vivo Y81 - Mặt kính zin màu đen , màu trắng ---------- 30.000


Vivo Y93 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 750.000

Coolpad

Coolpad Roar 3 / A118 - Màn hình màu đen ---------- 350.000
Coolpad Roar 3 / A118 - Cảm ứng màu đen ---------- 110.000

Coolpad Sky / E501 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 430.000
Coolpad Sky / E501 - Cảm ứng màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 100.000

Coolpad Sky 3 / E502 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 430.000
Coolpad Sky 3 / E502 - Cảm ứng , màu đen , màu trắng , màu vàng -------- 130.000

Coolpad Fancy 3 / E503 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng -------- 380.000
Coolpad Fancy 3 / E503 - Cảm ứng màu đen , màu trắng , màu vàng -------- 110.000

Coolpad Sky mini / E560 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 370.000
Coolpad Sky mini / E560 - Cảm ứng màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 130.000

Coolpad Fancy / E561 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng -------- 430.000
Coolpad Fancy / E561 - Cảm ứng màu đen màu trắng , màu vàng -------- 110.000

Coolpad Roar Plus / E570 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng -------- 430.000

Coolpad Fancy Pro / E571 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng -------- 400.000

Coolpad Shine / R106 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 450.000

Coolpad Max lite / R108 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 480.000
Coolpad Max lite / R108 - Cảm ứng màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 110.000

Coolpad Cool Dual / R116 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 550.000

OnePlus

OnePlus One / A0001 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 600.000

OnePlus 2 / A2001 / A2003 / A2005 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 500.000

OnePlus 3 / A3000 / A3003 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu đen , màu trắng ---------- 700.000 ( Màn zin linh kiện có phản quang )

OnePlus 5 / A5000 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu đen ---------- 700.000 ( Màn zin linh kiện có phản quang )

OnePlus 5T - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 1.400.000 ( Màn amoled zin new )

OnePlus 6 / A6000 / A6003 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 2.300.000 ( Màn amoled zin new )

OnePlus X - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 900.000


NOKIA

1xxx , 2xxx , 3xxx , 5xxx , 6xxx , 7xxx , 8xxx
1200 - Màn hình ---------- 35.000

1208 / 1209 / 1600 / 2310 / 6125 (lcd nhỏ) / 6136 (lcd nhỏ) / N71 (lcd nhỏ) - Màn hình ---------- 50.000

1202 / 1203 / 1280 - Màn hình -------- 60.000

1661 / 1616 / 1662 / 1800 / 5030c - Màn hình ---------- 80.000

1650 / 1680c, 2600c, 2630, 2660, 2670, 2760, 3555 - Màn hình ---------- 90.000
2760 - Dây Nguồn ---------- 30.000

6030 - Màn hình ---------- 80.000

2220s / 2320c / 2330 / 2332c / 2680s / 2720f / 2690 / 3110c / 3109c / 3500 / 7070 - Màn hình ---------- 100.000
2220 - Dây Nguồn ---------- 90.000
2680s - Dây Nguồn ---------- 100.000

3600s / 5320 / 6121c / 6210C / 6300 / 6301 / 6350 / 8600 dây ngắn - Màn hình ---------- 130.000
3600s - Dây Nguồn ---------- 80.000
6300- Chuông nokia ---------- 50.000
8600- Dây Nguồn có luôn camera ---------- 150.000

3120c / 3220c / 3600S / 3600f / 5310 / 6500C / 6555big / 7310s / 7500 / 7610S / E51 / E90 small dây dài - Màn hình ---------- 130.000
6500c - Dây nguồn đuôi sac, camera ---------- 200.000
6500c - Loa Nokia xài chung iphone ---------- 50.000
6555 - Dây Nguồn ---------- 30.000
7610s- Dây Nguồn ---------- 80.000

3230 / 6260 / 6630 / 6670 / 7610 - Màn hình ---------- 150.000

3250 - Màn hình ---------- 150.000

3720c - Màn hình --------- 200.000

3610f / 3610s / 5000 / 5130c / 5220 / 7100c / 7210c / 2700c / C2-01 - Màn hình ---------- 110.000

5700 / 5610 / 5630 / 6303 / 6303i / 6110n / 6220c / 6500s / 6600i / 6600s / 6650f / 6720 / 6730c / 3720c / E65 - Màn hình ---------- 120.000
5610 - Dây Nguồn không camera trước ---------- 150.000
6500s - Dây Nguồn không camera trước ---------- 100.000
6600s / 6600i - Dây Nguồn không có camera trước ---------- 150.000
E65 - Dây Nguồn ---------- 120.000
6720 - Đệm phím ---------- 100.000

5200 / 6070 / 6085 - Màn hình ---------- 80.000
5200 / 5300 - Dây Nguồn ---------- 70.000
6085 / 6086 - Dây Nguồn ---------- 50.000

5250 - Màn hình ---------- 400.000
5250 - Cảm ứng ---------- 150.000
5250 - Gạt khóa phím bên trong nằm trên main ---------- 30.000
5250 - Gạt khóa phím bên ngoài ---------- 30.000

5300 / 6233 / 6234 / 7370 / E50 - Màn hình ---------- 90.000

5530 - Màn hình ---------- 350.000
5530 - Cảm ứng ---------- 230.000

6288 / 6280 - Màn hình ---------- 130.000
6280 / 6288 - Dây Nguồn ---------- 60.000

6600f - Màn hình , 2 màn hình trứoc-sau ---------- 320.000
6600f - Dây Nguồn ---------- 150.000

6680, N70, N72 - Màn hình ---------- 150.000

6681 / N91 - Màn hình ---------- 380.000

6700c - Màn hình ---------- 200.000
6700c - Đệm phím có luôn có ic , chân sạc , chân cáp ---------- 200.000
6700c - Dây camera ---------- 80.000

6700s - Màn hình ---------- 170.000
6700s - Dây Nguồn có luôn camera ---------- 220.000

6710 - Màn hình ---------- 250.000
6710s - Dây Nguồn có luôn camera ---------- 250.000

3208C / 7230 - Màn hình ---------- 150.000
7230 - Dây Nguồn ---------- 80.000

7510a - Màn hình ---------- 400.000
7510a - Dây Nguồn ---------- 50.000
7510a - Dây Nguồn trên màn hình ---------- 100.000

7900 / 8800 arte, carbon, gold arte - Màn hình zin máy làm lại ---------- 1.600.000 ( Đã test ok màn sáng đẹp )
Loa 7900 / 8800 arte ...... ---------- 30.000
8800 arte, carbon, gold arte - Dây Nguồn ---------- 200.000

2720F - Dây Nguồn ---------- 60.000

6111 - Dây Nguồn ---------- 30.000

6131 / 6133 - Dây Nguồn ---------- 70.000

7100s - Dây Nguồn ---------- 80.000

9500 - Dây nguồn + đệm phím + khung ---------- 350.000

9300 / 9300i - Dây nguồn + đệm phím + khung ---------- 350.000

Nxx
N71 / N73 / N93 - Màn hình ---------- 250.000
N93 - Dây nguồn , nguyên cụm có luôn nút bấm ---------- 350.000

N77 / N78 / N79 / N82 / 6760s / 6790 / E52 / E66 / E75 / 6210N - Màn hình ---------- 200.000
N78 - Đệm phím có luôn phím ---------- 200.000
N79 - Đệm phím ---------- 200.000
N82 - Đệm phím ---------- 150.000
N82 - cụm đèn FLASH ---------- 250.000
6760s / 6790 - Dây Nguồn ---------- 200.000
E66 - Dây Nguồn không có camera trước ---------- 120.000
E66 - Đệm phím ---------- 100.000
E75 - Dây Nguồn Đệm phím + camera ---------- 200.000
E75 - Dây Nguồn nhỏ, dây trượt ---------- 100.000

N75 / N76 / N81 / N93i - Màn hình ---------- 200.000
N75 / N76 - Dây Nguồn ---------- 150.000
N81 - Dây nguồn dây không có camera trước ---------- 120.000
N81 - Dây nguồn dây có camera trước ---------- 180.000
N93i - Dây nguồn , nguyên cụm có luôn nút bấm ---------- 350.000

N80 / E60 / E70 / N90 - Màn hình ---------- 450.000
N80 - Dây Nguồn ---------- 50.000

N92 - Màn hình ---------- 250.000
N92 - Dây nguồn , nguyên cụm có luôn ổ camera ---------- 350.000

N85 / N86 - Màn hình ---------- 200.000
N85 - Dây Nguồn có luôn camera ---------- 200.000
N86 - Dây Nguồn có luôn camera ---------- 150.000
N85 - Đèn flash ---------- 120.000

N95 - Màn hình ---------- 250.000
N95 - Dây Nguồn có luôn camera trước ---------- 200.000

N95 8G / N96 - Màn hình ---------- 500.000
N95 8G - Dây Nguồn có luôn camera trước ---------- 200.000
N96 - Dây Nguồn có luôn camera ---------- 250.000

N97 - Màn hình ---------- 250.000
N97 - Cảm ứng luôn viền màu trắng, đen , ---------- 300.000
N97 - Dây Nguồn ---------- 200.000
N97 - Ổ thẻ ---------- 100.000

N97 mini / 5230 / 5233 / 5235 / 5800 / X6 / C5-03 / C5-04 / C5-05 / C5-06 / C6 / 500 - Màn hình ---------- 200.000
5230 - Cảm ứng trắng, đen ---------- 130.000
5800 - Cảm ứng ---------- 100.000
5800 - Dây camera trước ---------- 100.000
N97 mini - Cảm ứng Full có luôn viền xi vỏ trước màu đen , nâu , ---------- 300.000
N97 mini - Cảm ứng Full có luôn viền xi vỏ trước màu trắng , ---------- 300.000
N97 mini - Dây Nguồn ---------- 230.000
5230 / 5800 / X6 / N97/ N97 mini / C6 - Gạt khóa phím bên trong nằm trên main ---------- 30.000
5230 / 5800 / X6 / N97 / N97 mini / C6 - Gạt khóa phím bên ngoài nokia ---------- 30.000
C5-03 / C5-06 - Cảm ứng ---------- 120.000
C5-04 - Cảm ứng đen full nguyên bộ có luôn mặt vỏ trước ---------- 150.000
C6 - Cảm ứng full 2 màu trắng, đen , có luôn khung vỏ mặt trước , 3 phím bấm ---------- 160.000
C6 - Dây Nguồn luôn camera trước ---------- 190.000
X6 - Cảm ứng đen ---------- 150.000
X6 - Đệm phím ---------- 100.00
X6 - Dây Nguồn tai nghe có luôn camera ---------- 200.000
Nokia 500 - Cảm ứng luôn khung vỏ trước, màu đen ---------- 200.000
Nokia 500 - Cảm ứng luôn khung vỏ trước, màu trắng ---------- 250.000

N900 - Màn hình ---------- 500.000
N900 - Cảm ứng luôn khung ---------- 350.000
N900 - dây nguồn ---------- 250.000

n-gage QD - Màn hình ---------- 270.000

Exx
E61 / E61i / E62 - full có luôn mặt kiếng ---------- xxx.000

E90 - Màn hình ---------- 250.000
E90 - Dây Nguồn luôn thanh, có 4 socket ---------- x00.000 ( thử tại chỗ )

E63 / E71 / E72 - Màn hình ---------- 180.000
E71 - Đệm phím ---------- 120.000
E72 - Đệm phím ---------- 130.000
E72 - Bộ vỏ, màu tím, màu xám ( không phím ) ---------- 450.000

E6 - Màn hình ---------- 850.000
E6 - Cảm ứng đen, trắng ---------- 250.000
E6 - Đệm phím ---------- 120.000
E6 - Bộ vỏ, màu đen, màu bạc ( không phím ) ---------- 450.000

E7 - Màn hình --------- 220.000
E7 - Cảm ứng ---------- 150.000
E7 - Bộ vỏ, màu bạc ---------- 500.000

Cxxx , Xxx, Nokia Asha
X3 / X2-00 / 2710n / 7020 / C5-00 - Màn hình ---------- 120.000
X3 - Dây Nguồn ---------- 80.000
X3 - Socket màn hình trên main nokia ---------- 80.000

Nokia 105 / 106 / 107 / 108 - Màn hình ---------- 70.000

C1-00 / C1-01 / C1-02 / C1-03 / C2-00 / X1-01 / 101 / 100 / 108 / 109 / 110 / 112 / 113 / 130 - Màn hình ---------- 60.000 ( hàng công ty )

C3-01 / X3-02 / Asha 202 / Asha 206 / Asha 300 / Asha 301 - Màn hình ---------- 150.000
C3-01 - Cảm ứng màu đen, có luôn dán cảm ứng ---------- 120.000
C3-01 - Cảm ứng màu vàng, có luôn dán cảm ứng ---------- 150.000
C3-01 - Đệm phím có luôn ổ sim, ổ thẻ ---------- 100.000
C3-01 - Bộ vỏ, màu bạc, màu nâu, màu đồng ( không phím ) ---------- 450.000
X3-02- Cảm ứng đen có luôn dán cảm ứng ---------- 110.000
X3-02 - Đệm phím có luôn ổ thẻ , ổ sim ---------- 120.000
X3-02 - Bộ vỏ màu đen, màu trắng ( không phím ) ---------- 400.000
Asha 202 - Cảm ứng ---------- 100.000
Asha 300 - Cảm ứng ---------- 100.000
Asha 300 - Bộ vỏ, màu đen ( không có mặt trước ) ---------- 200.000

C2-02 / C2-03 / C2-05 / C2-06 / C2-07 / C2-08 - Màn hình ---------- 100.000
C2-03 / C2-03 / C2-06 - Cảm ứng đen , trắng , hồng ( màu trắng , hồng có luôn dán cảm ứng ) ---------- 60.000
C2-03 / c2-06 - Dây Nguồn ---------- 80.000

C2-05 - Dây Nguồn ---------- 130.000

C3-00 / E5-00 / X2-01 / Asha 200 / Asha 201 / Asha 205 / Asha 210 / Asha 302 - Màn hình ---------- 120.000
C3-03 - Cảm ứng đen có luôn dán cảm ứng ---------- 250.000
C3-00 - Bộ vỏ, màu xanh, màu đồng, màu hồng ( không phím ) ---------- 350.000

C6-01 - Màn hình ---------- 500.000
C6-01 - Cảm ứng ---------- 250.000

C7 - Màn hình ---------- 450.000
C7 - Cảm ứng ---------- 170.000
C7 - Ổ sim ---------- 60.000
C7 - Bộ vỏ, màu bạc ( gồm sườn + nắp lưng ) ---------- 400.000

N8 - Màn hình ---------- 350.000
N8 - Cảm ứng ---------- 190.000
N8 - Ổ sim ---------- 50.000
N8 - Chuông ---------- 70.000
N8 - Bộ vỏ Full, màu đen ---------- 500.000

N9 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 650.000
N9 - Màn hình ---------- 450.000
N9 - Dây cảm biến, dây sensor ---------- 100.000
N9 - Khay sim, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
N9 - Nắp đậy chân sạc, màu đen, màu trắng ---------- 50.000
N9 - Bộ vỏ full màu đen ( không có khay sim, nắp đậy chân sạc ) ---------- 450.000
Pin Nokia BV-5JW - 1450 mAh ---------- 200.000 ( Nokia N9, Lumia 800 )

X2-02 - Màn hình ---------- 300.000

X5-01 - Màn hình ---------- 120.000

X7 - Màn hình ---------- 220.000
X7 - Cảm ứng màu đen ---------- 150.000
X7 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 400.000

Nokia 200 - Màn hình ---------- 150.000

Asha 305 / Asha 306 / 3050 / Asha 307 / 308 / Asha 309 / Asha 310 - Màn hình ---------- 250.000
Asha 305 / Asha 306 - Cảm ứng ---------- 80.000
Asha 307 / 308 / Asha 309 - Cảm ứng ---------- 150.000
Asha 310 - Cảm ứng ---------- 300.000

Asha 311 - Màn hình ---------- 150.000
Asha 311 - Cảm ứng ---------- 120.000

Asha 303 - Màn hình ---------- 150.000
Asha 303 - Cảm ứng ---------- 90.000

Asha 501 - Màn hình ---------- 150.000
Asha 501 - Cảm ứng ---------- 120.000

Asha 503 - Cảm ứng ---------- 250.000

Nokia xxx
Nokia 215 / 220 - Màn hình ---------- 160.000

Nokia 225 - Màn hình ---------- 200.000

Nokia 515 - Màn hình ---------- 160.000
Nokia 515 - Ổ sim luôn dây ---------- 180.000
Nokia 515 - Ổ sim rời ---------- 70.000
Nokia 515 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 250.000

Nokia 600 - Màn hình ---------- 250.000
Nokia 600 - Cảm ứng ---------- 150.000

Nokia 603 - Màn hình ---------- 250.000
Nokia 603 - Cảm ứng màu trắng, màu đen ---------- 150.000
Nokia 603 - Ổ tai nghe bên trong ---------- 70.000
Nokia 603 - Chuông ---------- 70.000
Nokia 603 - Bộ vỏ, màu đen ( gồm sườn, nắp lưng ) ---------- 300.000

Nokia 700 - Màn hình, 2 màu trắng, đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 200.000
Nokia 700 - Bộ vỏ, màu bạc, đỏ, xanh ( gồm sườn, nắp lưng ) ---------- 300.000

Nokia X - Màn hình full nguyên bộ ---------- 700.000
Nokia X - Màn hình ---------- 450.000
Nokia X - Cảm ứng ---------- 100.000
Nokia X - Dây cảm biến, luôn rung, ổ tai nghe ---------- 180.000
Nokia X - Bộ vỏ màu đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh dương, cam ---------- 150.000

Nokia X2 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 750.000
Nokia X2 - Cảm ứng ---------- 150.000
Lumia 820 / Nokia X2 - ổ sim ---------- 150.000
Pin Nokia BP-5T - 1650 mAh ---------- 200.000 ( Lumia 820 )

Nokia XL - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 700.000
Nokia XL - Cảm ứng ---------- 130.000
Nokia XL - Dây nguồn nút nguồn,volume ---------- 100.000
Nokia XL - Bộ vỏ màu đen, vàng, xanh lá cây, cam ---------- 300.000
Pin Nokia BYD BN-02 - 2000 mAh ---------- 200.000 ( Nokia XL )

Nokia 3310 2017 - Màn hình ---------- 85.000

Nokia 2 2017 - Màn hình Full nguyên bộ màu đen ---------- 500.000

Nokia 3 2017 - Màn hình Full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 700.000
Nokia 3.1 2018 - Màn hình Full nguyên bộ zin new màu đen , màu trắng ---------- 800.000
Nokia 5 2017 - Màn hình Full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 700.000

Nokia 6 2017 - Màn hình Full nguyên bộ màu đen ---------- 700.000
Nokia 6 2018 - Màn hình Full nguyên bộ zin new màu đen ---------- 900.000
Nokia 6.1 2018 - Màn hình Full nguyên bộ zin new màu đen ---------- 650.000
Nokia 7 2017 - Màn hình Full nguyên bộ zin new màu đen ---------- 800.000


Nokia 8 2017 - Màn hình Full nguyên bộ màu đen ---------- 1.250.000
Nokia X5 2018 - Màn hình Full nguyên bộ zin new màu đen ---------- 850.000
Nokia X6 2018 - Màn hình Full nguyên bộ zin new màu đen ---------- 750.000

Lumia
Lumia 430 / 435 - Màn hình ---------- 450.000
Lumia 430 - Cảm ứng ----------
Lumia 435 - Cảm ứng ---------- 170.000

 

Lumia 510 / Lumia 520 / Lumia 525 - Màn hình ---------- 130.000
Lumia 520 / Lumia 525 - Cảm ứng ---------- 80.000
Lumia 510 - Cảm ứng ---------- 200.000
Lumia 510 - Nút nguồn, volume, trên main ---------- 20.000
Lumia 510 - Đuôi sạc, trên main ---------- 30.000
Lumia 510 - Nắp lưng, màu đen, xanh dương, vàng ---------- 200.000
Lumia 520 / 525 / 620 - Đuôi sạc, trên main ----------- 70.000
Lumia 520 - Nút nguồn, volume, trên main ---------- 20.000
Lumia 520 - Đuôi tai nghe ---------- 90.000
Lumia 520 / 525 / 620 / 720 - Ic Nguồn ---------- 200.000
Lumia 520 / 620 / 625 / 1320 - Camera sau ---------- 100.000
Lumia 520 - Bộ vỏ, màu trắng, đen, đỏ, vàng, xanh dương ---------- 90.000

Lumia 530 - Màn hình, zin máy ---------- 70.000
Lumia 530 - Cảm ứng, zin máy ---------- 130.000

Lumia 535 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 900.000
Lumia 535 - Màn hình ---------- 270.000
Lumia 535 - Cảm ứng ---------- 100.000

Lumia 610 - Màn hình ---------- 150.000
Lumia 610 - Cảm ứng ---------- 150.000
Lumia 610 - Ổ Tai nghe bên trong ---------- 70.000
Lumia 610 - Nút nguồn, nút volume, trên main ---------- 30.000
Lumia 610 - Đuôi sạc, trên main ---------- 30.000
Lumia 610 - Chuông ---------- 70.000
Lumia 610 - Bộ vỏ full, màu xanh dương ( gồm sườn, nắp lưng ) ---------- 200.000

Lumia 620 - Màn hình---------- 150.000
Lumia 620 - Cảm ứng zin ---------- 110.000
Lumia 620 - Nút nguồn, nút volume, trên main ---------- 30.000
Lumia 520 / 525 / 620 - chuông ----------- 50.000
Lumia 520 / 525 / 620 - Đuôi sạc ----------- 50.000
Lumia 520 / 525 / 620 / 720 - Ic Nguồn ---------- 200.000
Lumia 520 / 620 / 625 / 1320 - Camera sau ---------- 100.000
Lumia 620 - Bộ vỏ, màu trắng, đen, vàng, hồng, xanh dương ---------- 150.000

Lumia 625 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 400.000
Lumia 625 - Màn hình ---------- 200.000
Lumia 625 - Cảm ứng ---------- 110.000
Lumia 625 - Dây nút nguồn, volume ---------- 80.000
Lumia 625 - Dây đuôi sạc, có mic ---------- 100.000
Loa Lumia 625 / 720 / 820 / 920 / 1320 / 1520 ---------- 40.000
Lumia 625 - Ổ sim ---------- 120.00
Lumia 520 / 620 / 625 / 1320 - Camera sau ---------- 100.000
Lumia 625 - Vỏ, màu đen, trắng, cam, vàng, xanh lá cây ---------- 200.000

Lumia 630 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 400.000
Lumia 630 - Cảm ứng ---------- 200.000
Lumia 630 - Bộ vỏ, màu đen, trắng, cam, vàng, xanh lá ---------- 200.000

Lumia 640 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 700.000

Lumia 640XL - Màn hình full nguyên bộ ---------- 800.000
Pin Nokia BV-T4B - 3000 mAh ---------- 200.000 ( Lumia 640XL )

Lumia 701 - Màn hình ---------- 170.000 ( đúng zin công ty )
Lumia 701 - Cảm ứng ---------- 120.000
Lumia 701 - Ổ sim ---------- 70.000
Lumia 701 - Chuông ---------- 70.000
Lumia 701 - Bộ vỏ, màu đen ( gồm sườn, nắp lưng ) ---------- 300.000

Lumia 710 - Màn hình ---------- 300.000
Lumia 710 - Cảm ứng màu đen ---------- 150.000
Lumia 710 - Cảm ứng màu trắng ---------- 150.000
Lumia 710 - Chuông ---------- 70.000
Lumia 710 - Ổ tai nghe ---------- 70.000
Lumia 710 - Bộ vỏ, màu đen ( gồm sườn, nắp lưng ) ---------- 300.000

Lumia 720 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 400.000
Lumia 720 - Màn hình ---------- 350.000
Lumia 720 - Cảm ứng ---------- 200.000
Lumia 520 / 525 / 620 / 720 - Ic Nguồn ---------- 170.000
Lumia 720 - Dây nút nguồn, volume ---------- 100.000
Lumia 720 - Dây đuôi sạc, có mic ---------- 100.000
Lumia 720 - Camera sau ---------- 150.000
Lumia 720 - Camera trước ---------- 150.000
Lumia 720 - Khay sim, màu trắng, đen, đỏ, vàng, xanh ---------- 180.000
Lumia 720 - Khay thẻ nhớ, màu vàng, trắng, đỏ ---------- 150.000
Loa Lumia 625 / 720 / 820 / 920 / 1320 / 1520 ---------- 40.000
Lumia 720 - Bộ vỏ, màu trắng, đen, đỏ, xanh dương, có luôn cụm tai nghe ---------- 150.000
Pin Nokia BP-4GWA - 2000 mAh ---------- 250.000 ( Lumia 625, Lumia 720 )

Lumia 730 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.400.000

Lumia 800 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 650.000
Lumia 800 - Màn hình ---------- 450.000
Lumia 800 - Mặt kính, màu đen -------- 100.000
Lumia 800 - Điệm phím nguồn, volume ---------- 120.000
Lumia 800 - Anten ---------- 100.000
Lumia 800 - Dây cảm biến, dây sensor ---------- 120.000
Lumia 800 - Khay sim, màu đen, màu trắng, màu xanh, màu hồng ---------- 120.000
Lumia 800 - Nắp đậy chân sạc, màu đen, màu trắng ---------- 50.000
Lumia 800 - Bộ vỏ, màu đen ---------- 300.000 ( không bao gồm khay sim và nắp đậy chân sạc)
Pin Nokia BV-5JW - 1450 mAh ---------- 200.000 ( Nokia N9, Lumia 800 )

Ổ sim rời trên main Nokia N9, Lumia 800, Lumia 920. Lumia 925, Lumia 1020 ---------- 30.000

Lumia 810 - Cảm ứng ---------- 180.000

Lumia 820 - Màn hình ---------- 900.000
Lumia 820 - Cảm ứng ---------- 170.000
Lumia 820 - Dây phím nguồn, volume ---------- 150.000
Lumia 820 - Đuôi sạc, trên main ---------- 80.000
Lumia 820 / Nokia X2 - ổ sim ---------- 150.000
Loa Lumia 625 / 720 / 820 / 920 / 1320 / 1520 ---------- 40.000
Lumia 820 - Nắp lứng, màu đen, trắng, đỏ, vàng ---------- 250.000
Pin Nokia BP-4GWA - 2000 mAh ---------- 250.000 ( Lumia 625, Lumia 720 )

Lumia 822 - Cảm ứng ---------- 300.000

Lumia 830 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.200.000
Lumia 830 - Cảm ứng ---------- 250.000
Pin Nokia BV-L4A - 2200 mAh ---------- 200.000 ( Lumia 540, Lumia 830 )

PureView 808 - Màn hình ---------- 350.000
PureView 808 - Cảm ứng ---------- 250.000

Lumia 900 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 1.500.000 ( test tại chỗ )
Lumia 900 - Mặt kính, màu đen ---------- 100.000
Lumia 900 - Khay sim màu đen, màu xanh dương ---------- 200.000
Lumia 900 - Bộ vỏ full màu đen, màu trắng, màu xanh ---------- 350.000
Pin Nokia BP-6EW - 1830 mAh ---------- 200.000 ( Lumia 900 )

Lumia 920 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 600.000
Lumia 920 - Màn hình ---------- 350.000
Lumia 920 - Cảm ứng ---------- 180.000
Lumia 920 - Module WPC RX ( TDK 16M2-N7 ), cụm sạc không dây ---------- 250.000
Lumia 920 - Cụm Đuôi sạc,micro ---------- 100.000
Lumia 920 - Dây nút nguồn, Volume ---------- 150.000
Lumia 920 - Đệm phím nguồn, volume ---------- 80.000
Lumia 920 - Ổ tai nghe ---------- 80.000
Loa Lumia 625 / 720 / 820 / 920 / 1320 / 1520 ---------- 40.000
Lumia 920 - Khay sim màu trắng, vàng, đen, đỏ, xám, danh dương ---------- 70.000
Lumia 920 - Nắp lưng, màu đen, trắng, đỏ, vàng ( không có khay sim ) ---------- 250.000
Lumia 920 - Bộ vỏ Full, màu đen, trắng, đỏ, vàng ( không có khay sim ) ---------- 500.000
Pin Nokia BP-4GW - 2000 mAh ---------- 260.000 ( Lumia 920 )

Lumia 925 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ( hàng công ty ) ---------- 1.200.000
Lumia 925 - Mặt kính, màu đen ---------- 150.000
Lumia 925 - Dây micro ---------- 180.000
Lumia 925 - Dây nút nguồn, Volume ---------- 100.000
Lumia 925 - Dây đuôi sạc, tai nghe ---------- 150.000
Lumia 925 - Bộ vỏ, có sẵn linh kiện, màu đen, màu trắng ---------- 450.000
Pin Nokia BL-4YW - 2000 mAh ---------- 200.000 ( Lumia 925 )

Lumia 928 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 800.000
Pin Nokia BV-4NW - 2000 mAh ---------- 250.000 ( Lumia 928 )

Lumia 930 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.000.000
Lumia 930 - Màn hình ---------- 1.000.000
Pin Nokia BV-5QW - 2420 mAh ---------- 300.000 ( Lumia 930 )

Lumia 1020 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ( hàng công ty ) ---------- 950.000
Lumia 1020 - Dây nút nguồn, Volume ---------- 80.000
Lumia 1020 - Dây đuôi sạc, micro ---------- 90.000
Lumia 1020 - Khay sim, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

Lumia 1320 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ( hàng công ty ) ---------- 1000.000
Lumia 1320 - Cảm ứng ---------- 200.000
Lumia 1320 - Cụm đuôi sạc, luôn mic ---------- 100.000
Lumia 1320 - Dây nguồn nút nguồn, volume ---------- 150.000
Lumia 1320 - Bộ vỏ, màu đen, trắng, vàng, đỏ ---------- 250.000
Loa Lumia 625 / 720 / 820 / 920 / 1320 / 1520 ---------- 40.000
Lumia 520 / 620 / 625 / 1320 - Camera sau ---------- 100.000

Lumia 1520 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.100.000
Lumia 1520 - Màn hình ---------- 1.100.000
Lumia 1520 - Cảm ứng ---------- 300.000
Loa Lumia 625 / 720 / 820 / 920 / 1320 / 1520 ---------- 40.000
Lumia 1520 - Cụm đuôi sạc, luôn mic ---------- 220.000
Lumia 1520 - Dây nút nguồn, Volume ---------- 100.000
Lumia 1520 - Anten, chuông ---------- 100.000
Lumia 1520 - Ổ sim rời trên main ---------- 150.000
Lumia 1520 - Khay sim, màu trắng, đen, vàng , đỏ ---------- 150.000
Lumia 1520 - Khay thẻ nhớ, màu trắng, đen, đỏ ---------- 200.000

SAMSUNG ( hầu hết đều có sẵn miếng dán cảm ứng ) ( mã thử LCD + Touch là *#0*# )

Vỏ đồng hồ Samsung Gear S zin new màu trắng , màu đen ---------- 100.000

Axxx
A503 - Dây Nguồn ---------- 100.000
ƒ
A517- Màn hình --------- 250.000

A517- Dây Nguồn --------- 100.000

A561- Màn hình --------- 300.000

A597 - Cảm ứng ---------- 150.000

A637 - Màn hình ---------- 250.000

A797 - Cảm ứng ---------- 150.000

A701 / A706 / A707 - Màn hình --------- 250.000

A737 - Màn hình --------- 250.000
A737 - Dây Nguồn --------- 100.000

A767- Màn hình --------- 300.000
A767 - Dây Nguồn --------- 100.000

A777 - Màn hình --------- 300.000
A777 - Dây Nguồn --------- 100.000

A817 - Cảm ứng ---------- 200.000

A847 - Dây Nguồn ---------- 100.000

A867 - Màn hình --------- 250.000
A867 - Cảm ứng --------- 90.000

A877 - Màn hình --------- 250.000
A877 - Cảm ứng --------- 130.000
A877 - Dây Nguồn --------- 120.000

A886 / A887 - Màn hình --------- 300.000
A886 - Cảm ứng --------- 150.000a
A887 - Cảm ứng ---------- 150.000

A897 - Màn hình --------- 300.000
A897 - Cảm ứng ---------- 220.000

A927 - Cảm ứng ---------- 300.000
A927 - Dây Nguồn ---------- 150.000


Galaxy A3 / A300 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu xám, màu vàng ---------- 1.550.000 (hàng công ty, đã test)
Pin zin công ty Samsung EB-BA300ABE - 1900 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy A3 2015 / A300 )
Pin zin Samsung EB-BA300ABE - 1900 mAh ---------- 80.000 ( Galaxy A3 2015 / A300 )


Galaxy A3 2016 / A310 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.600.000 ( hàng công ty, đã test )
Galaxy A3 / A310F - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 150.000
Galaxy A3 / A310F - Pin zin linh kiện ---------- 150.000
Galaxy A3 2016 / A310 - nắp lưng màu trắng , màu đen , màu hồng , màu vàng ---------- 120.000

Galaxy A3 2017 / A320 - Màn hinh full nguyên bộ luôn khung màu đen ---------- 1.550.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A3 2017 / A320 - Dây nguồn nút nguồn ---------- 50.000
Galaxy A3 2017 / A320 - Dây nguồn volume ---------- 50.000
Galaxy A3 2017 / A320 - Rung ---------- 50.000
Galaxy A3 2017 / A320 - Loa ---------- 70.000
Galaxy A3 2017 / A320 - Tai nghe ---------- 70.000
Galaxy A3 2017 / A320 - Dây nguồn cảm biến ---------- 70.000
Galaxy A3 2017 / A320 - Nắp lưng màu trắng , màu đen , màu vàng , màu xanh ---------- 90.000 ( nắp lưng zin linh kiện )
Pin zin công ty Samsung EB-BA320ABE - 2300 mAh ---------- 250.000 ( A3 2017 / A320 )

Galaxy A5 / A500 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.000.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy A5 / A500 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.700.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A5 / A500 - Khung sườn tháo máy có trầy , có nút volume , nút nguồn ---------- 150.000
Galaxy A5 / A500F - Dây nguồn đuôi sạc , tai nghe , micro ---------- 120.000
Galaxy A5 / A500 - Cục rung ---------- 50.000
Galaxy A5 / A500 - Cụm chuông ---------- 50.000
Galaxy A5 / A500 - Loa ---------- 50.000
Galaxy A5 / A500 - Dây nguồn nút nguồn ---------- 70.000
Galaxy A5 / A500 - Dây nguồn volume , anten sóng ---------- 100.000
Galaxy A5 / A500 - Camera trước ---------- 100.000
Galaxy A5 / A500 - Camera sau ---------- 150.000
Galaxy A5 / A500 - Main zin ---------- 800.000
Pin zin công ty Samsung EB-BA500ABE - 2300 mAh ---------- 200.000 ( Galaxy A5 / A500 )
Pin linh kiện Samsung EB-BA500ABE - 2300 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy A5 / A500 )


Galaxy A5 2016 / A510 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 2.200.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A5 2016 / A510F - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 170.000
Galaxy A5 2016 / A510S - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 170.000
Galaxy A5 2016 / A510Y - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 170.000
Galaxy A5 2016 / A510FD - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 170.000
Galaxy A5 2016 / A510 - nắp lưng màu trắng , màu đen , màu hồng , màu vàng ---------- 120.000
Pin zin công ty Samsung EB-BA510ABE - 2900 mAh ---------- 220.000 ( Galaxy A5 2016 / A510 )
Pin linh kiện Samsung EB-BA510ABE - 2900 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy A5 2016 / A5

Galaxy A310 / A510 / A710 - Khay sim 1 , sim 2 , thẻ nhớ ---------- 100.000

Galaxy A5 2017 / A520 - Màn hình full nguyên bộ zin new màu vàng , màu hồng , màu đen ---------- 1.850.000
Galaxy A5 2017 / A520 - Màn hình full nguyên bộ zin new nguyên khung màu đen ---------- 1.950.000
Galaxy A5 2017 / A520 - Loa ---------- 70.000
Galaxy A5 2017 / A520 - Rung ---------- 70.000
Galaxy A5 2017 / A520 - Dây tai nghe ---------- 70.000
Galaxy A5 2017 / A520 - Dây cảm biến ---------- 50.000
Galaxy A5 2017 / A520 - Dây nút nguồn ---------- 50.000
Galaxy A5 2017 / A520 - Dây volume ---------- 50.000
Galaxy A5 2017 / A520 - Nắp lưng màu trắng , màu đen, màu vàng , màu xanh , màu hồng ---------- 90.000 ( nắp lưng zin linh kiện )
Galaxy A5 2017 / A520 - Dây nguồn phím ---------- 70.000
Pin zin công ty Samsung EB-BA520ABE - 3000 mAh ---------- 250.000 ( A5 2017 / A520 )

Galaxy A6 2018 / A600 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 1.600.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A6 2018 / A600 - Bộ vỏ màu đen , màu vàng , màu xanh , màu tím bao gồm : nắp lưng , cục rung , kính camera sau , nút volume , nút nguồn ---------- 420.000 ( hàng zin công ty )

Galaxy A6+ 2018 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 2.150.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A6+ 2018 - Viền blacket màn hình , màu đen ---------- 50.000
Galaxy A6+ 2018 - Bộ vỏ màu đen , màu vàng , màu xanh , màu tím bao gồm : nắp lưng , viền blacket , cục rung , kính camera sau , nút volume , nút nguồn , sạc không dây NFC ---------- 500.000

Galaxy A7 / A700 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 2.300.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A7 / A700S - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 150.000
Galaxy A7 / A700L - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 150.000
Galaxy A7 / A700K - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 150.000
Galaxy A7 / A700FD - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 150.000
Galaxy A7 / A700 - Bộ vỏ ( benzen và nắp lưng dính chung, không có phím âm lượng và phím nguồn ), màu trắng ---------- 220.000
Pin zin Samsung EB-BE700ABE - 2950 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy A7 2015 / A700 )

Galaxy A7 2016 / A710 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 1.350.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy A7 2016 / A710 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 2.300.000 ( hàng công ty, đã test)
Galaxy A7 2016 / A710F - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 140.000
Galaxy A7 2016 / A710S - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 170.000
Galaxy A7 2016 / A7100 - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 170.000
Galaxy A7 2016 / A710 - Nắp lưng màu trắng , màu hồng , màu đen , màu vàng ---------- 150.000
Galaxy A7 2016 / A710 - Khung sườn, viền benzen không chuông, không phím âm lượng, phím nguồn , màu vàng ---------- 450.000
Pin zin công ty Samsung EB-BA710ABA - 3300 mAh ---------- 250.000 ( A7 2016 / A710 )
Pin linh kiện Samsung EB-BA710ABA - 3300 mAh ---------- 150.000 ( A7 2016 / A710 )

Galaxy A7 2017 / A720 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu vàng , màu hồng , màu xanh ---------- 1.550.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy A7 2017 / A720 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu vàng , màu hồng ---------- 2.300.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A7 2017 / A720 - Nắp lưng màu trắng , màu đen , màu vàng , màu xanh , màu hồng ---------- 90.000
Galaxy A7 2017 / A720 - Dây nguồn phím ---------- 70.000
Pin zin công ty Samsung EB-BA720ABE - 3600 mAh ---------- 300.000 ( A7 2017 / A720 )


Galaxy A8 / A800 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 2.500.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A8 / A800 - Cụm tiếp xúc nút nguồn , loa, cảm biến ---------- 100.000
Galaxy A8 / A800 - Chuông ---------- 70.000
Galaxy A8 / A800 - Camera trước ---------- 150.000
Galaxy A8 / A800 - Camera sau ---------- 200.000
Galaxy A8 / A800 - Cục rung ---------- 50.000
Galaxy A8 / A800 - Dây nguồn nút home màu vàng , màu trắng ---------- 100.000
Galaxy A8 / A800 - Khung sườn tháo máy trầy màu trắng , màu đen ---------- 150.000
Galaxy A8 / A800F - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 200.000
Galaxy A8 / A800S/L/K - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 200.000
Pin zin Samsung EB-BA800ABE - 3050 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy A8 2015 / A800 )
Galaxy A8 / A800 - Main zin ---------- 1.000.000

Galaxy A8 2016 / A810F / A810YZ - Màn hình full nguyên bộ màu xanh , màu xám , màu hồng ---------- 2.000.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A8 2016 / A810F / A810YZ - Màn hình full nguyên bộ màu xanh , màu xám , màu hồng ---------- 1.400.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )

Galaxy A8 2018 / A530 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 1.700.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A8 2018 / A530 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu đen , màu vàng ---------- 2.400.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A8 2018 / A530 - Loa zin tháo máy ---------- 150.000
Galaxy A8 2018 / A530 - Cụm cảm biến , đèn sạc tháo máy ---------- 150.000
Galaxy A8 2018 / A530 - Cục rung zin tháo máy ---------- 150.000
Galaxy A8 2018 / A530 - Cụm tai nghe ---------- 150.000
Galaxy A8 2018 / A530 - Dây nguồn nút nguồn ---------- 70.000
Galaxy A8 2018 / A530 - Dây nguồn volume ---------- 100.000
Galaxy A8 2018 / A530 - Nắp lưng màu đen , màu vàng , màu xanh ---------- 120.000 ( nắp lưng zin linh kiện )
Pin zin công ty Samsung EB-BA530ABE - 3000 mAh ---------- 350.000 ( Galaxy A8 2018 / A530 )

Galaxy A8+ 2018 / A730 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 2.700.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A8+ 2018 / A730 - Viền blacket màn hình , màu đen ---------- 50.000
Galaxy A8+ 2018 / A730 - Nắp lưng màu đen , màu vàng , màu xanh ---------- 120.000 ( nắp lưng zin linh kiện )

Galaxy A9 / A900 / A9 Pro / A9 2016 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 2.300.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy A9 / A900 / A9 Pro / A9 2016 - Màn hình full nguyên bộ, bể kính ---------- 1.800.000 (màn hình hiển thị sáng đẹp)
Galaxy A9 / A900 / A9 Pro / A9 2016 - Dây nguồn sạc , phím ---------- 150.000
Galaxy A9 / A900 / A9 Pro / A9 2016 - nắp lưng màu trắng , màu vàng , màu hồng , màu đen ---------- 150.000

Galaxy C7 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu vàng , màu trắng ---------- 1.350.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )

Galaxy C9 / C9 Pro - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 2.450.000
Galaxy C9 / C9 Pro - Màn hình full nguyên bộ , bể kính ---------- 1.700.000 ( màn hình hiển thị sáng đẹp )

Galaxy A3 / A300 / A5 / A500 / A7 / A700 - Khay sim 1, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 50.000
Galaxy A3 / A300 / A5 / A500 / A7 / A700 - Khay thẻ nhớ / sim 2, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 50.000

Galaxy E5 / E500 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng ---------- 950.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy E5 / E500 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, ---------- 1.500.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy E5 / E500 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ), màu đen, màu trắng ---------- 250.000
Galaxy E5 / E500 - Benzen ---------- 150.000
Pin zin Samsung EB-BE500ABE - 2400 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy E5 / E500 )

Galaxy E7 / E700 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 1.300.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy E7 / E700 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 1.950.000 ( hàng công ty, đã test )
Galaxy E7 / E700F - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 150.000
Galaxy E7 / E700M - Cụm đuôi sạc, micro, rung ---------- 150.000
Galaxy E7 / E700 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng, khôn có phím âm lượng, phím nguồn ), màu đen, màu trắng ---------- 270.000
Galaxy E7 / E700 - Pin zin ---------- 150.000

Galaxy E5 / E500 / E7 / E700 - Khay sim 1 ---------- 50.000
Galaxy E5 / E500 / E7 / E700 - Khay thẻ nhớ / sim 2 ---------- 50.000

Galaxy J1 / J100 - Màn hình rời ---------- 250.000
Galaxy J1 / J100 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 90.000
Galaxy J1 / J100 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ), màu đen, màu trắng ---------- 80.000
Galaxy J1 / J100 - Benzen, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
Galaxy J1 / J100 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 50.000

Galaxy J1 2016 / J120 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.100.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J1 2016 / J120 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ) màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 80.000
Pin zin công ty Samsung BJ120CBE - 2050 mAh ---------- 150.000 ( J1 2016 / J120 )

Galaxy J2 / J200 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.050.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J2 / J200 - Dây nút home ---------- 80.000
Galaxy J2 / J200 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ) màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 100.000

Galaxy J2 Prime / G532 - Màn hình rời ---------- 400.000
Galaxy J2 Prime / G532 - Cảm ứng zin máy màu trắng , màu đen , màu hồng , màu vàng , màu bạc ---------- 140.000
Galaxy J2 Prime / G532 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ) màu vàng , màu hồng ---------- 100.000
Pin zin công ty Samsung BG530CBE - 2600 mAh ---------- 200.000 ( G530 / G531 / G532 / J320 / J500 )
Pin linh kiện Samsung BG530CBE - 2600 mAh ---------- 130.000 ( G530 / G531 / G532 / J320 / J500 )
Galaxy J2 Pro 2018 / J250 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu vàng , màu xanh ---------- 1.350.000 ( hàng công ty, đã test )
Galaxy J2 Pro 2018 / J250 - Bộ vỏ ( Benzen có kính camera sau + Nắp lưng ) màu đen , màu vàng ---------- 150.000 ( hàng zin công ty )
Galaxy J2 Pro 2018 / J250 - Benzen có kính camera sau màu đen , màu vàng ---------- 100.000
Galaxy J2 Pro 2018 / J250 - Nắp lưng màu đen , màu vàng ---------- 70.000


Galaxy J3 / J300 / J320 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 820.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy J3 / J300 / J320 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.300.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J3 / J300 / J320 - Dây nguồn phím ---------- 70.000
Galaxy J3 / J300 / J320 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ) màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 100.000
Pin zin công ty Samsung BG530CBE - 2600 mAh ---------- 200.000 ( G530 / G531 / G532 / J320 / J500 )
Pin linh kiện Samsung BG530CBE - 2600 mAh ---------- 130.000 ( G530 / G531 / G532 / J320 / J500 )


Galaxy J3 Pro - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng , màu vàng , màu đen ---------- 1.300.000 (hàng công ty, đã test)

Galaxy J3 2017 / J330 - Màn hình full nguyên bộ màu vàng , màu đen , màu xanh ---------- 1.050.000 (hàng công ty, đã test)

Galaxy J4 2018 / J400 - Màn hình full nguyên bộ màu vàng , màu đen , màu xanh , màu tím ---------- 1.600.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J4 2018 / J400 - Mặt kính màu vàng , màu đen , màu xanh , màu tím ---------- 60.000
Galaxy J4 2018 / J400 - Bộ vỏ màu đen , màu vàng , màu xanh bao gồm : Benzen + Nắp lưng + nút nguồn + nút volume + kính camera ---------- 150.000
Galaxy J4 2018 / J400 - Benzen màu đen ---------- 80.000
Galaxy J4 2018 / J400 - Nắp lưng màu đen ---------- 80.000

Galaxy J5 / J500 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu vàng , màu trắng ---------- 850.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy J5 / J500 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.200.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J5 / J500 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ), màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 250.000
Galaxy J5 / J500 - Dây nút home, rung ---------- 150.000
Galaxy J5 / J500 - Benzen, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Galaxy J5 / J500 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Pin zin công ty Samsung BG530CBE - 2600 mAh ---------- 200.000 ( G530 / G531 / G532 / J320 / J500 )
Pin linh kiện Samsung BG530CBE - 2600 mAh ---------- 130.000 ( G530 / G531 / G532 / J320 / J500 )

Galaxy J5 2016 / J510 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.250.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J5 2016 / J510 - Bộ vỏ ( nắp lưng , khung sườn có nắp chụp camera ) màu vàng , màu vàng hồng , màu đen ---------- 70.000
Pin zin công ty Samsung BJ510CBE - 3100 mAh ---------- 180.000 ( J5 2016 / J510 )
Pin linh kiện Samsung BJ510CBE - 3100 mAh ---------- 120.000 ( J5 2016 / J510 )

Galaxy J5 Pro 2017 / J530 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu vàng , màu xanh ---------- 1.250.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy J5 Pro 2017 / J530 - Mặt kính zin màu đen , màu vàng , màu hồng , màu xanh nhạt ---------- 100.000

Galaxy J5 Prime / G570 / G570F - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 550.000 ( Màn hình zin new chỉnh sáng tối được )
Galaxy J5 Prime / G570 / G570F - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 800.000 ( Màn hình zin máy ép kính zin )
Galaxy J5 Prime / G570 / G570F - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 450.000 ( Màn zin linh kiện màu 8 / 10 màn hình zin hãng )
Galaxy J5 Prime / G570 / G570F - Bộ vỏ màu vàng bao gồm : nắp lưng , dây nút nguồn , dây nút volume , viền blacket màn hình ---------- 270.000 ( hàng zin công ty )
Galaxy J5 Prime / G570 / G570F - Viền blacket màn hình , màu đen, màu trắng ---------- 40.000
Galaxy J5 Prime / G570 / G570F - Dây nguồn tai nghe , nút home , nút trở về ---------- 80.000
Galaxy J5 Prime / G570 / G570F - Khay sim rời màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 30.000
Galaxy J5 Prime / G570 / G570F - Khay sim , khay thẻ chung màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 30.000
Pin zin công ty Samsung BG57CABE - 2600 mAh ---------- 220.000 ( J5 prime / G570 )
Pin linh kiện Samsung BG57CABE - 2600 mAh ---------- 150.000 ( J5 prime / G570 )
Galaxy J6 Prime 2018 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 1.000.000 (hàng công ty, đã test)

Galaxy J6 2018 / J600 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 1.700.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J6 2018 / J600 - Khay sim 1 màu đen , màu vàng , màu tím ---------- 40.000
Galaxy J6 2018 / J600 - Khay sim 2 , thẻ nhớ màu đen , màu vàng , màu tím ---------- 40.000
Galaxy J6 2018 / J600 - Bộ vỏ màu đen , màu vàng , màu xanh , màu tím bao gồm : nắp lưng , kính camera sau , nút volume , nút nguồn ---------- 250.000 ( hàng zin công ty )
Galaxy J6 2018 / J600 - Dây nguồn nút nguồn ---------- 30.000
Galaxy J6 2018 / J600 - Dây nguồn volume ---------- 30.000
Galaxy J6 2018 / J600 - Mặt kính màu đen ---------- 60.000

Galaxy J8 2018 / J810 - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 1.800.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J8 2018 / J810 - Bộ vỏ màu đen , màu vàng , màu xanh , màu tím bao gồm : nắp lưng , kính camera sau , nút volume , nút nguồn ---------- 200.000 ( hàng zin công ty )
Galaxy J8 2018 / J810 - Dây nguồn nút nguồn ---------- 30.000
Galaxy J8 2018 / J810 - Dây nguồn volume ---------- 30.000


Galaxy J7 / J700 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.200.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy J7 / J700 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.600.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J7 / J700 - Dây nguồn phím , tai nghe ---------- 100.000
Galaxy J7 / J700 - Nắp lưng, màu trắng, màu vàng ---------- 100.000
Galaxy J7 / J700 - Khung Benzen ---------- 150.000
Galaxy J7 / J700 - Bộ vỏ, màu trắng, màu vàng ---------- 200.000
Pin zin công ty Samsung BJ700BBC - 3000 mAh ---------- 180.000 ( J700 )
Pin Samsung BJ700BBC - 3000 mAh ---------- 120.000 ( J700 )

Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.300.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- xxx.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình full nguyên bộ, nguyên khung sườn , màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- xxx.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy J7 2016 / J710 - Nắp lưng màu trắng , màu đen , màu vàng---------- 70.000
Galaxy J7 2016 / J7108 - Dây nguồn phím, tai nghe ---------- 100.000
Pin zin công ty Samsung BJ710CBE - 3300 mAh ---------- 180.000 ( J7 2016 / J710 )
Pin linh kiện Samsung BJ710CBE - 3300 mAh ---------- 120.000 ( J7 2016 / J710 )

Galaxy J7109 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 1.350.000 ( Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )

Galaxy J7 Pro 2017 / J730 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu vàng , màu xanh ---------- 1.350.000 Màn zin Amoled trên dây nguồn màn hình có IC , màu đẹp 9/10 so với màn zin hãng )
Galaxy J7 Pro 2017 / J730 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu vàng , màu xanh , màu hồng ---------- 1.850.000 ( Màn zin công ty )
Galaxy J7 Pro 2017 / J730 - Màn hình full nguyên bộ tháo máy bể kính ---------- 1.600.000 ( màn hình hiển thị sáng đẹp )
Galaxy J7 Pro 2017 / J730 - Mặt kính zin màu đen , màu vàng , màu hồng , màu xanh nhạt ---------- 100.000
Galaxy J7 Pro 2017 / J730 - Bộ vỏ màu vàng , màu đen bao gồm : nắp lưng , dây nút nguồn , dây nút volume , viền blacket màn hình ---------- 400.000 ( hàng zin công ty )
Galaxy J7 Pro 2017 / J730 - Viền blacket màn hình màu vàng , màu đen , màu hồng , màu xanh ---------- 50.000
Galaxy J7 Pro 2017 / J730 - Khay sim rời màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 20.000
Galaxy J7 Pro 2017 / J730 - Khay sim , khay thẻ chung màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 20.000

Galaxy J7 Plus / J7+ / C710F / C7100 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 2.000.000

Galaxy J7 Prime / G610 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 650.000 ( Màn hình zin new chỉnh sáng tối được )
Galaxy J7 Prime / G610 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 900.000 ( Màn hình zin máy ép kính zin )
Galaxy J7 Prime / G610 - Viền blacket màn hình , màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 40.000
Galaxy J7 Prime / G610 - Dây nguồn tai nghe , nút home , nút trở về ---------- 80.000
Galaxy J7 Prime / G610- Bộ vỏ màu vàng , màu đen , màu hồng bao gồm : nắp lưng , dây nút nguồn , dây nút volume , viền blacket màn hình ---------- 270.000 ( hàng zin công ty )
Galaxy J7 Prime / G610 / G570F - Khay sim rời màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 30.000
Galaxy J7 Prime / G610 / G570F - Khay sim , khay thẻ chung màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 30.000
Pin zin công ty Samsung BG610ABE - 3300 mAh ---------- 220.000 ( j7 prime / G610 )
Pin linh kiện Samsung BG610ABE - 3300 mAh ---------- 150.000 ( j7 prime / G610 )

Galaxy J7v 2017 - Bộ vỏ màu bạc , màu đen ---------- 100.000 ( Phiên bản Version , Sprint )

Bxxx 
B520 - Dây Nguồn ---------- 80.000

B510 - Màn hình ---------- 70.000

B3210 - Màn hình ---------- 220.000

B3310 - Màn hình ---------- 140.000

B3410 - Màn hình ---------- 250.000
B3410 - Cảm ứng có ic ---------- 70.000
B3410 - Dây Nguồn ---------- 100.000
B3410W - Cảm ứng, 2 màu đen, trắng ---------- 150.000

B5310- Màn hình --------- 300.000
B5310 - Cảm ứng ---------- 70.000
B5310 - Dây Nguồn ---------- 120.000

B5722 - Màn hình 3.15", --------- 250.000
B5722 - Cảm ứng ---------- 100.000

B7300 - Màn hình --------- 300.000
B7300 - Cảm ứng ---------- 70.000

B7330 - Màn hình --------- 350.000 ( hết hàng )

B7610 - Màn hình --------- 400.000
B7610 - Cảm ứng ---------- 70.000

B7620 - Màn hình --------- 500.000
B7620 - Cảm ứng ( Giorgio Armani ) ---------- 70.000

B7720 - Cảm ứng ---------- 70.000

B7722- Màn hình --------- 300.000
B7722 - Cảm ứng ---------- 70.000

B7732 - Cảm ứng ---------- 70.000

Cxxx
C260 - Dây Nguồn ---------- 50.000

C300 - Dây Nguồn ---------- 40.000

C3010 - Màn hình ---------- 150.000

C3050 / C3053 - Màn hình ---------- 130.000
C3050 / C3053 - Màn hình có luôn vỉ đệm phím ---------- 200.000
C3050 / C3053 - Dây Nguồn ---------- 50.000

C3110 - Dây Nguồn ---------- 50.000

C3200 - Màn hình ---------- 160.000

C3210 - Màn hình ---------- 250.000

C3212 - Màn hình ---------- 100.000

C3222 - Màn hình ---------- 220.000

C3310 - Dây Nguồn ---------- 50.000

C3312 - Màn hình ---------- 200.000
C3312 - Cảm ứng màu đen, trắng ---------- 70.000

C3510 - Màn hình 2.8", ---------- 250.000
C3510 - Cảm ứng ---------- 100.000

C3520 - Màn hình ---------- 200.000
C3520 - Dây Nguồn ---------- 90.000

C3530 / C3533- Màn hình ---------- 200.000

C5212 - Màn hình ---------- 150.000

C6112 - Màn hình ---------- 300.000

C6620 - Màn hình ---------- 240.000

C3300 / C3303k - Màn hình ---------- 200.000
C3303 - Cảm ứng màu đen, trắng, nâu, hồng ---------- 50.000
C3300 / C3303 - Micro samsung zin mới 100% nguyên vĩ ---------- 30.000 / 1 mic

C3330 - Cảm ứng ---------- 70.000

C6712 - Màn hình 3.2", ---------- 
C6712 - Cảm ứng ---------- 100.000

Exxx
E1100 - Màn hình ---------- 80.000

E1080 / E1081 - Màn hình ---------- 80.000

E2120 / E2121 - Màn hình ---------- 100.000

E250 - Màn hình có luôn vỉ đệm màn hình ---------- 100.000
E250 - Dây Nguồn ---------- 50.000

E250i - Màn hình có luôn vỉ đệm màn hình ---------- 80.000

E2222 - Màn hình ---------- 200.000

E2550 - Màn hình ---------- 180.000
E2550 - Dây Nguồn ---------- 60.000

E2652 / E2652w / E2653 - Màn hình ---------- 200.000
E2652w - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

E250D - Dây Nguồn ---------- 50.000

E251 - Dây Nguồn ---------- 50.000

E800 - Dây Nguồn ---------- 45.000

E840 - Dây Nguồn ---------- 50.000

E900 - Dây Nguồn ---------- 25.000

Sxxx
S3100 - Màn hình ---------- 150.000
S3100 - Dây Nguồn ---------- 80.000

S3350 / S3353 - Màn hình ---------- 220.000

S3550 - Màn hình ---------- 180.000

S3370 - Màn hình 2.8", ---------- 180.000
S3370 - Cảm ứng ---------- 50.000

S3500 - Màn hình ----------180.000
S3500 - Dây Nguồn ---------- 50.000

S3600 - Màn hình ---------- 140.000
S3600 - Màn hình có luôn đệm màn hình ---------- 150.000
S3600 - Dây Nguồn ---------- 60.000

S3650 / S3653 - Màn hình ----------250.000
S3650 / S3653 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 70.000
S3650w / S3653w - Cảm ứng, có chữ wifi, màu đen , có chữ wifi ---------- 70.000
S3650 / S3653 - Vỏ samsung, đen cam - hàng OEM - giá 300.000

S3770 - Cảm ứng ---------- 200.000

S3850 / S3853 / Corby 2- Màn hình 3.2", ---------- 200.000
S3850 / S3853 / Corby 2 - Cảm ứng ---------- 80.000

S5200 - Màn hình ---------- 220.000
S5200 - Dây Nguồn ---------- 60.000

S5220 / S5222 / Star 3 - Màn hình 3.0", ---------- 250.000
S5222 duos - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
S5220 - Cảm ứng chat on ---------- 150.000

S5230 / S5233 - Màn hình ---------- 170.000
S5230 / S5233 - Cảm ứng , đen trắng , hồng , tím , xám , đỏ ( có lớp keo dán trên cảm ứng, dán vào là khít ngay , không phải loại không có keo dán cảm ứng đang bán trên thị trường )---------- 50.000
S5230 / S5233 - Cảm ứng , đen , trắng , hồng , tím , xám có chữ wifi ( có lớp keo dán trên cảm ứng, dán vào là khít ngay, không phải loại không có keo dán cảm ứng đang bán trên thị trường ) ---------- 50.000
S5230T / S5233T - Cảm ứng đen có chữ Mobile Tivi ---------- 50.000
S5230 / S5233 - Đệm phím ---------- 50.000
S5230 / S5233 - dây nguồn màn hình + volume ---------- 90.000

S5260 / Star 2 - Màn hình 3.0", ---------- 280.000
S5260 / Star 2 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

S5280 / S5282 / Star Duos - Cảm ứng ---------- 100.000

S5292 / Rex 90 - Cảm ứng ---------- 100.000

S5300 / Pocket - Màn hình ---------- 300.000
S5300 / Pocket - Cảm ứng ---------- 100.000

S5310 / Pocket Neo - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

S5330 / Wave 533 - Màn hình ---------- 300.000
S5330 / Wave 533 - Cảm ứng ---------- 100.000
Pin Samsung EB494353VU - 1200 mAh ---------- 130.000 ( S5250 / S5253 / S5330 / S5570 / S5750 / S5753 / S5780 / S7230 / S7320e / S7233 / i5510 / T449 )

S5350 / S5353 - Màn hình 2.2", ---------- 240.000

S5360 / Galaxy Y - Màn hình 3.0", ---------- 250.000
S5360 / Galaxy Y - Cảm ứng màu đen, màu trắng ---------- 80.000
Galaxy Y / S5360 - Vỏ Full, màu bạc, đen, hồng, trắng ( hàng OEM ) ---------- giá 250.000
Pin Samsung EB454357VU - 1200 mAh ---------- 130.000 ( S5360 / S5380 / S5368 / I509 / B5510 )

S5380 / Wave Y / Wave 538 - Màn hình 5.3", ---------- 450.000
S5380 / Wave Y / Wave 538 - Cảm ứng ---------- 80.000
Pin Samsung EB454357VU - 1200 mAh ---------- 130.000 ( S5360 / S5380 / S5368 / I509 / B5510 )

S5560 / Marvel - Màn hình 3.0", ---------- 250.000
S5560 / Marvel - Cảm ứng, màu đen , màu trắng ---------- 80.000

 

S5570 / Galaxy Mini - Màn hình 3.14", ---------- 270.000
S5570 / Galaxy Mini - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 70.000
S5570 - Vỏ samsung , trắng, đen, xanh - hàng OEM - giá 300.000

S5570i - Màn hình ---------- 270.000
S5570i - Cảm ứng, màu đen ---------- 70.000

S5250 / S5253 / Wave 525 - Màn hình 3.2", ---------- 300.000
S5750 / S5753 / Wave 575 - Màn hình 3.2", ---------- 320.000
S5250 / S5253 / Wave 525 / S5750 / S5753 / Wave 575 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, màu xám ---------- 70.000
S5250 / S5253 / Wave 525 / S5750 / S5753 / Wave 575 - Cảm ứng, màu trắng có chữ MTV ---------- 70.000
S5250 / S5253 / Wave 525 / S5750 / S5753 / Wave 575 - Pin , hàng OEM, ----------250.000
Pin Samsung EB494353VU - 1200 mAh ---------- 130.000 ( S5250 / S5253 / S5330 / S5570 / S5750 / S5753 / S5780 / S7230 / S7320e / S7233 / i5510 / T449 )

S5292 / Star Deluxe Duos - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

S5600 / Preston - Màn hình 3.15", ---------- 180.000
S5600 / Preston - Cảm ứng ---------- 80.000

S5620 / Monte - Màn hình 3.0", ---------- 250.000
S5620 / Monte - Cảm ứng, màu đen, trắng, hồng ---------- 80.000
Monte / S5620 - Vỏ samsung, đen cam- hàng OEM ---------- 250.000

S5630 - Màn hình 2.8", ---------- 250.000
S5630 - Cảm ứng ---------- 80.000

S5660 / Galaxy Gio - Màn hình 3.2", ---------- 250.000
S5660 / Galaxy Gio - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000

S5670 / Galaxy Fit - Màn hình 3.3", ---------- 250.000
S5670 / Galaxy Fit - Cảm ứng ---------- 80.000

S5820 - Cảm ứng ---------- 100.000
Pin Samsung EB484659VU - 1500 mAh ---------- 170.000 ( i8150 / S8600 / S5690 / i8350 / s5820 / S5690 / W689 )

S5830 / M240s / Galaxy Ace- Màn hình 3.5", ---------- 230.000
S5830 / M240s / Galaxy Ace - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
Galaxy Ace / S5830 - Vỏ full, màu trắng, đen ( hàng OEM ) ---------- 200.000
Galaxy Ace / S5830 - Benzen + sườn ---------- 150.000, Nắp lưng màu trắng, đen ---------- 80.000
Pin Samsung EB494358VU - 1350 mAh ---------- 150.000 ( S5660 / S5670 / S5830 / B7510 )

S5830i - Màn hình 3.5", ---------- 230.000
S5830i - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
S5830i - Dây cảm biến, dây loa ---------- 80.000

S6102 / Galaxy Y Duos / Torino - Màn hình 3.14", ---------- 250.000
S6102 / Galaxy Y Duos / Torino - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

S6310 / S6312 / Young - Màn hình ---------- 250.000
S6310 / S6312 / Young - Cảm ứng ---------- 80.000

S6352 / Ace Duos - Cảm ứng ---------- 100.000

S6500 / Galaxy Mini 2 - Màn hình 3.27", ---------- 300.000
S6500 / Galaxy Mini 2 - Cảm ứng ---------- 100.000

S6700c - Dây Nguồn ---------- 80.000

S6802 / Ace Duos - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000

S6810 / Fame - Màn hình ---------- 250.000
S6810 / Fame - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000

S7070 - Màn hình 2.8", ---------- 250.000
S7070 - Cảm ứng, màu đen ---------- 80.000

S7260 / S7262 / Galaxy Star Pro - Cảm ứng, màu đen , màu trắng ---------- 80.000

 

S7230 / S7233 / Wave 723- Màn hình ---------- 250.000
S7230 / S7233 / Wave 723 - Cảm ứng ---------- 80.000
Pin Samsung EB494353VU - 1200 mAh ---------- 130.000 ( S5250 / S5253 / S5330 / S5570 / S5750 / S5753 / S5780 / S7230 / S7320e / S7233 / i5510 / T449 )

S7270 / S7272 / S7275 / Ace 3 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000

S7350 - Dây Nguồn ---------- 70.000

S7390 / S7392 / Galaxy Trend - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000

S7550b - Màn hình ---------- 450.000

S7500 / Galaxy Ace Plus - Màn hình ---------- 450.000
S7500 / Galaxy Ace Plus - Cảm ứng ---------- 100.000
S7500 / Galaxy Ace Plus - Dây loa, dây cảm biến ---------- 80.000
S7500 / Galaxy Ace Plus - Dây tai nghe ---------- 70.000

S7560 / S7562 / S7562i - Màn hình 4.0", ---------- 180.000
S7560 / S7562 / S7562i - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không camera trước ---------- 80.000
S7560 / S7562 / S7562i - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, có camera trước ---------- 80.000
S7560 / S7562 / S7562i - Dây loa, dây cảm biến ---------- 80.000
S7562 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 300.000
S7562 - Benzen ---------- 200.000, Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
S7560 / S7562 ( EB425161LU - 1500 mAh ) - Pin zin ---------- 120.000

S7580 / S7582 / Galaxy Treand Plus - Màn hình ---------- 280.000
S7580 / S7582 / Galaxy Treand Plus - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
S7580 / S7582 / Galaxy Treand Plus - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 150.000

S7710 / Galaxy Xcover 2 - Cảm ứng, màu đen -------- 150.000

S8000 / S8003 - Màn hình ---------- 400.000
S8000 / S8003 - Cảm ứng ---------- 50.000

S8300 - Màn hình, có luôn đệm phím ---------- 450.000
s8300 - Cảm ứng ---------- 150.000
S8300 - Dây Nguồn ---------- 70.000

S8500 - Màn hình full nguyện bộ ---------- 1.800.000
S8500 - Dây Nguồn ---------- 70.000
S8500 - Pin , hàng OEM ---------- 250.000

S8530 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 550.000
S8530 - Ổ thẻ nhớ, cục rung, dây volume ---------- 100.000
S8530 - Camera trước ---------- 100.000
S8530 - Loa, Dây nguồn tai nghe ---------- 100.000

S8600 / Wave 3 - Màn hình 4.0", full nguyên bộ, có luôn khung vỏ mặt trước ---------- 2.400.000
Pin Samsung EB484659VU - 1500 mAh ---------- 170.000 ( i8150 / S8600 / S5690 / i8350 / s5820 / S5690 / W689 )

Gxxx
G110 / Galaxy Pocket 2 - Màn hình ---------- 300.000
G110 / Galaxy Pocket 2 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000

G130 / Galaxy Young 2 - Màn hình ---------- 300.000
G130 / Galaxy Young 2 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000

G313 / Galaxy V - Màn hình ---------- 200.000
G313 / Galaxy V - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 70.000
G313 / Galaxy V - Viền Benzen , màu đen, màu trắng ---------- 120.000, Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 60.000
G313 / Galaxy V - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 70.000

G388 / Galaxy Xcover 3 - Cảm ứng ---------- 150.000

G3812 / G3819 / Galaxy Win Pro - Màn hình ---------- 300.000
G3812 / Galaxy Win Pro - Cảm ứng, màu đen ---------- 100.000
G3819 / Galaxy Win Pro - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 200.000

G355h / Galaxy Core 2 Duo - Màn hình ---------- 250.000
G355h / Galaxy Core 2 Duo - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
G355h / Galaxy Core 2 Duo - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ) màu trắng, màu đen ---------- 150.000
G355h / Galaxy Core 2 Duo - Benzen ---------- 80.000
G355h / Galaxy Core 2 Duo - Nắp lưng, màu trắng, màu đen ---------- 70.000

G360 / Samsung Galaxy Core Prime - Màn hình zin new ---------- 250.000
G360 / Samsung Galaxy Core Prime - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, màu xám ---------- 80.000
G360 / Samsung Galaxy Core Prime - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ) màu trắng, màu xám ---------- 150.000
G360 / Samsung Galaxy Core Prime - Benzen, loại 1 sim ---------- 100.000
G361 / Samsung Galaxy Core Prime - Benzen, loại 2 sim ---------- 100.000
G360 / Samsung Galaxy Core Prime - Nắp lưng, màu trắng, màu xám ---------- 70.000
G360 / Samsung Galaxy Core Prime - Pin zin ---------- 120.000

G3502 / G3508 / Trend 3 - Màn hình ---------- 300.000
G3502 / G3508 / Trend 3 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 130.000

G530 / Grand Prime - Màn hình zin new ---------- 300.000
G530 / Grand Prime - Cảm ứng zin máy màu đen, màu trắng ---------- 140.000
G530 / Grand Prime - Bộ vỏ, 1 sim, màu xám, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 150.000
G530 / Grand Prime - Bộ vỏ, 2 sim, màu xám, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 150.000
G530 / Grand Prime - Khung benzen, 1 sim, có nút volume, nguồn, viền inox chụp camera ---------- 100.000,
G530 / Grand Prime - Khung benzen, 2 sim, có nút volume, nguồn, viền inox chụp camera ---------- 100.000,
G530 / Grand Prime - Nắp lưng, màu xám, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 80.000
Pin zin Samsung BG530CBE - 2600 mAh ---------- 120.000 ( G530 / J500 )

G531 / Grand Prime - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 140.000
G531 / Grand Prime - Bộ vỏ, 2 sim, màu xám, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 150.000
G530 / Grand Prime - Nắp lưng, màu xám, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 80.000

 

G7102 / G7106 / Grand 2 - Màn hình ---------- 380.000
G7102 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ( có 2 dây ) ---------- 90.000
G7106 / Grand 2 Duos - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ( có 1 dây ) ---------- 150.000
G7102 / G7106 / Grand 2 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
G7102 / G7106 / Grand 2 - Benzen ---------- 120.000, Nắp lưng, màu trắng ---------- 80.000

G750 / G7508 / Galaxy Mega 2 - Cảm ứng, màu đen ---------- 250.000

Txxx
T239 - Dây Nguồn ---------- 60.000

T249 - Dây Nguồn ---------- 100.000

T259 - Dây Nguồn ---------- 100.000

T289 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 200.000

T339 - Màn hình ---------- 300.000
T339 - Cảm ứng ---------- 200.000

T359 - Màn hình ---------- 350.000
T359 - Dây Nguồn ---------- 100.000

T369 - Dây Nguồn ---------- 150.000

T379 - Màn hình ---------- 400.000
T379 - Dây Nguồn ---------- 150.000

T399 - Cảm ứng ---------- 170.000

T459 - Màn hình có luôn đệm phím ---------- 300.000
T459 - Dây Nguồn ---------- 100.000

T469 - Màn hình ---------- 300.000
T469 - Dây Nguồn ---------- 100.000

T479 - Màn hình có luôn đệm phím ---------- 400.000
T479 - Dây Nguồn ---------- 150.000

T528 - Cảm ứng ---------- 200.000

T559 - Màn hình lớn ---------- 350k , màn hình ngoài ( nhỏ ) ---------- 250.000

T589 - Màn hình ---------- 350.000
T589 - Cảm ứng ---------- 200.000
T589 - Dây Nguồn ---------- 150.000

T599 - Cảm ứng ---------- 200.000

T629 - Màn hình ---------- 250.000
T629 - Dây Nguồn ---------- 100.000

T649 - Màn hình ---------- 250.000

T659 - Màn hình ---------- 400.000

T669 - Màn hình --------- 450.000
T669 - Cảm ứng ----------150.000
T669 - Dây Nguồn ---------- 100.000

T679 - Cảm ứng, loại 4 phím cảm ứng ---------- 200.000

T729 - Dây Nguồn ---------- 100.000

T739 - Màn hình ---------- 350.000

T749 - Màn hình ---------- 350.000
T749 - Cảm ứng ---------- 150.000

T759 / Exhibit - Cảm ứng ---------- 150.000

T819 - Dây nguồn ---------- 80.000

T839 - Cảm ứng ---------- 200.000

T929 - Màn hình ---------- 270.000
T929 - Cảm ứng ---------- 200.000

T939 - Màn hình 3.2", ---------- 300.000
T939 - Cảm ứng ---------- 200.000

T959 / Vibrant / Galaxy S có chữ T-mobile - Màn hình 4.0", full nguyên bộ ---------- 1.000.000 ( test tại chỗ )
T959 - Vòng benzel inox ---------- 150.000
T959 - Đệm phím cảm ứng T959 có luôn rung, luôn micro ---------- 150.000
T959 / i9000 / i9001 - Chuông nguyên cụm ---------- 100.000
T959 - Dây nguồn tai nghe + loa ---------- 100.000
Pin Samsung EB575152LU - 1650 mAh ---------- 150.000 ( T959 / i897 / i917 / i9000 / i9001 / Galaxy S1 / M110s / SC-02B / i9003 / i9001 / i9088 )
T959 - Vỏ full màu đen ---------- 350.000

T989 có chữ T-mobile - Màn hình 4.52", màu đen, màu trắng, full nguyên bộ ---------- 1.400.000 ( test tại chỗ )
Pin Samsung EB585157VK - 1850 mAh ---------- 200.000 ( i727 / T989 / i547 / E120S / E110S / E120L / i8520 / i8530 / i9210 )

T919 - Màn hình ---------- 250.000
T919 - Cảm ứng ---------- 50.000
T919 - dây màn hình ---------- 120.000
T919 - cụm chuông có luôn volume ---------- 100.000

ixxx 
i607 - Màn hình ---------- 300.000

i617 - Màn hình ---------- 300.000

i620 - Màn hình ---------- 300.000

i627 - Màn hình ---------- 350.000

i637 - Màn hình ---------- 350.000

i700 - Màn hình ---------- 150.000

i727 / Galaxy S2 Skyrocket - Màn hình 4.5", full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.800.000 ( test tại chỗ )
i727 - Bộ vỏ ---------- 450.000
Pin Samsung EB585157VK - 1850 mAh ---------- 200.000 ( i727 / T989 / i547 / E120S / E110S / E120L / i8520 / i8530 / i9210 )

i730 - Màn hình ---------- 150.000

i740- Cảm ứng ---------- 200.000

i770 - Màn hình ---------- 300.000
i770 - Cảm ứng ---------- 200.000

i777 / Galaxy S2 - Màn hình 4.3", full nguyên bộ ---------- 1.700.000 ( test tại chỗ )
i777 - Bộ vỏ ---------- 400.000
Galaxy S2 - Dây nguồn cáp sạc , mic ---------- 150.000
Galaxy S2 - Camera trước ---------- 70.000
Galaxy S2 - Dây nguồn tai nghe có luôn loa + rung ---------- 70.000
Pin Samsung EB-F1A2GBU - 1650 mAh ---------- 150.000 ( i777 / i9100 / i9100G / Galaxy S2 / M190s / M250s / SC-02C )

i827 - Cảm ứng ---------- 300.000

i8260 / i8262 / Core / Core Duos - Màn hình ---------- 240.000
i8260 / i8262 / Core / Core Duos - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không camera trước ---------- 100.000
i8260 / i8262 / Core / Core Duos - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, có camera trước ( có chữ Duos ) ---------- 100.000
i8260 / i8262 / Core / Core Duos - Đuôi sạc ---------- 90.000
Pin zin Samsung EB425365LU - 1700 mAh ---------- 80.000 ( i8262 / i829 / i8268 )

i879 / Grand - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 200.000

i896 / i897 / Captivate / Galaxy S 4in có chữ AT&T - Màn hình 4.0", full nguyên bộ ---------- 1.100.000 ( test tại chỗ )
i897 - Chuông nguyên cụm ---------- 100.000
i897 / i9001 - Dây nguồn tai nghe + loa ---------- 100.000
i897 - Cụm anten ---------- 50.000
i897 - Dây anten ---------- 30.000
i897 - Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 150.000
Pin Samsung EB575152LU - 1650 mAh ---------- 150.000 ( T959 / i897 / i917 / i9000 / i9001 / Galaxy S1 / M110s / SC-02B / i9003 / i9001 / i9088 )

i900 - Màn hình ---------- 250.000
i900 - Dây tai nghe ---------- 90.000
i900 - Cảm ứng ---------- 50.000

i907 - Cảm ứng ---------- 150.000

i917 / Focus - Màn hình 4.0", luôn khung vỏ trước, full nguyên bộ ---------- 1.200.000 ( test tại chỗ )

i920 - Cảm ứng ---------- 150.000

i927 / Captivate Glide - Màn hình 4.0", full nguyên bộ ---------- 1.700.000 ( test tại chỗ )

i9200 / i9205 / Galaxy Mega - Màn hình 6.2", full nguyện bộ, màu đen, màu trắng ---------- 850.000
i9200 / i9205 / Galaxy Mega - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, màu tím ---------- 300.000
i9200 / i9205 - Cụm đuôi sạc ---------- 90.000
Pin Samsung B700E - 3200 mAh ---------- 250.000 ( i9200 / i9205 / Galaxy Mega )

i8000- Cảm ứng, màu trắng, màu đen ---------- 150.000

i8510 - Cảm ứng ---------- 200.000
i8510 - Dây Nguồn ---------- 100.000

i5500 - Màn hình ---------- 350.000
i5500 - Cảm ứng ---------- 100.000

i5650 - Màn hình ----------

i5700 - Màn hình ---------- 300.000
i5700 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

i5800 / i5801 - Màn hình 3.2", ---------- 350.000
i5800 - Cảm ứng ---------- 100.000
i5801 - Màn hình ---------- 350.000

i6410 - Màn hình ---------- 400.000
i6410 - Cảm ứng vodaphone 360 ---------- 150.000

i7500 - Màn hình ---------- 420.000
i7500 - Cảm ứng ---------- 100.000

i8320 - Màn hình ---------- 400.000
i8320 - Cảm ứng ---------- 250.000 ( sau khi thay xong , vào phần CALL bấm *#0*# rồi chọn TST test rồi vuốt cho đầy đủ màn hình đến khi tự thoát ra là cảm ứng ok good )

i8150 / Galaxy W - Màn hình 3.7", ---------- 270.000
i8150 / Galaxy W - Cảm ứng ---------- 80.000
Pin Samsung EB484659VU - 1500 mAh ---------- 170.000 ( i8150 / S8600 / S5690 / i8350 / s5820 / S5690 / W689 )

i8160 / Galaxy Ace 2 - Màn hình 3.8", ---------- 400.000
i8160 / Galaxy Ace 2 - Cảm ứng, màu đen ---------- 80.000
i8160 / Galaxy Ace 2 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 80.000
i8160 / Galaxy Ace 2 - Dây tai nghe ---------- 70.000
i8160 / Galaxy Ace 2 - Dây loa, dây cảm biến ---------- 80.000

i8190 / Galaxy S3 mini - Màn hình 4.0", màu trắng, màu xanh, full nguyên bộ ---------- 700.000
i8190 - Bộ vỏ, màu trắng ---------- 300.000
i8190 - Benzen ---------- 200.000, Sườn ---------- 100.000, Nắp lưng, màu trắng, màu đen ---------- 80.000
i8190 - Pin zin ----------- 170.000

i8520 / i8530 / Galay Beam - Màn hình 3.7",----------
i8520 / i8530 / Galay Beam - Cảm ứng ---------- 150.000
Pin Samsung EB585157VK - 1850 mAh ---------- 200.000 ( i727 / T989 / i547 / E120S / E110S / E120L / i8520 / i8530 / i9210 )

i8550 / i8552 / i8558 / Galaxy Win - Màn hình full nguyên bộ, luôn khung benzen vỏ trước, màu đen, màu trắng ---------- 700.000
i8550 / i8552 / i8558 / Galaxy Win - Màn hình ---------- 300.000
i8550 / i8552 / i8558 / Galaxy Win - Cảm ứng, màu trắng, màu đen, đúng zin ---------- 80.000
i8550 / i8552 / Galaxy Win - Cục rung ---------- 70.000
i8550 / i8552 / Galaxy Win - Dây loa, dây cảm biến ---------- 80.000
i8550 / i8552 / Galaxy Win - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng---------- 150.000
i8550 / i8552 / Galaxy Win - Benzen ---------- 100.000, Sườn ---------- 100.000, Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

i8910 - Màn hình ---------- 500.000
i8910 - Cảm ứng ---------- 300.000

i8700 Omnia 7 - Màn hình 4.0", full nguyên bộ ---------- 1.650.000 ( test tại chỗ)

i9000 / i9001 / Galaxy S / M110s / SC-02B - Màn hình 4.0", màu đen, full nguyên bộ, ---------- 800.000 ( test tại chỗ )
i9000 / i9001 / Galaxy S / M110s / SC-02B - Màn hình 4.0", màu trắng, full nguyên bộ, ---------- x00.000 ( test tại chỗ )
i9000 - Dây nguồn loa, tai nghe ---------- 100.000
i9000 - Đệm phím cảm ứng có luôn rung , luôn micro ---------- 150.000
i9000 - Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 150.000
i9000 - Bộ vỏ màu đen -------- 250.000
M110s - Đệm phím cảm ứng có luôn rung , luôn micro ---------- 150.000
M110S - Ổ sim, ổ thẻ nhớ -------- 150.000
i9001 - Nắp lưng ---------- 120.000
Pin Samsung EB575152LU - 1650 mAh ---------- 150.000 ( T959 / i897 / i917 / i9000 / i9001 / Galaxy S1 / M110s / SC-02B / i9003 / i9001 / i9088 )

i9003 / Galaxy SL - Màn hình 4.0", full nguyên bộ ---------- 500.000
i9003 / Galaxy SL - Điệm phím ---------- 150.000 ( test tại chỗ )
Pin Samsung EB575152LU - 1650 mAh ---------- 150.000 ( T959 / i897 / i917 / i9000 / i9001 / Galaxy S1 / M110s / SC-02B / i9003 / i9001 / i9088 )

i9020 / Galaxy Nexus S - Màn hình 4.0", full nguyên bộ ---------- 1.900.000 ( test tại chỗ )

i9023 / Galaxy Nexus S , - Màn hình 4.0", full nguyên bộ ---------- 1.100.000 ( test tại chỗ )

i9060 / Galaxy Grand Neo - Cảm ứng, màu trắng ---------- 250.000

i9070 / Galaxy Advance - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.100.000

i9080, i9082 / Galaxy Grand, Galaxy Grand Duos - Màn hình 5.0", ---------- 290.000
i9080, i9082 / Galaxy Grand, Galaxy Grand Duos - Cảm ứng, màu trắng, màu xanh, màu vàng ---------- 130.000
i9080, i9082 - Dây volume ---------- 50.000
i9080, i9082 - Dây nút nguồn ---------- 50.000
i9080, i9082 - Cục rung ---------- 70.000
i9080, i9082 - Dây loa, dây cảm biến ---------- 80.000
i9080, i9082 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 250.000
i9080, i9082 - Benzen ---------- 250.000. Nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Pin zin EB535163LU - 2100 mAh ---------- 120.000 ( i9080 / i9082 )

i9100 / i9100G / Galaxy S2 / M190s / M250s / SC-02C - Màn hình 4.3", màu đen, màu trắng, full nguyên bộ ---------- 1.000.000 (có main test)
i9100 - Đệm phím ---------- 120.000
M250s - Đệm phím ---------- 120.000
S2 - Dây nguồn cáp sạc , mic ---------- 120.000
S2 - Dây nguồn tai nghe có luôn loa + rung ---------- 70.000
S2 - Dây nguồn nút home ---------- 150.000
S2 - Camera trước ---------- 70.000
S2 - Anten ---------- 50.000
S2 - nút home trắng, đen ---------- 40.000
S2 - Chuông ---------- 70.000
S2 - Vỏ full, màu đen, màu trắng ------------ 200.000
S2 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 50.000
S2 - Khung Benzen, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Pin Samsung EB-F1A2GBU - 1650 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy S2 / i777 / i9100 / i9100G / M190s / M250s / SC-02C )
Galaxy S2 - IC nguồn ---------- 250.000
Galaxy S2 - IC Audio ---------- 200.000
Galaxy S2 - Công suất ---------- 150.000
Pin Samsung EB-F1A2GBU - 1650 mAh ---------- 150.000 ( i777 / i9100 / i9100G / Galaxy S2 / M190s / M250s / SC-02C )
--> Galaxy S1 / Galaxy S2 - Cáp usb , đầu micro, Model : APCBU10BBE
--> Galaxy S1 / Galaxy S2 - Sạc samsung , đầu mirco, Model : ETA0U10EBE
--> Galaxy S1 / Galaxy S2 - Tai nghe , chân 3.5, màu trắng, Model : EHS44AFSWE(GH59-10419F)

i9105 - Cụm đuôi sạc, mic ---------- 150.000

E120L / E120S / Galaxy S2 HD LTE - Màn hình, màu đen, full nguyên bộ ---------- 2.450.000
E120L - ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 150.000
E110S - Dây đuôi sạc, micro ---------- 200.000
Pin Samsung EB585157VK - 1850 mAh ---------- 200.000 ( i727 / T989 / i547 / E120S / E110S / E120L / i8520 / i8530 / i9210 )

i9103 / Galaxy R- Màn hình 4.2", full nguyên bộ, không khung ---------- 900.000 ( test tại chỗ )

i9150 / i9152 / Galaxy Mega 5.8 - Màn hình zin new ---------- 450.000
i9150 / i9152 / Galaxy Mega 5.8 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 140.000

i9190 / i9192 / i9195 / Galaxy S4 mini - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.500.000
i9190 / i9192 - Dây đuôi sạc --------- 120.000
i9195 - Dây đuôi sạc --------- 120.000
i9195 - Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 70.000
i9190 / i9192 / i9195 / Galaxy S4 mini - Nắp lưng, màu trắng ---------- 80.000

i997 / D710 / Galaxy S2 - Màn hình 4.5", màu trắng, màu đen, full nguyên bộ ---------- 1.550.000 ( test tại chỗ )
Pin Samsung EB555157VA - 1750 mAh ---------- 150.000 ( i997 )

i9250 / i515 / SC-04D / Galaxy Nexus S - Màn hình 4.65", full nguyên bộ, ---------- 2.300.000 ( test tại chỗ )
i9250 / i515 / SC-04D =- Đuôi sạc, mic ---------- 200.000
i9250 / i515 / SC-04D - Khung sườn ---------- 100.000

Galaxy S3 / i9300 / i9305 / T999 / i747 / i535 / i939 / E210S / SC-03E - Màn hình, màu trắng, màu xanh , màu xanh đen , màu xám full nguyên bộ, hàng zin cty ---------- 1.200.000
S3 - chuông ---------- 30.000
S3 - Ổ sim + thẻ nhớ ---------- 70.000
E210S - Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 70.000
E210L - Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 70.000
S3 - nút home trắng, xanh ---------- 30.000
S3 - đệm nút home ---------- 50.000
S3 - cục rung ---------- 30.000
S3 - camera trước ---------- 50.000
S3 - Dây nguồn loa, loa ---------- 30.000
S3 - Anten ---------- 20.000
S3 - đuôi sạc ---------- 20.000
S3 - Bộ vỏ màu trắng, màu xanh ---------- giá 170.000
S3 - Nắp lưng, màu trắng, màu xanh, màu đen ---------- 50.000
S3 - Benzen, màu xanh, màu trắng ---------- 120.000
Pin zin công ty Samsung EB-L1G6LLU - 2100 mAh ---------- 60.000 ( Galaxy S3 / i9300 / i9305 / T999 / i747 / i535 / i939 / E210S / SC-03E )
-->Galaxy S3, Galaxy Note 1 - Đầu sạc, cốc sạc .v.v., (cốc hình thang, chân cắm tròn) .v.v. Model : ETA0U80EBE
-->Galaxy S3, Galaxy S4 - Galaxy Note 1, Galaxy Note 2 - Cáp usb, màu đen, màu trắng , đầu micro, Model : ECB-DU5ABE 
-->Galaxy S3 - Galaxy Note 1, Note 2 - Tai nghe màu trắng, chân 3.5, Model : EHS64AVFWE(GH59-11720A)

Galaxy S3 / i9300 / T999 / i747 - Nắp lưng bao da màu xanh ( hàng công ty FPT ) ---------- 300.000

i747 AT&T - Vỏ Samsung trắng, xanh - hàng OEM - giá 500.000
T999 T-mobile - Vỏ Samsung trắng, xanh - hàng OEM - giá 500.000
Galaxy S3 - IC nguồn lớn, mới 100% ---------- 250.000
Galaxy S3 - IC nguồn nhỏ, mới 100% ---------- 250.000

Galaxy S4 i9500 / i9502 / I9505 / I9506 / I9507 / I9508 / I337 / I337M/ I545 / M919 / L720 / E300 - Màn hình, màu xanh đen , màu trắng, full nguyên bộ ---------- 1.400.000 (có main test)
i9500 - Camera sau ---------- 200.000 ( các model khác phải test )
i9505 - Camera sau ---------- 200.000 ( các model khác phải test )
S4 - Loa ---------- 80.000
S4 - Chuông ---------- 120.000
S4 - Rung ---------- 60.000
S4 - Dây anten sóng ---------- 30.000
S4 - Loa, Dây loa, dây cảm biến ---------- 80.000
S4 - Dây tai nghe ---------- 80.000
S4 - Điệm phím, dây phím nút home ---------- 80.000
S4 - nút home trắng, đen ---------- 40.000
i9500 - Dây đuôi sạc có luôn mic ---------- 120.000
i9505 - Dây đuôi sạc có luôn mic ---------- 90.000
M919 - Dây đuôi sạc có luôn mic ---------- 90.000
i337 - Dây đuôi sạc có luôn mic ---------- 90.000
i9515L - Dây đuôi sạc có luôn mic ---------- 90.000
S4 - Ổ sim + ổ thẻ nhớ ---------- 70.000
S4 - Camera 3G, camera trước -------- 90.000
S4 / i9500 - Bộ vỏ ( nắp lưng, benzen, sườn ) màu đen, màu trắng ---------- 200.000
S4 - Nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 60.000
S4 - Benzen, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
S4 - Sườn, màu đen, màu trắng ---------- 60.000
Pin Samsung B600BE - 2600 mAh ---------- 70.000 ( Galaxy S4 / i9500 / i9502 / I9505 / I9508 / I337 / I337M/ I545 / M919 / L720 / E300 )
-->Galaxy S4 / Galaxy Note 2 - Đầu sạc, cốc sạc Note 2 màu trắng, màu đen. Model : ETA-U90EWE
-->Galaxy S4 / i9500 - Tai nghe màu trắng

Galaxy S4 Active / i9295 / i537 - Màn hình Full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.050.000
i9295 - Dây cảm biến ---------- 200.000
i9295 - Dây loa ---------- 80.000
i9295 - Cụm đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 150.000

Galaxy S4 zoom / C101 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 2.100.000

Galaxy S5 / i9600 / G900 / SC-04F - Màn hình Full nguyên bộ, màu trắng , màu đen ---------- 1.600.000 (có main test)
S5 - Nút home, dây nút home, viền đen, vàng, màu trắng ---------- 100.000
Galaxy S5 / G900F - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 120.000
Galaxy S5 / G9008D - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 200.000
S5 - Chuông ---------- 50.000
S5 - Dây tai nghe ---------- 50.000
S5 - Camera sau ---------- 200.000
S5 - Benzen, luôn chuông, dây tai nghe, loa, phím nguồn, âm lượng, nút che đuôi sạc ----------- 150.000
S5 - Benzen, màu vàng ----------- 250.000
S5 - Sườn ( dùng để gắn màn hình ) ---------- 100.000
S5 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng, màu xanh, màu vàng ---------- 80.000
S5 - Bộ vỏ, màu đen, trắng, màu xanh, màu vàng ---------- 300.000
S5 - Bộ vỏ, màu vàng ---------- 350.000
Pin Samsung EB-BG900BBE - 2800 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy S5 / i9600 / G900 / SC-04F ) ( pin zin, made in VietNam )

 

Galaxy S5 LTE-A / G906 - Màn hình Full nguyên bộ, màu trắng, màu đen ---------- 2.200.000 ( hàng zin công ty, không phải ép kính )
Galaxy S5 LTE-A / G906K - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 250.000

Galaxy S6 / G920 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng, màu xanh đen , màu xanh biển , màu xanh ngọc, màu vàng ---------- 2.500.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy S6 / G920 - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 120.000
Galaxy S6 / G9200 - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 150.000
Galaxy S6 / G920V - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 120.000
Galaxy S6 / G920S - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 120.000
Galaxy S6 / G920L - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 120.000
Galaxy S6 / G920 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng, màu vàng , màu xanh ---------- 200.000 ( hàng zin, có sẵn keo dán )
Galaxy S6 / G920 - Khung sườn, viền benzen không chuông, không phím âm lượng, phím nguồn , màu trắng ---------- 350.000
Galaxy S6 / G920 - Khung sườn viền benzen luôn chuông, phím âm lượng, phím nguồn, bộ dây sạc từ, anten, màu xám, màu trắng, màu vàng ---------- 200.000 ( khung sườn tháo máy trầy sướt nhiều )
Galaxy S6 / G920 - Khung sườn viền benzen luôn chuông, phím âm lượng, phím nguồn, bộ dây sạc từ, anten, màu xám, màu trắng, màu vàng ---------- 400.000
Galaxy S6 / G920 - Cục rung ---------- 50.000
Galaxy S6 / G920 - Loa , cảm biến ---------- 50.000
Galaxy S6 / G920 - Camera trước ---------- 100.000
Galaxy S6 / G920 - Khay sim ---------- 60.000
Galaxy S6 / G920 - Camera zin tháo máy ---------- 200.000
Galaxy S6 / G920 - Pin zin EB-BG920ABE - 2550 mAh ---------- 200.000
Main zin tháo máy bản Hàn Quốc S6 / G920S ---------- 1.000.000( Lắp vào được khung sườn tất cả các đời máy S6 khác G920F / G9200 / G920V / G920L )

Galaxy Note 4 / Galaxy S6 / Galaxy S6 Edge - Đầu sạc, cốc sạc màu trắng. Model : EP-TA20JWE

Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng , màu vàng , màu xanh đen ---------- 2.600.000 ( Màn hình zin ép kính )
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình full nguyên bộ, màu vàng ---------- xxx.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình full nguyên bộ tháo máy trầy , màu vàng ---------- 2.500.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình bể kính ---------- 2.200.000 ( Màn hình hiển thị sáng đẹp )
Galaxy S6 Edge / G925 - Loa ---------- 70.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Cục rung ---------- 50.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Camera trước ---------- 150.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Camera sau ---------- 250.000
Galaxy S6 Edge / G925F - Đuôi sạc ---------- 150.000
Galaxy S6 Edge / G925i - Đuôi sạc ---------- 150.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Nắp lưng, màu đen, màu xanh lục , màu xanh dương , màu trắng, màu vàng ---------- 200.000 ( hàng zin, có sẵn keo dán )
Galaxy S6 Edge / G925 - Khung sườn, viền benzen không chuông, không phím âm lượng, phím nguồn , màu vàng ---------- 350.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Khung sườn tháo máy trầy có chuông , nút volume , nút nguồn ---------- 250.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Khung sườn màn hình ---------- 100.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Khay sim trắng , vàng , xanh ---------- 60.000
Galaxy S6 Edge / G925 - Pin zin EB-BG925ABE - 2600 mAh ---------- 250.000
Main zin tháo máy Galaxy S6 Edge / G925F ---------- 1.500.000
Main zin tháo máy Galaxy S6 Edge / G925K / G925L / G925S ---------- 1.000.000

Galaxy S6 Edge + / G928 - Màn hình full nguyên bộ zin ép kính màu vàng ---------- 4.200.000
Galaxy S6 Edge + / G928 - Màn hình full nguyên bộ bể kính ---------- 3.200.000 ( Màn hình hiển thị sáng đẹp )
Galaxy S6 Edge + / G928 - Khung sườn tháo máy trầy có chuông , có nút volume , nút nguồn ---------- 350.000
Galaxy S6 Edge + / G928K / G928L / G928S - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 200.000
Galaxy S6 Edge + / G928A - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 200.000
Galaxy S6 Edge + / G928T - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 200.000
Galaxy S6 Edge + / G928 - Cục rung ---------- 100.000
Galaxy S6 Edge + / G928 - Loa ---------- 100.000
Galaxy S6 Edge + / G928 - Camera trước ---------- 150.000
Galaxy S6 Edge + / G928K / G928L / G928S - Camera sau ---------- 300.000
Galaxy S6 Edge + / G928 - Pin zin EB-BG928ABE - 3000 mAh ---------- 200.000
Galaxy S6 Edge + / G928 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 250.000 ( hàng zin, có sẵn keo dán )
Main zin tháo máy bản Hàn Quốc S6 Edge + / G928S ---------- 1.500.000 ( Lắp vào được khung sườn tất cả các đời máy S6 khác G928F / G928I / G928T / G928A .... )

Galaxy S7 / G930 - Màn hình full nguyên bộ, màu xanh đen , màu vàng ---------- 2.650.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy S7 / G930F - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 200.000
Galaxy S7 / G891A - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 200.000
Galaxy S7 / G930 - Nắp lưng, màu xanh , màu trắng , màu vàng ---------- 200.000 ( hàng zin, có sẵn keo dán )
Galaxy S7 / G930 - Pin zin ---------- 250.000

Galaxy S7 Edge / G935 - Màn hình full nguyên bộ màu vàng , màu đen , màu xanh coban , màu bạc ---------- 3.500.000 ( Màn zin tháo máy đã test ok )
Galaxy S7 Edge / G935 - Màn hình full nguyên bộ, luôn khung màu vàng , màu đen , màu xanh coban , màu bạc ---------- 3.400.000 ( Màn sướt lông mèo)
Galaxy S7 Edge / G935 - Màn hình full nguyên bộ, nguyên khung new màu vàng , màu đen , màu xanh coban , màu bạc ---------- xxx.000 (hàng công ty, đã test)
Galaxy S7 Edge / G935 - Màn hình full nguyên bộ zin máy màu vàng , màu đen , màu xanh coban , màu bạc ---------- xxx.000 ( Màn zin ép kính )
Galaxy S7 Edge / G935 - Màn hình full nguyên bộ bể kính ---------- 2.500.000 ( màn hiển thị sáng đẹp , không đốm không bầm )
Galaxy S7 Edge / G935S - Cụm đuôi sạc ---------- 200.000
Galaxy S7 Edge / G935F - Cụm đuôi sạc ---------- 170.000
Galaxy S7 Edge / G935X - Cụm đuôi sạc ---------- 170.000
Galaxy S7 Edge / G935W8 - Cụm đuôi sạc ---------- 170.000
Galaxy S7 Edge / G935F - Khung sườn tháo máy trầy nhiều ---------- 100.000
Galaxy S7 Edge / G935F - Khung sườn tháo máy đẹp 98,99% ---------- 300.000
Galaxy S7 Edge / G935 - Nắp lưng, màu xanh , màu vàng , màu vàng hồng , màu bạc , màu trắng , màu đen ---------- 250.000 ( hàng zin, có sẵn keo dán )
Galaxy S7 Edge / G935S - Pin zin new ---------- 170.000 ( EB-BG935ABE )

Galaxy S8 / G950FD - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu đen ---------- 3.800.000 ( Màn hình zin new hãng )
Galaxy S8 / G950FD - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 3.500.000 ( Màn hình zin new hãng )
Galaxy S8 / G950FD - Nắp lưng màu đen , màu xanh , màu xám , màu tím , màu hồng , màu vàng ---------- 120.000 ( Zin linh kiện )

Pin zin công ty Samsung BG950ABE - 3000 mAh ---------- 300.000 ( S8 / G950 )
Pin linh kiện Samsung BG950ABE - 3000 mAh ---------- 200.000 ( S8 / G950 )

Galaxy S8+ / G955FD - Màn hình full nguyên bộ màu đen ---------- 4.500.000 ( Màn hình zin new hãng )
Galaxy S8+ / G955FD - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu đen ---------- xxx.000 ( Màn hình zin new hãng )
Galaxy S8+ / G955FD - Nắp lưng màu đen , màu xanh , màu xám , màu tím , màu hồng , màu vàng ---------- 120.000 ( Zin linh kiện )
Galaxy S8+ / G955FD - Pin zin linh kiện ---------- 250.000

Nxxx
N5100 / N5110, Galaxy Note 8" - Màn hình full có luôn cảm ứng, không có phản quang phía sau ---------- 1.700.000
N5100 / N5110, Galaxy Note 8" - Dây nguồn màn hình ---------- 150.000
Pin, Battery SP3770E1H - 4600 mAh, Samsung N5100 / N5110 - Pin Zin ( hàng OEM ) ---------- 350.000

N8000 / N8010 / N8013 / N8020 / Galaxy Note 10.1- Màn hình full nguyên bộ màu đỏ ---------- 1.500.000
N8000 / N8010 / N8013 / N8020 / Galaxy Note 10.1- Màn hình ---------- 1.050.000
Note 10.1 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 350.000
Note 10.1 - Chuông ---------- 150.000
Pin SP3676B1A (1S2P ) - 7000 mAh - Pin zin ---------- 350.000

Galaxy Note / N7000 / N7003 / i9220 / E160 / 5in - Màn hình 5.3", màu đen, màu trắng, full nguyên bộ ---------- 1.800.000
Note 1 - Chuông ---------- 50.000
Note 1 - Dây loa, tai nghe ---------- 100.000
Note 1 - Camera trước, Camera 3G ---------- 90.000
Note / N7000 / E160S - Dây đuôi sạc, cáp sạc, luôn mic ---------- 100.000
Note 1 - Ổ sim, khay sim ---------- 80.000
Note 1 - Cây viết zin theo máy, màu đen, màu trắng ---------- 250.000
Note 1 - Vỏ samsung đen, trắng ( Benzen + nắp lưng + ria ) ---------- 250.000
Note 1 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Note 1 - Viền benzen, màu trắng, đen ---------- 120.000
Note 1 - Ria ốp màn hình ---------- 100.0000
Note 1 - Ic nguồn ---------- 200.000
Pin Samsung EB615268VU - 2500 mAh ---------- 80.000 ( i717 / Galaxy Note 1 / N7000 / N7003 / i9220 / E160 )

 

Galaxy Note i717 AT&T / E160L- Màn hình 5.3", màu đen, có 4 phím cảm ứng, màu đen, full nguyên bộ,---------- 2.500.000 (test tại chỗ )
Galaxy Note i717 AT&T / E160L- Màn hình 5.3", màu trắng, có 4 phím cảm ứng, màu trắng, full nguyên, ---------- 2.500.000 (test tại chỗ )
i717 - Cụm Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 150.000
E160L - Cụm ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 150.000

Galaxy Note 2 / N7100 / i317 / T889 / SC-02E / E250 - Màn hình, màu trắng, màu xám, full nguyên bộ ---------- 1.600.000 (test tại chỗ)
Note 2 - Dây nút nguồn---------- 70.000
Note 2 - loa, dây loa ---------- 100.000
Note 2 - rung ---------- 70.000
Note 2 - Chuông ---------- 120.000
Note 2 - Dây chân sạc, mic ---------- 130.000
Note 2 - Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 150.000
Note 2 - Camera trước ---------- 100.000
Note 2 - nút home trắng, đen ---------- 40.000
Note 2 - Ic nguồn ---------- 350.000
Note 2 - Cây viết zin theo máy, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Note 2 - Bộ vỏ ( benzen + nắp lưng ) màu trắng, màu xám xà cừ ---------- 170.000
Note 2 - Viền benzen màu trắng, màu xám --------- 120.000
Note 2 - Sườn, màu xám, màu trắng ---------- 100.000
Note 2 - Nắp lưng, màu xám, màu trắng ---------- 80.000
Note 2 - Nắp lưng bao da Flip cover, màu trắng ( hàng công ty FPT ) ---------- 400.000
Pin zin công ty Samsung EB595675LU - 3100 mAh ---------- 80.000 ( Galaxy Note 2 / N7100 / i317 / T889 / SC-02E )

Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 / SC-01F - Màn hình, màu đen, màu trắng, full nguyên bộ ---------- 2.100.000 (có main test)
Note 3 / N900 / N9000 - Main tốt mới 100%, hàng công ty có sẵn số imei ---------- 2.500.000
Note 3 - Dây tai nghe, loa ---------- 120.000
Note 3 - Dây cảm biến, camera trước ---------- 120.000
Note 3 - Đệm nút home ---------- 50.000
Note 3 - Rung ---------- 80.000
Note 3 - Dây đuôi sạc, mic ---------- 150.000
Note 3 - Nút home, màu trắng, màu đen ---------- 40.000
Note 3 / N900 - Viền Benzen, màu trắng ---------- 150.000
Note 3 / N900 - Viền Benzen, màu vàng ---------- 220.000
Note 3 / N900S / N900L / N900K - Viền Benzen phiên bản hàn quốc , màu trắng ---------- 50.000 ( không xài chung viền benzen các phiên bản khác ) )
Note 3 - Sườn, luôn chuông, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 150.000
Note 3 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng, màu hồng ---------- 100.000
Note 3 - Bộ vỏ ( Benzen + nắp lưng ) màu đen, màu trắng, màu hồng ---------- 250.000
Note 3 - Cây viết, màu trắng, màu đen ---------- 180.000
Pin Samsung B800BC - 3200 mAh ---------- 120.000 ( Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 / SC-01F )
Note 3 - Cáp usb, 2-10 sợi giá 90.000, 11-20 sợi giá 80.000, 21-50 sợi giá 70.000
-->Galaxy S5 / Galaxy Note 3 - Đầu sạc, cốc sạc màu trắng. Model : EP-TA10EWE

Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.850.000 (có main test)
Note 3 Neo / N750 / N7500 - Main tốt mới 100%, hàng công ty có sẵn số imei ---------- 1.100.000
Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ) màu đen, màu trắng ---------- 250.000
Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Benzen, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

Note 4 / N910 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 2.700.000 (có main test)
Note 4 / N910 - Dây nút home, có luôn nút home, màu đen, trắng, vàng, hồng, đỏ ---------- 150.000
Note 4 / N910 - Ổ tai nghe ---------- 100.000
Note 4 / N910 - Chuông ---------- 80.000
Note 4 / N910 - Loa ---------- 50.000
Note 4 / N910 - Camera trước , cảm biến ---------- 150.000
Note 4 / N910 - Camera sau ---------- 200.000
Note 4 / N910 - Dây nguồn nút nguồn, rung ---------- 80.000
Note 4 / N910 - Dây nguồn ổ sim, ổ thẻ ---------- 120.000
Note 4 / N910A - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 150.000
Note 4 / N910P - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 150.000
Note 4 / N910F - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 150.000
Note 4 / N910V - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 150.000
Note 4 / N910 - Khung sườn, viền benzen luôn chuông, màu đen, màu trắng ---------- 300.000
Note 4 / N910 - Khung sườn, viền benzen không chuông, không phím âm lượng, phím nguồn , màu trắng ---------- 200.000
Note 4 / N910 - Khung chứa màn hình ---------- 250.000
Note 4 / N910 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng, màu vàng, màu hồng ---------- 100.000
Note 4 / N910 - Bộ vỏ ( Benzen + Nắp lưng ), màu đen, màu trắng, màu vàng, màu hồng ---------- 350.000
Main zin tháo máy bản Korea N910K / N910L / N910S ---------- 1.000.000
Pin zin OEM Samsung EB-BN910BBU - 3220 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy Note 4 / N910 )
Pin zin OEM Samsung EB-BN916BBC - 3000 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy Note 4 2 SIM / N916 )

 

Note Edge / N915 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu xám đen ---------- 3.200.000 ( Màn zin ép kính zin )
Note Edge / N915 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung bể kính ---------- 2.200.000 ( Màn hình hiển thị sáng đẹp )
Note Edge / N915 - Cục rung ---------- 50.000
Note Edge / N915 - Loa ---------- 100.000
Note Edge / N915 - Cụm Tai nghe ---------- 100.000
Note Edge / N915 - Dây nút nguồn ---------- 100.000
Note Edge / N915 - Dây Volume ---------- 100.000
Note Edge / N915 - Camera trước ---------- 150.000
Note Edge / N915 - Camera sau ---------- 300.000
Note Edge / N915K / N915L / N915S - Dây nguồn đuôi sạc ---------- 250.000
Main zin tháo máy bản N915K / N915L / N915S ---------- 1.500.000
Pin zin OEM Samsung EB-BN915BBK - 3000 mAh ---------- 150.000 ( Galaxy Note EDGE / N915 )

Note 5 / N920 - Màn hình full nguyên bộ màu vàng , màu trắng , màu xanh đen ---------- 3.400.000 ( màn zin new hãng , có sẵn keo dán )
Note 5 / N920 - Màn hình full nguyên bộ màu xanh , màu vàng , màu vàng hồng , màu trắng , màu bạc titanium ---------- 3.300.000 ( màn zin ép kính zin )
Note 5 / N920 - Khung sườn, viền benzen không chuông, không phím âm lượng, phím nguồn , màu vàng ---------- 450.000
Note 5 / N920 - Khung sườn, viền benzen tháo máy trầy có chuông, có phím âm lượng, phím nguồn , màu vàng ---------- 300.000
Note 5 / N920 - Khung sườn màn hình ---------- 150.000
Note 5 / N920V - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 250.000
Note 5 / N9200 - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 250.000
Note 5 / N920C - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 200.000
Note 5 / N920K / N920L / N920S - Dây nguồn đuôi sạc, mic, đệm phím ---------- 200.000
Note 5 / N920 - Dây nguồn home vàng ---------- 100.000
Note 5 / N920 - Micro 3G ---------- 100.000
Note 5 / N920 - Cục rung ---------- 50.000
Note 5 / N920 - Loa ---------- 70.000
Note 5 / N920 - Camera trước ---------- 200.000
Note 5 / N920K / N920L / N920S - Camera sau ---------- 300.000
Note 5 / N920 - Khay sim ---------- 60.000
Note 5 / N920 - Pin zin ---------- 300.000
Note 5 / N920 / N9200 / N9208 - Cụm đuôi sạc, rung ---------- 200.000
Note 5 / N920 - Nắp lưng, màu trắng , màu bạc , màu vàng, màu xanh đen ---------- 200.000 ( hàng zin, có sẵn keo dán )
Main zin tháo máy bản Hàn Quốc Note 5 / N920S ---------- 1.800.000 ( Lắp vào được khung sườn tất cả các đời máy Note 5 khác N920I / N920G / N920A / N920T .... )

Note 7 / Note FE ( Fan Edition ) - Màn hình full nguyên bộ có khung màu vàng , màu bạc ---------- 2.800.000 ( Màn zin new hãng )
Note 7 / N930F - Loa ---------- 150.000
Note 7 / N930F - Dây nguồn tai nghe ---------- 100.000
Note 7 / N930F - Dây nguồn cảm biến , đèn ---------- 150.000
Note 7 / N930F - Rung ---------- 100.000
Note 7 / N930F - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 250.000

Note 8 / N950F / N950FD / N950U - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu vàng ---------- 5.300.000 ( Màn zin new hãng )
Note 8 / N950F / N950FD / N950U - Nắp lưng màu bạc , màu xanh , màu hồng , màu vàng , màu đen , màu tím ---------- 150.000 ( Nắp lưng zin linh kiện )

Pxxx , Txxx
LCD P1000 / P3100 / P6200 / T210 / T211 dùng chung LCD
P1000 / i987 / SC-01 / i800 / T849 / M180s / P100 / Galaxy Tap 7in - Màn hình 7.0", ---------- 250.000
P1000 / i987 / SC-01C / i800 / T849 / M180s / P100 / Galaxy Tap 7in - Cảm ứng ---------- 180.000
P1000 / i987 / SC-01C / i800 / T849 / M180s / P100 / Galaxy Tap 7in - Dây nguồn màn hình ---------- 70.000
P1000 / i987 / SC-01 / i800 / T849 / M180s / P100 / Galaxy Tap 7in - Pin Zin SP4960C3A ( hàng OEM ) ---------- 250.000
Galaxy Tap P1000 - Vỏ samsung , trắng, - hàng OEM - giá 350.000
-->Galaxy Tap 7in / Tap 7 Plus / Tap 2 / Tap 10in /, - Cáp usb , Model : hàng OEM,
-giá 35.000 VNĐ ( lấy 5 ->10 sợi )
-giá 32.000 VNĐ ( lấy 11-> 30 sợi )
-giá 30.000 VNĐ ( lấy 31 -> 50 sợi )

P310 / P3100 / P3110 / P3113 / Tap 2 - Màn hình 7.0", ---------- 250.000
P310 / P3100 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, có lỗ loa ---------- 170.000 ( hàng zin )
P3110 / P3113 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không có lỗ loa ---------- 200.000 ( hàng zin )
P3100 - Chuông, bên phải ---------- 100.000
P3100 - Chuông, bên trái ---------- 100.000
P3100 - Dây nguồn màn hình ---------- 70.000
P3100 - Dây tai nghe, mic ---------- 100.000
P3100 - Camera ---------- 120.000
P3100 - Rung ---------- 100.000
P3100 - Dây volume ---------- 100.000
Pin Samsung SP4960C3A - 4000 mAh ---------- 300.000 ( P3100 / P6200 )

P6200 / P6201 / P6210 / P6211 / Galaxy Tap 7 Plus - Màn hình 7.0", ---------- 250.000
P6200 / P6201 / P6210 / P6211 / Galaxy Tap 7 Plus - Cảm ứng 7.0", màu đen, màu trắng, hàng zin ---------- 250.000
P6200 - Cụm đuôi sạc, mic ---------- 150.000
P6200 - camera truớc ---------- 100.000
P6200 - Camera ---------- 150.000
P6200 - Dây loa, loa ---------- 150.000
P6200 - Dây tai nghe, mic ---------- 120.000
P6200 - Dây nguồn màn hình ---------- 150.000
P6200 - Pin Zin ( hàng OEM ) ---------- 200.000

Galaxy Tap 3 / T210 / T211 - Màn hình ---------- 250.000
Galaxy Tap 3 / T210 ( không lỗ loa ) - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 230.000 ( hàng zin )
Galaxy Tap 3 / T211 ( có lỗ loa ) - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 230.000 ( hàng zin )
Galaxy Tap 3 / T210 / T211 - Dây nguồn màn hình ---------- 150.000
Galaxy Tap 3 / T211 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 150.000
Pin Samsung T4000E - 4000 mAh ---------- 300.000 ( T210 / T211 )

P5100 / P5110 / Tap 2 - Màn hình 10,1" ---------- 1.000.000
P5100 / P5110 / Tap 2 - Cảm ứng màu đen, màu trắng, 10,1" ---------- 200.000 ( hàng zin )
P5100 - Dây nguồn màn hình ---------- 130.000
P5100 - Dây đuôi sạc, mic ---------- 150.000
P5100 - Chuông ---------- 150.000
P5100 - Cụm tai nghe ----------100.000
P5100 - Dây voume ---------- 100.000

P5200 / Galaxy Tap 3 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 250.000 ( hàng zin )
Pin T4500E, 6800 mAh, Samsung P5200 / P5210 - Pin Zin ( hàng OEM ) ----------- 350.000

P600 / P601 / P605 / GALAXY Note 10.1 2014 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng --------- 300.000
Pin T8220E - 8220 mAh - P600, P601, P605 - Pin zin ---------- 350.000

Galaxy Tap P6800 Vỏ samsung / SC-01E - hàng OEM ---------- giá 350.000

P7100 / P7500 / P7510 / i905 / SC-01D / Galaxy Tap 10in - Màn hình 10.1", ---------- 950.000
P7500 / P7510 / i905 / SC-01D - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 270.000 ( hàng zin )
P7100 / P7570 - Cảm ứng, màu đen ---------- 350.000
P7500 - Cụm chuông, rung ---------- 150.000
P7500 - Cụm chuông, dây anten ---------- 150.000
P7500 - Dây nguồn màn hình ---------- 80.000
P7500 - Dây đuôi sạc, mic ---------- 150.000
P7100 / P7500 / P7510 / i905 / SC-01D - Dây nguồn nút nguồn , volume ---------- 100.000
Pin Samsung SP3676B1A - 7000 mAh ---------- 350.000 ( P7500 )
P7500 - Vỏ samsung ( hàng OEM ) ---------- 350.000

P7300 / P7310 / Galaxy Tap 8.9 - Màn hình ---------- 1.150.000
P7300 / P7310 / Galaxy Tap 8.9 - Cảm ứng ---------- 300.000
P7300 / P7310 / Galaxy Tap 8.9 - Dây nguồn màn hình ---------- 150.000
P7300 - Cụm chuông, cụm đuôi sạc ---------- 200.000

Galaxy Tap 3 Lite / T110 / T111 - Màn hình zin new ---------- 350.000
Galaxy Tap 3 Lite / T111 - Cảm ứng có lỗ loa, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Galaxy Tap 3 Lite / T110 - Cảm ứng không lỗ loa, màu đen, màu trắng ---------- 140.000
Galaxy Tap 3 Lite / T116 - Cảm ứng có lỗ loa, màu đen, màu trắng ---------- 140.000
Galaxy Tap 3 Lite / T110 / T111 / T116 - Bộ vỏ, màu trắng, màu đen ---------- 250.000
pin EB-BT115ABE, 3600 mAh - T110, T111, T116 ---------- 300.000

Galaxy Tap 4 / T231 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng, màu đen ---------- 1.200.000
Galaxy Tap 4 / T230 / T231 / T235 - Màn hình ---------- 650.000
Galaxy Tap 4 / T230 - Cảm ứng không lỗ loa, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
Galaxy Tap 4 / T231 / T235 - Cảm ứng có lỗ loa, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
Galaxy Tap 4 / T231 - Bộ vỏ, màu trắng ---------- 300.000
Pin EB-BT230FBE, 4000 mAh - T230, T231, T235 ---------- 300.000

Galaxy Tap 3 / T310 - Màn hình full nguyên bộ, màu đỏ ---------- 1.000.000
Galaxy Tap 3 / T310 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 1.200.000
Galaxy Tap 3 / T311 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 1.180.000
Galaxy Tap 3 / T310 / T311 / T315 / T3110 - Màn hình ---------- 700.000
Galaxy Tap 3 / T310 - Cảm ứng không lỗ loa, màu trắng, màu đen ---------- 240.000
Galaxy Tap 3 / T311 - Cảm ứng có lỗ loa, màu trắng, màu đen ---------- 240.000
Galaxy Tap 3 / T210 / T211 / T310 / T311 - Dây nguồn màn hình ---------- 150.000
Pin, Battery T4450E, 4450 mAh, Samsung T310 / T311 / T315 - Pin Zin ( hàng OEM ) ----------- 350.000

Galaxy Tap 4 / T330 / T331 - Màn hình ---------- 850.000
Galaxy Tap 4 / T331 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 300.000
Galaxy Tap 4 / T331 - Bộ vỏ, màu trắng, màu đen ---------- 250.000
pin EB-BT330FBE - 4450 mAh - T330, T331 ---------- 300.000

Galaxy Tap Pro 8.4 / T320 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 350.000

Galaxy Tap 4 / T530 / T531 / T535 - Màn hình ---------- 800.000
T530 / T531 / T535 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 300.000
pin EB-BT530FBE - 6800 mAh - T530, T531, T535 ---------- 300.000

Samsung Galaxy Tab A 9.7 / T550 / T555 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 450.000

Samsung Galaxy Tab A6 10.1 / T585 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng ---------- 2.500.000

Samsung Galaxy Tab E 9.6 / T560 / T561 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 350.000

Galaxy Tab S / T705 - Màn hình full nguyên bộ, màu xám, màu trắng ---------- 3.000.000
Galaxy Tab S / T705 - Bộ vỏ, màu xám viền benzen màu vàng ---------- xxx.000
Galaxy Tab S / T705 - Bộ vỏ, màu trắng viền benzen màu vàng ---------- xxx.000
Pin EB-BT705FBE, 4900 mAh - T705 ---------- 300.000

Galaxy Tab S / T800 / T805 - Màn hình full nguyên bộ, màu xám, màu trắng, màu đen ---------- 3.000.000
Galaxy Tab S / T800 / T805 - Cảm ứng, màu xám ---------- 400.000
Galaxy Tab S / T800 / T805 - Bộ vỏ, màu trắng viền benzen màu vàng ---------- 500.000
Pin EB-BT800FBE, 7900 mAh - T800 / T805 ---------- 350.000

Galaxy Tab Pro 12.2 / T900 / T905 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 650.000
Pin zin linh kiện T9500C , 9500 mAh - T900 / T905 / P900 / P901 / 905 ---------- 400.000

Galaxy Note Pro 12.2 / P900 / P901 / P905 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 3.000.000
Galaxy Note Pro 12.2 / P900 / P901 / P905 - Cảm ứng, màu đen ---------- 550.000
Pin zin linh kiện T9500C , 9500 mAh - T900 / T905 / P900 / P901 / 905 ---------- 400.000

Galaxy Tap A P355 / T355 - Cảm ứng, màu xám đen , màu trắng ---------- 200.000
Galaxy Tap A P355 / T355 - Pin zin linh kiện ---------- 250.000


Lxx
L300 - Màn hình ---------- 130.000

L310 - Màn hình ---------- 250.000
L310 - Dây Nguồn ---------- 80.000

L700 - Màn hình ---------- 120.000

L760 - Màn hình ---------- 250.000

L810 - Màn hình ---------- 180.000

 

Fxx
F330 - Màn hình ---------- 350.000
F330 - Dây Nguồn ---------- 80.000

F480 - Màn hình ---------- 180.000
F480 - Cảm ứng đen ---------- 280.000
F480 - Cảm ứng hồng ---------- 280.000
F480 - cụm chuông có luôn volume ---------- 100.000

F490 - Màn hình ---------- 250.000
F490 - Cảm ứng ---------- 80.000

F250 - Dây Nguồn ---------- 60.000

F260 - Dây Nguồn ---------- 70.000

F300 - Dây Nguồn ---------- 50.000

F488 - Cảm ứng ---------- 50.000

F700 - Cảm ứng ---------- 150.000

Uxx
U600 - Màn hình ---------- 180.000
U600 - Dây Nguồn ---------- 50.000

U700 - Dây Nguồn ---------- 50.000

U750- Màn hình ---------- 100.000

U800 - Màn hình ---------- 300.000

U900 - Màn hình full 2 màn hình ---------- 350.000
U900 - Dây Nguồn ---------- 65.000

Dxxx
D980 -Màn hình ---------- 200.000
D980 - Cảm ứng ---------- 120.000

D820 - Màn hình ---------- 200.000

D600 - Dây Nguồn ---------- 25.000

D807 - Dây Nguồn ---------- 40.000

D900i - Dây Nguồn ---------- 60.000

D840 - Dây Nguồn ---------- 50.000

D880 - Dây Nguồn ---------- 60.000

Mxxxx

M610 - Màn hình ---------- 160.000
M610 - Dây Nguồn ---------- 50.000

M7610 - Cảm ứng ---------- 300.000

M8000 - Cảm ứng ---------- 100.000

M8800 - Màn hình ---------- 300.000
M8800 - Cảm ứng ---------- 170.000

M8910- Cảm ứng ---------- 100.000

Jxxxx 
J700 - Màn hình ---------- 150.000
J700 - Dây Nguồn ---------- 70.000

J770 - Màn hình ---------- 290.000

J800 - Màn hình ---------- 250.000

J7500 - Cảm ứng ---------- 350.000

J700G / J700i - Dây Nguồn ---------- 60.000

J750 - Dây Nguồn ---------- 65.000

G610 - Dây Nguồn ---------- 60.000

G800 - Dây Nguồn ---------- 50.000

M620 - Dây Nguồn ---------- 50.000

HTC

Artemis / P800 / HTC P3300 / dopod P800 / O2 xda orbit / T-mobile MDA compact III - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng -------- 230.000
Artemis / P800 / HTC P3300 - Cảm ứng ---------- 150.000

Atom - Màn hình ( luôn Cảm ứng ) ---------- 400.000
Atom - Cảm ứng ---------- 80.000

Love / HTC P3350 / Dopod M700 - Màn hình ---------- 350.000
Love / HTC P3350 / Dopod M700 - Cảm ứng ---------- 70.000

Blackstone / HD T8282 / Touch HD 1 - Màn hình , full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 550.000
Blackstone / HD T8282 / Touch HD 1 - Cảm ứng ---------- 180.000

Diamond 1 / HTC P3700 / X04HT - Màn hình , ( full nguyên bộ luôn Cảm ứng ) ---------- 230.000
Diamond 1 / HTC P3700 - Cảm ứng ---------- 100.000
Diamond 1 / HTC P3700 - Dây nguồn , Dây nối giữa board và màn hình có luôn rung , dây volume ---------- 250.000
Diamond 1 / HTC P3700 - Nguyên cụm Dây phím HTC ---------- 250.000
Pin HTC DIAM160 - 900 mAh ---------- 90.000 ( Diamond 1 / HTC P3700 / X04HT )

Diamond / HTC P3702 / P37xx - Màn hình , có 2 loại , có góc bo tròn phía trên và góc bo tròn phía dứoi( luôn Cảm ứng) -------- 300.000

Rose / HTC S740 / EMobile Emonster S22HT - Màn hình HTC ( luôn Cảm ứng ) ---------- 700.000 ( thử tại chỗ) - ( hết hàng )
Rose / HTC S740 - Dây nguồn HTC ---------- 250.000

P3400 / Dopod D600 - Màn hình HTC ---------- 350.000
Gene / D600 / HTC P3400 - Cảm ứng ---------- 70.000

ELF / Touch / Dopod S1 / P3450 / P3452 - Màn hình ---------- 300.000
ELF / Touch / Dopod S1 / P3450 - Cảm ứng ---------- 150.000
ELF / Touch / Dopod S1 / P3450 / P3452 - vỏ full ---------- 250.000

Hermes / ATT 8525 / Softbank X01HT / dopod 838 pro - Màn hình Full có luôn cảm ứng ---------- 300.000
Hermes / ATT 8525 / Softbank X01HT - Cảm ứng ---------- 70.000
Hermes / SoftBank X01HT / Cingular 8525 - Dây Nguồn ---------- 350.000
Hermes / 8525 - Đệm phím HTC , trên màn hình ( có luôn ic khiển màn hình ) ---------- 250.000

Herald / T-Mobile Wing / C800 / P4350 / C858 - Màn hình ( full nguyên bộ có luôn cảm ứng ) ---------- 350.000
Herald / T-Mobile Wing / C800 / P4350 - Cảm ứng ---------- 120.000
Herald / T-Mobile Wing / C800 / P4350 - Dây Nguồn ---------- 350.000

Jade / T323x / Touch 3G - Màn hình ---------- 400.000
Jade / T323x / Touch 3G - Cảm ứng ---------- 150.000

Kaiser / Gene / ATT 8925 / P4550 / D600 - Màn hình ( full nguyên bộ luôn Cảm ứng ) ---------- 200.000
Kaiser / Gene / ATT 8925 / P4550 / D600 - Cảm ứng ---------- 70.000
Kaiser / ATT 8925 / P4550 - Dây Nguồn ---------- 350.000

Niki / Touch Dual / P4550 / P5500 / S600 - Màn hình ---------- 350.000
Niki / Touch Dual / P4550 / P5500 - Cảm ứng ---------- 100.000
Niki / Touch Dual / P4550 / P5500 / S600 - Dây ngùôn ---------- 200.000
Niki / Touch Dual / P4550 / P5500 / S600 - pin zin ---------- 150.000

Polaris / Touch cruiser / P3650 / P860 - Màn hình ---------- 300.000
Polaris / P3650 / P860 - Cảm ứng ---------- 100.000
Pin HTC POLA160 - 1350 mAh ---------- 90.000 ( Polaris / Touch cruiser / P3650 / P860 )

Raphael / Touch Pro / T7272 / P4600 / X06HT - Màn hình , full nguyên bộ , nhìn giống như LCD diamond nhưng phần phía trên có góc bo tròn ---------- 300.000
Raphael / Touch Pro / T7272 - Cảm ứng ---------- 200.000
T7272 / Touch pro - Dây nguồn HTC ---------- 400.000

Wizard / O2 miniS / Cing 8125 - Màn hình ( full luôn Cảm ứng ) ---------- 300.000
Wizard / O2 miniS / Cingular 8125 - Dây Nguồn ---------- 300.000

Topaz / Touch diamond 2 / T5353 / St6356 / AT&T pure - Màn hình --------- 180.000
Topaz / Diamond 2/ St6365 / T5353 / topa100 - Cảm ứng ---------- 140.000
Topaz / AT&T Pure có chữ AT&T / T5353 / st6356 / topa100 - Cảm ứng ---------- 250.000
Topaz / t-mobile có chữ MDA / T5353 / topa100 - Cảm ứng ---------- 300.000

Excalibur / T-Mobile Dash / C720 / S620 / O2 XDA Cosmo - Màn hình ---------- 250.000

Cavalier / S630 / C730 / X02HT - Màn hình ---------- 300.000

Phoebus / T-Mobile Shadow / C750 - Màn hình ---------- 250.000
Phoebus / T-Mobile Shadow / C750 - Dây nguồn ---------- 300.000

Vox / S710 / C730 / S730 / Wings 100 / X03HT - Màn hình ---------- 280.000
Vox / HTC S710 / HTC S711 / Dopod C500 / Dopod C730 / Vodafone VDA V / Vodafone v1415 / Vodafone v7505 / SFR S710 / Orange SPV E650 / Swisscom XPA v1415 - Dây nguồn ---------- 250.000
Wings / HTC S730 / SoftBank X03HT / O2 Xda Atmos - Dây nguồn ---------- 250.000

Rhodium / Touch pro 2 / AT&T Tilt2 / T7373 / ST7377 - Màn hình ---------- 140.000
Rhodium / Touch pro 2 / T7373 / ST7377 / XV6875 - Cảm ứng ---------- 100.000
Touch pro 2 T-mobile/ AT&T Tilt2 - Cảm ứng ---------- 150.000
Rhodium / Touch pro 2 / AT&T Tilt2 - Dây nguồn ( có camera trước ) ---------- 500.000 ( hết hàng )
Touch pro 2 T-mobile - Dây nguồn ( không có camera trứơc ) dây tháo máy ---------- 500.000
Pin HTC RHOD160 - 1500 mAh ---------- 130.000 ( Rhodium / Touch pro 2 / AT&T Tilt2 / T7373 / ST7377 / XV6875 )

Whitestone / Imagio / Touch CDMA / XV6975 - Màn hình ---------- 140.000
Whitestone / HTC Imagio XV6975 loại có chữ Verizon - Cảm ứng HTC ---------- 170.000
Pin HTC RHOD160 - 1500 mAh ---------- 130.000 ( Whitestone / Imagio / Touch CDMA / XV6975 )

HD2 / LEO / T8585 / pb81100 / pb81110 / pb81120 - Màn hình chỉ LCD , socket gắn ---------- 200.000
HD2 / LEO / T8585 / pb81100 / pb81110 / pb81120 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 700.000
HD2 / LEO / T8585 / pb81100 / pb81110 / pb81120 - Màn hình chỉ LCD , socket hàn ---------- 200.000
HD2 / LEO / T8585 / pb81100 / pb81110 / pb81120 - Cảm ứng loại socket gắn có chữ T-mobile ---------- 100.000 ( đúng zin mới, k phải làm tháo máy làm mới lại ) ( lấy 5 cái giá 260.000 )
HD2 / LEO / T8585 / pb81100 / pb81110 / pb81120 - Cảm ứng loại socket hàn ---------- 280.000 ( đây là sản phẩm hàn , quý khách xem kĩ sản phẩm và chỉ gá vào để test )
Leo / HD2 / T8585 / pb81120 - vỏ full ---------- 200.000 ( đen )
Leo / HD2 / T8585 / pb81120 - sườn ---------- 150.000 ( đen ) .
HD2 - Nắp lưng ---------- 150.000
HD2 - Đệm phím, dây phím 4 nút ---------- 100.000
HD2 - Dây camera, nút volume ---------- 350.000
HD2 - Socket màn hình HTC ---------- 80.000
HD2 - Bàn phím bên ngoài ---------- 100.000
HD2 - Miếng dán cảm ứng dùng để dán cảm ứng + LCD vào cực khít ---------- 30.000 ( bây giờ thay cảm ứng chỉ còn 30 phút mà không lo bị bụi vào hay có lớp bong bóng giữa cảm ứng và LCD )
HD2 - IC Flash ---------- 500.000
HD2 - CPU QSD 8250 ---------- 350.000
Pin HTC BB81100 - 1230 mAh ---------- 100.000 ( HD2 / LEO / T8585 / pb81100 / pb81110 / pb81120 )

Snap / Dash 3G / S511 / S522 / Ozone XV6175 - Màn hình ---------- 300.000
Pin HTC BB96100 - 1300 mAh ---------- 130.000 ( Snap / Dash 3G / S511 / S522 / Ozone XV6175 )

HD mini / T5555 / Pb92100 - Màn hình ---------- 200.000
HD mini / T5555 / Pb92100 - Cảm ứng ---------- 100.000
HD mini / T5555 / Pb92100 - vỏ full ---------- 200.000 ( đen , trắng , xám , xanh lơ )
Pin HTC BB92100 - 1200 mAh ---------- 120.000 ( HD mini / T5555 / Pb92100 )

Smart / F3188 - Màn hình ---------- 200.000
Smart / F3188 - Cảm ứng ---------- 100.000
Smart / F3188 - vỏ full ---------- 300.000
Pin HTC TOPA160 - 1100 mAh ---------- 90.000 ( Smart / F3188 )

Mega / Touch2 / T3333 / T3320 - Màn hình ---------- 200.000
Mega / Touch2 / T3333 / T3320 - Cảm ứng ---------- 100.000
Pin HTC TOPA160 - 1100 mAh ---------- 90.000 ( Mega / Touch2 / T3333 / T3320 )

Espresso / T-mobile Mytouch 3G Slide / PB65100 - Màn hình ---------- 250.000
Espresso / T-mobile Mytouch 3G Slide / PB65100 - Cảm ứng ---------- 100.000
Espresso / T-mobile Mytouch 3G Slide / PB65100 - Dây nguồn ---------- 250.000
Pin HTC BB96100 - 1300 mAh ---------- 130.000 ( Espresso / T-mobile Mytouch 3G Slide / PB65100 )

Glacier / T-Mobile myTouch 4G / pd15100 - Màn hình ---------- 200.000
Glacier / T-Mobile myTouch 4G / pd15100 - Cảm ứng ---------- 100.000
Glacier / T-Mobile myTouch 4G / pd15100 - Dây ổ camera , volume , nút nguồn , tai nghe , đèn flash ---------- 700.000
Glacier / T-Mobile myTouch 4G / pd15100 - vỏ full zin mới 100% ------------giá 500.000 ( đen , trắng )
Pin HTC BD42100 - 1400 mAh ---------- 100.000 ( Glacier / T-Mobile myTouch 4G / pd15100 )

Doubleshot / mytouch 4G slide - Màn hình ---------- 200.000
Doubleshot / mytouch 4G slide- Cảm ứng ---------- 150.000

Desire Z / T-mobile Desire Z / T-mobile G2 / A7272 / PC10100 / PC10110 - Màn hình ---------- 200.000
Desire Z Vision / A7272 / PC10110 - Cảm ứng có chữ HTC ---------- 80.000
Desire Z (T-mobile) / Vision / T-mobile G2 / A7272 / PC10110 - Cảm ứng có chữ T-mobile ---------- 150.000
Desire Z / T-Mobile USA G2 /HTC Vision - Dây nguồn ---------- 250.000
Desire Z / T-Mobile USA G2 - Đệm phím ---------- 200.000
Desire Z / T-mobile Desire Z / T-mobile G2 / A7272 / PC10110 - Bộ vỏ ---------- 550.000
Desire Z / T-mobile Desire Z / T-mobile G2 / A7272 / PC10110 - CPU QSD 8250 ---------- 350.000
Pin HTC BB96100 - 1300 mAh ---------- 130.000 ( Desire Z / T-mobile Desire Z / T-mobile G2 / A7272 / PC10110 )

FreeStyle AT&T / PD53100 / F5151 - Màn hình ---------- 400.000
FreeStyle AT&T / PD53100 / F5151 - Cảm ứng ---------- 300.000

Explorer / A310E / A310A - Màn hình ---------- 250.000
Explorer / HTC A310E / A310A - Cảm ứng ---------- 80.000
Explorer / HTC A310E / A310A - Bộ vỏ ---------- 250.000
Pin HTC BD29100 - 1230 mAh ---------- 120.000 ( A310e / Explorer / G13 / HD7 / T9292 / T9295 / T9296 / PD29110 )

Evo 4G / A9292 / PG86200 supersonic - Màn hình ---------- 190.000 ( xài chung G14 / G18 )
Evo 4G / A9292 / PG86200 supersonic- Cảm ứng ---------- 150.000 ( xài chung G17 )
Evo 4G / PG86200 - Cảm ứng, loai chỉ có chữ HTC ---------- 250.000
Pin HTC RHOD160 - 1500 mAh ---------- 130.000 ( Evo 4G / A9292 / PG86200 supersonic )

Evo Design 4G / HERO 4G / KINGDOM - Màn hình ---------- 350.000
Evo Design 4G / HERO 4G / KINGDOM - Cảm ứng ---------- 200.000

G1 / HTC A71xx / Dream / T-Mobile G1- Màn hình ---------- 190.000
G1 / HTC A71xx / Dream / T-Mobile G1 - Cảm ứng ---------- 120.000
G1 - Dây Nguồn, dây 4 socket ---------- 100.000
G1 - Dây Nguồn cụm ổ thẻ nhớ + đuôi sạc + phím 4 chiều ---------- 150.000
G1 / HD2 / HD7 - Chuông zin ---------- 50.000
G1 / HTC A71xx / Dream / T-Mobile G1 - vỏ full zin mới 100% ---------giá 250.000 ( trắng, đen )
Pin HTC DREA160 - 1150 mAh ---------- 100.000 ( G1 / HTC A71xx / Dream / T-Mobile G1 )

G2 / HTC A6161 / HTC Magic - Màn hình ---------- 190.000
G2 / HTC A6161 / HTC Magic - Cảm ứng ---------- 130.000
G2 / HTC A6161 / HTC Magic - vỏ full ---------- 250.000 ( đen , trắng , đỏ)
Pin HTC SAPP160 - 1340mAh ---------- 130.000 ( HTC T-Mobile G2 / A6161 / A6188 )

G3 / HTC A6262 / A6288 / HTC Hero - Màn hình ---------- 200.000
G3 / HTC A6262 / A6288 / HTC Hero - Cảm ứng ---------- 130.000
G3 / HTC A6262 / A6288 / HTC Hero - vỏ full ---------- 300.000 ( trắng, đen, xám )
Pin HTC TWIN160 - 1350 mAh ---------- 130.000 ( G3 / HTC A6262 / A6288 / HTC Hero )

G4 / HTC Tatoo / HTC A3233 / A3238 / A3232 / clic100 - Màn hình ---------- 200.000
G4 / HTC Tatoo / HTC A3233 / A3238 / A3232 / clic100 - Cảm ứng ---------- 90.000
G4 / HTC Tatoo / HTC A3233 / A3238 / A3232 / clic100 - vỏ full ---------- 250.000
Pin HTC TOPA160 - 1100 mAh ---------- 90.000 ( G4 / HTC Tatoo / HTC A3233 / A3238 / A3232 / clic100 )

G5 / HTC Nexus one / HTC passion / dragon / pb99100 / T8188 - Màn hình do samsung sản xuất ---------- 150.000
G5 / HTC Nexus one / HTC passion / dragon / pb99100 / T8188 - Màn hình do sony sản xuất, loại có dây đèn ---------- 150.000
G5 / HTC Nexus one / HTC passion / dragon / pb99100 / T8188 - Cảm ứng nút back nắm chính giữa hoặc nút back nằm bên trái ---------- 150.000
G5 / HTC Nexus one / HTC passion / dragon / pb99100 - Đệm phím ---------- 200.000
G5 / HTC Nexus one / HTC passion / dragon / pb99100 / T8188 - Vỏ full ---------- 400.000
G5 / HTC Nexus one / HTC passion / dragon / pb99100 / T8188 - Flash ---------- 450k
Pin HTC BB99100 - 1400 mAh ---------- 110.000 ( G5 / HTC Nexus one / HTC passion / dragon / pb99100 / T8188 )

G6 / HTC Legend / HTC A6363 / pb76100 - Màn hình ---------- 180.000
G6 / HTC Legend / HTC A6363 / pb76100 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 400.000
G6 / HTC Legend / HTC A6363 / pb76100 - Cảm ứng ---------- 100.000
G6 / HTC Legend / HTC A6363 / pb76100 - Vỏ full ---------- 450.000
Pin HTC BB00100 ( màu đen ) / BRT6300B ( màu đỏ ) - 1300 mAh ---------- 110.000 ( G6 / HTC Legend / HTC A6363 / Droid Incredible )

G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT - Màn hình do samsung sản xuất ---------- 200.000
G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT - Màn hình do sony sản xuất , loại có dây đèn ---------- 200.000
G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT - Cảm ứng ---------- 100.000
G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT - Dây nguồn, có ổ camera , volume , nút nguồn ---------- 500.000
G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT - Đệm phím ---------- 200.000
G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT - Cụm Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 200.000
G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT - vỏ full, luôn khung sườn, zin mới 100% ---------- 200.000 ( đen, trắng, xám )
G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT - Flash ---------- 500.000
Pin HTC BB99100 - 1400 mAh ---------- 110.000 ( G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100 / pb99200 / X06HT )

G8 / HTC Wildfire / HTC A3333 / pc49100 - Màn hình ---------- 150.000
G8 / HTC Wildfire / HTC A3333 / pc49100 - Cảm ứng không có IC ---------- 70.000
G8 / HTC Wildfire / HTC A3333 / pc49100 - Cảm ứng có IC ---------- 100.000
G8 / HTC Wildfire / HTC A3333 / pc49100 - vỏ full, luôn khung sườn, zin mới 100% ---------- 300.000 ( đen , trắng , xám , đỏ )
Pin HTC BB96100 - 1300 mAh ---------- 100.000 ( G8 / HTC Wildfire / HTC A3333 / pc49100 )

G9 / HTC Intruder / HTC A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 / AT&T Aria - Màn hình ---------- 150.000
G9 / HTC Intruder / HTC A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 / AT&T Aria - Cảm ứng ---------- 120.000
G9 / HTC Intruder / HTC A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 / AT&T Aria - Dây Camera ---------- 600.000
G9 / HTC Intruder / HTC A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 / AT&T Aria - vỏ full zin mới 100% ----------- 200.000 ( đen , trắng , xám , xanh lơ )
Pin HTC BB92100 - 1200 mAh ---------- 120.000 ( G9 / HTC Intruder / HTC A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 / AT&T Aria )

G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 / A9192 / PD26100 / HTC Inspire / Softbank 001HT - Màn hình ---------- 200.000
G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 / A9192 / PD26100 / HTC Inspire / Softbank 001HT - Màn hình full nguyên bộ ---------- 500.000
G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 / A9192 / PD26100 / HTC Inspire / Softbank 001HT - Cảm ứng ---------- 100.000
G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 - Dây nguồn, có ổ camera, volume, nút nguồn ---------- 250.000
G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 - ổ sim, ổ thẻ ---------- 80.000
G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 - Bộ vỏ full ---------- 250.000
G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 - Sườn ---------- 150.000
G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 - Flash ---------- 200.000
Pin HTC BD26100 - 1230 mAh ---------- 100.000 ( G10 / HTC Desire HD / ACE / A9191 / A9192 / PD26100 / HTC Inspire / Softbank 001HT )

G11 / HTC Vivo / HTC Incredible 2 / S710e / ADR6350 / pg32100 / PG32110 / PG32120 / pg32130 - Màn hình ---------- 200.000
G11 / HTC Vivo / HTC Incredible 2 / S710e / ADR6350 / pg32100 / PG32110 / PG32120 / pg32130 - Cảm ứng ---------- 130.000
G11 / HTC Vivo / HTC Incredible 2 / S710e / ADR6350 / pg32100 / PG32110 / PG32120 / pg32130 - Chân, Đuôi sạc ---------- 80.000
G11 / HTC Vivo / HTC Incredible 2 / S710e / ADR6350 / pg32100 / PG32110 / PG32120 / pg32130 - vỏ full, luôn khung sườn, màu đen, trắng, đỏ ---------- 190.000
G11 / HTC Vivo / HTC Incredible 2 / S710e / ADR6350 / pg32100 / PG32110 / PG32120 / pg32130 - Nắp lưng, màu đen, trắng, đỏ ---------- 150.000
Pin HTC BG32100 - 1450 mAh ---------- 130.000 ( G11 / HTC Vivo / HTC Incredible 2 / S710e / ADR6350 / pg32100 / PG32110 / PG32120 / pg32130 )

HTC Incredible verizon / ADR6350vw - Cảm ứng có chữ verizon ---------- 300.000

G12 / HTC Desire S / S510e / PG88100 - Màn hình ( dây ngang ) ---------- 250.000
G12 / HTC Desire S / S510e / PG88100 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 550.000
G12 / HTC Desire S / S510e / PG88100 - Cảm ứng ---------- 80.000
G12 / HTC Desire S / S510e / PG88100 - Chân, Đuôi sạc ---------- 100.000
G12 / HTC Desire S / S510e / PG88100 - IC Flash ---------- 650.000
G12 / HTC Desire S / S510e / PG88100 - Bộ vỏ full, màu đen, bạc, đỏ ---------- 300.000
G12 / HTC Desire S / S510e / PG88100 - Nắp lưng, màu đen, bạc, đỏ ---------- 200.000
Pin HTC BG32100 - 1450 mAh ---------- 100.000 ( G12 / HTC Desire S / S510e / PG88100 )

G13 / HTC Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76110 - Màn hình ---------- 150.000
G13 / HTC Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76110 - Cảm ứng ---------- 80.000
G13 / HTC Wildfire S / A510e / PG76110 / PG88100 - Bộ vỏ full, luôn sườn, màu đen, trắng, tím, xám, hồng ---------- 190.000
G13 / HTC Wildfire S / A510e / PG76110 / PG88100 - Nắp lưng, màu đen, trắng, tím, xám, hồng ---------- 150.000
Pin HTC BD29100 - 1230 mAh ---------- 100.000 ( G13 / HD7 / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 )

G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - Màn hình ( đúng zin mới ) ---------- 150.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - Cảm ứng ---------- 100.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - Dây nguồn camera ---------- 250.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - Dây volume ---------- 120.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - Ổ sim + ổ thẻ ---------- 100.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - Bộ vỏ full, màu đen ---------- 200.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - Bộ vỏ full, màu trắng, ---------- 200.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120- Khung sườn ---------- 200.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - Pin tốt ngoại hình như zin ---------- 200.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - CPU ---------- 750.000
G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 - Flash ---------- 650.000
Pin HTC BG58100 - 1520 mAh ---------- 90.000 ( G14 / HTC Sensation / HTC Pyramid / Z710e / pg58100 / pg58110 / pg58120 )

G15 / Salsa / C150e - Màn hình ---------- 330.000
G15 / Salsa / C510e - Cảm ứng ---------- 150.000
G15 / Slasa / C150e - Bộ vỏ full ---------- 350.000
G15 / Slasa / C150e - Nắp lưng ---------- 200.000
Pin HTC BH11100 - 1520 mAh ---------- 140.000 ( G15 / Salsa / C150e )

G16 / HTC chacha / HTC status / A810e / A810a - Màn hình ---------- 150.000
G16 / HTC chacha / HTC Status / A810e / A810a - Cảm ứng ---------- 100.000
G16 / HTC chacha / HTC Status / A810e / A810a - Bộ vỏ full, màu trắng ---------- 300.000
G16 / HTC chacha / HTC Status / A810e / A810a - Nắp lưng, màu trắng ---------- 200.000
Pin HTC BH06100 - 1250 mAh ---------- 120.000 ( G16 / HTC chacha / HTC status / A810e / A810a )

G17 / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Màn hình ---------- 200.000
G17 / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Cảm ứng ---------- 100.000
G17 / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Dây loa, dây cảm biến, có luôn mic ---------- 200.000
G17 / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Bộ vỏ full, màu đen, màu trắng, luôn khung sườn ---------- 400.000
G17 / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
Pin HTC BG86100 - 1730 mAh ---------- 150.000 ( G17 / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 )

G18 / HTC Sensation XE / Z715e - Màn hình ( đúng zin mới ) ---------- 150.000
G18 / HTC Sensation XE / Z715e - Cảm ứng ---------- 120.000
G18 / HTC Sensation XE / Z715e - Dây nguồn camera ---------- 250.000
G18 / HTC Sensation XE / Z715e - Dây volume ---------- 120.000
G18 / HTC Sensation XE / Z715e - Ổ sim + ổ thẻ ---------- 100.000
G18 / HTC Sensation XE / Z715e - Bộ vỏ full, màu đen ---------- 200.000
G18 / HTC Sensation XE / Z715e - Bộ vỏ full, màu trắng ---------- 200.000
G18 / HTC Sensation XE / Z715e - Khung sườn ---------- 200.000
G18 / HTC Sensation XE / Z715e - Pin tốt ngoại hình như zin ---------- 200.000
Pin HTC BG58100 - 1520 mAh ---------- 100.000 ( G18 / HTC Sensation XE / Z715e )

G19 / HTC Holiday / VIVID LTE 4G / HTC Raider 4G / X710E / PH39100 / PH39110 - Màn hình ---------- 250.000
G19 / HTC Holiday / VIVID LTE 4G / HTC Raider 4G / X710E / PH39100 / PH39110 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 550.000
G19 / HTC Holiday / VIVID LTE 4G / HTC Raider 4G / X710E / PH39100 / PH39110 - Cảm ứng, màu đen ---------- 100.000
G19 / HTC Holiday / VIVID LTE 4G / HTC Raider 4G / X710E / PH39100 / PH39110 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 100.000
G19 / HTC Holiday / VIVID LTE 4G / HTC Raider 4G / X710E / PH39100 / PH39110 - Bộ vỏ full, màu đen, màu trắng ---------- 500.000
G19 / HTC Holiday / VIVID LTE 4G / HTC Raider 4G / X710E / PH39100 / PH39110 - Khung sườn ---------- 200.000
G19 / HTC Holiday / VIVID LTE 4G / HTC Raider 4G / X710E / PH39100 / PH39110 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
Pin HTC BH39100 - 1620 mAh ---------- 150.000 ( G19 / HTC Holiday / VIVID LTE 4G / HTC Raider 4G / X710E / PH39100 / PH39110 )

G20 / HTC Rhyme / S510b - Màn hình ---------- 200.000
G20 / HTC Rhyme / S510b - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 290.000
G20 / HTC Rhyme / S510b - Cảm ứng ---------- 100.000
G20 / HTC Rhyme / S510b - Bộ vỏ full ---------- 400.000
G20 / HTC Rhyme / S510b - Nắp lưng ---------- 200.000
Pin HTC BI39100 - 1620 mAh ---------- 150.000 ( G20 / HTC Rhyme / S510b )

G21 / HTC Sensation XL / X315e / PI39200 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 350.000 (thử tại chỗ) ( phần cảm biến là do lớp keo zin dán trên sườn sắt đè màn hình, nếu làm hư hay mất keo zin phải độ lại thì cảm biến mới ok )
G21 / HTC Sensation XL / X315e / PI39200 - Màn hình ---------- 200.000
G21 / HTC Sensation XL / X315e / PI39200 - Cảm ứng , màu trắng ---------- 150.000 ( phần cảm biến là do lớp keo zin dán trên sườn sắt đè màn hình, nếu làm hư hay mất keo zin phải độ lại thì cảm biến mới ok )
G21 / HTC Sensation XL / X315E / PI39200 - Dây camera ---------- 300.000
Sensation XE - G18 / Sensation XL - G21 - Chuông ---------- 70.000
G21 / HTC Sensation XL / X315E / PI39200 - Bộ vỏ full ---------- 350.000
G21 / HTC Sensation XL / X315E / PI39200 - Nắp lưng ---------- 250.000
G21 / HTC Sensation XL / X315E / PI39200 - Sườn ---------- 150.000
Pin HTC BI39100 - 1600 mAh ---------- 100.000 ( G21 / HTC Sensation XL / X315e / PI39200 )

G22 / HTC Ruby / HTC Amaze 4G / PH85110 - Màn hình ---------- 200.000
G22 / HTC Ruby / HTC Amaze 4G / PH85110 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 450.000
G22 / HTC Ruby / HTC Amaze 4G / PH85110 - Cảm ứng, loại có chữ HTC ---------- 100.000
G22 / HTC Ruby / HTC Amaze 4G / PH85110 - Cảm ứng, loại có chữ T-mobile ---------- 100.000
G22 / HTC Ruby / HTC Amaze 4G / PH85110 - Ổ sim, ổ thẻ ---------- 150.000
G22 / HTC Ruby / HTC Amaze 4G / PH85110 - Bộ vỏ full ---------- 500.000
Pin HTC BG86100 - 1730 mAh ---------- 150.000 ( G22 / HTC Ruby / HTC Amaze 4G / PH85110 )

G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Màn hình, full nguyên bộ có luôn cảm ứng, ruột đặc, zin theo máy ---------- 350.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Màn hình ---------- 100.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Cảm ứng ---------- 100.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Dây cảm biến, mic, nút nguồn ( phiên bản thương mại ) ---------- 150.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Dây cảm biến, mic, nút nguồn ( phiên bản hàn quốc ) ---------- 150.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Dây đèn phím ( phiên bản thương mại ) ---------- 150.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Dây đèn phím ( phiên bản hàn quốc ) ---------- 150.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Camera sau ---------- 250.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Cụm anten, sạc đế ---------- 100.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Dây kết nối Anten ---------- 100.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Dây nguồn Volume, mic, rung ---------- 150.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - vỏ full, màu đen, màu trắng ( không có khay sim ) ---------- 240.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - Khay sim, màu đen, màu trắng ---------- 70.000
G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 - khung sườn ---------- 200.000
Pin HTC BJ83100 - 1800 mAh ---------- 110.000 ( G23 / One X / S320E / S720E / PJ83100 )

One XC / X720d - Màn hình, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 500.000
One XC / X720d - Cảm ứng ---------- 250.000

One XL / X325 - Màn hình, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 500.000
One XL / X325 - Cảm ứng ---------- 250.000

One X+ / S728E - Màn hình ---------- 200.000 (thử tại chỗ)
One X+ / S728E - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 350.000
One X+ / S728E - Cảm ứng ---------- 150.000

G24 / One V / T320e - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 300.000
G24 / One V / T320e - Màn hình Only ---------- 150.000
G24 / One V / T320e - Cảm ứng ---------- 100.000
G24 / One V / T320e - Dây ổ sim, ổ thẻ ---------- 150.000
G24 / T320e - Dây nút nguồn, volume ---------- 100.000
G24 / One V / T320e - vỏ HTC full nguyên bộ, màu đen ---------- 450.000
G24 / One V / T320e - Nắp lưng ---------- 150.000
G24 / One V / T320e - CPU ---------- 600.000
Pin HTC BK76100 - 1500 mAh ---------- 120.000 ( G24 / One V / T320e )

G25 / One S / Z520 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 350.000
G25 / One S / Z520 - Dây đuôi sạc ---------- 150.000
G25 / One S / Z520 - Ổ sim ---------- 40.000
G25 / One S / Z520 - Vỏ full ---------- 450.000
Pin HTC BJ40100 - 1650 mAh ---------- 150.000 ( G25 / One S / Z520 )

One SV / C520E - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 400.000
One SV / C520E - Cảm ứng ---------- 250.000
One SV / C520e - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 200.000
One SV / C520e - Dây nguồn nút nguồn ---------- 120.000
One SV / C520E - Vỏ full, màu đen ---------- 390.000

One ST / T528T - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 500.000
One ST / T528T - Vỏ full, màu đen ---------- 600.000

One SU / T528w - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 480.000
One SU / T528w - Màn hình only ---------- 300.000
One SU / T528w - Vỏ Full, màu trắng, màu đen ---------- 550.000
Pin HTC BM60100 - 1800 mAh ---------- 300.000 ( Desire L / T528w / One SC / T528D / One ST / T528T / One SU )

One VX - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 500.000

G26 / Desire C / A320 - Màn hình ---------- 200.000
G26 / Desire C / A320 - Cảm ứng ---------- 110.000
G26 / Desire C / A320 - Nắp lưng, màu trắng ---------- 200.000
G26 / Desire C / A320 - Vỏ full, màu đen ---------- 400.000
Pin HTC BL01100 - 1230 mAh ---------- 120.000 ( G26 / Desire C / A320 / Desire 200 / 102e )

Desire V / T328w / PL11100 / HTC Win- Màn hình, Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ( ruột đặc, hàng zin ) ---------- 400.000
Desire V / T328w / PL11100 / HTC Win - Màn hình only ---------- 250.000
Desire V / T328w / PL11100 / HTC Win - Cảm ứng ---------- 110.000
Desire V / Desire X / T328w / PL11100 / HTC Win - Dây nguồn màn hình ---------- 120.000
Desire V / T328w / PL11100 / HTC Win - Bộ vỏ, luôn khung sườn, màu đen, màu trắng ---------- 450.000
Desire V / T328w / PL11100 / HTC Win - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Pin HTC BL11100 - 1650 mAh ---------- 100.000 ( Desire V / T328w / PL11100 / HTC Win )

Desire Q / T328H - Màn hình, Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 400.000
Desire Q / T328H - Cảm ứng ---------- 180.000

Desire U / T327e - Màn hình, Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 400.000
Desire U / T327e - Cảm ứng ---------- 150.000

Desire VC / Desire VT / T328D - Màn hình, Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 400.000
Desire VC / Desire VT / T328D - Màn hình only ---------- 250.000
Desire VC / Desire VT / T328D - Cảm ứng ---------- 180.000
Desire VC / Desire VT / T328D - Dây nguồn màn hình ---------- 120.000
Desire VC / T328D - 2 ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 150.000
Desire VC / Desire VT / T328D - Nắp lưng màu đen ---------- 250.000

Desire XC / T329D - Màn hình, Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 450.000
Desire XC / T329D - Cảm ứng ---------- 180.000
Pin HTC BL11100 - 1650 mAh ---------- 150.000 ( Desire X / T328e )

Desire SV / T326e - Màn hình, Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 420.000
Desire SV / T326e - Màn hình only ---------- 250.000
Desire SV / T326e - Bộ vỏ ---------- 500.000

Desire P - Màn hình, Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 800.000

Desire D - Màn hình ---------- 400.000
Desire D - Cảm ứng ---------- 300.000
Desire D - Nắp lưng màu đen ---------- 200.000

Desire X / T328e - Màn hình, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ( ruột đặc, hàng zin ) ---------- 430.000
Desire X / T328e - Màn hình only ---------- 250.000
Desire X / T328e - Cảm ứng ---------- 130.000
Desire X / T328e - Ổ sim, ổ thẻ ---------- 150.000
Desire X / T328e - Nắp lưng màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Desire X / T328e - Bộ vỏ, luôn khung sườn, màu đen, màu trắng ---------- 450.000

Butterfly / X920 - Màn hình, màu đen, Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ( có 3 phím cảm ứng màu đỏ ) ---------- 700.000

Butterfly / X920D / PL99110 - Màn hình, màu đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ( có 3 phím cảm ứng màu trắng ) ---------- 550.000
Butterfly / X920D / PL99110 - Bộ vỏ ---------- 700.000
Pin HTC BL83100 - 2020 mAh ---------- 200.000 ( Butterfly / HTL21 / X920 / X920e / X920D / Droid DNA / Droid Incredible X / ADR6435 / HTC6435LVW )

Butterfly S - Màn hình full nguyên bộ ( khuyết 2 cạnh trên dưới ) ---------- 690.000

HTC ONE M7 / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 480.000
HTC ONE M7 / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 - Màn hình ---------- 250.000
HTC ONE M7 / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 - Cảm ứng ---------- 150.000
HTC ONE M7 / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 - Camera sau ---------- 300.000
HTC ONE M7 - Ổ sim ( loại 1 ổ rời ) ---------- 150.000
HTC ONE M7 - Ổ sim ( loại 2 ổ sim, 1 ổ thẻ nhớ ) ---------- 150.000
HTC J ONE - Ổ sim ( loại 1 ổ sim, 1 ổ thẻ nhớ ) ---------- 150.000
HTC ONE M7 - Dây nguồn màn hình ---------- 120.000
HTC ONE M7 - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 100.000
HTC ONE M7 - Loa ---------- 30.000
HTC ONE M7 - Chuông ---------- 50.000
HTC ONE / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 - Khay sim màu đen, màu trắng ---------- 100.000
HTC ONE / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 - Nắp lưng ( thay vỏ chỉ cần mua cái này ) Full màu đen, màu trắng ---------- 450.000
HTC ONE / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 - khung sườn màn hình ---------- 150.000
HTC ONE / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 - Bộ vỏ Full ( nắp lưng + sườn màn hình ) màu trắng, màu đen ---------- 600.000
HTC ONE / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 - Bộ vỏ Full ( nắp lưng + sườn màn hình ) màu vàng ---------- 800.000
Pin HTC BN07100 - 2100 mAh ---------- 200.000 ( HTC ONE M7 / PN07100 / PN07120 / PN7130 / PN7140 )

HTC ONE M7 Mini / PN07100 / PN07110 / PN07120 / PN07200 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 500.000
HTC ONE M7 Mini / PN07100 / PN07110 / PN07120 / PN07200 - Cảm ứng ---------- 170.000

HTC J ONE / HTL22 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.100.000

HTC J / Z321e / PK07110 / HTI13 / ISW13HT - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.200.000

HTC ONE Mini / One M4 / PO58200 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 500.000
HTC ONE Mini / One M4 / PO58200 - Bộ vỏ, màu trắng ---------- 850.000
HTC One mini / PO58200 - Dây nguồn nút nguồn ---------- 100.000
HTC One mini / PO58200 - Cụm đuôi sạc, luôn micro --------- 150.000
HTC One mini / PO58200 - Cụm tai nghe, volume ---------- 750.000
Pin HTC BO58100 - 1800 mAh ---------- 160.000 ( HTC One Mini M4 )

HTC One Max - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 650.000
HTC One Max - Cảm ứng ---------- 350.000
HTC One Max - Dây nguồn volume, nút nguồn ---------- 120.000
Pin HTC B0P3P100 - 3300 mAh ---------- 250.000 ( HTC One Max )

HTC ONE M8 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 500.000
HTC ONE M8 - Màn hình ---------- 500.000
HTC ONE M8 - Cảm ứng ---------- 150.000
One M8 - Ổ thẻ nhớ ---------- 120.000
One M8 - Ổ sim ---------- 100.000
One M8 - Loa ---------- 30.000
One M8 - Chuông ---------- 50.000
One M8 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 120.000
One M8 - Camera sau ---------- 250.000
One M8 - Cụm dây nguồn lớn ---------- 350.000
One M8 - Bộ vỏ, màu xám ---------- 850.000
Pin HTC B0P6P100 - 3300 mAh ---------- 200.000 ( HTC One M8 )

HTC M8 mini - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.200.000
HTC M8 mini - Cảm ứng ---------- 170.000
HTC M8 Mini - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 200.000
HTC M8 Mini - Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 250.000

HTC ONE M8 Eye - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 1.000.000
HTC ONE M8 Eye - Cảm ứng ---------- 210.000

HTC ONE M9 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 500.000
HTC ONE M9 - Cụm đuôi sạc, tai nghe, micro ---------- 150.000
HTC ONE M9 - Dây nút nguồn, volume, dây cảm biến, ổ thẻ nhớ ---------- 150.000
HTC ONE M9 - ổ sim ---------- 250.000
HTC ONE M9 - Pin zin ---------- 250.000

HTC ONE M9S - Màn hình full nguyên bộ ---------- 550.000

HTC ONE E8 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 550.000

HTC ONE E9 / E9 Plus - Màn hình full nguyên bộ ---------- 700.000
HTC ONE E9 / E9 Plus - Cảm ứng ---------- 220.000

HTC ONE A9 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 2.100.000
HTC ONE A9 - Mặt kính màu đen, màu trắng ---------- 120.000

HTC ONE A9S - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 900.000

HTC One Me - Màn hình full nguyên bộ ---------- 700.000
HTC One Me - Cảm ứng ---------- 220.000

HTC 10 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.650.000
HTC 10 - Cảm ứng màu màu đen, màu trắng ----------

HTC 10 Evo - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.100.000

HTC One X10 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 1.050.000

HTC Desire 10 Pro - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.050.000

HTC U Play - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 1.500.000

HTC U Ultra Sapphire - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 3.000.000

Desire L / T528w - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 430.000
Desire L / T528w - Bộ vỏ ---------- 500.000

One SC / T528D - Màn hình full nguyên bộ ---------- 500.000
One SC / T528D - Bộ vỏ ---------- 400.000
Pin HTC BM60100 - 1800 mAh ---------- 300.000 ( Desire L / T528w / One SC / T528D / One ST / T528T / One SU )

 

Desire 200 / 102e - Màn hình ---------- 230.000
Desire 200 / 102e - Cảm ứng ---------- 130.000
Pin HTC BL01100 - 1230 mAh ---------- 120.000 ( G26 / Desire C / A320 / Desire 200 / 102e )

Desire 300 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 400.000
Desire 300 - Màn hình ---------- 250.000
Desire 300 - Cảm ứng ---------- 180.000
Desire 500 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 480.000
Desire 300 / Desire 500 - Ổ sim, ổ thẻ nhớ ---------- 120.000
Desire 300 / Desire 500 - Dây nguồn màn hình ---------- 120.000
Desire 300 / Desire 500 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 100.000

Desire 316 / Desire 516 - Camera sau ----- 300.000

Desire 310 - Màn hình Full nguyên bộ, loại 1 sim ---------- 400.000
Desire 310 - Cảm ứng , loại 1 sim ---------- 130.000

Desire 310 - Màn hình Full nguyên bộ, loại 2 sim ---------- 450.000
Desire 310 - Cảm ứng , loại 2 sim ---------- 130.000

Desire 320 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 450.000
Desire 320 - Cảm ứng ---------- 160.000

Desire 326G - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 450.000
Desire 326G - Cảm ứng ---------- 150.000

Desire 400 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 450.000
Desire 400 - Cảm ứng ---------- 150.000

Desire 501 / 603E - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 450.000
Desire 501 / 603E - Màn hình ---------- 350.000
Desire 501 / 603E - Cảm ứng ---------- 220.000

Desire 510 - Cảm ứng ---------- 200.000
Desire 510 - Ổ sim ---------- 120.000

Desire 526 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 450.000
Desire 526 - Cảm ứng ---------- 150.000

Desire 600 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 450.000
Desire 600 - Cảm ứng ---------- 200.000
Desire 600 - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 130.000
Desire 600 - Dây màn hình ---------- 130.000
Desire 600 - 2 Ổ sim, Ổ thẻ nhớ ---------- 180.000

Desire 601 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 500.000
Desire 601 - Cảm ứng ---------- 200.000
Desire 601 - Dây nút nguồn ---------- 120.000
Desire 601 - Ổ sim, Ổ thẻ nhớ ---------- 200.000
Desire 601 - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 250.000
Desire 601 - Dây nguồn màn hình ---------- 190.000

Desire 603 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 470.000
Desire 603 - Cảm ứng ---------- 200.000
Desire 603 - Ổ sim, Ổ thẻ nhớ ---------- 150.000
Desire 603 - Dây nguồn màn hình ---------- 180.000

Desire 606 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 900.000
Desire 606 - Cảm ứng ---------- 160.000

Desire 608 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 630.000
Desire 608 - Cảm ứng ---------- 190.000

Desire 609 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 630.000
Desire 609 - Cảm ứng ---------- 190.000
Desire 609 - Dây nguồn màn hình ---------- 150.000

Desire 610 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 380.000
Desire 610 - Cảm ứng ---------- 200.000
Desire 610 - Cụm đuôi sạc, mic ---------- 180.000
Desire 610 - Ổ sim ---------- 80.000

Desire 616 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 600.000
Pin Desire 616 / Pin HTC BOPBM100 - 2000 mAh ---------- 110.000

Desire 600 - Cảm ứng ---------- 200.000

Desire 620G - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 450.000
Desire 620G - Cảm ứng ---------- 180.000

Desire 626 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 450.000
Desire 626 - Cảm ứng ---------- 220.000
Pin Desire 626, 626G / Pin HTC BOPKX100 - 2000 mAh ---------- 130.000

Desire 628 - Màn hình Full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 450.000
Desire 628 - Cảm ứng màu trắng , màu đen ---------- 210.000

Desire 700 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 600.000
Desire 700 - Cảm ứng màu đen ---------- 180.000
Desire 700 / Desire 709 - Camera sau ---------- 250.000
Desire 700 - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 150.000
Desire 700 - Dây nút nguồn, cảm biến ---------- 120.000

Desire 726 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 1.200.000

Desire 728 / 728G - Màn hình Full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 550.000
Desire 728 / 728G - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 180.000

Desire 816 / 816H - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 550.000
Desire 816G - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 580.000
Desire 816 / 816G - Màn hình ---------- 500.000
Desire 816 - Cảm ứng ---------- 170.000
Desire 816H - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 150.000
Desire 816G - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 150.000
Desire 816 - Dây nguồn màn hình ---------- 120.000
Desire 816 / 610 - Ổ sim ---------- 50.000
Desire 816 - Camera sau ---------- 400.000
Pin Desire 816, 816G / Pin HTC BOP9C100 - 2600 mAh ---------- 150.000

Desire 820 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 480.000
Desire 820 - Cảm ứng ---------- 180.000
Desire 820 - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 150.000
Desire 820 - Dây nguồn màn hình ---------- 120.000
Pin Desire 820, 826 / Pin HTC BOPF6100 - 2600 mAh ---------- 150.000

Desire 825 - Màn hình ful nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.300.000
Desire 825 - Cảm ứng màu đen, màu trắng ---------- 210.000

Desire 826 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 550.000
Desire 826 - Cảm ứng ---------- 210.000
Desire 826 - Cụm đuôi sạc ---------- 150.000
Desire 826 - Ổ sim ---------- 50.000

Desire 828 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 850.000
Desire 828 - Cảm ứng màu đen, màu trắng ---------- 230.000

Desire 830 - Màn hình ful nguyên bộ ---------- 1.300.000
Desire 830 - Cảm ứng màu đen, màu trắng ---------- 230.000

Desire Eye - Màn hình full nguyên bộ ---------- 580.000
Desire Eye - Cảm ứng ---------- 200.000

 

Windows Phone

Windows Phone 8S / HTC Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 - Màn hình 4.0", màu xanh, màu trắng, màu vàng, full nguyên bộ ---------- 400.000
Windows Phone 8S / HTC Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 - Cảm ứng ----------
Windows Phone 8S / HTC Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 - Ổ sim ---------- 40.000
Windows Phone 8S / HTC Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 - Vỏ full, màu xanh ---------- 400.000
Windows Phone 8S / HTC Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 - Vỏ full, màu trắng ---------- 400.000
Windows Phone 8S / HTC Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 - Vỏ full, màu vàng ---------- 400.000
Pin HTC BM59100 - 1700 mAh ---------- 130.000 ( Windows Phone 8S / HTC Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 )

HTC Windows Phone 8X / C620e - Màn hình 4.3", Full nguyên bộ ---------- 350.000
HTC Windows Phone 8X / C620e - Màn hình ---------- 150.000
HTC Windows Phone 8X / C620e - Cảm ứng ---------- 80.000
HTC 8X / C620e - Cụm ổ sim ---------- 150.000
HTC 8X / C620e - Cụm đuôi sạc, micro ---------- 90.000
HTC 8X / C620e - Dây nguồn nút nguồn ---------- 70.000
HTC Windows Phone 8X / C620e - Vỏ full, màu đen, màu xanh, màu vàng ---------- 300.000
Pin HTC BM23100 - 1800 mAh ---------- 120.000 ( Windows Phone 8X / C620e )

HD7 / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Màn hình ---------- 350.000
HD7 / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Cảm ứng ---------- 220.000
HD7 / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - ổ sim, ổ thẻ ---------- 250.000
HD7 / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Dây camera ---------- 500.000
HD7 / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Bộ vỏ full, luôn khung sườn ---------- 450.000
HD7 / T9292 / PD29110 - CPU QSD 8250 ---------- 350.000
HD7 / T9292 / PD29110 - Flash ---------- 550.000
Pin HTC BD29100 - 1230 mAh ---------- 120.000 ( HD7 / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 )

HD7 pro - Cảm ứng ---------- 500.000
HD7 pro - Màn hình ---------- 400.000
HD7 pro - CPU QSD 8250 ---------- 350.000

Mozart / T8698 / PD67100 - Màn hình ---------- 330.000
Mozart / T8698 / PD67100 - Cảm ứng ---------- 200.000
Mozart / T8698 / PD67100 - CPU QSD 8250 ---------- 350.000

Titan 1 / Eternity / Ultimate - Màn hình, Full nguyên bộ luôn cảm ứng ---------- 850.000 ( thử tại chỗ )
Titan 1 / Eternity / Ultimate - Màn hình only ---------- 600.000
Titan 1 / Eternity / Ultimate - Cảm ứng ---------- 200.000
Pin HTC BI39100 - 1600 mAh ---------- 150.000 ( Titan 1 / Eternity / Ultimate )

Titan 2 / Radiant - Màn hình, Full nguyên bộ luôn cảm ứng ---------- 850.000 ( thử tại chỗ )
Titan 2 / Radiant - Màn hình ---------- 600.000
Titan 2 / Radiant - Cảm ứng ---------- 200.000
Pin HTC BI39100 - 1600 mAh ---------- 150.000 ( Titan 2 / Radiant )

Trophy / Spark / T8686 - Màn hình ---------- 330.000
Trophy / Spark / T8686 - Cảm ứng ---------- 180.000
Trophy / Spark / T8686 - Bộ vỏ full ---------- 350.000 ( đen )
Trophy / Spark / T8686 - CPU QSD 8250 ---------- 350.000
Pin HTC BB96100 - 1300 mAh ---------- 130.000 ( Trophy / Spark / T8686 )

Mondrian / Surround / T8788 / PD26100 - Màn hình ---------- 350.000
Mondrian / Surround / T8788 / PD26100 - Màn hình Full nguyên bộ ---------- 550.000
Mondrian / Surround / T8788 / PD26100 - Cảm ứng ---------- 200.000
Mondrian / Surround / T8788 / PD26100 - Dây nguồn camera ---------- 300.000
Mondrian / Surround / T8788 / PD26100 - Dây nguồn trượt ---------- 200.000
Mondrian / Surround / T8788 / PD26100 - Bộ vỏ full zin mới 100% giá 450.000
Mondrian / Surround / T8788 / PD26100 - CPU QSD 8250 ---------- 350.000

Radar / PIO6110 - Màn hình ---------- 330.000
Radar / PIO6110 - Cảm ứng màu đen, màu trắng ---------- 250.000
Pin HTC BL11100 - 1650 mAh ---------- 150.000 ( Radar / PIO6110 )

P526 - Cảm ứng Asus ---------- 120.000

P565 - Cảm ứng Asus ---------- 350.000

Iolite / T4242 / touch cruiser - Cảm ứng ---------- 150.000

Opal / HTC T2223 / DOPOD TOUCH VIVA - Cảm ứng ---------- 100.000

Trinity / HTC P3600 / D818 - Cảm ứng ---------- 70.000

Quartz / HTC Max 4G - Cảm ứng ---------- 450.000

Merge / S610d / A6325 - Cảm ứng ---------- 600.000

HTC Bee - Cảm ứng ---------- 450.000

Máy tính bảng
Flyer 7 inch / P510e - Màn hình ---------- 1.300.000 (thử tại chỗ)
Flyer 7 inch / P510e - Cảm ứng ---------- 650.000

JETSTREAM 10.1 inch- Cảm ứng ---------- 1.000.000

 

LG

Axxx
A290 - Màn hình ---------- 200.000

Bxxx
BL20 - Màn hình ---------- 180.000
BL20 - LCD dây nguồn ---------- 120.000

BL40 / SU630 / KU6300 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 350.000
BL40 - LCD dây nguồn tai nghe , có luôn mic ghi âm cuộc gọi , có mắt cảm biến ánh sáng ---------- 250.000
BL40 - LCD dây phím , volume , có luôn mic thường đàm thoại ---------- 150.000

Cxxx
C100 - Main tốt ------------- giá 400.000

C320 - Màn hình ---------- 180.000
C320 - dây nguồn ---------- 90.000

C530 - Màn hình ---------- 350.000
C530 - Cảm ứng ---------- 250.000

C550 - Màn hình 2.8",---------- 350.000
C550 - Cảm ứng ---------- 250.000

C660 / Optimus Pro - Màn hình 2.8", ---------- 220.000
C660 - Cảm ứng có luôn khung ---------- 250.000

C900 - Màn hình 3.5", ---------- 350.000
C900 - dây nguồn ---------- 150.000
C900 - Cảm ứng ---------- 450.000

CU500 / YP0619 - dây nguồn ---------- 70.000

CU515 - Màn hình ---------- 180.000
CU515 - LCD dây nguồn ---------- 50.000

CU575 - Màn hình ---------- 200.000

CT810 / GM730 / GT810 / KV910 - Màn hình ---------- 150.000
CT810 - Cảm ứng ---------- 100.000

CU915 / CU920 / KC910 / KU990 / KS660 / KE990 - Màn hình ---------- 150.000
CU915 / CU920 - Cảm ứng ---------- 120.000
CU920 - đệm phím , có mic ---------- 80.000 ( hết hàng )
KC910 - Cảm ứng ---------- 80.000
KS660 - Cảm ứng ---------- 100.000
KU990 / KE990 - Cảm ứng đủ màu đen , xanh dương , tím , trắng , xám , hồng ---------- 80.000
KU990 - dây camera ---------- 80.000
KU990 - nguyên cụm camera , đèn flash ---------- 200.000

C330 - Màn hình ---------- 200.000
C330 - Cảm ứng có luôn khung ---------- 90.000

C395 - Màn hình 3.0", ---------- 200.000
C395 - Cảm ứng ---------- 200.000

C710 / GW820 / VS740 / VS750 - Màn hình ---------- 200.000
C710 - Cảm ứng có luôn khung ---------- 550.000
GW820 - Cảm ứng có luôn khung vỏ trước ---------- 250.000
GW820 - dây nguồn LCD ---------- 180.000

C800 - Màn hình ---------- 300.000
C800 - Cảm ứng ---------- 300.000
Pin LG BL-48LN - 1520 mAh ---------- 150.000 ( P720 / P725 / C800 / LS696 )

 

Exxx
E400, E405 / Optimus L3 / T370, T375, T385 /Cookie Smart- Màn hình 3.2", ---------- 130.000
E400 / Optimus L3 - Cảm ứng, có home, loại có 2 phím cảm ứng ---------- 120.000
E405 / Optimus L3 - Cảm ứng, không home, loại có 4 phím cảm ứng ---------- 120.000
T375 / Cookie Smart - Cảm ứng ---------- 100.000
Pin LG BL-44JN - 1540 mAh ---------- 150.000 ( C660 / E400 / E610 / E612 / P970 / P690 / MS840 / LS855 / VS700 / E739 )

E410 / Optimus L5 II - Màn hình 4.0", ---------- 300.000
E410 / Optimus L5 II - Cảm ứng, màu đen ---------- 170.000

E425 / Optimus L3 II - Màn hình ---------- 250.000

E430 / E435 - Màn hình ---------- 250.0000
E430 - Cảm ứng, màu đen, 2 phím cảm ứng, có nút home ---------- 150.000
E435 - Cảm ứng, màu đen, 4 phím cảm ứng, không có nút home ---------- 150.000

E440 / E445 / Optimus L4 - Màn hình ---------- 180.000
E440 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, 2 phím cảm ứng, có nút home ---------- 180.000
E445 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, 4 phím cảm ứng, không có nút home ---------- 180.000

E450 / E455 / Optimus L5, E460 - Màn hình ---------- 150.000
E450 - Cảm ứng, màu trắng, màu đen ---------- 200.000
E455 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, 4 phím cảm ứng, không có nút home ---------- 250.000
E460 - Cảm ứng, màu đen, có nút home ---------- 250.000
E460 - Cảm ứng, màu trắng, có nút home ---------- 250.000

E510 / Optimus Hub - Màn hình 3.5", ---------- 280.000
E510 / Optimus Hub - Cảm ứng ---------- 250.000

E610 / E612 / E615 / Optimus L5 - Màn hình 4.0", ---------- 250.000
E610 / E612 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, có home, 2 phím cảm ứng ---------- 150.000
E615 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không home, 4 phím cảm ứng ---------- 120.000
E610 / E612 / E615 - Dây đuôi sạc, mic ---------- 150.000
Pin LG BL-44JN - 1540 mAh ---------- 100.000 ( C660 / E400 / E610 / E612 / P970 / P690 / MS840 / LS855 / VS700 / E739 )

E730 / E739 mytouch / Optimus sol - Màn hình 3.8", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 1.200.000
E730 / E739 mytouch / Optimus sol - Cảm ứng ---------- 600.000
E730 / E739 mytouch / Optimus sol - Dây đuôi sạc, nút nguồn ---------- 120.000

E900 - Màn hình 3.8", ---------- 300.000
E900 - Cảm ứng ---------- 300.000

E960 / Google Nexus 4 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 750.000
E960 / Google Nexus 4 - Cảm ứng ---------- xxx.000
E960 / Google Nexus 4 - Cảm ứng đúng zin ---------- 200.000
E960 / Google Nexus 4 - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 120.000
E960 / Google Nexus 4 - Bộ vỏ, màu đen ---------- 500.000
E960 / Google Nexus 4 - Nắp lưng, màu trắng ---------- 250.000
Pin LG BL-T5 - 2100 mAh ---------- 250.000 ( E960 / Google Nexus 4 )

E970 / Optimus G - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 1.000.000

E971 / E975 / F180 / Optimus G - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 750.000
E971 / E975 / F180 / Optimus G - Màn hình ---------- xxx.000
E971 / E975 / F180 / Optimus G - Cảm ứng ---------- 160.000
E971 / E975 / F180 / Optimus G - Cảm ứng đúng zin ---------- 250.000
E970 / E973 / E975 - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 120.000
F180 / E975 - Bộ vỏ full, màu đen ---------- 500.000
F180 / E975 - Benzen, khung màn hình ---------- 150.000
F180 / E975 - Sườn, dùng chứa pin, camera ---------- 200.000
F180 / E975 - Nắp lưng ---------- 120.000
Pin LG BL-T5 - 2100 mAh ---------- 200.000 ( E970 / E973 / E975 / E971 / E975 / F180 / Optimus G )

E980 / E985 / E988 / F240 / LG Optimus G Pro - Màn hình ---------- xxx.000
E980 / E985 / E988 / F240 / LG Optimus G Pro - Cảm ứng, màu đen ---------- 170.000
E980 / E985 / E988 / F240 / LG Optimus G Pro - Cảm ứng, màu trắng ---------- 170.000
E980 / E985 / E988 / F240 / LG Optimus G Pro - Cụm ổ sim, ổ thẻ ---------- 80.000
Pin LG BL-48TH - 3140 mAh ---------- 200.000 ( E980 / E985 / E988 / F240 / LG Optimus G Pro )

F120 / Optimus LTE Tag - Màn hình ---------- 250.000
F120 / Optimus LTE Tag - Cảm ứng, màu đen ---------- 250.000
F120 / Optimus LTE Tag - Cảm ứng, màu trắng ---------- 250.000
Pin LG BL-49PH - 1700 mAh ---------- 170.000 ( F120 )

F160 / Opimus LTE2 - Màn hình ---------- 250.000
F160 / Optimus LTE2 - Cảm ứng, màu đen ---------- 130.000
F160 / Optimus LTE2 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 150.000
Pin LG BL-53QH - 2150 mAh ---------- 150.000 ( P760 / P765 / P768 / P769 / P870 / P880 / F160 / F200 )

F220 / Optimus GK - Màn hình full nguyên bộ ---------- 900.000
F220 / Optimus GK - Màn hình ---------- 450.000
F220 / Optimus GK - Cảm ứng ---------- 400.000
F220 / Optimus GK - Cụm đuôi sạc, luôn micro ---------- 150.000

F260 / US780 / Optimus F7 - Màn hình ---------- 280.000
F260 / US780 / Optimus F7 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 250.000
Pin LG BL-54SH - 2540 mAh ---------- 200.000 ( F260 / P690 / P698 )

Dxxx
D500 / D505 / Optimus F6 - Cảm ứng, màu đen, có home ---------- 250.000

L40 / D170 - Màn hình ---------- 300.000
L40 / D170 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không home, 4 phím cảm ứng ---------- 200.000

L50 / D221 / D221C / D225 / D227 / D228 - Màn hình ---------- 300.000
L50 / D221 / D221C / D225 / D227 / D228 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không home, 4 phím cảm ứng ---------- 400.000

LX145 / LX147 / L60 - Màn hình ---------- 350.000
LX145 / LX147 / L60 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không home, 4 phím cảm ứng ---------- 350.000

D280 / L65 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, có home, 2 phím cảm ứng ---------- 250.000
D285 / L65 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không home, 4 phím cảm ứng ---------- 250.000

D320 / D325 / L70 - Màn hình --------- 250.000
D320 / L70 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, có home, 2 phím cảm ứng --------- 170.000
D325 / L70 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không home, 4 phím cảm ứng --------- 170.000

D380 / L80 - Màn hình ---------- 550.000
D380 / L80 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, có home, 2 phím cảm ứng --------- 150.000
D385 / L80 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không home, 4 phím cảm ứng --------- 150.000

D335 / D331 / L80+ - Màn hình ---------- 400.000

D405 / D410 / L90 - Màn hình --------- 250.000
D405 / D415 / L90 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, có home, 2 phím cảm ứng --------- 170.000
D410 / L90 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không home, 4 phím cảm ứng --------- 170.000

D610 / D612 / D615 / D618 / D620 / D625 / G2 mini - Màn hình ---------- 300.000
D610 / D612 / D615 / D618 / D620 / D625 / G2 mini - Cảm ứng, màu đen ---------- 150.000

D680 / D682 / D684 / D685 / D686 / G pro lite - Màn hình ---------- 600.000
D680 / D682 / D684 / G pro lite - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, có home, 2 phím cảm ứng ---------- 140.000
D685 / D686 / G pro lite - Cảm ứng, màu đen, màu trắng, không home, 4 phím cảm ứng ---------- 140.000

F310 / LG Optimus GX - Màn hình ---------- xxx.000
F310 / LG Optimus GX - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 210.000

D800 / F320 / L-01F / Optimus G2 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 800.000
D800 / F320 / L-01F / Optimus G2 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 800.000
D800 / F320 / L-01F / Optimus G2 - Màn hình ---------- xxx.000
F320 / D800 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 200.000 ( đúng hàng zin )
F320 / D800 - Cụm ổ sim, phím nguồn, phím volume ---------- 250.000
F320 / D800 - Dây cảm biến ---------- 120.000
F320 / D800 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Pin LG BL-54SG - 2610 mAh ---------- 150.000 ( D800 / D801 / D802 / D805 / F320 / Optimus G2 )

D802 / D805 / Optimus G2 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 750.000
D802 / D805 / Optimus G2 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 750.000
D802 / D805 / Optimus G2 - Màn hình ---------- xxx.000
D802 / D805 / Optimus G2 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 250.000
D802 / D805 / Optimus G2 - LGD802_F_TOUCH, dây tai nghe, dây đuôi sạc ---------- 300.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - Camera sau ---------- 170.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - Camera trước ---------- 100.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - Cụm chuông ---------- 100.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - Loa ---------- 50.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - Rung ---------- 50.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - Dây cảm biến ---------- 70.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - ổ sim , ổ thẻ ---------- 50.000
F320 / D800 / D802 / D805 - đuôi sạc trên main ---------- 40.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - ANT ---------- 50.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - 2 dây anten, màu đen + trắng ---------- 30.000
F320 / D800 / D802 / D805 / Optimus G2 - Khe sim màu trắng , màu đen ---------- 30.000
D802 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 1.000.000
D802 / D805 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng, màu vàng ---------- 100.000
Pin LG BL-T7 - 3000 mAh ---------- 150.000 ( D801 / D802 / D805 / Optimus G2 )

Google Nexus 5 / D820 - Màn hình Full nguyên bộ ----------- xxx.000
Google Nexus 5 / D820 - Nắp lưng, màu đen ----------- 200.000
Pin LG BL - T9 2300 mAh ---------- 200.00 ( Nexus 5 / D820 )

D830 / F350 / D837 / D838 / Optimus G Pro 2 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 900.000
D830 / F350 / D837 / D838 / Optimus G Pro 2 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 190.000

D690 / Optimus G3 Stylus - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 800.000
D690 / Optimus G3 Stylus - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 220.000

D855 / D850 / D851 / F400 / LS990 / Optimus G3 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 950.000
D855 / D850 / D851 / F400 / LS990 / Optimus G3 - Màn hình rời, only ---------- xxx.000
D855 / D850 / D851 / F400 / LS990 / Optimus G3 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 300.000 ( đúng hàng zin )
D855 / D850 / D851 / F400 / LS990 / Optimus G3 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 220.000

LG G3 isai / VL31 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 850.000

H810 / H811 / H812 / H815 / H818 / LS991 / US991 / VS986 / G4 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 900.000
H810 / H811 / H812 / H815 / H818 / LS991 / US991 / VS986 / G4 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 250.000

LG G4 mini / H735 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 900.000

LG G5 / H820 / H830 / H831 / H840 / H850 / VS987 / LS992 / US992 / RS988 - Màn hình full

F510 / H955 / LS996 / H950 / US995 / LG G Flex 2- Màn hình full nguyên bộ --------- 1.250.000

F340 / D950 / D958 / D959 / LS955 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.500.000

H502F / H500F / LG Magna - Màn hình full nguyên bộ ---------- 650.000

H900 / LG V10 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.500.000

LG G Stylo T-Mobile / LG G4 Stylus / H630D - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.100.000

LG K520 / LG Stylus 2 F720 / LG Stylo 2 LS775 - Màn hình full nguyên bộ
LG K520 / LG Stylus 2 F720 / LG Stylo 2 LS775 - Cảm ứng

LG G2 ISAI / L22 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.150.000
LG G2 ISAI / L22 / F340 / D950 / D958 / D959 / LS955 - Pin zin BL-T11 2500 mAh ---------- 250.000

LG K7 / MS330 LS675 - Màn hình full nguyên bộ

LG K10 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng , màu đen ---------- 1.000.000

LG L Fino / D290 / D290N / D295 - Màn hình full nguyên bộ
LG L Fino / D290 / D290N / D295 - Cảm ứng
Kxxx

KE970 / CU720 / MG970 / KU970 / ME970 - Màn hình ---------- 170.000
KE970 - dây nguồn ---------- 100.000
CU720 - dây nguồn ---------- 70.000

KE500 / KE590 / KU500 / KU550 - Màn hình ---------- 120.000

KF300 - Màn hình , 2 màn hình ---------- 250.000
KF300 - dây nguồn MAIN-FPCB, có 2 socket ---------- 80.000
KF300 - Main LG x 2 giá 300.000

KF350 / GD330 - Màn hình ---------- 80.000
KF350 - KEY đệm phím , có mic ---------- 150.000
KF350 - dây nguồn LCD, 2 socket ---------- 70.000
KF350 - KEY iệm phím, không linh kiện ---------- 80.000
KF350 - KEY Đệm phím, full linh kiện ---------- 180.000
KF350 - Main tốt ---------- 350.000

KF510 / LX290 - Màn hình ---------- 100.000
KF510 - dây nguồn ---------- 80.000
KF510 - Touch phím Cảm ứng , có 2 màu xanh , đỏ ---------- 100.000
KF510 - SUB-4M-TAPE ổ sim + ổ thẻ ---------- 80.000
KF510 - FKEY đệm phím full , có mic ---------- 80.000
KF510 - Main tốt ---------- 400.000

KF600 - Màn hình ---------- 200.000
KF600 - Cảm ứng ---------- 70.000
KF600 - LCD dây nguồn , 3 socket , có rung ---------- 80.000
KF600 - KEY đệm phím , có mic ---------- 150.000
KF600 - Main tốt ---------- 300.000

KF900 - Màn hình ---------- 200.000
KF900 - Cảm ứng luôn khung vỏ trước ---------- 450.000
KF900 - FPCB dây nguồn ---------- 120.000

KP100 / KP110 / KP115 / KG270 / KG271 / KG276 / KP105 - Màn hình ---------- 70.000
KP115 - Main tốt ---------- 250.000

KP175 - Màn hình ---------- 100.000
KP175 - Main tốt ---------- 250.000

KP202 / KP215 / MG295 - Màn hình ---------- 130.000

KP215 - Main tốt ---------- 250.000

KF245 / KF310 / KF390 / KP270 / KP275 - Màn hình ---------- 100.000

KP270 - LCD dây nguồn ---------- 70.000

KF310 - LCD dây nguồn , có 2 socket ---------- 80.000

KP500 / GT405 / GM360 / GS290 / GS390 / GT505 / KP501 / KP570 / GT500 - Màn hình ---------- 170.000
KP500 - Cảm ứng ---------- 100.000
Pin LG LGIP-570A - 900 mAh ---------- 130.000 ( KP500 / KP800 / KC550 / KC560 / KC780 / KF690 / KV510 / KF700 / KF757 / KV500 )

GT500 - Cảm ứng full có luôn vỏ trước ---------- 200.000 ( hết hàng )
GT500 - KEY hàng t-mobile đệm phím full , có luôn micro ---------- 120.000

GS290 - Cảm ứng ---------- 100.000
GS390 - Cảm ứng có chữ AT&T ---------- 150.000

KP570 - Cảm ứng ---------- 90.000
GM360 - Cảm ứng ---------- 90.000
GM360 - Main ---------- 400.000

GT505 - Cảm ứng đen , trắng , hồng ---------- 130.000
GT505 - KEY đệm phím full ---------- 100.000

KM500 / KM501 / GM210 / KM210 - Màn hình ---------- 150.000
KM500 / KM501 - LCD dây nguồn , 3 socket ---------- 100.000

KM710 - Màn hình ---------- 150.000
KM710 - LCD dây nguồn ---------- 100.000
KM710 - đệm phím cảm ứng xoay ----------

KM900 / KT875 - Màn hình ---------- 250.000
KM900 / SU900 - Cảm ứng ---------- 300.000
KM900 - dây nguồn ---------- 90.000
KM900 - cụm ổ cứng 8G ---------- 250.000

KS360 / GT360 / GT365 / KC550 / KF750 / KF360 / KF755 / GW370 / GW320 - Màn hình ---------- 150.000
KS360 - FPCB dây nguồn ---------- 50.000
Pin LG LGIP-570A - 900 mAh ---------- 130.000 ( KP500 / KP800 / KC550 / KC560 / KC780 / KF690 / KV510 / KF700 / KF757 / KV500 )

KF750 - LCD dây nguồn , 3 socket ---------- 80.000
KF750 - MULTIKEY phím Cảm ứng , ổ thẻ ---------- 100.000
KF750 - SPCY0110101 đệm phím , có mic ---------- 150.000
KF750 - SOCKET ồ sim + thẻ nhớ ---------- 100.000
KF750 - Cảm ứng luôn khung ---------- 300.000 ( hết hàng )

KC550 - LCD dây nguồn ---------- 100.000

KF700 - LCD dây nguồn , 2 socket ---------- 120.000
KF700 - KEY đệm phím , có mic ---------- 100.000
KF700 / KF690 - Màn hình ---------- 200.000
KF700 - Cảm ứng có luôn dán cảm ứng ---------- 100.000
Pin LG LGIP-570A - 900 mAh ---------- 130.000 ( KP500 / KP800 / KC550 / KC560 / KC780 / KF690 / KV510 / KF700 / KF757 / KV500 )

KE850 - Cảm ứng luôn khung ---------- 300.000 

KF500 - Cảm ứng ---------- 80.000

KS20 - Màn hình ---------- 300.000
KS20 - Cảm ứng ---------- 150.000

KG210 - dây nguồn ---------- 80.000

KG800 - FPCB dây nguồn ---------- 100.000

KG245 / SPCY0071801 - dây nguồn ---------- 70.000

KG290 / FPCB - dây nguồn ---------- 50.000

KH1800 - dây nguồn ----------150.000

KG370 / MG370 - dây nguồn ---------- 100.000

KP210 - FPCB dây nguồn ---------- 70.000

KP260 / KP265 - FPCB dây nguồn ---------- 80.000

KU380 - LCD dây nguồn ---------- 80.000

Gxxx
GW370 - Cảm ứng có luôn khung , có chữ AT&T ---------- 150.000
GW370 - LCD dây nguồn ---------- 100.000

GC900 / GD900 - Màn hình ---------- 70.000
GC900 - Cảm ứng có ic ---------- 300.000
GC900 - dây nguồn ---------- 150.000
GD900 - dây nguồn ---------- 90.000

GT350 / GT350i / GR700 - Màn hình ---------- 180.000
GT350 / GT350i - Cảm ứng ---------- 150.000
GT350 - dây nguồn ---------- 90.000

GR700 - Cảm ứng ---------- 200.000

GT540 - Màn hình ---------- 200.000
GT540 - Cảm ứng, màu xám ---------- 170.000
Pin LG LGIP-400N - 1500 mAh ---------- 150.000 ( GX200 / GX300 / GX500 / GT540 / GW620 / GW820 / GW880 / GW825V / P500 / P509 / MS690 / LS670 / US670 / VM670 / AS740 / US740 )

GD310 / KU600 - Màn hình ---------- 300.000

GD510 / GX500 / KM570 / KM555 - Màn hình ---------- 170.000
GD510 - Cảm ứng đen , trắng , tím, hồng ---------- 90.000 ( hàng zin, mặt bằng kiếng, không phải bằng nhựa )
GD510 - LCD dây nguồn ---------- 100.000
KM570 - Cảm ứng ---------- 150.000
KM555 - Cảm ứng ---------- 100.000
GX500 - Cảm ứng ---------- 100.000
GS505 - Cảm ứng có chữ T-mobile ---------- 150.000
Pin LG LGIP-400N - 1500 mAh ---------- 150.000 ( GX200 / GX300 / GX500 / GT540 / GW620 / GW820 / GW880 / GW825V / P500 / P509 / MS690 / LS670 / US670 / VM670 / AS740 / US740 )

GS500 / GS500v / GS505 - Màn hình ---------- 200.000
GS500 - Cảm ứng ---------- 120.000

GD350 - Màn hình ---------- 200.000
GD350 - LCD dây nguồn ---------- 150.000
GD350 - Main tốt ---------- 450.000

GD570 / GD580 / SV800 - Màn hình ---------- 200.000
GD570 - LCD dây nguồn ---------- 100.000
GD580 - LCD dây nguồn ---------- 100.000

GD880 - Màn hình , full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 200.000

GR500 / KT770 - Màn hình ---------- 120.000
GR500 - Cảm ứng ---------- 90.000
GR500 - LCD dây nguồn ---------- 80.000

GM730 - Màn hình ---------- 250.000
GM730 - Cảm ứng ---------- 200.000 ( hết hàng )

CT810 / GM730 / GT810 / KV910 - Màn hình ---------- 150.000
GT810 - Cảm ứng ---------- 100.000

GM750 - Màn hình ---------- 250.000

GW300 / GW305 / C300 / C305 / C310 - Màn hình ---------- 180.000
C305 - Main tốt ---------- 550.000
C310 - Main tốt ---------- 550.000
Pin LG LGIP-430N - 900 mAh ---------- 130.000 ( A133 / C300 / GW300 / GW330 / GB220 / GM360 / GS290 / GS390 / T300 / T310 / Gu295 / LX290 / LX370 / lN240 / MN240 / MT375 )

GW520 / GW525 - Màn hình ---------- 300.000
GW525 - Cảm ứng có camera trước ---------- 120.000
GW525 - SLIDE dây nguồn có luôn khung camera ---------- 120.000

GW520 - Cảm ứng không có camera trước ---------- 90.000
GW520 - SLIDE dây nguồn ---------- 80.000

GW600 - Màn hình ---------- 250.000

GW620 - Màn hình ---------- 250.000
GW620 - Cảm ứng ---------- 100.000
GW620 - LCD dây nguồn ---------- 150.000

GW880 - Màn hình ---------- 220.000
GW880 - Cảm ứng ---------- 300.000

GS102 / gs155 / GS106 / GS107- Màn hình ---------- 70.000

GB230 / GB280 / A155 / A156 / A160 / A165 - Màn hình ---------- 100.000
GB230 - dây nguồn ---------- 70.000
GB230 - LCD dây nguồn ---------- 70.000

GU230 / GX300 / C100 / S310 - Màn hình ---------- 120.000
GU230 / CU230 - LCD dây nguồn ---------- 70.000
Pin LG LGIP-400N - 1500 mAh ---------- 150.000 ( GX200 / GX300 / GX500 / GT540 / GW620 / GW820 / GW880 / GW825V / P500 / P509 / MS690 / LS670 / US670 / VM670 / AS740 / US740 )

GU280 / GU285 - Màn hình ---------- 120.000
GU285 / GU280 - SLIDE dây nguồn ---------- 80.000

GX200 - Màn hình ---------- 130.000
Pin LG LGIP-400N - 1500 mAh ---------- 150.000 ( GX200 / GX300 / GX500 / GT540 / GW620 / GW820 / GW880 / GW825V / P500 / P509 / MS690 / LS670 / US670 / VM670 / AS740 / US740 )

GD750 - Cảm ứng ---------- 200.000

GT400 - Cảm ứng ---------- 150.000

GT550 - Cảm ứng ---------- 150.000
GT910 - Cảm ứng ---------- 200.000

GM600 - Cảm ứng ---------- 120.000

GW505 - Cảm ứng ---------- 150.000
GD710 - LCD dây nguồn ---------- 120.000

GM310 - LCD dây nguồn ---------- 100.000

GW310- LCD dây nguồn ---------- 100.000
GM200 - Main LG x 2 giá 300.000

Txxx
T300 / S365 - Màn hình ---------- 150.000
T300 - Cảm ứng ---------- 70.000
T300 - Main tốt ---------- 450.00
S365 - Main ---------- 600.000
Pin LG LGIP-430N - 900 mAh ---------- 130.000 ( A133 / C300 / GW300 / GW330 / GB220 / GM360 / GS290 / GS390 / T300 / T310 / Gu295 / LX290 / LX370 / lN240 / MN240 / MT375 )

T310 / Cookie Wifi / T315 / T320 / T325 / P520 / P525 - Màn hình 2.8", ( xem kĩ tên mã là 1A ) ---------- 220.000
T310 / T316 - Cảm ứng ---------- 80.000
T310 - Main tốt ---------- 550.000
P520 / P525 - Cảm ứng ---------- 150.000
T315 / T320 - Cảm ứng ---------- 90.000
T325 - Cảm ứng có camera trước ---------- 90.000

P350 / P355 / T500 / T505 / T565 / T510 / T515- Màn hình 2.8", ( xem kĩ tên mã là 2A ) ---------- 200.000
P350 - Cảm ứng ---------- 250.000
P350 - Main tốt ---------- 650.000
T515 - Main tốt ---------- 650.000
T500 - Cảm ứng ---------- 90.000
T500 - Main tốt ---------- 600.000

T565 - Cảm ứng ---------- 300.000

Pxxx
P100 - Màn hình ---------- 250.000

P355 - Cảm ứng ---------- 300.000

P500 / P690 / P698 / KU3700 / E720 / Optimus Net Dual - Màn hình 3.2", ---------- 200.000
P500 / KU3700 - Cảm ứng ---------- 150.000
P500 - Main tốt giá 800.0000
P690 / P698 - Cảm ứng ---------- 270.000
Pin LG LGIP-400N - 1500 mAh ---------- 150.000 ( GX200 / GX300 / GX500 / GT540 / GW620 / GW820 / GW880 / GW825V / P500 / P509 / MS690 / LS670 / US670 / VM670 / AS740 / US740 )

P610s - Cảm ứng ---------- 150.000

P700 / P705 / P700 / P710 / P713 / P715 - Màn hình 4.3", ---------- 200.000
P700 / P705 / optimus L7 - Cảm ứng, màu đen ---------- 180.000
P700 / P705 / optimus L7 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 180.000
P700 / P705 / optimus L7 - Dây tai nghe, mic ---------- 180.000
P710 / P713 / LG Optimus L7 II - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 220.000
P715 / LG Optimus L7 II Dual - Cảm ứng, màu đen ---------- 180.000
P715 / LG Optimus L7 II Dual - Cảm ứng, màu trắng ---------- 180.000
Pin LG BL-44JH - 1700 mAh ---------- 100.000 ( P700 / MS770 / LS730 / US730 )

P720 / P725 / optimus 3D Max / SU870 - Màn hình ---------- 230.000
P720 / P725 / optimus 3D Max / SU870 - Cảm ứng màu đen ---------- 200.000
P720 / P725 / optimus 3D Max / SU870 - Cảm ứng màu trắng---------- 200.000
Pin LG BL-48LN - 1520 mAh ---------- 150.000 ( P720 / P725 / C800 / LS696 )

P760 / P765 / P768 / P769 / optimus L9 - Màn hình 4.7", ---------- 250.000
P760 / P765 / P768 - Cảm ứng, màu đen ---------- 180.000
P760 / P765 / P768 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 180.000
Pin LG BL-53QH - 2150 mAh ---------- 150.000 ( P760 / P765 / P768 / P769 / P870 / P880 / F160 / F200 )

P769 - Màn hình 4.7", ---------- 220.000
P769 - Cảm ứng , có chữ T-mobile ---------- 240.000

P870 / LG Escape - Màn hình ---------- 350.000
P870 / LG Escape - Cảm ứng, màu đen ---------- 300.000
P870 / LG Escape - Cảm ứng, màu trắng ---------- 300.000
Pin LG BL-53QH - 2150 mAh ---------- 150.000 ( P760 / P765 / P768 / P769 / P870 / P880 / F160 / F200 )

P880 / Optimus 4X HD- Màn hình ---------- 400.000
P880 / Optimus 4X HD - Cảm ứng, màu trắng ---------- 250.000
P880 / Optimus 4X HD - Cảm ứng, màu đen ---------- 250.000
P880 - Đuôi sạc, mic ---------- 150.000
P880 - Ổ sim, ổ thẻ nhớ, rung, volume --------- 200.000
Pin LG BL-53QH - 2150 mAh ---------- 150.000 ( P760 / P765 / P768 / P769 / P870 / P880 / F160 / F200 )

P895 / F100 / VS950 / Optimus Vu - Màn hình 5.0", ---------- 250.000
F200 / Optimus Vu 2 - Màn hình 5.0'', ---------- 400.000
P895 / F100 / F200 / Optimus Vu - Cảm ứng, màu đen, 4 phím cảm ứng, không có phím home ---------- 250.000
P895 / F100 / F200 / Optimus Vu - Cảm ứng, màu trắng 4 phím cảm ứng, không có phím home ---------- 250.000
P895 / F100 / F200 / Optimus Vu - Cảm ứng, màu đen, 2 phím cảm ứng, có luôn phím home ---------- 250.000
P895 / F100 / F200 / Optimus Vu - Cảm ứng, màu trắng, 2 phím cảm ứng, có luôn phím home ---------- 250.000
F300 - Cảm ứng, màu trắng, có nút home ---------- 280.000
Pin LG BL-53QH - 2150 mAh ---------- 150.000 ( P760 / P765 / P768 / P769 / P870 / P880 / F160 / F200 )

P920 / P925 / SU760 / Optimus 3D - Màn hình ---------- 180.000
P920 / P925 / SU760 - Cảm ứng, phiên bản phía dứơi có 4 hàng chữ ---------- 220.000
P920 / P925 / SU760 - Cảm ứng, phiên bản phía dưới có 3 hàng chữ ---------------- 250.000
P920 F_EAR - dây nguồn tai nghe ---------- 150.000
P920_VTCAM_1.1 - dây nguồn camera + mic ---------- 150.000
P920 RF_SUB_1.0 - dây nguồn ổ sim + thẻ nhớ ---------- 350.000
P920_RF_KEY_1.0 - dây nguồn nút nguồn, có mic---------- 100.000
Pin LG FL-53HN - 1500 mAh ---------- 150.000 ( C729 / P920 / P925 / P990 / P999 / SU660 / SU760 )

P930 / Nitro HD / P935, P936 / Optimus 4G / Optimus LTE LU6200 / SU620 / SU640 - Màn hình 4.5", ---------- 220.000
P930 / P935, P936 / Optimus LTE / Nitro HD - Cảm ứng, màu đen----------- 230.000
P930 / P935, P936 / Optimus LTE / Nitro HD - Cảm ứng, màu trắng ----------- 230.000
P930 có logo AT&T / SU640 - Cảm ứng, màu đen ----------- 250.000
P930 có logo AT&T / SU640 - Cảm ứng, màu trắng ----------- 250.000
SU620 / LU6200 - Cảm ứng, màu đen ---------- 300.000 ( dây socket rất dễ đứt, quý khách xem kĩ sản phẩm trước khi mua )
SU620 / LU6200 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 300.000 ( dây socket rất dễ đứt, quý khách xem kĩ sản phẩm trước khi mua )
Pin LG BL-49KH - 1830 mAh ---------- 150.000 ( P930 / P936 / P960 / VS920 / LU620 / LU6200 / SU640 )

LU6800 / Optimus Big - Màn hình ---------- 300.000
LU6800 / Optimus Big - Cảm ứng, luôn khung vỏ trước ---------- 400.000

P940 / SU540 / KU540 / Prada 3.0- Màn hình 4.3", ---------- 300.000
P940 / SU540 / KU540 / Prada 3.0 - Cảm ứng loại 3 phím ---------- 230.000
P940 / SU540 / KU540 / Prada 3.0 - Cảm ứng, có chữ Verizon, loại 4 phím ---------- 230.000
P940 / SU540 / KU540 / Prada 3.0 - Cảm ứng, có chữ Prada, loại 4 phím ---------- 230.000

P970 / Optimus Black / L-07C / Optimus Bright / KU5900 - Màn hình 4.0",---------- 250.000
P970 / Optimus Black / L-07C / Optimus Bright / KU5900 - Cảm ứng, màu đen ---------- 180.000
P970 / Optimus Black / L-07C / Optimus Bright / KU5900 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 180.000
P970_F_ANT - dây nguồn có mic + anten ---------- 100.000
P970_VT_1.0 - dây nguồn tai nghe ---------- 150.000
P970_F_SUB - dây nguồn ổ sim + thẻ nhớ ---------- 150.000
P970_F_USB - dây nguồn nút nguồn + cáp sạc ---------- 120.000
Pin LG BL-44JN - 1540 mAh ---------- 150.000 ( C660 / E400 / E610 / E612 / P970 / P690 / MS840 / LS855 / VS700 / E739 )

P990 / P999 / SU660 / Optimus 2X / SU660 - Màn hình ---------- 250.000
P990 / P999 - Cảm ứng, màu đen ---------- 200.000
P990 / P999 - Cảm ứng, màu trắng ------------ 200.000
SU660 - Cảm ứng, màu đen ---------- 200.000
SU660 - Cảm ứng, màu trắng ---------- 200.000

SU600 - dây nguồn ---------- 150.000

SU880 / Optimus EX - Màn hình ---------- 450.000
SU880 / Optimus EX - Cảm ứng 4.0", màu đen ---------- 400.000
SU880 / Optimus EX - Cảm ứng 4.0", màu trắng ---------- 400.000

Máy tính bảng LG
G Pad 7 / V400 - Màn hình full nguyên bộ , màu đen ---------- 1.200.000
G Pad 7 / V400 - Cảm ứng ---------- 700.000

G Pad 8.3 / V500 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 1.400.000

 

SU880 / Optimus EX - Màn hình ---------- 450.000
SU880 / Optimus EX - Màn hình ---------- 450.000
Xxxx
X330 - Màn hình ---------- 200.000

Lxxx
L704i - đệm phím ---------- 200.000
L704i - SPCY0086101 - dây nguồn ---------- 200.000

L705i -F - LCD dây nguồn ---------- 200.000
SONY, SONY ERICSSON

Cxxx
C702 - Màn hình -------------------- 300.000
C702 - Đệm phím ---------- 50.000

C901 - Màn hình -------------------- 250.000

C902 - Màn hình -------------------- 220.000
C902 - Đệm phím ---------- 50.000

C903 - Màn hình -------------------- 150.000
C903 - Dây Nguồn ---------- 100.000

C905 - Màn hình -------------------- 150.000
C905 - Dây Nguồn ---------- 50.000
C905 - Đệm phím , phím số từ 0->9 ---------- 100.000
C905 - Đệm phím , phím trên có luôn dây nguồn loa ---------- 100.000
C905 - Đèn flash ---------- 90.000

 

Fxxx
F305 - Màn hình -------------------- 180.000
F305 - Dây Nguồn ---------- 50.000
F305 - Đệm phím ---------- 120.000

W395 / F302 / F305 - Màn hình ------------ 150.000
W395 - Dây Nguồn ---------- 50.000

Gxxx
G502 - Màn hình ----------- 220.000

G700 / G900 - Màn hình ------------- 150.000
G700 - Cảm ứng ---------- 100.000

G900 - Cảm ứng có luôn dán cảm ứng ---------- 100.000

Z610 - Màn hình -------------------- 180.000

Kxxx
K550 / W610 - Màn hình ------------- 130.000
K550 - Đệm phím ---------- 100.000

K660 - Đệm phím ---------- 100.000

K790 / K800 / K810 / W830 / W850 - Màn hình ----- 160.000

K810 - Đệm phím ---------- 80.000

K850 - Màn hình ---------- 250.000
K850 - Đệm phím ---------- 130.000
K850 - Đèn flash ---------- 120.000

Txxx
T650 / K770 - Màn hình -------------- 200.000
T650 - Đệm phím ---------- 50.000
K770 - Đệm phím ---------- 80.000

T303 - Màn hình --------------------- 90.000
T303 - Dây Nguồn ---------- 60.000
T303 - Đệm phím ---------- 120.000

T700 / W890 / K990 - Màn hình ------- 150.000

T707 / T717 / W508 / W518 - Màn hình , màn hình trong ( lớn ) ------- 180.000
T707 / T717 / W508 / W518 - Màn hình , màn hình ngoài ( nhỏ ) ------- 170.000
T707 / T717 / W508 / W518 - Dây Nguồn trượt ---------- 80.000
T707 / T717 / W508 / W518 - Dây Nguồn loa ---------- 120.000
T707 - Đệm phím ---------- 100.000

T715 - Màn hình ------- 220.000
T715 - Dây Nguồn ---------- 100.000

Wxxx
S500 / W580 - Màn hình ------- 140.000
W580 - Dây Nguồn ---------- 170.000
S500 - Dây nguồn ---------- 170.000

P900- Cảm ứng ---------- 50.000

P990 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 250.000
P910 / P990 - Cảm ứng ---------- 70.000

P1i - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 500.000
P1i - Đệm phím ---------- 100.000
P1 / w950 - Cảm ứng ---------- 70.000

M600 / W950 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 250.000
M600 - Cảm ứng ---------- 70.000

W960 - Màn hình chỉ có LCD ------- 400.000
W960 - Cảm ứng có luôn dán cảm ứng ( không phải mạc in chử made in china ) ----------100.000

W100 / Spiro - Màn hình -------- 180.000
W100 - Dây Nguồn ---------- 50.000
W100 - Đệm phím trên ---------- 150.000

W150 / Yendo - Màn hình -------- 260.000
W150 / Yendo - Cảm ứng -------- 200.000

W200 / K310 / K320 - Màn hình ------------ 150.000

W205 - Màn hình ------------ 150.000

W302 - Màn hình ------------ 150.000

W350 - Màn hình ------------ 130.000

W380 - Dây Nguồn ---------- 80.000

W595 - Màn hình ------------ 220.000
W595 - Dây Nguồn trượt ---------- 50.000
W595 - Đệm phím ---------- 100.000

W660 - Đệm phím ---------- 50.000
W715 - Dây Nguồn ---------- 120.000

W705 / W715 / G705 / G905 - Màn hình ------------ 270.000
W705 - Dây Nguồn ---------- 100.000
W705 - Đệm phím dưới số 0-9 ---------- 120.000
W705 - Đệm phím trên ---------- 70.000

W760 - Màn hình ------------ 150.000
W760 - Dây Nguồn ---------- 100.000

W810 - Màn hình ------------ 150.000
W810 - Dây đèn Flash ----------
W810 - Dây camera ---------- 90.000
W810 - Đệm phím ---------- 80.000

W850 - Màn hình ------------ 170.000
W850 - Dây Nguồn ---------- 40.000

W880 - Màn hình ------------ 150.000
W880 - Dây loa , rung , camera trước , sau ----------
W880 - Đệm phím ---------- 70.000
W888 - Dây Nguồn ---------- 120.000
W910 - Màn hình ------------ 180.000
W910 - Dây Nguồn ---------- 80.000
W910 - Dây loa ----------
W910 - Đệm phím ---------- 90.000

W980 - Màn hình ------------ 250.000
W980 - Dây Nguồn ---------- 180.000

W995 - Màn hình ------------ 330.000
W995 - Dây Nguồn ---------- 120.000
W995 - Đệm phím , phím bấm số + volume ---------- 80.000

W20 / Zylo - Màn hình ------------ 250.000
W20 - Dây Nguồn ---------- 80.000
W20 - Dây Nguồn camera ---------- 90.000

Jxxx
J20 / Hazel - Màn hình ------------ 250.000
J20 - Dây Nguồn ---------- 100.000

Exxx
E10i / X10 mini - Màn hình ------------ 250.000
E10 / X10 minii - Cảm ứng luôn khung vỏ trước + phím ---------- 250.000

E15 / X8 - Màn hình 3.0", ----------- 250.000
E15i / X8 - Cảm ứng ---------- 250.000

E16 / W8 - Màn hình 3.0", ---------- 250.000

Uxxx
U20 / X10 mini pro - Màn hình 3.0", ------------ 250.000
U20 - Cảm ứng luôn khung vỏ trước + phím ---------- 250.000
U20 - Dây nguồn ---------- 300.000

U100 / Yari - Màn hình ------------ 250.000
U100 - Dây Nguồn ---------- 150.000

U10 / Aino - Màn hình 3.0", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------------ 300.000
U10i - Dây Nguồn ---------- 120.000
U10 - Đệm phím ---------- 150.000

U1 / Satio - Màn hình 3.5", ------------ 250.000
U1 / Satio - Cảm ứng ---------- 200.000 ( zin máy )

U5 / Vivaz - Màn hình 3.2", ------------ 250.000
U5 / Vivaz - Cảm ứng ---------- 100.000 ( linh kiện )
U5 / Vivaz - Cảm ứng có luôn dán cảm ứng ---------- 200.000 ( zin máy )
U5i / U5a - Đệm phím có luôn rung , micro ---------- 150.000

U8 / Vivaz pro - Màn hình 3.2", ------------ 250.000
U8 / Vivaz pro - Cảm ứng ---------- 100.000 ( linh kiện )
U8 / Vivaz pro - Cảm ứng ---------- 250.000 ( zin máy )
U8 / Vivaz pro - Dây nguồn ---------- 300.000

Xxx
X1 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 250.000
X1 - Cảm ứng ---------- 100.000
X1 - Dây Nguồn ---------- 550.000
X1 - Đệm phím nhỏ ---------- 130.000

X2 - Cảm ứng ---------- 150.000

X5 - Màn hình trong suốt ---------- 550.000

X10 / SO-01B - Màn hình 4.0", -------------- 250.000
X10 - Cảm ứng, màu đen, không khung ---------- 210.000
X10 - Cảm ứng, màu trắng, không khung ---------- 210.000
X10 - Đệm phím 3 nút ---------- 100.000
X10 - Dây Loa, dây cảm biến có luôn mic ---------- 80.000
X10 - Loa ---------- 50.000
X10 - IC Flash, zin mới 100% ---------- 400.000
X10 - Bộ vỏ trắng, đen ( luôn sườn ) ---------- 200.000
Pin Sony BST-41 - 1500 mAh ---------- 150.000 ( X1 / X1i / X10 / X10i )

LTxxx
X12 / ARC / LT15 / SO-01C, Arc pro / SO-02C - Màn hình 4.2", Full nguyên bộ có luôn cảm ứng -------- 480.000
X12 / ARC / LT15 / LT18 / SO-02C - Bộ vỏ trắng, đen, hồng ---------- 250.000
Pin Sony BA750 - 1500 mAh ---------- 150.000 ( X12 / ARC / LT15 / SO-01C, Arc pro / SO-02C / LT18 / Arc S )

LT18 / Arc S - Màn hình 4.2", Full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 450.000
LT18 / Arc S - Dây nút camera ---------- 120.000
LT18 / Arc S - - Bộ vỏ trắng, đen, hồng ---------- 300.000

LT22 / LT22i / Nyphon / Xperia P - Màn hình 4.0", full nguyên bộ có luôn cảm ứng -------------- 600.000 
LT22 / LT22i / Nyphon / Xperia P - Bộ vỏ ---------- 450.000
Pin Sony 13W24 - 1265 mAh ---------- 160.000 ( LT22 / LT22i / Nyphon / Xperia P )

LT25 / LT25i / Xperia V / SO-01E / Xperia AX / Sony Tsubasa - Màn hình 4.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 600.000
Pin Sony BA800 - 1750 mAh ---------- 150.000 ( LT25 / LT25i / Xperia V / SO-01E / Xperia AX / Sony Tsubasa )

LT26 / LT26i / Xperia S / Arc HD / SO-02D / Xperia NX - Màn hình 4.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- giá 480.000 
LT26 / LT26i / Xperia S / Arc HD / SO-02D / Xperia NX - Cụm dây nguồn volume, nút nguồn ---------- 300.000
LT26 / LT26i / Xperia S / Arc HD / SO-02D / Xperia NX - Ổ sim ---------- 250.000
LT26 / LT26i / Xperia S / Arc HD / SO-02D / Xperia NX - Bộ vỏ ---------- 400.000
Pin Sony BA800 - 1750 mAh ---------- 150.000 ( LT26 / LT26i / Xperia S / Arc HD / SO-02D / Xperia NX )

LT26w / Xperia Arco S / SO-03D / Xperia Acro S / Xperia Acro HD - Màn hình 4.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- giá 270.000 
LT26w / Xperia Arco S / SO-03D / Xperia Acro S / Xperia Acro HD - Bộ vỏ full ---------- 600.000
Pin Sony 13W10 - 1840 mAh ---------- 350.000 ( LT26w / Xperia Arco S / SO-03D / Xperia Acro S / Xperia Acro HD )

LT26ii / Xperia SL - Màn hình 4.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 1.200.000

LT28 / LT28i / Xperia Ion - Màn hình 4.55 , full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 630.000
LT28 / LT28i / Xperia Ion - Ổ sim ---------- 200.000
LT28 / LT28i / Xperia Ion - Ổ thẻ ---------- 150.000
LT28 / LT28i / Xperia Ion - Dây nguồn Volume ---------- 150.000
LT28 / LT28i / Xperia Ion - Dây nút nguồn, micro ---------- 150.000
LT28 / LT28i / Xperia Ion - Bộ vỏ ---------- 450.000

LT29 / Xperia TX / Xperia T / SO-04D / Sony Xperia GX - Màn hình 4.55", full nguyên bộ có luôn cảm ứng --------- 650.000
Pin Sony BA900 - 1700 mAh ---------- 150.000 ( LT29 / Xperia TX / Xperia T / SO-04D / Sony Xperia GX )

LT30 / Xperia T / Sony Mint Amy - Màn hình 4.55", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 650.000 (thử tại chỗ)
Pin Sony 12W32 - 1789 mAh ---------- 250.000 ( LT30 / Xperia T / Sony Mint Amy )

L35 / LT35 / C6502 / C6503 / C6506 / Sony Xperia ZL - Màn hình 5", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------- 700.000 (thử tại chỗ)
L35 / C6502 / C6503 / Sony Xperia ZL - Dây nguồn nút camera ---------- 150.000
L35 / C6502 / C6503 / Sony Xperia ZL - Dây tai nghe ---------- 180.000
L35 / C6502 / C6503 / Sony Xperia ZL - Dây volume, nút nguồn ---------- 170.000
Pin Sony 12W26 - 2330 mAh ---------- 350.000 ( L35 / LT35 / C6502 / C6503 / C6506 / Sony Xperia ZL )

L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Màn hình 5", logo Sony, full nguyên bộ có luôn cảm ứng------- 600.000 
L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Màn hình ------- 400.000 ( test tại chỗ )
L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Cảm ứng ---------- 140.000
L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Camera sau ---------- 150.000
L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Camera trước ---------- 80.000
L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Dây cảm biến ---------- 120.000
L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Cụm chuông, rung ---------- 150.000
L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Đệm phím nguồn, volume ---------- 90.000
L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Nắp lưng màu đen, trắng, tím ---------- 50.000
L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z - Bộ vỏ Full nguyên bộ, màu đen, trắng, tím ---------- 500.000
Pin Sony 13W02 - 2330 mAh ---------- 200.000 ( L36 / LT36 / C6602 / C6603 / SO-02E / Sony Xperia Z )

Sony Xperia UL / SOL22 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 650.000

L39 / LT39 / C6902 / C6903 / SOL23 / SO-01F / SO-02F / Sony Z1 - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 600.000
L39 / LT39 / C6902 / C6903 / SOL23 / SO-01F / SO-02F / Sony Z1 - Màn hình ---------- XXX.000 ( test tại chỗ )
L39 / LT39 / C6902 / C6903 / SOL23 / Sony Z1 - Cảm ứng ---------- 150.000
L39 / LT39 / C6902 / C6903 / SOL23 / Sony Z1 - Camera sau ---------- 200.000
L39 / LT39 / C6902 / C6903 / Sony Z1 - Dây nút nguồn, Volume, Mic ---------- 120.000
L39 / LT39 / C6902 / C6903 / Sony Z1 - Dây tai nghe, cảm biến ---------- 200.000
L39 / LT39 / C6902 / C6903 / Sony Z1 - Dây mic video , đèn sạc ---------- 80.000
L39 / LT39 / C6902 / C6903 / SOL23 / SO-01F / SO-02F / Sony Z1 - Bộ vỏ Full, màu đen, trắng, tím ( Khung ron viền màn hình, Viền nhôm Benzen, khung ron phía sau, nắp lưng ) ---------- 1.000.000
L39 / LT39 / C6902 / C6903 / Sony Z1 - Nắp lưng, màu đen, trắng, tím ---------- 50.000
Pin Sony 13W34 - 3000 mAh ---------- 200.000 ( L39 / LT39 / C6902 / C6903 / SOL23 / Sony Z1 )

Sony Z1s T-mobile / C6916 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 650.000
Sony Z1s T-mobile / C6916 - Cảm ứng ---------- 220.000
Sony Z1s T-mobile / C6916 - Pin zin Sony 13W43 ---------- 250.000

Sony Xperia Z1 mini / Z1C / Z1F / Z1 Compact / D5502 / D5503 / LT39 mini - Màn hình full nguyên bộ ---------- 750.000
Sony Xperia Z1 mini / Z1C / Z1F / Z1 Compact / D5502 / D5503 / LT39 mini - Cảm ứng ---------- 150.000
Sony Xperia Z1 mini / Z1C / Z1F / Z1 Compact / D5502 / D5503 / LT39 mini -Nắp lưng màu trắng , màu đen ---------- 50.000

Sony Xperia Z2 / D6502 / D6503 / D6543 / SO-03F / L50t / L50u - Màn hình 5.2", full nguyên bộ -------- 750.000
Sony Xperia Z2 / D6502 / D6503 / D6543 / SO-03F / L50t / L50u - Màn hình rời -------- 700.000
Sony Xperia Z2 / D6502 / D6503 / D6543 / SO-03F / L50t / L50u - Cảm ứng ---------- 200.000
Sony Xperia Z2 / D6502 / D6503 / D6543 / SO-03F / L50t / L50u - Camera sau ---------- 250.000
Sony Xperia Z2 / D6502 / D6503 / D6543 / SO-03F / L50t / L50u - Bộ vỏ Full, màu đen ( Viền Benzen luôn ron, nắp lưng ) -------- 800.000
Sony Xperia Z2 / D6502 / D6503 / D6543 / SO-03F / L50t / L50u - Khung sườn tháo máy trầy nhẹ màu đen , màu vàng đồng -------- 350.000
Sony Xperia Z2 / D6502 / D6503 / D6543 / SO-03F / L50t / L50u - Nắp lưng, màu đen, trắng, tím -------- 50.000
Sony Xperia Z2 / D6502 / D6503 / D6543 / SO-03F / L50t / L50u - pin zin -------- 200.000

Sony Xperia Z2v - Màn hình full nguyên bộ ---------- 950.000

Sony Z2a / ZL2 / SOL25 / D6563 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.100.000
Sony Z2a / ZL2 / SOL25 / D6563 - Màn hình rời ---------- 500.000
Sony Z2a / ZL2 / SOL25 / D6563 - Dây tai nghe ---------- 70.000
Sony Z2a / ZL2 / SOL25 / D6563 - Nắp lưng, màu xanh ngọc ---------- 200.000
Sony Z2a / ZL2 / SOL25 / D6563 - Benzen, sườn, anten, sạc từ, nút nguồn, camera, âm lượng, nắp đậy sim, đậy thẻ nhớ, màu xanh ngọc ---------- 250.000
Sony Z2a / ZL2 / SOL25 / D6563 - Sườn chứa pin ---------- 150.000
Sony Z2a / ZL2 / SOL25 / D6563 - Bộ vỏ, màu xanh ngọc ---------- 500.000
Sony Z2a / ZL2 / SOL25 / D6563 - Pin zin Sony 32W4 / Sony 14W43 ---------- 250.000

Sony Xperia Z3 / D6603 / D6633 / D6643 / D6653 / D6616 / SO-01G / SOL26 / L55t / L55u / 401SO - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 750.000
Sony Xperia Z3 / D6603 / D6633 / D6643 / D6653 / D6616 / SO-01G / SOL26 / L55t / L55u / 401SO - Màn hình rời ---------- 550.000
Sony Xperia Z3 / D6603 / D6633 / D6643 / D6653 / D6616 / SO-01G / SOL26 / L55t / L55u / 401SO - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Sony Xperia Z3 / D6603 / D6633 / D6643 / D6653 / D6616 / SO-01G / SOL26 / L55t / L55u / 401SO - Bộ vỏ Full, màu đen ( Viền Benzen luôn ron, nắp lưng ) -------- xxx.000
Sony Xperia Z3 / D6603 / D6633 / D6643 / D6653 / D6616 / SO-01G / SOL26 / L55t / L55u / 401SO - Khung sườn tháo máy trầy nhẹ màu đen , màu vàng đồng -------- 350.000
Sony Xperia Z3 / D6603 / D6633 / D6643 / D6653 / D6616 / SO-01G / SOL26 / L55t / L55u / 401SO - Nắp lưng, màu đen, trắng, xanh, vàng -------- 50.000
Sony Xperia Z3 / D6603 / D6633 / D6643 / D6653 / D6616 / SO-01G / SOL26 / L55t / L55u / 401SO - pin zin -------- 200.000

Sony Xperia Z3v ( Version ) / D6708 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 1.100.000

Sony Z3 mini / Z3 Compact / D5803 / D5833 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 750.000
Sony Z3 mini / Z3 Compact / D5803 / D5833 - Màn hình rời ---------- 500.000
Sony Z3 mini / Z3 Compact / D5803 / D5833 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Sony Z3 mini / Z3 Compact / D5803 / D5833 - Khung sườn tháo trầy nhẹ ---------- 150.000
Sony Z3 mini / Z3 Compact / D5803 / D5833 - Nắp lưng màu đen -------- 90.000
Sony Z3 mini / Z3 Compact / D5803 / D5833 - Pin zin -------- 200.000

Sony Z3 Plus / Sony Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 800.000
Sony Z3 Plus / Sony Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Nắp lưng màu đen, xám xanh, xám trắng (linh kiện) ---------- 100.000

Sony Xperia Z4v ( Version )- Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 1050.000

 

Sony Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 850.000
Sony Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
Sony Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Nắp lưng màu vàng, xám xanh,xám tro ( linh kiện ) ---------- 90.000
Sony Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Nắp lưng màu vàng, xám xanh,xám tro ( zin ) ---------- 300.000

Sony Z5 Premium / Sony Z5 Premium Dual / E6853 / E6883 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.050.000
Sony Z5 Premium / Sony Z5 Premium Dual / E6853 / E6883 - Cảm ứng, màu đen ---------- 270.000
Sony Z5 Premium / Sony Z5 Premium Dual / E6853 / E6883 - Khung sườn loại 1 ổ sim màu trắng , màu đen , màu vàng ---------- 300.000
Sony Z5 Premium / Sony Z5 Premium Dual / E6853 / E6883 - Nắp lưng màu đen (linh kiện) ---------- 150.000

Sony Z5 Compact / Z5 mini / E5803 / E5823 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 2.200.000
Sony Z5 Compact / Z5 mini / E5803 / E5823 - Cảm ứng, màu đen ---------- 220.000
Sony Z5 Compact / Z5 mini / E5803 / E5823 - Nắp lưng màu xám tro, vàng chanh, trắng (linh kiện) ---------- 120.000

Sony Xperia T2 Ultra Dual / D5306 / D5303 / D5322 / XM50h - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 850.000
Sony Xperia T2 Ultra Dual / D5306 / D5303 / D5322 / XM50h - Màn hình ---------- 700.000
Sony Xperia T2 Ultra Dual / D5306 / D5303 / D5322 / XM50h - Cảm ứng, màu đen ---------- 140.000

Sony Xperia T3 / D5102 / D5103 / D5106 - Màn hình full nguyên bộ màu đen , màu trắng ---------- 800.000
Sony Xperia T3 / D5102 / D5103 / D5106 - Cảm ứng, màu đen , màu trắng ---------- 140.000

Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 / F3116 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng, đen, vàng, hồng ---------- 750.000
Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 / F3116 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 900.000 ( Màn hình zin new hãng )
Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 / F3116 - Cảm ứng zin , màu đen , màu vàng ---------- 250.000
Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 / F3116 - Mặt kính zin , màu đen ---------- 100.000
Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 / F3116 - Cụm đuôi sạc , mic , rung ---------- 150.000
Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 / F3116 - Pin zin công ty ---------- 200.000

Xperia XA1 / G3121 / G3112 / G3125 / G3116 / G3123 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng, màu đen, màu vàng , màu hồng ---------- 1.200.000
Xperia XA1 / G3121 / G3112 / G3125 / G3116 / G3123 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu trắng , màu đen , màu vàng ---------- 1.350.000 ( Màn hình zin new hãng )
Xperia XA1 / G3121 / G3112 / G3125 / G3116 / G3123 - Mặt kính , màu trắng, màu đen, màu vàng , màu hồng ---------- 50.000

Xperia XA1 Plus - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 1.250.000

Xperia XA Ultra Dual F3211 / F3212 / F3216 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng, màu đen , màu vàng ---------- 1.200.000
Xperia XA Ultra Dual F3211 / F3212 / F3216 - Màn hình full nguyên bộ luôn khung màu trắng, màu đen ---------- 1.400.000 ( Màn hình zin new hãng )
Xperia XA Ultra Dual F3211 / F3212 / F3216 - Mặt kính zin , màu đen, mảu trắng ---------- 100.000
Xperia XA Ultra Dual F3211 / F3212 / F3216 - Pin zin công ty ---------- 250.000

Xperia X / F5121 / F5122 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng , màu vàng ---------- 1.000.000
Xperia X / F5121 / F5122 - Mặt kính zin , màu đen, màu trắng ---------- 100.000

Xperia XZ Dual / F8332 - Màn hình full nguyên bộ , màu đen , màu bạc , màu xanh , màu hồng ---------- 1.200.000
Xperia XZ Dual / F8332 - Mặt kính màu vàng , màu đen , màu bạc ---------- 50.000
Xperia XZ Dual / F8332 - Pin zin linh kiện ---------- 200.000

Xperia XZ1 / F8342 - Màn hình full nguyên bộ , màu đen ---------- 1.500.000

Xperia XZ Premium / G8141 / G8142 - Màn hình full nguyên bộ , màu hồng , màu vàng , màu xanh ---------- 1.900.000

Xperia L1 / G3311 / G3312 / G3313 - Màn hình full nguyên bộ , màu đen , màu trắng , màu vàng hồng ---------- 800.000

Sony Tablet 
Sony Xperia Tablet S / SGPT121 / SGPT131 / SGPT133 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.400.000
Sony Xperia Tablet S / SGPT121 / SGPT123 / SGPT131A1 - Cảm ứng ---------- 700.000

Sony Xperia Tablet Z / SGP321A2 / SGP311 / SGP312 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.500.000
Sony Xperia Tablet Z / SGP321A2 / SGP311 / SGP312 - Màn hình ---------- 900.000
Sony Tablet Z / SO-03E / SGP321 - Cảm ứng ---------- 700.000
Sony Tablet Z / SO-03E / SGP321 - Loa ---------- 50.000
Sony Tablet Z / SO-03E / SGP321 - Ổ sim, ổ thẻ ---------- 200.000
Sony Tablet Z / SO-03E / SGP321 - Dây đuôi sạc ---------- 100.000
Sony Tablet Z / SO-03E / SGP321 - Dây sạc từ ---------- 100.000
Sony Tablet Z / SO-03E / SGP321 - Dây tai nghe ---------- 100.000
Sony Tablet Z / SO-03E / SGP321 - Khay sim ---------- 100.000
Sony Tablet Z / SO-03E / SGP321 - Cụm anten ---------- 100.000

Sony Xperia Tablet Z2 / SGP511 / SGP512 / SGP521 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 2.800.000

XLxx
XL39 / C6802 / C6806 / C6833 / Xperia Z Ultra - Màn hình full nguyên bộ ---------- 850.000
XL39 / C6802 / C6806 / C6833 / Xperia Z Ultra - Màn hình ---------- 500.000
XL39 / C6802 / C6806 / C6833 / Xperia Z Ultra - Cảm ứng ---------- 350.000
XL39 / C6802 / C6806 / C6833 / Xperia Z Ultra - Nắp lưng, màu trắng, đen, tím ---------- 150.000
XL39 / C6802 / C6806 / C6833 / Xperia Z Ultra - Pin zin ---------- 250.000

Rxxx
R800 / Xperia Play - Màn hình 4.0", ---------- 130.000
R800 / Z1 / Play- Cảm ứng ( version 7.0 ), logo sony ---------- 250.000
R800 / Z1 - Dây nguồn ---------- 150.000
Pin Sony BST-41 - 1500 mAh ---------- 150.000 ( R800 / Xperia Play )

Z1i / Xperia Play - Màn hình 4.0", ------------ 400.000

STxxx
ST15 / Xperia mini - Màn hình 3.0", ---------- 280.000

ST17 / Xperia Active - Màn hình 3.0", full nguyên bộ có luôn cảm ứng --------------- 300.000

ST18 / Xperia Ray / SO-03C - Màn hình 3.3", full nguyên bộ có luôn cảm ứng ---------- 250.000
Pin Sony BA700 - 1500 mAh ---------- 120.000 ( ST18 / Xperia Ray / SO-03C )
ST18 / Xperia Ray / SO-03C - Bộ vỏ ---------- 300.000

ST21i / ST21a / Xperia Tipo - Màn hình 3.2", ---------- 170.000
ST21i / ST21a / Xperia Tipo - Cảm ứng ---------- 100.000
ST21i / ST21a / Xperia Tipo - Bộ vỏ ---------- 280.000
Pin Sony BA700 - 1500 mAh ---------- 120.000 ( ST21i / ST21a / Xperia Tipo )

ST23 / Xperia Micro / Sony Mesona - Màn hình 3.5", ---------- 170.000
ST23 / Xperia Micro / Sony Mesona - Cảm ứng ---------- 120.000
ST23 / Xperia Micro / Sony Mesona - Bộ vỏ full ---------- 350.000
Pin Sony BA700 - 1500 mAh ---------- 120.000 ( ST23 / Xperia Micro / Sony Mesona )

ST25 / ST25i / Xperia U - Màn hình 3.5" ---------- 200.000
ST25 / ST25i / Xperia U - Cảm ứng ---------- 120.000
ST25 / ST25i / Xperia U - Bộ vỏ full ---------- 300.000
Pin Sony BA600 - 1290 mAh ---------- 120.000 ( ST25 / ST25i / Xperia U )

ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Màn hình 4.0" ---------- 350.000
ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Cảm ứng ---------- 120.000
ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Bộ vỏ ---------- 600.000
Pin Sony BA900 - 1700 mAh ---------- 150.000 ( ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo )

ST27i / Xperia Go - Màn hình 3.5",------ 220.000
ST27i / Xperia Go - Cảm ứng ------ 130.000
ST27i / Xperia Go - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ------ 250.000

SKxxx
SK17 / Xperia Mini Pro - Màn hình, màu đen, màu trắng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng -------- 450.000
SK17 / Xperia Mini Pro - Dây nguồn ---------- 300.000

 

Mxx / Cxxxx / Dxxxx
C1504 / C1505 / C1604 / C1605 / Xperia E - Màn hình ---------- 170.000
C1504 / C1505 / C1604 / C1605 / Xperia E - Cảm ứng ---------- 120.000

C1904 / C1905 / C2004 / C2005 / Xperia M - Màn hình ---------- 180.000
C1904 / C1905 / C2004 / C2005 / Xperia M - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 130.000

C2104 / C2105 / S36 / Xperia L - Màn hình ---------- 410.000
C2104 / C2105 / S36 / Xperia L - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000

C2305 / S39 / Xperia C - Màn hình ---------- 320.000
C2305 / S39 / Xperia C - Cảm ứng, màu đen ---------- 120.000
C2305 / S39 / Xperia C - Cảm ứng, màu trắng ---------- 120.000

C5302 / C5303 / C5306 / M35h / Xperia SP - Màn hình ---------- 320.000
C5302 / C5303 / C5306 / M35h / Xperia SP - Cảm ứng, màu đen --------- 120.000
C5302 / C5303 / C5306 / M35h / Xperia SP - Cảm ứng, màu trắng --------- 120.000

C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR - Màn hình full nguyên bộ có luôn cảm ứng, màu đen ---------- 750.000
C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR - Màn hình ---------- 400.000
C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR - Cảm ứng, màu đen ---------- 130.000
C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR - Cảm ứng, màu trắng ---------- x50.000
Pin Sony BA950 - 2300 mAh ---------- 150.000 ( C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR )

D2004 / D2005 / D2104 / D2105 / D2114 / Xperia E1 - Màn hình ---------- 500.000
D2004 / D2005 / D2104 / D2105 / D2114 / Xperia E1 - Cảm ứng, màu đen ---------- 300.000

D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243 / Xperia E3 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 480.000
D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243 / Xperia E3 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000

D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Màn hình full nguyên bộ lun khung màu đen ---------- 500.000
D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 120.000

 

D2533 / D2502 / C3 / C3 Dual - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 650.000
D2533 / D2502 / C3 / C3 Dual - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 160.000

E2104 / E2105 / E2114 / E2115 / E4 / E4 Dual - Màn hình ---------- 450.000
E2104 / E2105 / E2114 / E2115 / E4 / E4 Dual - Cảm ứng ---------- 110.000
E2104 / E2105 / E2114 / E2115 / E4 / E4 Dual - Pin zin ---------- 200.000

E2306 / E2312 / E2333 / E2363 / M4 Aqua / M4 Aqua Dual - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 550.000
E2306 / E2312 / E2333 / E2363 / M4 Aqua / M4 Aqua Dual - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
E2306 / E2312 / E2333 / E2363 / M4 Aqua / M4 Aqua Dual - Pin zin ---------- 200.000

E5633 / E5643 / E5663 / E5603 / E5606 / E5653 / M5 / M5 Dual - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 800.000
E5633 / E5643 / E5663 / E5603 / E5606 / E5653 / M5 / M5 Dual - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 180.000

E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / C4 / C4 Dual - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 800.000
E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / C4 / C4 Dual - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / C4 / C4 Dual - Ổ sim ---------- 70.000
E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / C4 / C4 Dual - Pin zin ---------- 250.000

E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 1.000.000
E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Màn hình rời ---------- 650.000
E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 270.000
E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Khung sườn tháo máy trầy thiếu nẹp hai bên màu trắng , màu đen ---------- 150.000

MKxxx
MK16 / Xperia Pro - Màn hình ------------ 300.000
MK16 / Xperia Pro - Cảm ứng ---------- 350.000
MK16 / Xperia Pro - Dây nguồn ---------- 300.000

MTxxx
MT15 / Xperia Neo / MT11i / Xperia Neo V - Màn hình 3.7", ------------ 340.000
MT15 / Xperia Neo / MT11 / Xperia Neo V - Cảm ứng ---------- 290.000
MT15 / Xperia Neo / MT11 / Xperia Neo V - Bộ vỏ ---------- 250.000

MT25i / Xperia Neo L - Màn hình 4.0", ---------- 130.000
MT25i / Xperia Neo L- Cảm ứng ( version 7.0, logo sony ) ---------- 250.000
Pin Sony BST-41 - 1500 mAh ---------- 150.000 ( MT25i / Xperia Neo L )

MT27 / MT27i / Xperia Sola - Màn hình 3.7", ------------ 300.000
MT27 / MT27i / Xperia Sola - Cảm ứng ------------ 150.000
Pin Sony 12W41 - 1265 mAh ---------- 250.000 ( MT27 / MT27i / Xperia Sola )

WTxxx
WT13 / MT13 / Mix Walkman - Màn hình 3.0",------------ 300.000
WT13 / MT13 / Mix Walkman - Cảm ứng ---------- 300.000

WT15 - Màn hình - ---------------------------- 300.000

WT18 / WT19 / Live with Walkman - Màn hình 3.2", ------------ 250.000
WT18 - Cảm ứng ---------- 250.000
WT19 - Cảm ứng, màu đen, màu trắng ---------- 250.000

CKxxx
CK13 / Txt - Màn hình 2.55", ------------ 250.000

CK15 / Txt Pro - Màn hình 3.0", ---------------------- 250.000
CK15 / Txt Pro - Cảm ứng , có luôn khung vỏ trước , 2 màu trắng , đen ---------- 250.000
CK15 / Txt Pro - Dây nguồn ---------- 150.000

A8i - Cảm ứng 3.5", ---------- 150.000

Z750 - Dây nguồn ---------- 90.000

T305 - Dây nguồn ----------
1. MOTOROLA

A1200 - Màn hình full nguyên bộ ------------ 280.000
A1200 - Cảm ứng ---------- 70.000

Exxx
E6 - màn hình ------------ 200.000
E6 - Cảm ứng ---------- 100.000

E8 - Dây Nguồn vỉ phím Cảm ứng ---------- 250.000
E8 - nguyên cụm phím Cảm ứng ---------- 250.000

E680 - Cảm ứng ---------- 70.000

EM35 - Màn hình ------------ 120.000

Vxx
V3i - Màn hình ------------ 130.000
V3i - Dây Nguồn ---------- 70.000
V3 - Dây Nguồn ---------- 70.000

V3XX - Màn hình ------------ 130.000
V3x - Dây Nguồn ---------- 100.000

V8 - Dây Nguồn ---------- 90.000

V9 - Dây Nguồn ---------- 90.000

Zxxx
Z6M- Màn hình ------------ 150.000

ZN5 - Màn hình ------------ 250.000

ZN200 - Dây Nguồn ------------ 150.000

ZN300 - Dây Nguồn ---------- 120.000
Z8 - Dây nguồn ------------ 100.000

 

MBxxx
MB200 / Cliq - Màn hình ------------ 300.000
MB200 / Cliq - Cảm ứng ---------- 200.000
MB200 - Dây nguồn ------------ 250.000
Pin Motorola BP6X - 1420 mAh ---------- 130.000 ( MB200 / MILESTONE 1 / XT702 / A853 / A855 / A955 / A956 )

MB300 / Backflip / ME600 - Màn hình ------------ 300.000
MB300 / ME600 / Backflip - Cảm ứng ---------- 250.000
Pin Motorola BN80 - 1380 mAh ---------- 130.000 ( MB300 )

MB501 / ME501 / Cliq XT - Màn hình ----------- 350.000
MB501 / ME501 / Cliq XT - Cảm ứng ---------- 300.000
Pin Motorola BP6X - 1390 mAh ---------- 130.000 ( MB501 )

MB502 / ME502 / Charm - Cảm ứng ---------- 250.000

MB508 / Flipside - Cảm ứng ---------- 350.000

MB511 / ME511 / Flipout - Màn hình ------------ 800.000
MB511 / ME511 / Flipout - Cảm ứng ---------- 350.000
Pin Motorola BT50 - 850 mAh ---------- 100.000 ( MB511 ) 

MB525 / ME525 / Defy - Màn hình , có luôn dây nguồn ------------ 300.000
MB525 / ME525 / Defy - Cảm ứng ---------- 300.000
Pin Motorola BF5X - 1500 mAh ---------- 130.000 ( MB525 ) 

MB810 / MB811 / Droid x - Màn hình ------------ 500.000
MB810 / MB811 / Droid x - Cảm ứng ---------- 550.000
Pin Motorola BH5X - 1500 mAh ---------- 150.000 ( Droid X, Droid X 2 )

MB855 / Photon - Cảm ứng ---------- 600.000

MB860 / Atrix - Màn hình ------------ 500.000
MB860 / Atrix - Cảm ứng ---------- 350.000
Pin Motorola BH5X - 1880 mAh ---------- 150.000 ( MB860 )

MB865 / Atrix 2 - Cảm ứng ------------ 600.000

MILESTONE 1 / XT702 / A853 / A855 - Màn hình ------------ 250.000
MILESTONE 1 / XT702 / A853 / A855 - Cảm ứng [ nút Back ( trở lại ) nằm bên trái ]---------- 150.000
MILESTONE 1 / A853 / A855 / XT702 - Dây nguồn ---------- 300.000

MILESTONE 2 / A955 - Màn hình ------------ 350.000
MILESTONE 2 / Moto Droid 2 / A955 ( Global ) - Cảm ứng socket nhỏ , nút back nằm chính giữa ---------- 220.000
MILESTONE 2 / Moto Droid 2 / A956 ( Global ) - Cảm ứng socket dài , nút back nằm chính giữa ---------- 220.000
MILESTONE 2 / A955 Droid 2 - Dây nguồn ---------- 350.000
A956 / Droid 2 - Màn hình ----------- 350.000
A956 - Dây nguồn ---------- xxx.xxx
Milestone / A853 / A855 / A955 / A956 / XT702 - IC nguồn ---------- 350.000

XTxxx
XT720 / XT701 / MB710 - Màn hình có luôn dây nguồn ------------ 350.000
XT720 / XT701 / MB710 - Cảm ứng, 4 phím ---------- 220.000
XT720 / XT701 / MB710 - Cảm ứng, 3 phím ---------- 220.000
Pin Motorola BN70 - 1140 mAh ---------- 120.000 ( XT720 / XT701 / MB710 )

XT300 - Màn hình ------------ 500.000
XT300 - Cảm ứng ---------- 500.000

XT316 - Màn hình ------------ 500.000
XT316 - Cảm ứng ---------- 350.000

XT319 - Màn hình ------------ 900.000

XT320 - Cảm ứng ---------- 350.000

XT502 - Màn hình ------------ 500.000

XT610 / droid pro - Cảm ứng ---------- 450.000

XT800 - Màn hình ------------ 450.000
XT800 - Cảm ứng ---------- 600.000

XT862 - Cảm ứng ---------- 300.000

XT883 - Màn hình ------------ 1.300.000

XT928 - Màn hình ------------ 1.200.000

XT910 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.600.000

XT912 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 1.700.000

EXxxx
EX112 - Màn hình ------------ 250.000
EX112 - Cảm ứng ---------- 400.000

EX113 - Cảm ứng ---------- 400.000

EX128 - Cảm ứng ---------- 150.000

EX132 / E139 - Màn hình ------------ 250.000

EX200 - Cảm ứng ---------- 150.000

EX201 - Cảm ứng ---------- 150.000

EX210 - Cảm ứng ---------- 150.000

EX223 / EX119 - Cảm ứng ---------- 300.000

EX226 - Cảm ứng ---------- 300.000

EX232 - Cảm ứng ---------- 300.000

EX300 - Cảm ứng ---------- 200.000

Máy tính bảng - Xoom
Xoom 1 ( máy tính bảng) - Màn hình ------------ 1.900.000
Xoom 1 - Cảm ứng ------------ 950.000

Xoom 2 ( máy tính bảng ) - Màn hình ------------ 1.900.000
Xoom 2 / MZ616 ( máy tính bảng 10 in) - Cảm ứng ------------ 1.200.000

MT710 - Màn hình ------------ 500.000

K1 - Dây Nguồn ---------- 60.000

W490 / W510 - Dây Nguồn ---------- 50.000

BLACKBERRY

8100 / 8110 / 8120 / 8130 - Màn hình ---------- 100.000
81xx / 8100 / 8110 / 8120 - vỏ full zin mới 100% --------- giá 150.000 ( đen, xám , nâu , đỏ , bạc )
Pin BlackBerry C-M2 - 900 mAh ---------- 80.000 ( BlackBerry 8100 / 8110 / 8120 / 8130 / 8220 / 8230 )

8300 / 8310 / 8320 - Màn hình ---------- 100.000
83xx / 8300 / 8310 / 8320 - vỏ full zin mới 100% ------ giá 150.000 ( bạc , xám , đỏ )
Pin BlackBerry C-M2 - 900 mAh ---------- 80.000 ( BlackBerry 8100 / 8110 / 8120 / 8130 / 8220 / 8230 )

8800 / 8820 / 8830 - Màn hình ---------- 100.000
88xx / 8800 / 8820 / 8830 - vỏ full zin mới 100% -------- giá 150.000 ( không sừơn)
Pin BlackBerry C-S2 - 1150mAh ---------- 90.000 ( BlackBerry 8300 / 8310 / 8320 / 8330 / 8520 / 8530 / 8700c / 8700g / 8700r / 9300 / 9330 / 8703e )

8220 - Màn hình ---------- 300.000

8520 / 9300 - 007 - Màn hình ---------- 250.000
8520 / 9300 - 009 - Màn hình ( trên màn hình sẽ không ghi mã ) ---------- 250.000
8520 / 9300 - 010/011/012 - Màn hình ---------- 250.000
8520 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 120.000
8520 - vỏ full màu trắng, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
8520 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
9300 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 90.000
9300 - vỏ full zin, màu đen ---------- 200.000
9300 - Nắp lưng, màu đen ---------- 100.000
Pin BlackBerry C-S2 - 1150mAh ---------- 90.000 ( BlackBerry 8300 / 8310 / 8320 / 8330 / 8520 / 8530 / 8700c / 8700g / 8700r / 9300 / 9330 / 8703e )

8900 - 002 - Màn hình ---------- 400.000
8900 - 004 - Màn hình ---------- 400.000
8900 - Ic nguồn Blackberry - mã IC : TPS65851 ---------- 300.000
8900 - Bộ full phím , camera , blackberry ------------ 300.000
8900 - vỏ full zin ---------- 200.000
8900 - Nắp lưng ---------- 100.000
Pin BlackBerry D-X1 - 1800 mAh ---------- 100.000 ( BlackBerry 8900 / 9500 / 9520 / 9530 / 9550 / 9630 / 9650 )

9000 - 001 - Màn hình ---------- 150.000
9000 - 002 - Màn hình , màu đen , màu trắng ---------- 150.000
9000 - 003 - Màn hình ---------- 150.000
9000 - vỏ full màu đen, màu trắng ---------- 200.000
9000 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
Pin BlackBerry M-S1 - 1550 mAh ---------- 100.000 ( BlackBerry 9000 / 9700 / 9780 )

9100 / 9105 - 001 - Màn hình ---------- 200.000
9100 / 9105 - 002 - Màn hình ---------- 200.000
9100 / 9105 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 50.000
9100 - vỏ full zin ------- giá 200.000 ( đen, đỏ, trắng )
9105 - vỏ full zin ------- giá 200.000 ( đen, đỏ, trắng )
9100 / 9150 - Nắp lưng ---------- 80.000

9220 - 001 - Màn hình --------- 300.000
9220 - Vỏ full, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
9220 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

9320 - 001 - Màn hình --------- 300.000
9320 - Vỏ full, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
9320 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

9360 - 001 - Màn hình ---------- 200.000
9360 - 002 - Màn hình ---------- 200.000
9360 - 003 - Màn hình ---------- 300.000
9360 / 9370 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 100.000
9360 - Vỏ full, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
9360 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000

9380 - 003 - Màn hình ---------- 400.000
9380 - 004 - Màn hình ---------- 400.000
9380 - 004 - Màn hình ( full nguyên bộ có luôn cảm ứng ) ---------- 650.000
9380 - Cảm ứng ---------- 300.000
9380 - Vỏ full, màu đen ---------- 250.000
Pin BlackBerry JM-1 - 1230 mAh ---------- 120.000 ( BlackBerry Porsche Design / 9380 / 9790 / 9850 / 9860 / 9930 / 9900 )

9500 / 9530 - Màn hình dây xanh ( full có luôn Cảm ứng ) ---------- 200.000
9500 / 9530 - Màn hình dây vàng ( full có luôn Cảm ứng ) ---------- 200.000
9500 / 9530 - Màn hình ( chỉ là màn hình không ) ---------- 250.000
9500 / 9530 - Cảm ứng ---------- 250.000 ( đây là sản phẩm hàn , quý khách nên cân nhắc kĩ trứơc khi mua )
9500 / 9530 - vỏ full zin--------- 250.000
9500 / 9530 - Nắp lưng ---------- 120.000

9550 / 9520 - Màn hình ( full nguyên bộ có luôn Cảm ứng ) ---------- 250.000
9550 / 9520 - Cảm ứng ---------- 200.000
9550 - vỏ full zin ---------- 250.000
9550 - Nắp lưng ---------- 120.000

9630 / 9650 - Màn hình ---------- 250.000
9630 - vỏ full zin ---------- 150.000
9630 - Nắp lưng ---------- 80.000

9650 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 100.000
9650 - vỏ full zin ---------- 150.000
9650 - Nắp lưng ---------- 80.000

9700 / 9780 - 001 - Màn hình ---------- 300.000 
9700 / 9780 - 003 / 004 - Màn hình ---------- 250.000 
9700 / 9780 - 002 - Màn hình đen, trắng ---------- 300.000 
9700 / 9780 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 80.000
9700 / 9780 - IC nguồn Blackberry - mã IC : TPS65856 zin mới 100% ------ giá 300.000
9700 - vỏ full zin mới 100% giá 200.000 ( đen , trắng )
9780 - vỏ full zin mới 100% giá 200.000 ( đen , trắng )
9700 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
9780 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 80.000
Pin BlackBerry M-S1 - 1550 mAh ---------- 100.000 ( BlackBerry 9000 / 9700 / 9780 )

9720 - Cảm ứng ---------- 250.000

9790 - 001 - Màn hình ---------- 350.000
9790 - 002 - Màn hình ---------- 350.000
9790 - Cảm ứng có luôn vỏ mặt trước ---------- 300.000
9790 - vỏ full zin mới 100% ........... 450.000 ( bao gồm vỏ mặt trước có luôn cảm ứng )
9790 - Nắp lưng ---------- 150.000
Pin BlackBerry JM-1 - 1230 mAh ---------- 120.000 ( BlackBerry Porsche Design / 9380 / 9790 / 9850 / 9860 / 9930 / 9900 )

9800 - 001 - Màn hình ---------- 250.000
9800 - 002 - Màn hình ---------- 250.000
9800 - Cảm ứng đen, trắng có luôn miếng dán cảm ứng ---------- 150.000
9800 - Dây nguồn ---------- 250.000 ( dây nguồn tốt, không phải loại lô trên thị trường )
9800 - vỏ full zin mới 100% giá 300.000 ( đen, trắng)
9800 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 120.000
Pin BlackBerry F-S1 - 1270 mAh ---------- 120.000 ( BlackBerry 9800 / 9810 )

9810 - Màn hình ---------- 300.000

9860 / 9850 - Màn hình ------------ 300.000
9850 / 9860 - Cảm ứng ------------ 300.000
9850 / 9860 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 200.000

9900 / 9930 - 001 - Màn hình màu đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------------ 400.000
9900 / 9930 - 002 - Màn hình màu đen, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ------------ 400.000
9900 / 9930 - 001 - Màn hình màu trắng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ----------- 400.000
9900 / 9930 - 002 - Màn hình màu trắng, full nguyên bộ có luôn cảm ứng ----------- 400.000
9900 / 9930 - Cảm ứng màu đen, màu trắng ------------ 300.000
9900 / 9930 - Nút cảm ứng 4 chiều ------------ 100.000
9900 / 9930 - Sườn Benzen ------------ 100.000
9900 / 9930 - Bàn phím có luôn điệm phím + nút bốn chiều ------------ 150.000 ( đen, trắng )
9900 / 9930 - Nắp lưng, màu đen, màu trắng ---------- 100.000
9900 / 9930 - vỏ full, bàn phím có luôn điệm phím + nút bốn chiều ---------- 300.000 ( đen, trắng )

Blackberry Playbook - Màn hình ---------- 800.000
Blackberry Playbook - Cảm ứng ---------- 800.000

Q5 - Màn hình full nguyên bộ, luôn khung vỏ trước màu đen ---------- 280.000
Q5 - Màn hình full nguyên bộ, luôn khung vỏ trước màu trắng ---------- 280.000
Q5 - Cảm ứng, màu đen ---------- 250.000

Q10 - Màn hình, màu đen, có loa, rung, Full nguyên bộ ---------- 400.000
Q10 - Màn hình, màu trắng, có loa, rung, Full nguyên bộ ---------- 450.000
Q10 - Nắp lưng, màu đen ---------- 200.000
Q10 - Nắp lưng, màu trắng ---------- 200.000
Q10 - Bộ vỏ, màu đen, màu trắng ---------- 400.000
Q10 - Pin zin ---------- 200.000 ( NX1 )

Z3 - Màn hình full nguyên bộ ---------- 850.000
Z3 - Màn hình ---------- 450.000
Z3 - Cảm ứng ---------- 350.000

Z10 - Màn hình loại 3G, màu đen, Full nguyên bộ luôn khung vỏ trước ---------- 300.000
Z10 - Màn hình loại 3G, màu trắng, Full nguyên bộ luôn khung vỏ trước ---------- 300.000
Z10 - Màn hình loại 4G, màu đen, Full nguyên bộ luôn khung vỏ trước ---------- 380.000
Z10 - Màn hình loại 4G, màu trắng, Full nguyên bộ luôn khung vỏ trước ---------- 380.000
Z10 - Dây loa, loa, dây tai nghe, dây nút nguồn ---------- 30.000
Z10 - Rung , loại 3G, loại 4G ---------- 30.000
Z10 - Nắp lưng phiên bản 3G, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Z10 - Nắp lưng phiên bản 4G, màu đen, màu trắng ---------- 150.000
Z10 - Khung sườn chứa viền màn hình, loa, dây tai nghe, rung, màu đen, màu trắng ---------- 200.000
Z10 - Bộ khung dùng chứa thẻ nhớ, chuông, nắp đậy camera ( có chuông, anten ) ---------- 150.000
Z10 - Bộ vỏ phiên bản 3G, màu đen, màu trắng ---------- 350.000
Z10 - Bộ vỏ phiên bản 4G, màu đen, màu trắng ---------- 350.000
Z10 - Pin zin ---------- 200.000

Z30 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 1.200.000
Z30 - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 1.200.000
Z30 - Bộ vỏ ---------- 400.000
Mh Huawei Gr5 530.000
dây nguồn đuôi sạc T800 180.000
LCD Zenphone 3 max 680.000
màn hình Zenphone 3 660.000
dây đuôi sạc SS N5100 120.000
MH Zen 3 max 750.000
LCD SS i8552 260.000
cảm ứng acer A1-734 160.000
pin Samsung- T311 200.000
Bo xạc tab T 311 100.000
pin samsung tab s t705 300.000
pin Samsung A710 250.000
màn hình asus Zenfone Max 520.000
Pin Samsung N8000 270.000
bô màn vivo V3 trắng 380.000
màn hình acer b1-723 400.000
pin HTC Z710e 150.000
Pin Samsung S7270 110.000
pin Samsung A510 180.000
cảm ứng nokia lumia 620 95.000
vỏ samsung A800 gold 650.000
bộ màn hình Lenovo P1m 450.000
bộ màn hình Samsung S7 edge 4,300.000
màn hình ss s8 plus full khung 5,200.000
bộ màn hình Samsung A510 2,250.000
bộ màn hình Samsung A710 2,700.000
bộ màn hình Samsung S6 edge gold 2,800.000
full Samsung a910 gold 1,900.000
màn Samsung S8 xanh đen 4,600.000
full lcd a310f đen 1,500.000
pin BM 41 200.000
pin LG 445r 100.000
pin lumia 1520 350.000
pin SS T531 300.000
pin 1020 350.000
pin HTC M9 300.000
Thắng nhập pin S500 300.000
pin lenovo S5000 300.000
pin Sky A850 100.000
pin SS T531 300.000
MH lenovo tab 850.000
Pin T3 250.000
nắp lưng S7 300.000
kinh camera 70.000
Mh HTC Buttery 900.000
pin htc D526 200.000
kính Camera note 5 70.000
pin lenovo Bl234 200.000
Pin HTC 820 250.000
Pin HTC 620 150.000
pin oppo BL T029 150.000
pin B1210 100.000
pin buttery 250.000
pin grand 2 250.000
pin tab SS 4 450.000
pin lumia 1520 350.000
pin lenovo P70 240.000
pin HTC one max 350.000
Pin nokia lumia 1520 350.000
Pin Oppo R5 250.000
pin Sky A850 150.000
pin HTC E8 300.000
pin BLP567 240.000
pin DS500 100.000
pin samsung note Edge 250.000
pin T111 350.000
pin P5200 350.000
pin Huawei K2-L21 250.000
Pin Ssamsung A8 400.000
pin Wiko rainbow 100.000
pin M9 300.000
Pin HTC 820 250.000
pin HTC 8x 200.000
Pin HTC 826 300.000
Kính camera sau Samsung J5 70.000
Pin HTC one Max 350.000
pin HTC btl 2 250.000
pin SS S5 200.000
pin SS win 150.000
pin K4 note 200.000
pin HTC M8 300.000
Màn Hình Huawei P9 850.000
cáp sạc type C 70.000
pin grand 2 250.000
pin HTC E9 300.000
cam J2 Prime 200.000
nắp lưng S7 Edge 300.000
pin wiko rainbown 100.000
pin sky A900 200.000
pin lumia 1520 350.000
kính A7 2017 70.000
pin HTC M8 250.000
pin Sony C3 250.000
pin Htc 600 150.000
pin B1 196 150.000
pin B1 205 100.000
màn hình nokia lumia 1520 1,500.000
pin Samsung P1000 250.000
Pin Samsung P5200 400.000
MH 6S zin 1,200.000
cáp 5 zin 110.000
Phong nhập 10 cáp 4 200.000
pin 5G 85.000
pin 5S 90.000
MH 6Plus zin 1,200.000
bộ màn hình iPhone 7 đen 2,400.000
camera sau iphone 7 plus 1,100.000
MH Ipad mini 1 500.000
CƯ Ipad 2 155.000
CƯ Ipad 3 155.000
đổi main 6g 2,800.000
camera sau iphone 7 500.000
đổi main camera trước 950XL 250.000
đổi main camera sau 950XL 450.000
sửa chuông E700 550.000
thay phím black E700 550.000
cụm board sạc Samsung P601 350.000
đổi main ,đổi camera trước 1,800.000
pin note 4 280.000
sửa jack sạc J320 550.000
đổi main Samsung S6 2,500.000
main samsung S6 active 1,400.000
pin 950xl 550.000
màn hình S7 Edge 4,800.000
pin 950 450.000
LCD nokia 515 600.000

IPHONE X thay nap lung -------900k ( 2h xong)​
- IPHONE 8 thay nap lung -------700k ( 1h xong)​
- IPHONE 8 plus thay nap lung -------700k ( 1h xong)​


- IPHONE X ----------------2000K (kính)(full nguyên bộ 77000k) (kính)​
- IPHONE 8 kính liền ron----------------500K (full nguyên bộ 4200k) (kính)​
- IPHONE 8 plus kính liền ron-----------600K (full nguyên bộ 4600k) (kính)​


- IPHONE 7 kính liền ron----------------250K (full nguyên bộ 1400k) (kính)​
- IPHONE 7 plus kính liền ron-----------300K (full nguyên bộ 2200k) (kính)​


- IPHONE 6s kính liền ron-------------200K (full nguyên bộ 950k) (kính)​
- IPHONE 6s PLUS kính liền ron-------250K (full nguyên bộ 1500k) (kính)​


- IPHONE 6 kính liền ron--------------150K (full nguyên bộ 650k) (kính)​
- IPHONE 6 PLUS kính liền ron-------200K (full nguyên bộ 1100k) (kính)​


- IPHONE 5 kính liền ron--------------100K (full nguyên bộ 550k) (kính)​
- IPHONE 5s,5se kính liền ron--------100K (full nguyên bộ 500k) (kính)​
- IPHONE 5c kính liền ron------------100K (full nguyên bộ 500k) (kính)​


- IPHONE 4,4s---------------------50K (full nguyên bộ 300k) (kính)​
- IPHONE 4,4s cảm ứng ----------100K (full nguyên bộ lô 300k)​


- ipod gen 5-------------------400k (full nguyên bộ 1450k) (kính)​

iPhone X - Camera sau zin tháo máy ---------- 1.700.000
iPhone X - Kính camera sau zin new màu đen , màu trằng ---------- 150.000
iPhone X - Dây nguồn nút nguồn , đèn flash , micro ---------- 250.000
iPhone X - Dây nguồn volume , gạt rung ---------- 250.000
iPhone X - Dây nguồn camera trước , face ID ---------- 1.000.000
iPhone X - Dây nguồn đuôi sạc , micro 2g màu trắng , màu đen ---------- 400.000
iPhone X - Rung ---------- 300.000
iPhone X - Cụm dây nguồn loa , cảm biến , micro video , chuông trên ---------- 500.000
iPhone X - Chuông ---------- 300.000
iPhone X - Dây nguồn anten wifi ---------- 200.000
iPhone X - Dây nguồn anten sóng , liên kết chuông ---------- 250.000
iPhone X - Khay sim màu đen , màu trắng ---------- 100.000
iPhone X - Nắp lưng zin new màu trắng , màu đen ---------- 200.000
iPhone X - Sườn và nắp lưng , màu đen , màu trắng ---------- 1.500.000 ( hàng zin tháo máy đẹp 98-99% )
iPhone X - Main zin icloud ---------- 3.500.000
iPhone X - Pin zin tháo máy ---------- 700.000


Thay cảm ứng IPHONE với màn hình linh kiện​
- iphone 4 -------------------100k​
- iphone 4s ------------------100k​
- iphone 5 -------------------150k​
- iphone 5s ------------------150k​
- iphone 5c ------------------150k​
- iphone 6 -------------------250k​
- iphone 6 plus---------------300k​
- iphone 6s ------------------500k​
- iphone 6s plus ------------------600k​

- THAY CẢM ỨNG IPAD hỗ trợ A-Z​
- Thay cảm ứng. ipad 1 -------------------------550k (cảm ứng)​
- Thay cảm ứng. ipad 2 --------------------------300k (cảm ứng) zin-----400k​
- Thay cảm ứng. ipad 3 --------------------------300k (cảm ứng) zin-----400k​
- Thay cảm ứng. ipad 4 ---------------------------300k (cảm ứng) zin -----400k​
- Thay cảm ứng. ipad Air 1 ------------------------400k (cảm ứng) zin -----550k​


- Thay cảm ứng. ipad mini 1 -------------------------- 500k (cảm ứng) zin-----750k​
- Thay cảm ứng. ipad mini 2 --------------------------- 500k (cảm ứng) zin-----750k​
- thay cảm ứng ipad mini 3------------------------------500k (cảm ứng) zin -----1000k​
- thay cảm ứng ipad mini 4------------------------------800k​
- thay mặt kính ipad mini 4------------------------------500k​


- thay mặt kính ipad air 2---------------------------600k​
- thay cảm ứng ipad air 2----------------------------800k​
- thay mặt kính ipad pro 9,7"-------------------------600k​
- thay cảm ứng ipad pro 9,7"--------------------------1200k​
- thay mặt kính ipad pro 12.9"-------------------------1500k​
- thay cảm ứng ipad pro 12.9"--------------------------2300k​
- thay cảm ứng ipad pro 2017--------------------------500k​
- thay cảm ứng ipad pro 10,5"-------------------------3200k​
- thay kinh ipad pro 10,5"-----------------------------900k​

iPad Gen 5 / iPad Air 3
iPad Gen 5 / iPad Air 3 - Màn hình zin new ---------- 1.500.000
iPad Gen 5 / iPad Air 3 - Cảm ứng zin new màu trắng có nút home ---------- 600.000 ( Mạch đồng màu vàng )

iPad Gen 6 2018
iPad Gen 6 2018 - Màn hình zin new ---------- 1.900.000
iPad Gen 6 2018 - Cảm ứng zin new màu trắng , màu đen ---------- 1.700.000 ( Mạch đồng màu vàng )

iPad Pro 9.7 inch
iPad Pro 9.7 inch - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ----------2.750.000 ( màn hình zin new )
iPad Pro 9.7 inch - Cảm ứng zin new màu trắng , màu đen ---------- 600.000

iPad Pro 10.5 inch
iPad Pro 10.5 inch - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 4.000.000 ( màn hình zin new )
iPad Pro 10.5 inch - Cảm ứng zin new màu trắng , màu đen ---------- 1.800.000 ( Mạch đồng màu vàng )

iPad Pro 12.9 inch
iPad Pro 12.9 inch - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 2.550.000 ( Màn zin new không có main cảm ứng )
iPad Pro 12.9 inch - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ---------- 3.700.000 ( Màn hình có luôn main cảm ứng )
iPad Pro 12.9 inch - Màn hình full nguyên bộ, màu đen ---------- 3.300.000 ( Màn hình có luôn main cảm ứng )

iPad Pro 12.9 inch 2017
iPad Pro 12.9 inch 2017 - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng ---------- 6.000.000 ( Màn zin new không có main cảm ứng )

.Thay kính ,cảm ứng SAMSUNG hỗ trợ A-Z​


- J7 prime / g610 đủ mâu--------------------200k( full nguyên bộ 1000k) (kính) zin--250k​
- j5 prime / g570 đủ mầu---------------------200k ( full nguyên bộ 900k) kính zin--250k​
- j2 prime / g532 đủ mầu----------------------250k ( full nguyên bộ 650k) cảm ứng​


- J730 / J7pro/đủ mầu --------------------------250K (full nguyên bộ 1900k) (kính)zin--300k​
- J330 / J3pro (2017) /đủ mầu --------------200K (full nguyên bộ 1100k) (kính) - zin --250k​
- J7plus/ đủ mầu--------------------------250K (full nguyên bộ 2000k) (kính) -zin---300k​


- A300/ A3/ đủ mầu--------------------------- 200K (full nguyên bộ 1700k) (kính)​
- A500/ A5/ đủ mầu--------------------------- 200K (full nguyên bộ 1700k) (kính)​
- A700/ A7/ đủ mầu--------------------------- 250K (full nguyên bộ 2300k) (kính)​
- A800/ A8/ đủ mầu--------------------------- 300K (full nguyên bộ 2700k) (kính zin-----350k​
- A900/ A9/ đủ mầu--------------------------- 250K (full nguyên bộ 2300k) (kính) zin--300k​
- A910(a9 pro), a9(2016)/đủ mầu---------------250K (full nguyên bộ 2300k) (kính) zin-300k​


- A3 (2017) / A320 /đủ mầu----------------------250K (full nguyên bộ 1800k) (kính zin--300k​
- A5 (2017) / A520 /đủ mầu-----------------------250K (full nguyên bộ 2300k) (kính) zin--300k​
- A7 (2017) / A720 /đủ mầu-----------------------300K (full nguyên bộ 2600k) (kính) zin--350k​
- C9 / C9 pro /đủ mầu ------------------------------300k (full nguyên bộ 2400k) (kính)zin--350k​


- A3 (2016) / A310/ đủ mầu----------------------- 200K (full nguyên bộ 1700k) (kính) zin-- 250k​
- A5 (2016) / A510/ đủ mầu----------------------- 200K (full nguyên bộ 2400k) (kính) zin-- 300k​
- A7 (2016) / A710/ đủ mầu----------------------- 250K (full nguyên bộ 2600k) (kính) zin-- 300k​
- A8 (2016) / A810/ đủ mầu ----------------------- 350K (full nguyên bộ 3100k) (kính) zin-- 400k​


- E5 trắng,xanh,gold------------------------------200K (full nguyên bộ 1800k) (kính)​
- E7 trắng,xanh,gold------------------------------200K (full nguyên bộ 2200k) (kính)​
- G850 /anpha / đủ mầu--------------------------250K (full nguyên bộ 1600k) (kính)​
- galaxy J -----------------------------------------700k (full nguyên bộ 2100k) (kính)​


- J100 / đủ mầu----------------------------------------------- 250K (full nguyên bộ 600k) (cảm ứng)​
- J1 (2016) / J120 đủ mầu--------------------------------- 200K (full nguyên bộ 1250k) (kính)​
- J2 (2016) / J200 đủ mầu--------------------------------- 200K (full nguyên bộ 1350k) (kính)​
- J3 pro ( SMJ3119) /đủ mầu ----------------------------- 200K (full nguyên bộ 1400k) (kính) zin ----250k​
- J3 (2016) / J320 đủ mầu--------------------------200K (full nguyên bộ 1300k) (kính) zin ----250k​
- J500 / J5 đủ mầu-----------------------------------200K (full nguyên bộ 1400k) (kính) zin-----250k​
- J5 (2016) / J510 đủ mầu--------------------------200K (full nguyên bộ 1300k) (kính) zin----300k​
- J700 / J7 đủ mầu-----------------------------------250K (full nguyên bộ 1950k) (kính) zin -300k​
- J7 (2016) / J710/đủ mầu--------------------------200K (full nguyên bộ 1500k) (kính)​


- S1/ đủ mầu --------------------------------------- 200k (kính)​
- S2/ đủ mầu --------------------------------------- 200k (full nguyên bộ 1000k) (kính)​
- S3 mini / đủ mầu ----------------------------------- 200k (full nguyên bộ 1000k) (kính)​
- S3/ i9300/ đủ mầu----------------------------------200k (full nguyên bộ 1300k) (kính)​
- S4/ I9500/đủ mầu----------------------------------200k (full nguyên bộ 1500k) (kính)​
- S5/ G900/ đủ mầu---------------------------------- 250k (full nguyên bộ 1700k) (kính)​
- S6/ G920/ đủ mầu----------------------------------350K (full nguyên bộ 2700k) (kính) zin ----400k​
- S7/ G930/ đủ mầu----------------------------------300K (full nguyên bộ 2600k) zin-----400k​


- S6 edge plus/ g928/đủ mầu------------------------1000k (full nguyên bộ 5200k) zin ép kính 4500k (kính) dẹp -----1000k​
-​
- S6 edge/g925/đủ mầu-----------------------------600k (full nguyên bộ 4000k) loại zin ép kính 3000k (kính) đẹp---- 700k​
- S6 edge/g925/thay cảm ứng nhận 0k 100%---------------------------1000k ​
- S7 edge/g935/đủ mầu---------------------------700k (full new nguyên bộ 4800k) loại zin ép kính 3700k (kính) dẹp ----800k​
- S7 edge/g935/ thay cảm ứng nhận ok100%---------------------------1250k ​
- S8 ---------------------------------------------900K (full nguyên bộ 3500k) kinh​
- S8 plus ----------------------------------------1000K (full nguyên bộ 4300k) kinh​
- S8 plus nhan thay ok 100% ----------------------------------------1800K (full nguyên bộ 4300k) cam ung​
- note 8 ----------------------------------------1400K (full nguyên bộ 5000k) kinh​
- note 8 nhan thay ok 100% ----------------------------------------2200K (full nguyên bộ 5000k) cam ung​
- note 7 / note FE ----------------------------------------1500K (full nguyên bộ 2700k) kinh​


- Note 1 /n7000/đủ mầu----------------------------300k ( full nguyên bộ 800k) (kính)​
- Note 2/n7100/ đủ mầu----------------------------200k (full nguyên bộ 1500k) (kính)​
- Note 3 n900/ đủ mầu------------------------------250k (full nguyên bộ 2100k) (kính)​
- Note 3 neo/n750/ đủ mầu-------------------------300k (full nguyên bộ 2500k) (kính)​
- Note 4 /n910/đủ mầu------------------------------250k (full nguyên bộ 2800k) (kính)​
- Note 4 edge/n915/đủ mầu-------------------------700k (full nguyên bộ 2600k) (kính)​
- Note 4 edge/n915/thay cảm ứng nhận ok 100%-------------------------1250k​
- Note 5/n920/đủ mầu- -----------------------------400k (full nguyên bộ 3300k) (kính) zin----500k​


- win I8552/ đủ mầu---------------------------250K (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- I9152/ đủ mầu-----------------------------400K (full nguyên bô 1200k) (cảm ứng)​
- i9200 / đủ mầu ----------------------------400k(full nguyên bô 1000k) (cảm ứng)​
- i9205 / đủ mầu ----------------------------400k(full nguyên bô 1000k) (cảm ứng)​
- i8262 dous/ đủ mầu------------------------250K (full nguyên bộ 1000k) (cảm ứng)​
- I9260/ dủ mầu-----------------------------400K (kính)​


- G530/ đủ mầu------------------------------250K (full nguyên bộ 600k) (cảm ứng)​
- G531/ đủ mầu------------------------------250K (full nguyên bộ 600k) (cảm ứng)​
- G313 / đủ mầu-----------------------------250K (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- G360/ đủ mầu -----------------------------250K (full nguyên bộ 600k) (cảm ứng)​
- G361/ đủ mầu------------------------------250K (full nguyên bộ 600k) (cảm ứng)​


- galaxy on 5----------------------250K (full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- galaxy on7----------------------250K (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- model khác vui lòng gọi (08)62670909​
* Samsung Galaxy Tab ​
Model P7500/ P7510 ----------------------------- 600k (cảm ứng)​
Model P7300/ P7310 ---------------------------- 600k (cảm ứng)​
Model P1000/ I987---------------------- - -------400k (cảm ứng)​
Model P3100/ P3110------------------ ---------- 400k (cảm ứng)​
Model P5100/ P5110------------ - ---------------450k (cảm ứng)​
Model P6200/ P6201--------------------------- - 450k (cảm ứng)​


Model P5200 ,N8000-------------------------- 450k (cảm ứng)​
Model T111/ T110,T116 - --------------------350k (cảm ứng)​
Model T210/ T211 ---------------------------- 350k (cảm ứng)​
Model T310/ T311 - ---------------------------450k (cảm ứng)​


Model T231/ T230 - ------------------------350k (cảm ứng)​
Model T331 - --------------------------------350k (cảm ứng)​
Model T321/ T320/ T325 ----------------- 500k (cảm ứng)​
Model T530,T531 -------------------------- 450k (cảm ứng)​
GALAXY TAB N5100------------------------450K (full nguyên bộ 1700k) (cảm ứng)​
GALAXY TAB A T715------------------------700K (full nguyên bộ 2700k) (kính)​
GALAXY TAB A T815------------------------800K (full nguyên bộ 3400k) (kính)​
GALAXY TAB S T805------------------------800K (full nguyên bộ 3600k) (kính)​
GALAXY TAB S T705-------------------------800K (full nguyên bộ 3400k) (kính)​


GALAXY TAB p601,p600---------------------700K (full nguyên bộ 3000k) (cảm ứng)​
GALAXY TAB p608,p605----------------------700K (full nguyên bộ 3000k) (cảm ứng)​
GALAXY TAB A (P355,t355)------------------550K (full nguyên bộ 1800k) (cảm ứng)​
GALAXY TAB A (P555,t555)------------------550K (full nguyên bộ 2000k) (cảm ứng)​
GALAXY TAB E (T561)-------------------------450K (full nguyên bộ 1400k) (cảm ứng)​
GALAXY TAB E (T561) màn hình-------------------------850K (full nguyên bộ 1400k) LCD​
GALAXY TAB A (t285)-------------------------400K (full nguyên bộ 1300k) kinh​
GALAXY TAB A (t585)-------------------------650K (full nguyên bộ 2000k) (cảm ứng)​


Thay cảm ứng HTC hỗ trợ A-Z​


- HTC one X.X+-----------------------300k (full nguyên bộ 600k) (cảm ứng)​
- HTC G21-----------------------------300k ( full nguyên bộ 600k) (cảm ứng)​
- HTC 8X-------------------------------300K (full nguyên bộ 600k) (cảm ứng)​
- HTC 8S-------------------------------300K (full nguyên bộ 500k) (cảm ứng)​
- HTC one XL---------------------------350k (cảm ứng) ​


- HTC one 1 sim---------------------------300k (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- HTC one 2 sim---------------------------300k (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- HTC one M7 1 sim-----------------------300k (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- HTC one M7 2 sim-----------------------300k (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 200 --------------------------300k (full nguyên bộ 500k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 300 --------------------------300k (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 500 --------------------------300k (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 510 --------------------------300k (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 600---------------------------300k (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 700---------------------------300k (full nguyên bộ 650k) (cảm ứng)​
- HTC Disire V -----------------------------300k (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​


- HTC Disire 616---------------------------350k (full nguyên bộ 800k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 626---------------------------350k (full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 620---------------------------300k (full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 630---------------------------350k (full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 610---------------------------300k (full nguyên bộ 550k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 603 --------------------------350k (full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 606---------------------------350k (full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 501---------------------------300k (full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 601---------------------------300k (full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 800---------------------------500k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 816 N------------------------350k (full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 816 G------------------------350k (full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 816 H------------------------350k (full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- HTC Disire 816 W-----------------------350k (full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​


- HTC Disire 820-------------------------- 400k (full nguyên bộ 800k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 826 ------------------------- 350k (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 728 ------------------------- 350k (full nguyên bộ 850k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 828 ------------------------- 550k (full nguyên bộ 1000k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 628 ------------------------- 350k (full nguyên bộ 800k) (cảm ứng)​
- HTC Disire 526-------------------------- 300k (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- HTC one M8------------------------------300K ( full nguyên bộ 750k) (cảm ứng)​
- HTC one E8------------------------------ 300K ( full nguyên bộ 750k) (cảm ứng)​
- HTC one M8 mini----------------------- 400K ( full nguyên bộ 900k) (cảm ứng)​
- HTC one E9 /E9 plus------------------- 350K (full nguyên bộ 800k) (cảm ứng)​


- HTC one M9/ M9 plus -------------------350K (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- HTC one mini (htc one m4 )-------------300K (full nguyên bộ 650k) (cảm ứng)​
- HTC one max-----------------------------400k (full nguyên bộ 800k) (cảm ứng)​
- HTC one SV-------------------------------300K (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)​
- HTC one SU-------------------------------300K (full nguyên bộ 950k) (cảm ứng)​
- HTC butterfly X920D,X920E--------------400k ( full nguyên bộ 750k) (cảm ứng)​
- HTC butterfly X920s-----------------------400k ( full nguyên bộ 750k) (cảm ứng)​


- HTC Disire EYE -------------------------- 350K (full nguyên bộ 1050k) (cảm ứng)​
- HTC butterfly 2 --------------------------- 400k ( full nguyên bộ 800k) ( cảm ứng)​
- HTC A9 ------------------------------------- 500K ( full nguyên bộ 2700k ) ( kính )​
- HTC A9s ----------------------------------- 400K ( full nguyên bộ 900k ) ( cảm ứng )​
- HTC one me ------------------------------ 400k ( full nguyên bộ 1000k ) ( cảm ứng )​
- HTC one X9 ------------------------------- 500k ( full nguyên bộ 800k ) ( cảm ứng )​
- HTC 10 ------------------------------------- 500k ( full nguyên bộ 1000k ) ( cảm ứng )​
- HTC 10 pro -------------------------------- 500k ( ( full nguyên bộ 1000k) ( cảm ứng )​


Thay cảm ứng, kính LG hỗ trợ A-Z​
- F180-------------------------------- 300k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- F200-------------------------------- 450k (full nguyên bộ 1200k)(cảm ứng)​
- F240-------------------------------- 300k ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- F160-------------------------------- 300k (full nguyên bộ 800k)(cảm ứng)​
- G3 / F400-------------------------- 350K (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- G2/F320---------------------------- 300k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- G2/ D800/D802--------------------300k ( full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- G2 / ls980--------------------------- 300k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- G2 MINI (D618)-------------------- 500K (cảm ứng)​


- G3 stylus plus ,d690------------------- 350k ( full nguyên bộ 1100k)(cảm ứng)​
- G3 cat 6 / f460-------------------------- 350k ( full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- F220/ lg GK------------------------------ 450k ( full nguyên bộ 1250k)(cảm ứng)​
- nexus 5 /D820--------------------------- 300k (full nguyên bộ 900k)(kính)​
- nexus 6------------------------------------ 700k (full nguyên bộ 3700k)(kính)​
- F350/G PRO 2-------------------------- 400K (full nguyên bộ 1100k)(cảm ứng)​
- F310--------------------------------------- 550K (full nguyên bộ 1000k)(cảm ứng)​
- E975--------------------------------------- 300k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- E970--------------------------------------- 350k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- nexus 4 / E960-------------------------- 300k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- G4 / H810 / H811----------------------- 350K (full nguyên bộ 1150k)(kính)​
- H502F / H500F / LG Magna------------250K (full nguyên bộ 900k)(kính)​
- H540 / LG G4 Stylus--------------------300K (full nguyên bộ 1400k)(kính)​
- k520 / LG G4 Stylus 2------------------300K (full nguyên bộ 1700k)(kính)​


- D295-------------------------------------300K (full nguyên bộ 1000k)(kính)​
- L70/D320/D325------------------------300k (full nguyên bộ 700k) cảm ứng​
- L80/D380-------------------------------500k (full nguyên bộ 1000k) cảm ứng​
- L90/D405/D410------------------------300k (full nguyên bộ 700k) cảm ứng​
- K10 / k410 ------------------------------250K (full nguyên bộ 1000k)(kính)​
- K10(2017) / k20 plus ------------------------------400K (full nguyên bộ 1400k)(kính)​
- V10 / H960 -----------------------------350K (full nguyên bộ 1500k)(kính)​
- V30 / -----------------------------------1300K (full nguyên bộ 3000k)(kính)​
- V20 / -----------------------------------500K (full nguyên bộ 2200k)(kính)​
- K8 --------------------------------------250K (full nguyên bộ 1000k)(kính)​
- K330-----------------------------------250K (full nguyên bộ 1000k)(kính)​
- K7 / X210DS-----------------------------250K (full nguyên bộ 1000k)(kính)​
- G5 / H840--------------------------------400K (full nguyên bộ 1100k)(kính)​
- G6 --------------------------------------600K (full nguyên bộ 1800k)(kính)​
- X power / k220--------------------------300K (full nguyên bộ 1100k)(kính)​


Thay Cảm Ứng zenfone hỗ trợ A-Z​
- zenfone 3 5.2" / Z01DB -------------------------300k (nguyên bộ--750k ) (cảm ứng)​
- zenfone 3 5.5" -----------------------------------300k (nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- zenfone 3 max 5.2-----------------300k (nguyên bộ 700k) kính/ cảm ứng-----400k​
- zenfone 3 selfie ---------------------------------300k (nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- zenfone 3 max 5.5"------------------------------300k (nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- zenfone live / A007------------------------------300k (nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​


- zenfone 4 max pro / X00LD --------------------------------350k (nguyên bọ6 650k) (cảm ứng)​
- zenfone 4 / TOOL --------------------------------250k (nguyên bọ6 450k) (cảm ứng)​
- zenfone 5 / TOOJ --------------------------------250k ( full nguyên bộ 500k)(cảm ứng)​
- zenfone 5 lite / A502CG--------------------------300k ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- zenfone 6 / A601 / TOOG ------------------------250k ( full nguyên bộ 550k)(cảm ứng)​
- zenfone 4,5 / A450/ TOOQ ----------------------250k ( full nguyên bộ 500k)(cảm ứng)​


-zenfone 2 /ZE601KL / Z011D ---------------------350k ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
-zenfone 2 /ZE551ML / Z00AD ---------------------250k ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
-zenfone 2 /ZE550ZL / Z008D----------------------250k ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- zenfone 2 / ZE500CL / ZOOD ---------------------300k ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL---------------300k ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- zenfone 2 / ZE500KL / Z00RD---------------------300K ( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- zenfone 2 go / ZB500KG --------------------------300K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- zenfone 2 Laser 6.0 inch / Z011D---------------350k ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​


- zenfone MAX / ZC550KL---------------------------300k ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- zenfone C / Z007 -------------- -------------------250k ( full nguyên bộ 500k)(cảm ứng)​
- zenfone go / ZC451TG-----------------------------350k ( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- zenfone go / ZC500TG-----------------------------300k ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- zenfone go 5,5 / ZB551KL/ X013DB------------------------350k ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- zenfone go 5.5 / ZB552KL/ X007D----------------------350k ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- zenfone selfie / ZD551KL --------------------------300k (màn hình nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- zenfone zoom / ZX51ML --------------------------400k (màn hình nguyên bộ 800k)(cảm ứng)​


- zenpad c (p01y) / Z170CG --- ---------------------300k (màn hình nguyên bộ 800k) kính​
- zenpad c 7.0 / Z270CG -------------------------- (màn hình nguyên bộ 800k) kính​
- zenpad c (p01v) / Z370CG ---------------------300k (màn hình nguyên bộ 800k) kính​
- zenpad c 7.0 / Z380CG --------------------------300k (màn hình nguyên bộ 900k) kính​
- nexus 7 2012/ K008------------------------------400k ( full nguyên bộ 800k)(cảm ứng)​
- nexus 7 2013/K009-------------------------------550k ( full nguyên bộ 950k)(cảm ứng)​


- Thay cảm ứng COOLPAD hỗ trợ A-Z​
- coolpad star / F103 -----------------------300K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- cooplad sky / E501 -----------------------300K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- cooplad sky mini / E560------------------300K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- cooplad fancy / E561----------------------300K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- cooplad sky 3 / E502----------------------300K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- cooplad fancy 3 / E503--------------------300K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- cooplad max lite / R108-------------------300K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- cooplad shine / R106----------------------300K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- Coolpad Roar /A110 ----------------------350k cảm ưng​
- coolpad E507------------------------------350K cam ứng​
- coolpad max / A8--------------------------600K kính​


Thay cảm ứng /màn hình SONY hỗ trợ A-Z​
- sony Z1 / c6902 / c6902 ------------------------350k (full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- Sony Z / c6602 / c6603-------------------------300K ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- Sony M2 / D2302 -------------------------------250k (full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- Sony M2 aqua-----------------------------------250k (full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- sony Z3 đen-------------------------------------300K ( full nguyê bộ 950k)(cảm ứng)​


- sony Z3 trắng-----------------------------------350K ( full nguyê bộ 900k)(cảm ứng)​
- sony Z3+,Z4-------------------------------------400K ( full nguyê bộ 1050k)(cảm ứng)​
- sony Z3V,----------------------------------------450K ( full nguyê bộ 1150k)(cảm ứng)​
- sony z1s tmobile--------------------------------350k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- Sony Z ultra--------------------------------------450K (nguyên bộ 1000k)(cảm ứng)​
- Sony T2 ultra-------------------------------------300K (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​


- sony z1 compact ----------------------------------300k ( full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- sony Z2--------------------------------------------300K (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- sony z3 compact (đen)----------------------------300k (full nguyên bộ 800k)(cảm ứng)​
- sony z3 compact (trắng) -------------------------350k (full nguyên bộ 800k)(cảm ứng)​
- sony c5502 / ZR / so-04e-------------------------300k (full nguyên bộ 800k) (cảm ứng)​


- sony c3 / c2502-----------------------------------350k (full nguyên bộ 850k)(cảm ứng)​
- sony c4 --------------------------------------------350k (full nguyên bộ 850k)(cảm ứng)​
- sony C5 / c5 ultra----------------------------------500k (full nguyên bộ 1100k)(cảm ứng)​
- sony E3---------------------------------------------300k (full nguyên bộ 850k)(cảm ứng)​
- sony E4---------------------------------------------350k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- sony M4---------------------------------------------300k (full nguyên bộ 800k)(cảm ứng)​
- sony M5 / m5 dual / e5603 / e5606--------------250k (full nguyên bộ 900k)kính​


- sony M5 / m5 dual / e5603 / e5606----------------400k (full nguyên bộ 900k)cam ứng​
- sony z5 /Z5 dual / e6603 / e6633------------------400k (full nguyên bộ 1100k)(cảm ứng)​
- sony z5 premium / e6853 / e6883------------------500k (full nguyên bộ 1300k)(cảm ứng)​
- Z5 Compact / Z5 mini / E5803 / E5823 --------------500k (full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- sony M / c1904 / c1905 / c2004 / c2005-------------300k (full nguyên bộ 800k)(cảm ứng)​
- sony c2305 -------------------------------------------250k (full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- sony XA/ F3111 / F3113 / F3115---------------------200K (full nguyên bộ 1000k) kính​
- sony XA/ F3111 / F3113 / F3115---------------------400K (full nguyên bộ 1000k) cảm ứng​


- sony XA1 -------------------------------300K (full nguyên bộ 1300k) kính​
- sony XZ1-------------------------------------------350K (full nguyên bộ 1600k) kính​
- sony XZS-------------------------------------------350K (full nguyên bộ 1900k) kính​
- sony XA ultra / F3216--------------------------------300K (full nguyên bộ 1550k) kính​
- sony XA ultra / F3216--------------------------------500K (full nguyên bộ 1550k) cảm ứng​
- sony XA1 ultra -------------------------------------400K (full nguyên bộ 2000k) kính​
- sony X / F5112---------------------------------------300K (full nguyên bộ 1050k) kính​
- sony XZ / F8332--------------------------------------400K (full nguyên bộ 1600k) kính​
- sony XZ premium --------------------------------------400K (full nguyên bộ 1800k) kính​
- sony L1--------------------------------------------300K (full nguyên bộ 1200k) kính​


Thay cảm ứng OPPO hỗ trợ A-Z​
- oppo F5 ---------------------------------- 300k ( full nguyên bộ 900k) kính​
- oppo F3 plus ---------------------------------- 300k ( full nguyên bộ 900k) kính​
- oppo F3 ---------------------------------------- 300k ( full nguyên bộ 800k) kính​
- oppo F3 lite ------------------------------------- 300k ( full nguyên bộ 800k) (cảm ứng)​
- oppo F1 / A35 ---------------------------------- 250k ( full nguyên bộ 600k) cảm ứng​
- oppo F1S / A59 -------------------------------- 250k ( full nguyên bộ 650k) cảm ứng​
- oppo R5 (R8106) ép cảm ứng ------------- 700k ( full nguyên bộ 1600k)​
- oppo F1plus /X9009 -------------------------- 300k ( full nguyên bộ 1400k)kính​
- oppo R5 (R8106) ------------------------------ 300k ( full nguyên bộ 1600k )(kính)​


- OPPO R7 lite ---------------------------------- 300K ( full nguyên bộ 1600k)(kính)​
- OPPO R7 lite ép cảm ứng ------------------ 800K ( full nguyên bộ 1700k)​
- OPPO R7 plus --------------------------------- 350K ( full nguyên bộ 2400k)(kính)​
- OPPO R7S -------------------------------------- 300K ( full nguyên bộ 1300k)(kính)​
- OPPO Neo 9/ A37 -------------------------------- 250k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- OPPO Neo 9s/ A39 ------------------------------- 250k( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- oppo A71------------------------------------------250k ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​


- oppo R8001(R1K)-----------------------------250k ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- oppo joy 3 /A11W-----------------------------250k ( full nguyên bộ 550k)(cảm ứng)​
- oppo mirror 3 / R3001-------------------------250k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- oppo miror 5 /A51W---------------------------250k( full nguyên bộ 700k)(cảm ứng)​
- oppo neo 3 / R831 / R831K-------------------250k( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- oppo neo 5 / R1201----------------------------250k( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- oppo neo 7 / A33W-----------------------------250k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- oppo N1------------------------------------------650k( full nguyên bộ 1400k)(cảm ứng)​
- oppo N1 mini-------------------------------------500k( full nguyên bộ 900k)(cảm ứng)​
- OPPO N3 (R5206)-------------------------------650K( full nguyên bộ 1400k)(cảm ứng)​
- OPPO R815--------------------------------------250K ( full nguyên bộ 550k)(cảm ứng)​
- OPPO R819--------------------------------------300K ( full nguyên bộ 550k)(cảm ứng)​


- OPPO R821--------------------------------------250K ( full nguyên bộ 550k)(cảm ứng)​
- OPPO R827---------------------------------------250K ( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- OPPO U707---------------------------------------250K ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- OPPO X909---------------------------------------300K ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
-OPPO X9006,X9007------------------------------300k ( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
-OPPO X9076---------------------------------------300k ( full nguyên bộ 1000k)(cảm ứng)​
- OPPO R829 ---------------------------------------250K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​


- OPPO R817-------------------------250K ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- OPPO U7015 --------------------- 400k ( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- OPPO R8113 --------------------- 400k ( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- OPPO R9007---------------------- 400k ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- OPPO R811 ----------------------- 350k ( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- OPPO R1001---------------------- 250K ( full nguyên bộ 550k)(cảm ứng)​
- OPPO R2001 --------------------- 250K ( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​


.Thay kính, cảm ứng NOKIA LUMIA hỗ trợ A-Z​
- Lumia 520--------------------200K (hàng zin máy 400k) (cảm ứng)​
- Lumia 625--------------------250K (hàng zin máy 600k) (cảm ứng)​
- Lumia 720--------------------300K (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- Lumia 630--------------------200k (full nguyên bộ 600k) (kính)​
- Lumia 635--------------------200k (full nguyên bộ 600k) (kính)​
- Lumia 800--------------------300k (full nguyên bộ 600k) (kính)​
- Lumia 820--------------------400k ( màn hình 1100k) (cảm ứng)​
- Lumia 822------------------700k​
- Lumia 900------------------300k (full nguyên bộ 1200k) (kính)​
- Lumia 920------------------300k (full nguyên bộ 900k) (kính)​


- Lumia 925------------------300k (full nguyên bộ 1500k) (kính)​
- Lumia 928------------------300k (full nguyên bộ 1500k) (kính)​
- Lumia 1020-----------------350k (full nguyên bộ 1200k) (kính)​
- Nokia N9 -------------------300k (full nguyên bộ 650k) (kính)​
-Nokia X2 rm-1013 ---------300k (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)​
- lumia 1320-----------------450k (full nguyên bộ 1000k) (cảm ứng)​
- lumia 1520 thay cảm ứng------750k (full nguyên bộ 1500k) (cảm ứng)​
- lumia 830------------------400k (full nguyên bộ 1200k) (cảm ứng)​
- nokia X ---------------------------250k (full nguyên bộ 500k) (cảm ứng)​
- nokia XL---------------------------300k (full nguyên bộ 750k) (cảm ứng)​
- lumia 930-------------350k (full nguyên bộ 1500k) (kính)​


- lumia 730------------------300k (full nguyên bộ 1300k) (kính)​
- lumia 735------------------300k (full nguyên bộ 1300k) (kính)​
- lumia 730 liet cam ung-------600k (full nguyên bộ 1300k) (cảm ứng)​
- lumia 535------------------250k (màn hinh 500k ) (cảm ứng)​
- LUMIA 435----------------300K (màn hinh full bộ 550k) (cảm ứng)​
- LUMIA 540----------------300K (màn hinh full bộ 1000k) (kính)​
- LUMIA 430----------------300K (màn hinh full bôk 550k) (cảm ứng)​
-LUMIA 640----------------300K (màn hinh full bôk 950k) (kính)​
- LUMIA 640 XL------------300K (màn hinh 1050k) (kính)​
- LUMIA 950 XL------------650K (màn hinh 3500k) (kính)​
- LUMIA 950------------300K (màn hinh 2100k) (kính)​
- LUMIA 650------------400K (màn hinh 1500k) (kính)​


- NOKIA 3 ---------------300K (màn hinh 1100k) (kính)​
- NOKIA 5 ---------------300K (màn hinh 1100k) (kính)​
- NOKIA 6 ---------------300K (màn hinh 1200k) (kính)​
- NOKIA 7 ---------------400K (màn hinh 1500k) (kính)​
- NOKIA 8 ---------------500K (màn hinh 2000k) (kính)​


- Thay kính, cảm ứng LENOVO hỗ trợ A-Z​
- lenovo S580--------------300k (full nguyên bộ 600k ) cảm ứng
- lenovo S850--------------300k (full nguyên bộ 600k ) cảm ứng
- lenovo a6000-------------300k (full nguyên bộ 600k ) cảm ứng
- lenovo a5000-------------300k (full nguyên bộ 600k ) cảm ứng
- lenovo s660-------------- 300k ( full cảm ứng)
- lenovo s860-------------- 450k (cảm ứng)
- lenovo s680---------------300k (cảm ứng)
- lenovo A7000-------------300k (full nguyên bộ 600k) cảm ứng
- lenovo A7000-A ----------300k (full nguyên bộ 650k) cảm ứng
- lenovo A7000plus --------300k (full nguyên bộ 650k) cảm ứng
- lenovo K860-------------- 400k (cảm ứng)

- lenovo k4 note (A7010)-----------300k(cảm ứng)
- lenovo K50-T5--------------300k(cảm ứng)
- lenovo P780--------------300k(cảm ứng)
- lenovo p1a42--------------400k(cảm ứng)
- lenovo S6000--------------300k(cảm ứng)
- lenovo a6010--------------300k(cảm ứng)
- lenovo vibe X2--------------350k(cảm ứng)
- lenovo vibe k5/ a6020 --------------300k(cảm ứng)

- lenovo S90-----------------300k
- lenovo S60-a -------------300k
- lenovo A7-30 -------------300k
- lenovo P770-------------300k(cảm ứng)
- lenovo S930--------------350k(cảm ứng)
- lenovo S920--------------350k(cảm ứng)
- lenovo S820-------------350k(cảm ứng)
- lenovo P70-------------300k(cảm ứng)

 


- lenovo A859-------------400k(cảm ứng)​
- lenovo A850+-----------400k(cảm ứng)​
- lenovo A678---------------400k(cảm ứng)​
- lenovo A319------------------300k(cảm ứng)​
- LENOVO k910---------------------350K(cảm ứng)​
- LENOVO S930-------------------400K(cảm ứng)​
- LENOVO K860------------------400K(cảm ứng)​
-LENOVO A650-------------------350K(cảm ứng)​
- LENOVO A606------------------300K(cảm ứng)​
- LENOVO A580-------------------300K(cảm ứng)​
- LENOVO A536------------------300K(cảm ứng)​
- LENOVO A529------------------350K(cảm ứng)​


- LENOVO A396------------------300K(cảm ứng)​
- LENOVO A376------------------300K(cảm ứng)​
- LENOVO A328----------------300K(cảm ứng)​
- LENOVO A326---------------300K(cảm ứng)​
- LENOVO A238----------------300K(cảm ứng)​
- LENOVO S898--------------350k(cảm ứng)​
- LENOVO S868-------------300k(cảm ứng)​
- LENOVO S760-------------300k(cảm ứng)​
- LENOVO A500-------------300k(cảm ứng)​
- LENOVO B6000----------------650k(cảm ứng)​
- LENOVO A660-----------------400k(cảm ứng)​
- LENOVO A590--------------300k(cảm ứng)​


- LENOVO P70-a-------------300k(cảm ứng)​
- LENOVO A526-------------300k(cảm ứng)​
- LENOVO S920------------350k(cảm ứng)​
- LENOVO A316------------350k(cảm ứng)​
- LENOVO S688-----------300k(cảm ứng)​
- LENOVO A860-----------350k(cảm ứng)​
- LENOVO A5500 tab-------------450k(cảm ứng)​
- LENOVO A5000 tab-------------450k(cảm ứng)​
- LENOVO A3500 tab-------------450k(cảm ứng)​
- LENOVO A3300 tab-------------450k(cảm ứng)​
- LENOVO A3000 tab------------450k(cảm ứng)​


- LENOVO tab 3------------450k(cảm ứng)​
- LENOVO S90-a------------400k kính​
- LENOVO A880-----------300k(cảm ứng)​
- LENOVO A850-------------300k(cảm ứng)​
- LENOVO K900-------------350k(cảm ứng)​
- LENOVO A656-----------350k(cảm ứng)​
- LENOVO A369----------350k(cảm ứng)​
- LENOVO S8-50 / S8 -----------650k(cảm ứng)​
- LENOVO A216--------350k(cảm ứng)​


- Thay kính, cảm ứng XIAOMI hỗ trợ A-Z​
- xiaomi Mi 1---------300K( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- xiaomi Mi 2----------300K( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- xiaomi Mi 3----------300K( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi Mi 4----------300K( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- xiaomi Mi 5----------350K( full nguyên bộ 950k) kính​
- xiaomi Mi 5s----------450K( full nguyên bộ 1000k) kính may nay lam mat van tay​
- xiaomi Mi 6----------450K( full nguyên bộ 1500k) kính​


- xiaomi Mi pad 1----------650K( full nguyên bộ 1150k)(cảm ứng)​
- xiaomi Mi pad 2----------700K( full nguyên bộ 1350k)(cảm ứng)​
- xiaomi Mi pad 3----------700K( full nguyên bộ 1350k)(cảm ứng)​
- xiaomi Mi max----------300K( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​
- xiaomi Mi note pro----------300K( full nguyên bộ 950k)(cảm ứng)​


- xiaomi Mi A1------------------300K( full nguyên bộ 750k)(cảm ứng)​


- xiaomi Mi 4i / mi 4c-------------400K( full nguyên bộ 850k)(cảm ứng)​
- xiaomi MI note --------------------300k( full nguyên bộ 950k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi 1s--------------------300k( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi 2---------------------300k( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi 3----------------------300k( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi 4---------------------350k( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi 4a--------------------350k( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi 4prim----------------350k( full nguyên bộ 600k)(cảm ứng)​


- xiaomi redmi note-----------------300k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi note 2--------------300k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi note 2----------------------300k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi 2a-------------------300k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi note 3--------------300k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi note 4---------------300k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi note 4A---------------300k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi redmi note 4X----------------300k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi mi 4s -------------------------400k( full nguyên bộ 650k)(cảm ứng)​
- xiaomi mi mix 1 -----------------------700k( full nguyên bộ 2650k) kính​
- xiaomi mi mix 2 -----------------------700k( full nguyên bộ 2650k) kính​


- Thay kính, cảm ứng WIKO hỗ trợ A-Z​
- wiko getaway-----------350k(cảm ứng)​
- wiko bloom-------------350k(cảm ứng)​
- wiko rainbow up---------350k(cảm ứng)​
- wiko ridge---------------350k(cảm ứng)​
- wiko rainbow-----------350k(cảm ứng)​
- wiko rainbow lite--------350k(cảm ứng)​
- wiko rainbow jam----------350k(cảm ứng)​


- wiko lenny------------350k(cảm ứng)​
- wiko lenny 2------------350k(cảm ứng)​
- wiko sunset 2---------------400k(cảm ứng)​
- wiko fizz-----------------350k(cảm ứng)​
- wiko kite------------350k(cảm ứng)​
- wiko wax-------------350k(cảm ứng)​
- wiko highway sings ---------350k(cảm ứng)​
- wiko highway 4g----------350k(cảm ứng)​


- wiko darkmoon-------------350k(cảm ứng)​
- wiko birdy-----------------350k(cảm ứng)​
- wiko ozzy-------350k(cảm ứng)​
- wiko cink slim --------------350k(cảm ứng)​
- wiko goa------------350k(cảm ứng)​
- wiko darkside------350k(cảm ứng)​
- wiko darknigh-------350k(cảm ứng)​
- wiko bary--------350k(cảm ứng)​
- wiko cink five-------350k(cảm ứng)​

 


- Thay kính, cảm ứng VIVO hỗ trợ A-Z​
- vivo v3----------------------350k​
- vivo v3 max ----------------400k​
- vivo v5 ---------------------350k​
- vivo v5S ---------------------350k​
- vivo v5 max ----------------400k​
- vivo Y55--------------------300K​
- vivo Y35--------------------300K​
- vivo Y51--------------------300K​
- vivo Y20--------------------300K​
- vivo Y27--------------------300K​
- vivo Y33--------------------300K​
- vivo Y51--------------------300K​
- vivo Y13--------------------300K​
- vivo Y22--------------------300K​
- vivo Y23--------------------300K​
- vivo Y11--------------------300K​
- vivo Y31--------------------300K​


- Thay kính, cảm ứng PHILLIP hỗ trợ A-Z​
- phillip I908 ----------------------------450k​
- phillip I928 ----------------------------500k​
- phillip V387 ----------------------------550k​
- phillip S398 ----------------------------400k​
- phillip W3500 --------------------------400k​
- phillip S388 -----------------------------400k​
- phillip S309 -----------------------------400k​
- phillip W6610----------------------------400k​
- phillip S337 ------------------------------400k​

 


- Thay kính, cảm ứng HUAWEI hỗ trợ A-Z​
- huawel p8 lite ------------------------400k​
- huawel p8 ----------------------------400k​
- huawel p9 ----------------------------400k​
- huawel p9 lite -------------------------400k​
- huawel p7 -----------------------------400k​
- huawel MT7 ---------------------------400k​
- huawel MT8----------------------------400k​
- huawel MT5----------------------------400k​
- huawel V8-----------------------------400k​
- huawel P6-----------------------------400k​
- huawel GR5 (2015)---------------------400k​
- huawel GR5 (2017)---------------------400k​
- huawel GR5 mini------------------------400k​
- huawel G6-----------------------------400k​
- huawel honor 4x -----------------------400k​
- huawel honor 4c /gpay mini--------------400k​
- huawel Y625---------------------------400k​
- huawel Y541---------------------------400k​
- huawel Y6II-----------------------------400k​
- huawel Y6------------------------------400k​
- huawel Y5------------------------------400k​
- huawel Y5 prim-------------------------400k​
- huawel Y7 prim-------------------------400k​
- huawel Y5II-----------------------------400k​
- huawel Y3II-----------------------------400k​
- huawel T1-701--------------------------400k​
- huawel S8-701---------------------------400k​
- huawel G7 plus---------------------------400k​
- nesus 6----------------------------------600k​
- nesus 6p---------------------------------600k​

 


- Thay kính, cảm ứng MEIZU hỗ trợ A-Z​
- meizu M3 note ---------------450k ​
- meizu M3s --------------400k ​
- meizu M3 --------------400k ​
- meizu U20 --------------400k ​
- meizu M5 note --------------450k ​
- meizu MX4 --------------400k ​
- meizu MX4 PRO --------------500k ​
- meizu MX5 PRO --------------600k ​
- meizu MX6 --------------600k ​
- meizu MX5--------------600k ​
- meizu MX6 PRO --------------600k ​
- meizu M2 --------------400k ​
- meizu M5S --------------450k ​

 


- Thay kính, cảm ứng MOBISTAR hỗ trợ A-Z​
- lai Y ----------------350k​
- lai Z ----------------350k​
- lai 504C ----------------400k​
- lai YOLLO ----------------400k​
- lai zoro ----------------350k​
- lai Z1 ----------------350k​
- lai 508 ----------------350k​
- lai YUNA ----------------400k​

 


- Thay kính, cảm ứng Q MOBILE hỗ trợ A-Z​
- nova I6 ---------350k​
- nova I7 ---------400k​
- nova F2 ---------350k​
- nova F3 ---------350k​
- TAB 8I ----------500K​
- TAB 8 ----------350K​
- vita s----------350k​

ASUS FONEPAD 7​
- FE170CG / K012 : 350k ( Màn hình full nguyên bộ 550k)(cảm ứng)​
- ME371 / K004 : 500k - (Màn hình nguyên bộ : 800k)(cảm ứng)​
- ME176 : 700k(cảm ứng)​
- ME175KG/ K00S/ K00Z/ Fonebad 7 dual sim :----- 450k -( Màn hình nguyên bộ : 800k)(cảm ứng)​
ASUS MEMO PAD​
- MEMO PAD / ME172/ KOW --------500k - Màn hình nguyên bộ : 800k(cảm ứng)​
- MEMO PAD 7/ ME176-------- 500k(cảm ứng)​
- MEMO PAD HD 7/ ME173/ K00B ------500 - Màn hình nguyên bộ : 1000k(cảm ứng)​
- MEMO PAD 8 / ME180 / K00L ------ 500k - Màn hình nguyên bộ : 900k(cảm ứng)​
- MEMO PAD 10/ K00F/ ME102A--------- 500k(cảm ứng)​
- MEMO PAD 10/ ME103--------700k(cảm ứng)​


ASUS thay cảm ứng hỗ trợ A-Z​
- ME171 / Eee Pad Memo ------ 600k(cảm ứng)​
- ME180/ K00L (đen, trắng)------500k - Màn hình nguyên bộ : 1000k(cảm ứng)​
- ME181 / ME181CX(đen, trắng)------- 600k - Màn hình nguyên bộ : 1000k(cảm ứng)​
- ME370T / Eee Pad MeMO-------600k - Màn hình nguyên bộ : 1200k(cảm ứng)​
- ME560 / Fonepad Note 6------ 900k - Màn hình nguyên bộ : 1500k(cảm ứng)​
- TF101 / Eee Pad Transformer----- 600k - Màn hình nguyên bộ : 1300k(cảm ứng)​
- TF201 / Eee Pad Transformer Prime ----- 650k - Màn hình nguyên bộ : 1300k(cảm ứng)​
- TF300 / Transformer Pad -------850k - Màn hình nguyên bộ : 1600k(cảm ứng)​
- TF600 / Vivo Tap RT ------- 900k - Màn hình nguyên bộ : 1600k(cảm ứng)​
DELL hỗ trợ A-Z​
-VENEU 7 : 800k(cảm ứng)​
-VENEU 8 : 900k(cảm ứng)​

ACER hỗ trợ A-Z​
- B1- 730/B1-731-----------500k - Màn hình nguyên bộ : 1800k(cảm ứng)​
- b1-723--------------350k -Màn hình nguyên bộ : 700k(cảm ứng)​
- B1- 720/B1- 721 ---------550k -Màn hình nguyên bộ : 1100k(cảm ứng)​
- B710 ------------------- 550k - Màn hình nguyên bộ : 1200k(cảm ứng)​
- B1-A71 ----------- 550k - Màn hình nguyên bộ : 1200k(cảm ứng)​
- A1-830T ----------- 500k - Màn hình nguyên bộ : 1400k(cảm ứng)​
- A1-811/810---------- 550k - Màn hình nguyên bộ : 900k(cảm ứng)​
- A1- 713-------------500k - Màn hình nguyên bộ : 1600k(cảm ứng)​
- Tab A500 (10 in) ------------- 500k - Màn hình nguyên bộ : 1200k(cảm ứng)​
- A1-840/841--------------- 500k - Màn hình nguyên bộ : 950k(cảm ứng)​
Cảm ứng Ipad 4
Cảm ứng Ipad 4
120.000₫
Cảm ứng Ipad Air (ipad 5)
Cảm ứng Ipad Air (ipad 5)
165.000₫
Cảm ứng Ipad Air 2 (ipad 6)
Cảm ứng Ipad Air 2 (ipad 6)
380.000₫
Cảm ứng Ipad mini (không IC)
Cảm ứng Ipad mini (không IC)
120.000₫
Cảm ứng Ipad mini (có IC)
Cảm ứng Ipad mini (có IC)
250.000₫
Cảm ứng Ipad mini 3 (có IC)
Cảm ứng Ipad mini 3 (có IC)
320.000₫
Cảm ứng Samsung S6102 (zin)
Cảm ứng Samsung S6102 (zin)
65.000₫
Cảm ứng Samsung ON 5
Cảm ứng Samsung ON 5
75.000₫
Cảm ứng Samsung ON 7
Cảm ứng Samsung ON 7
70.000₫
Cảm ứng Samsung i8160 (zin)
Cảm ứng Samsung i8160 (zin)
65.000₫
Cảm ứng Samsung i8262 (zin)
Cảm ứng Samsung i8262 (zin)
65.000₫
Cảm ứng Samsung i8552 (zin)
Cảm ứng Samsung i8552 (zin)
75.000₫
Cảm ứng Samsung i9082 (zin)
Cảm ứng Samsung i9082 (zin)
70.000₫
Màn hình Nokia Lumia 820
Màn hình Nokia Lumia 820
550.000₫
Màn hình Oppo A33 _ NEO 7 (bộ đen trắng)
Màn hình Oppo A33 _ NEO 7 (bộ đen trắng)
370.000₫
Màn hình Oppo A35 _ F1 (bộ đen trắng)
Màn hình Oppo A35 _ F1 (bộ đen trắng)
380.000₫
Màn hình Oppo A37 _ NEO 9 (bộ đen_trắng)
Màn hình Oppo A37 _ NEO 9 (bộ đen_trắng)
380.000₫
Màn hình Oppo A39 _ NEO 9S (bộ đen_trắng)
Màn hình Oppo A39 _ NEO 9S (bộ đen_trắng)
380.000₫
Màn hình Oppo A51 _ Miro 5 (bộ đen_trắng)
Màn hình Oppo A51 _ Miro 5 (bộ đen_trắng)
400.000₫
Màn hình Oppo A59 _ F1S _ A1061 (bộ đen_trắng) LK
Màn hình Oppo A59 _ F1S _ A1061 (bộ đen_trắng) LK
380.000₫
Màn hình Oppo R3001 _ R3007 _ Miro 3 (bộ đen trắng)
Màn hình Oppo R3001 _ R3007 _ Miro 3 (bộ đen trắng)
260.000₫
Màn hình Oppo R8001 _ R8007 _ R1K _ R1S (bộ đen trắng)
Màn hình Oppo R8001 _ R8007 _ R1K _ R1S (bộ đen trắng)
350.000₫
Màn hình Oppo R827 _ Find 5 mini (bộ đen trắng)
Màn hình Oppo R827 _ Find 5 mini (bộ đen trắng)
300.000₫
Màn hình Oppo R7 lite Amoled (bộ đen trắng)
Màn hình Oppo R7 lite Amoled (bộ đen trắng)
950.000₫
Màn hình Oppo R7S Amoled (bộ đen trắng)
Màn hình Oppo R7S Amoled (bộ đen trắng)
1.000.000₫
Màn hình Oppo F1 Plus _ X9009 _ R9 (bộ khung phản quang)
Màn hình Oppo F1 Plus _ X9009 _ R9 (bộ khung phản quang)
700.000₫
Màn hình Iphone 4G (zin A)
Màn hình Iphone 4G (zin A)
220.000₫
Màn hình Iphone 4S (zin A)
Màn hình Iphone 4S (zin A)
220.000₫
Màn hình Iphone 5G (zin)
Màn hình Iphone 5G (zin)
230.000₫
Màn hình Iphone 5S (zin)
Màn hình Iphone 5S (zin)
240.000₫
Màn hình Iphone 5C (zin)
Màn hình Iphone 5C (zin)
240.000₫
Màn hình Iphone 6 (zin)
Màn hình Iphone 6 (zin)
340.000₫
Màn hình Iphone 6S (zin AAA)
Màn hình Iphone 6S (zin AAA)
450.000₫
Màn hình Ipad 4
Màn hình Ipad 4
620.000₫
Màn hình Ipad mini 1 (zin)
Màn hình Ipad mini 1 (zin)
750.000₫
Màn hình Ipad Mini 2 - mini 3
Màn hình Ipad Mini 2 - mini 3
900.000₫
Màn hình Sony T2 Ultra _ D5306 _ D5303 _ D5322 (zin bộ)
Màn hình Sony T2 Ultra _ D5306 _ D5303 _ D5322 (zin bộ)
580.000₫
Màn hình Sony Z _ L36 _ LT36 _ C6602 _ C6603 _ SO 02E (zin bộ)
Màn hình Sony Z _ L36 _ LT36 _ C6602 _ C6603 _ SO 02E (zin bộ)
390.000₫
Màn hình Sony Z Ultra _ X39 _ C6833 _ XL39H _ Sony Togari (Full nguyên bộ)
Màn hình Sony Z Ultra _ X39 _ C6833 _ XL39H _ Sony Togari (Full nguyên bộ)
700.000₫
Màn hình Sony Z1s _ C6916 (zin bộ)
Màn hình Sony Z1s _ C6916 (zin bộ)
420.000₫
Màn hình Sony Z4 _ Z3 Plus _ Z4v _ E6533 _ E6533 _ E6508 (bộ zin đen)
Màn hình Sony Z4 _ Z3 Plus _ Z4v _ E6533 _ E6533 _ E6508 (bộ zin đen)
650.000₫
Màn hình LENOVO P1A42 / P1C72 / P1C58 / P1MA80
Màn hình LENOVO P1A42 / P1C72 / P1C58 / P1MA80
400.000₫
Màn hình Sony C5 _ E5533 _ E5563 _ E5553 _ E5506 _ C5 Ultra (bộ zin đen)
Màn hình Sony C5 _ E5533 _ E5563 _ E5553 _ E5506 _ C5 Ultra (bộ zin đen)
750.000₫
Màn hình Sony M5 / E5633 / E5643 / E5663 / E5603 / E5606 / E5653 / M5 Dual (bộ zin đen trắng)
Màn hình Sony M5 / E5633 / E5643 / E5663 / E5603 / E5606 / E5653 / M5 Dual (bộ zin đen trắng)
600.000₫
Màn hình Sony Xperia XA _ F3111 _ F3112 _ F3113 _ F3115 (zin đen trắng vàng)
Màn hình Sony Xperia XA _ F3111 _ F3112 _ F3113 _ F3115 (zin đen trắng vàng)
600.000₫
Màn hình Sony Xpria C6 _ XA Ultra _ F3211 _ F3212 _ F3213 _ F3215 _ F3216 (bộ zin đen trắng vàng)
Màn hình Sony Xpria C6 _ XA Ultra _ F3211 _ F3212 _ F3213 _ F3215 _ F3216 (bộ zin đen trắng vàng)
1.150.000₫
Màn hình Sony Xperia ZR _ C5502 _ C5503 _ M36H _ Xperia A (zin đen trắng)
Màn hình Sony Xperia ZR _ C5502 _ C5503 _ M36H _ Xperia A (zin đen trắng)
400.000₫
Màn hình Samsung j510 zin (j5 2016) zin bộ đen _ trắng
Màn hình Samsung j510 zin (j5 2016) zin bộ đen _ trắng
1.150.000₫
Màn hình Samsung j700 (j7 2015) zin bộ đen _ trắng
Màn hình Samsung j700 (j7 2015) zin bộ đen _ trắng
1.350.000₫
Màn hình Samsung j710 (j7 2016) zin bộ đen _ trắng _ vàng
Màn hình Samsung j710 (j7 2016) zin bộ đen _ trắng _ vàng
1.350.000₫
Màn hình Samsung A510 (A5 2016) bộ zin trắng
Màn hình Samsung A510 (A5 2016) bộ zin trắng
2.100.000₫
Màn hình Samsung A700 (A7 2015) zin bộ đen _ trắng _ vàng
Màn hình Samsung A700 (A7 2015) zin bộ đen _ trắng _ vàng
1.900.000₫
Màn hình Samsung A710 (A7 2016) zin bộ trắng
Màn hình Samsung A710 (A7 2016) zin bộ trắng
1.800.000₫
Màn hình Samsung E500 (E5) zin bộ đen _ trắng _ vàng
Màn hình Samsung E500 (E5) zin bộ đen _ trắng _ vàng
900.000₫
Màn hình Samsung E700 (E7) zin bộ đen _ trắng _ vàng
Màn hình Samsung E700 (E7) zin bộ đen _ trắng _ vàng
1.400.000₫
Màn hình Samsung j7 Prime / G6100 (zin cổ xanh IC nhỏ)
Màn hình Samsung j7 Prime / G6100 (zin cổ xanh IC nhỏ)
650.000₫

Màn hình Sony Z5 PLUS Full (bộ zin đen trắng)
Màn hình Sony Z5 PLUS Full (bộ zin đen trắng)
Call
Cảm ứng Ipad mini 2 (không IC)
Cảm ứng Ipad mini 2 (không IC)
120.000₫
Cảm ứng Ipad mini 2 (có IC)
Cảm ứng Ipad mini 2 (có IC)
250.000₫

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 7 Plus - Cụm camera trước --- 430.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Dây cáp sạc màu đen --- 200.000đ --- - Tạm hết,
iPhone 7 Plus - Dây cáp sạc màu trắng --- 180.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Dây nút nguồn --- 210.000đ
iPhone 7 Plus - Khay sim (có viền cao su chống nước) gold --- 25.000đ --- gồm bộ nút
iPhone 7 Plus - Khay sim (có viền cao su chống nước) rose gold --- 25.000đ --- gồm bộ nút
iPhone 7 Plus - Khay sim (có viền cao su chống nước) silver --- 25.000đ --- gồm bộ nút
iPhone 7 Plus - Khay sim (có viền cao su chống nước) matt black --- 25.000đ
iPhone 7 Plus - Khay sim (có viền cao su chống nước) jet black --- 25.000đ
iPhone 7 Plus - Khung ron loại A+ màu đen --- 75.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Khung ron loại A+ màu trắng --- 75.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Lưng (gồm bộ nút) gold --- 690.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Lưng (gồm bộ nút) red --- 700.000đ
iPhone 7 Plus - Lưng (gồm bộ nút) rose gold --- 690.000đ
iPhone 7 Plus - Lưng (gồm bộ nút) matt black --- 690.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Màn hình zin làm lại màu đen --- 4.000.000đ
iPhone 7 Plus - Màn hình zin làm lại màu trắng --- 3.900.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Màn hình zin new màu đen --- 5.400.000đ
iPhone 7 Plus - Màn hình zin new màu trắng --- 5.400.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron loại A (Guarante vàng) màu trắng --- 0.0đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron loại A (Guarante vàng) màu đen --- 0.0đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron loại A+ màu trắng (guarantee xanh) --- 85.000đ
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron loại A+ màu đen (guarantee xanh) --- 85.000đ
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ màu trắng (guarantee xanh) --- 95.000đ
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ màu đen (guarantee xanh) --- 95.000đ
iPhone 7 Plus - Miếng dán cường lực --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Miếng phản quang zin --- 450.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 21/4
iPhone 7 Plus - Miếng tản nhiệt 2 in 1 --- 450.000đ
iPhone 7 Plus - Pin zin --- 260.000đ
iPhone 7 Plus - Pin copy --- 160.000đ
iPhone 7 Plus - Sim ghép Heicard support 4G/LTE Auto Fix --- 120.000đ
iPhone 7 Plus - Sim ghép Heicard --- 120.000đ
iPhone 7 Plus - Tai nghe zin new --- 250.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Tai nghe zin máy --- 320.000đ
iPhone 7 Plus - Vĩ làm chân --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7)
iPhone 7 Plus - Vĩ làm chân --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7)
iPhone 7 Plus - Vĩ làm chân ic nguồn --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7)
iPhone 7 Plus - Vĩ làm chân ic nguồn lớn --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7)
iPhone 7 Plus - Vĩ làm chân Qualcom --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7)
iPhone 7 Plus - Vĩ làm chân ic wifi --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7)
iPhone 7 Plus - Vĩ làm chân CPU --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7)

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 7 - Camera sau --- 500.000đ
iPhone 7 - Chuông --- 110.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 7 - Dây cáp sạc màu đen --- 190.000đ
iPhone 7 - Dây cáp sạc màu trắng --- 190.000đ
iPhone 7 - Dây nút nguồn --- 180.000đ
iPhone 7 - IC nguồn --- 200.000đ
iPhone 7 - IC Wifi --- 150.000đ
iPhone 7 - Khay sim (có viền cao su chống nước) gold --- 25.000đ
iPhone 7 - Khay sim (có viền cao su chống nước) silver --- 25.000đ
iPhone 7 - Khay sim (có viền cao su chống nước) matt black --- 25.000đ
iPhone 7 - Khay sim (có viền cao su chống nước) jet black --- 25.000đ
iPhone 7 - Khung ron loại A+ màu trắng --- 70.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Khung ron loại A+ màu đen --- 70.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Loa --- 70.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 7 - Lưng (gồm bộ nút) gold --- 620.000đ
iPhone 7 - Lưng (gồm bộ nút) red --- 600.000đ
iPhone 7 - Lưng (gồm bộ nút) rose gold --- 620.000đ
iPhone 7 - Lưng (gồm bộ nút) matt black --- 620.000đ
iPhone 7 - Màn hình zin làm lại màu đen --- 3.500.000đ
iPhone 7 - Màn hình zin làm lại màu trắng --- 3.500.000đ
iPhone 7 - Màn hình zin new màu trắng --- 4.500.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Mặt kính liền ron loại A (Guarante vàng) màu trắng --- 0.0đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Mặt kính liền ron loại A (Guarante vàng) màu đen --- 0.0đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Mặt kính liền ron loại A+ màu trắng (Guarantee xanh) --- 79.000đ
iPhone 7 - Mặt kính liền ron loại A+ màu đen (Guarantee xanh) --- 79.000đ
iPhone 7 - Miếng dán cường lực --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Miếng phản quang zin --- 400.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 21/4
iPhone 7 - Miếng tản nhiệt 2 in 1 --- 450.000đ
iPhone 7 - Pin zin --- 240.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Pin copy --- 150.000đ
iPhone 7 - Sim ghép Heicard --- 120.000đ
iPhone 7 - Tai nghe zin new --- 250.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Tai nghe zin máy --- 320.000đ
iPhone 7 - Vĩ làm chân --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7 Plus)
iPhone 7 - Vĩ làm chân ic nguồn --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7 Plus)
iPhone 7 - Vĩ làm chân ic nguồn lớn --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7 Plus)
iPhone 7 - Vĩ làm chân Qualcom --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7 Plus)
iPhone 7 - Vĩ làm chân ic wifi --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7 Plus)
iPhone 7 - Vĩ làm chân CPU --- 25.000đ --- (xài chung iPhone 7 Plus)

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone SE - Pin linh kiện --- 170.000đ --- - Tạm Hết
iPhone SE - Pin zin --- 280.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 6S Plus - Anten wifi --- 45.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 6S Plus - Bộ Shield trên main --- 20.000đ
iPhone 6S Plus - Camera sau --- 250.000đ
iPhone 6S Plus - Cáp USB zin công ty Made In Vietnam --- 60.000đ
iPhone 6S Plus - Cáp đuôi sạc + tai nghe copy, màu trắng - máy gold/rose gold --- 90.000đ
iPhone 6S Plus - Cáp đuôi sạc + tai nghe copy, màu đen - máy gray --- 90.000đ
iPhone 6S Plus - Cáp đuôi sạc + tai nghe copy, màu xám - máy silver --- 130.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S Plus - Chuông --- 40.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S Plus - Cụm camera trước + áp tai --- 80.000đ
iPhone 6S Plus - Dây nút nguồn + đèn flash copy --- 55.000đ
iPhone 6S Plus - Dây nút nguồn + đèn flash zin --- 60.000đ
iPhone 6S Plus - Dây volume copy --- 50.000đ
iPhone 6S Plus - IC sạc --- 70.000đ --- xài chung 6s
iPhone 6S Plus - Khay sim silver --- 20.000đ
iPhone 6S Plus - Khay sim đen --- 20.000đ
iPhone 6S Plus - Khay sim gold --- 20.000đ
iPhone 6S Plus - Khay sim rose gold --- 20.000đ
iPhone 6S Plus - Khung ron loại A màu trắng --- 24.000đ
iPhone 6S Plus - Khung ron loại A màu đen --- 24.000đ
iPhone 6S Plus - Khung ron loại A+ màu trắng --- 50.000đ
iPhone 6S Plus - Khung ron loại A+ màu đen --- 50.000đ
iPhone 6S Plus - Khung ron zin, màu trắng --- 80.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S Plus - Khung ron zin, màu đen --- 80.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng silver --- 310.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng đen --- 310.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng gold --- 310.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng rose gold --- 310.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus gold --- 500.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus matt black --- 500.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus silver --- 500.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus rose gold --- 500.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus gold, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 490.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus matt black (đen mờ), camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 490.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus red, camera lơn, không lỗ tai nghe --- 530.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus rose gold, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 530.000đ
iPhone 6S Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus silver, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 530.000đ
iPhone 6S Plus - Miếng phản quang zin --- 350.000đ
iPhone 6S Plus - Màn hình zin làm lại, VN, màu đen --- 2.200.000đ
iPhone 6S Plus - Màn hình zin làm lại, VN, màu trắng --- 2.200.000đ
iPhone 6S Plus - Màn hình zin làm lại, màu đen --- 2.300.000đ
iPhone 6S Plus - Màn hình zin làm lại, màu trắng --- 2.300.000đ
iPhone 6S Plus - Màn hình tháo máy, màu đen --- 0.0đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S Plus - Màn hình tháo máy, màu trắng --- 1.450.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính loại A, màu trắng --- 35.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính loại A, màu đen --- 35.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính loại A (guarantee vàng) màu đen --- 35.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính loại A (guarantee vàng) màu trắng --- 35.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính loại A+ (guarantee xanh) màu đen --- 40.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 40.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính loại A+ (guarantee trắng) màu đen --- 40.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính loại A+ (guarantee trắng) màu trắng --- 40.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính zin, màu đen --- 55.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính zin, màu trắng --- 55.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron loại A (guarantee vàng) màu đen --- 53.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron loại A (guarantee vàng) màu trắng --- 53.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee trắng) màu đen --- 65.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee trắng) màu trắng --- 65.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ (guarantee xanh) màu đen --- 75.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 75.000đ
iPhone 6S Plus - Miếng tản nhiệt 2 in 1 --- 350.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S Plus - Nút home copy, màu đen --- 40.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S Plus - Nút home copy, màu trắng --- 40.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S Plus - Nút home copy, màu gold --- 40.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S Plus - Nút home copy, màu rose gold --- 40.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S Plus - Nút home zin, màu đen --- 60.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S Plus - Nút home zin, màu trắng --- 60.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S Plus - Nút home zin, màu gold --- 60.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S Plus - Nút home zin, màu rose gold --- 60.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S Plus - Ổ cứng 128GB --- 1.400.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S Plus - Pin zin linh kiện --- 120.000đ
iPhone 6S Plus - Pin zin máy --- 190.000đ
iPhone 6S Plus - Rung --- 35.000đ
iPhone 6S Plus - Tai nghe zin công ty - Made In Vietnam --- 120.000đ
iPhone 6S Plus - Vĩ làm chân all in one --- 25.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 6S - Anten wifi --- 60.000đ
iPhone 6S - Bộ viền xi kính camera + nắp chụp --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Bộ Shield trên main --- 20.000đ
iPhone 6S - Camera sau --- 190.000đ
iPhone 6S - Camera sau --- 240.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Cáp USB zin công ty Made In Vietnam --- 60.000đ
iPhone 6S - Cáp đuôi sạc + tai nghe copy, màu trắng (cho máy gold/rose) --- 60.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 6S - Cáp đuôi sạc + tai nghe copy, màu đen (cho máy gray) --- 60.000đ
iPhone 6S - Cáp đuôi sạc + tai nghe zin, màu trắng (cho máy gold/rose) --- 110.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Cáp đuôi sạc + tai nghe zin, màu đen (cho máy gray) --- 130.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Cáp đuôi sạc + tai nghe zin, màu xám (cho máy silver) --- 160.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Chuông --- 40.000đ
iPhone 6S - Cụm camera trước + áp tai --- 90.000đ
iPhone 6S - Dây nút nguồn + volume + đèn flash --- 70.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 6S - IC âm thanh lớn --- 140.000đ
iPhone 6S - IC âm thanh nhỏ --- 80.000đ
iPhone 6S - IC đèn --- 60.000đ
iPhone 6S - IC đèn flash --- 80.000đ
iPhone 6S - IC hiển thị --- 70.000đ
iPhone 6S - IC la bàn --- 70.000đ
iPhone 6S - IC nguồn lớn --- 180.000đ
iPhone 6S - IC nguồn nhỏ --- 110.000đ
iPhone 6S - IC trung tần --- 100.000đ
iPhone 6S - IC ổ cứng 16GB - tháo máy --- 180.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - IC ổ cứng 64GB - zin new --- 1.000.000đ
iPhone 6S - IC ổ cứng 128Gb - zin new --- 1.100.000đ
iPhone 6S - IC rung --- 80.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S Plus - IC sạc --- 70.000đ --- xài chung 6s
iPhone 6S - IC USB 35 chân --- 70.000đ
iPhone 6S - IC USB 36 chân --- 80.000đ
iPhone 6S - IC vân tay --- 100.000đ
iPhone 6S - IC wifi --- 150.000đ
iPhone 6S - Keo dán chống nước --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Khay sim trắng --- 20.000đ
iPhone 6S - Khay sim đen --- 20.000đ
iPhone 6S - Khay sim gold --- 20.000đ
iPhone 6S - Khay sim rose gold --- 20.000đ
iPhone 6S - Khung ron loại A, màu trắng --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Khung ron loại A, màu đen --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Khung ron loại A+, màu đen --- 40.000đ
iPhone 6S - Khung ron loại A+, màu trắng --- 40.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Khung ron zin, màu trắng --- 80.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Khung ron zin, màu đen --- 80.000đ
iPhone 6S - Loa --- 30.000đ
iPhone 6S - Lưng Trắng (silver) --- 270.000đ
iPhone 6S - Lưng Xám (Gray) --- 270.000đ
iPhone 6S - Lưng Vàng (Gold) --- 270.000đ
iPhone 6S - Lưng Vàng Hồng (Rose Gold) --- 270.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Lưng giả iPhone 7 gold --- 410.000đ
iPhone 6S - Lưng giả iPhone 7 rose gold --- 410.000đ
iPhone 6S - Lưng giả iPhone 7 matt black --- 410.000đ
iPhone 6S - Lưng giả iPhone 7 silver, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 480.000đ
iPhone 6S - Lưng giả iPhone 7 gold, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 480.000đ
iPhone 6S - Lưng giả iPhone 7 red, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 450.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Lưng giả iPhone 7 rose gold, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 480.000đ
iPhone 6S - Lưng giả iPhone 7 matt black (đen mờ), camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 480.000đ
iPhone 6S - Lưng giả iPhone 7 jet black --- 620.000đ
iPhone 6S - Màn hình zin làm lại VN, màu đen --- 1.200.000đ
iPhone 6S - Màn hình zin làm lại VN, màu trắng --- 1.200.000đ
iPhone 6S - Màn hình zin làm lại, màu trắng --- 1.450.000đ
iPhone 6S - Màn hình zin làm lại, màu đen --- 1.450.000đ
iPhone 6S - Mặt kính loại A, màu trắng --- 30.000đ
iPhone 6S - Mặt kính loại A, màu đen --- 30.000đ
iPhone 6S - Mặt kính loại A (guarantee vàng) màu trắng --- 30.000đ
iPhone 6S - Mặt kính loại A (guarantee vàng) màu đen --- 30.000đ
iPhone 6S - Mặt kính loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 35.000đ
iPhone 6S - Mặt kính loại A+ (guarantee xanh) màu đen --- 35.000đ
iPhone 6S - Mặt kính loại A+ (guarantee trắng) màu trắng --- 35.000đ
iPhone 6S - Mặt kính loại A+ (guarantee trắng) màu đen --- 35.000đ
iPhone 6S - Mặt kính zin, màu trắng --- 90.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Mặt kính zin, màu đen --- 40.000đ
iPhone 6S - Mặt kính liền ron loại A (guarantee vàng) màu trắng --- 47.000đ
iPhone 6S - Mặt kính liền ron loại A (guarantee vàng) màu đen --- 47.000đ
iPhone 6S - Mặt kính liền ron loại A+, màu trắng --- 51.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Mặt kính liền ron loại A+, màu đen --- 55.000đ
iPhone 6S - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ (guarantee xanh) màu đen --- 73.000đ
iPhone 6S - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 73.000đ
iPhone 6S - Miếng tản nhiệt 2 in 1 --- 350.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S - Miếng phản quang loại zin --- 310.000đ
iPhone 6S - Nút home copy, màu đen --- 40.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S - Nút home copy, màu trắng --- 40.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S - Nút home copy, màu gold --- 40.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S - Nút home copy, màu rose gold --- 40.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S - Nút home zin, màu đen --- 60.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S - Nút home zin, màu trắng --- 60.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S - Nút home zin, màu gold --- 60.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S - Nút home zin, màu rose gold --- 60.000đ --- xài chung 6s và 6s plus
iPhone 6S - Rung --- 40.000đ
iPhone 6S - Pin zin linh kiện --- 110.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Pin zin máy --- 150.000đ
iPhone 6S - Seal máy trắng --- 5.000đ
iPhone 6S - Seal máy đen --- 5.000đ
iPhone 6S - Tai nghe zin công ty - Made In Vietnam --- 120.000đ
iPhone 6S - Vĩ làm chân A9 (C06) --- 25.000đ
iPhone 6S - Vĩ làm chân All In One (C09) --- 25.000đ
iPhone 6S - Vĩ làm chân CPU (C07) --- 25.000đ
iPhone 6S - Vĩ làm chân CPU GSM (C06) --- 25.000đ
iPhone 6S - Vĩ làm chân ổ cứng + CPU 0.12 hàng Nhật --- 200.000đ
iPhone 6S - Vĩ làm chân IC wifi --- 25.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 6 Plus - Anten bluetooth --- 50.000đ
iPhone 6 Plus - Anten wifi --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Bộ ốc --- 15.000đ
iPhone 6 Plus - Bộ nẹp --- 35.000đ
iPhone 6 Plus - Bộ nút màu trắng --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Bộ nút màu xám --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Bộ nút màu champange --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Bộ shield trên main màu champange --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Camera sau --- 110.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Camera trước + áp tai --- 70.000đ
iPhone 6 Plus - Cảm ứng màu trắng --- 210.000đ
iPhone 6 Plus - Cảm ứng màu đen --- 210.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Cảm ứng liền ron màu trắng --- 150.000đ
iPhone 6 Plus - Cảm ứng liền ron màu đen --- 150.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Cáp USB zin công ty Made In Vietnam --- 60.000đ
iPhone 6 Plus - Chuông --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Dây home --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Dây volume zin --- 40.000đ
iPhone 6 Plus - Dây volume --- 40.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Dây nút nguồn copy --- 45.000đ
iPhone 6 Plus - Dây nút nguồn zin --- 50.000đ
iPhone 6 Plus - Dây phím nguồn + Volume + Gạt rung --- 1.000đ
iPhone 6 Plus - Dây tai nghe / dây cáp sạc copy, màu trắng --- 70.000đ --- xài cho máy gold
iPhone 6 Plus - Dây tai nghe / dây cáp sạc copy, màu đen --- 70.000đ --- xài cho máy xám
iPhone 6 Plus - Dây tai nghe / dây cáp sạc zin new màu xám --- 130.000đ --- xài cho máy trắng
iPhone 6 Plus - Dây test màn hình --- 60.000đ
iPhone 6 Plus - Film dưới --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Film màn hình copy --- 12.000đ
iPhone 6 Plus - Film màn hình zin --- 18.000đ
iPhone 6 Plus - Keo khô OCA 3 lớp 150u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- 7.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Keo khô OCA 3 lớp 175u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- 7.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- 7.200đ
iPhone 6 Plus - Khay sim màu gold --- 15.000đ
iPhone 6 Plus - Khay sim màu trắng --- 15.000đ
iPhone 6 Plus - Khay sim màu xám --- 15.000đ
iPhone 6 Plus - Khung ron copy, màu trắng --- 20.000đ
iPhone 6 Plus - Khung ron copy, màu đen --- 20.000đ
iPhone 6 Plus - Khung ron zin, màu trắng --- 22.000đ
iPhone 6 Plus - Khung ron zin, màu đen --- 22.000đ
iPhone 6 Plus - Khuôn ép kính --- 80.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus rose --- 410.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus silver --- 410.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus gold --- 410.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus black --- 410.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Lưng giả màu vàng hồng của iPhone 6S --- 280.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Lưng màu đen, linh kiện --- 260.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng màu gold, linh kiện --- 260.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng màu xám, linh kiện --- 260.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Lưng zin, màu trắng máy --- 500.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng màu gold, zin máy --- 500.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus silver, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 470.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus gold, không có jack tai nghe 3mm --- 440.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus gold, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 470.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus red, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 530.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus rose gold, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 470.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus matt black (đen mờ), không có jack tai nghe 3mm --- 440.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus matt black (đen mờ), camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 470.000đ
iPhone 6 Plus - Lưng giả iPhone 7 Plus jet black --- 690.000đ
iPhone 6 Plus - Màn hình copy, màu trắng --- 680.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ
iPhone 6 Plus - Màn hình copy, màu đen --- 680.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ
iPhone 6 Plus - Màn hình zin làm lại màu trắng --- 1.250.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ
iPhone 6 Plus - Màn hình zin làm lại màu đen --- 1.250.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ
iPhone 6 Plus - Màn hình zin làm lại màu đen (hàng VN) --- 1.400.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Màn hình zin tháo máy, màu trắng --- 2.300.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Màn hình zin tháo máy, màu đen --- 2.300.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Màn loa --- 12.000đ
iPhone 6 Plus - Main đo --- 100.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Mặt kính loại A màu trắng --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính loại A màu đen --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính loại A (guarantee vàng) màu trắng --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính loại A (guarantee vàng) màu đen --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính loại A+ (gurantee xanh) màu đen --- 35.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính loại A+ (guarantee trắng) màu trắng --- 43.000đ --- 9/10 so với zin - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Mặt kính loại A+ (gurantee trắng) màu đen --- 40.000đ --- 9/10 so với zin
iPhone 6 Plus - Mặt kính zin, màu trắng --- 70.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Mặt kính zin, màu đen --- 40.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron loại A (guarantee vàng) màu trắng --- 43.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron loại A (guarantee vàng) màu đen --- 43.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 35.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee trắng) màu trắng --- 60.000đ --- 9/10 so với zin - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee trắng) màu đen --- 60.000đ --- 9/10 so với zin - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ (guarantee xanh) màu đen --- 73.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 73.000đ
iPhone 6 Plus - Miếng dán thường trước --- 5.000đ
iPhone 6 Plus - Miếng phản quang loại copy --- 50.000đ
iPhone 6 Plus - Miếng phản quang zin --- 70.000đ
iPhone 6 Plus - Miếng tản nhiệt --- 250.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Miếng tản nhiệt 2 in 1 --- 350.000đ --- Xài chung iP6 và iP6 Plus
iPhone 6 Plus - Miếng tháo pin --- 7.000đ
iPhone 6 Plus - Nẹp chuông --- 3.000đ
iPhone 6 Plus - Nẹp loa --- 15.000đ
iPhone 6 Plus - Nẹp nút home --- 15.000đ
iPhone 6 Plus - Nẹp sắt lưng màn hình --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Nút home màu trắng --- 45.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Nút home màu đen --- 45.000đ
iPhone 6 Plus - Nút home màu gold --- 45.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Rung --- 25.000đ
iPhone 6 Plus - Tai nghe zin công ty - Made In Vietnam --- 120.000đ
iPhone 6 Plus - Ổ cứng 16GB new chưa nạp seri --- 150.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Ổ cứng 64GB new chưa nạp seri --- 550.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Ổ cứng 128GB new chưa nạp seri --- 700.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Pin --- 120.000đ
iPhone 6 Plus - Vĩ làm chân --- 25.000đ
iPhone 6 Plus - Viền xi camera --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Viền xi bảo vệ camera màu trắng --- 10.000đ
iPhone 6 Plus - Viền xi bảo vệ camera màu vàng --- 10.000đ
iPhone 6 Plus - Viền xi bảo vệ camera màu đen --- 10.000đ
iPhone 6 Plus - Viền xi bảo vệ camera màu đỏ --- 10.000đ
iPhone 6 Plus - Viền xi bảo vệ camera màu xanh --- 10.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 6 - Anten wifi --- 10.000đ --- -
iPhone 6 - Bộ màn loa, mic --- 15.000đ
iPhone 6 - Bộ ốc --- 15.000đ
iPhone 6 - Bộ nẹp --- 35.000đ
iPhone 6 - Bộ nút màu trắng --- 30.000đ
iPhone 6 - Bộ nút màu xám --- 30.000đ
iPhone 6 - Bộ nút màu gold --- 30.000đ
iPhone 6 - Bộ shield trên main màu champange --- 20.000đ
iPhone 6 - Camera sau --- 65.000đ
iPhone 6 - Camera trước + áp tai --- 70.000đ
iPhone 6 - Cảm ứng --- 110.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Cảm ứng --- 110.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Cảm ứng liền ron màu trắng --- 100.000đ
iPhone 6 - Cảm ứng liền ron màu đen --- 100.000đ
iPhone 6 - Cáp USB zin công ty Made In Vietnam --- 60.000đ
iPhone 6 - Chuông --- 30.000đ
iPhone 6 - Dây home --- 20.000đ
iPhone 6 - Dây nút nguồn copy --- 40.000đ
iPhone 6 - Dây nút nguồn zin --- 50.000đ
iPhone 6 - Dây phím nguồn + Volume + Gạt rung --- 1.000đ
iPhone 6 - Dây tai nghe / dây cáp sạc copy, màu đen --- 60.000đ
iPhone 6 - Dây tai nghe / dây cáp sạc copy, màu trắng --- 60.000đ
iPhone 6 - Dây tai nghe / dây cáp sạc copy, màu xám --- 90.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Dây tai nghe / dây cáp sạc zin new màu đen --- 80.000đ
iPhone 6 - Dây tai nghe / dây cáp sạc zin new màu trắng --- 120.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Dây tai nghe / dây cáp sạc zin new màu xám --- 70.000đ
iPhone 6 - Dây tai nghe ngoài zin máy --- 160.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Dây test màn hình --- 60.000đ
iPhone 6 - Dây volume copy --- 35.000đ
iPhone 6 - Dây volume zin new --- 50.000đ
iPhone 6 - Film dưới --- 8.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Film màn hình copy --- 8.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Film màn hình loại zin --- 15.000đ
iPhone 6 - IC âm thanh lớn --- 70.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC âm thanh nhỏ --- 50.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC cảm ứng (đen) --- 130.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC cảm ứng (con kiếng) --- 130.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC hiển thị --- 70.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC la bàn --- 50.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC nguồn lớn --- 180.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC nguồn nhỏ --- 90.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC nguồn trung --- 150.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC sạc nguồn --- 80.000đ --- IC mới - Tạm Hết
iPhone 6 - IC trung tần --- 70.000đ
iPhone 6 - IC USB --- 80.000đ --- IC mới
iPhone 6 - IC wifi --- 80.000đ --- IC mới
iPhone 6 - Khay sim màu trắng --- 15.000đ
iPhone 6 - Khay sim màu đen --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Khay sim màu gold --- 15.000đ
iPhone 6 - Keo khô OCA 3 lớp 150u --- 6.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Keo khô OCA 3 lớp 175u --- 6.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Keo khô OCA 3 lớp 250u --- 6.000đ
iPhone 6 - Khung ron copy, màu trắng --- 16.000đ
iPhone 6 - Khung ron copy, màu đen --- 16.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Khung ron zin, màu trắng --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Khung ron zin, màu đen --- 20.000đ
iPhone 6 - Loa --- 15.000đ
iPhone 6 - Lưng mạ vàng 24 GOLD --- 400.000đ
iPhone 6 - Lưng mạ vàng 18 --- 400.000đ
iPhone 6 - Lưng mạ vàng 18 viền trắng --- 400.000đ
iPhone 6 - Lưng kim cương mạ vàng, đen --- 400.000đ
iPhone 6 - Lưng copy, màu gold --- 230.000đ
iPhone 6 - Lưng copy, màu trắng --- 230.000đ
iPhone 6 - Lưng copy, màu xám --- 230.000đ
iPhone 6 - Lưng zin new, màu xám --- 300.000đ
iPhone 6 - Lưng zin new, màu trắng --- 400.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả màu vàng hồng của iPhone 6S --- 230.000đ
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 rose --- 410.000đ
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 silver --- 410.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 gold --- 410.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 black --- 410.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 jet black --- 600.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 silver, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 440.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 gold, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 440.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 gold, không có jack tai nghe 3mm --- 440.000đ
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 red, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 490.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 rose gold, camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 440.000đ
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 rose gold, không có jack tai nghe 3mm --- 440.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 matt black (đen mờ), camera lớn, không có jack tai nghe 3mm --- 440.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Lưng giả iPhone 7 matt black, không có jack tai nghe 3mm --- 440.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Nẹp chuông --- 3.000đ
iPhone 6 - Màn hình copy, màu đen --- 500.000đ --- (*)
iPhone 6 - Màn hình copy, màu trắng --- 500.000đ --- (*) - Tạm Hết
iPhone 6 - Màn hình zin làm lại loại 1, màu trắng --- 700.000đ --- (*)
iPhone 6 - Màn hình zin làm lại loại 1, màu đen --- 700.000đ --- (*)
iPhone 6 - Màn hình zin làm lại hàng VN - màu trắng --- 650.000đ --- (*)
iPhone 6 - Màn hình zin làm lại hàng VN - đen --- 650.000đ --- (*)
iPhone 6 - Màn hình zin làm lại loại 2, màu trắng --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
iPhone 6 - Màn hình zin làm lại loại 2, màu đen --- 1.100.000đ --- (*)
iPhone 6 - Màn hình zin tháo máy, màu đen --- 0.0đ --- (*) - Tạm Hết
iPhone 6 - Màn hình zin tháo máy, màu trắng --- 1.150.000đ --- (*) - Tạm Hết
iPhone 6 - Main đo --- 120.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Mặt kính loại A (guarantee trắng) màu đen --- 25.000đ
iPhone 6 - Mặt kính loại A (guarantee trắng) màu trắng --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Mặt kính loại A (guarantee vàng) màu đen --- 28.000đ
iPhone 6 - Mặt kính loại A (guarantee vàng) màu trắng --- 35.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Mặt kính loại A+ màu đen (guarantee xanh) --- 30.000đ
iPhone 6 - Mặt kính loại A+ màu trắng (guarantee xanh) --- 30.000đ
iPhone 6 - Mặt kính loại A+ màu đen (guarantee trắng) --- 30.000đ --
iPhone 6 - Mặt kính loại A+ màu trắng (guarantee trắng) --- 43.000đ ---
iPhone 6 - Mặt kính zin, màu đen --- 40.000đ
iPhone 6 - Mặt kính zin, màu trắng --- 60.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Mặt kính liền ron loại A (guarantee vàng) màu đen --- 40.000đ
iPhone 6 - Mặt kính liền ron loại A (guarantee vàng) màu trắng --- 40.000đ
iPhone 6 - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee xanh) màu đen --- 45.000đ
iPhone 6 - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 45.000đ
iPhone 6 - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee trắng) màu đen --- 50.000đ ---
iPhone 6 - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee trắng) màu trắng --- 50.000đ ---
iPhone 6 - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ (guarantee xanh) màu đen --- 65.000đ
iPhone 6 - Mặt kính liền ron luôn keo loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 65.000đ
iPhone 6 - Mặt kính camera --- 10.000đ
iPhone 6 - Mặt kính đèn flash --- 5.000đ
iPhone 6 - Miếng dán thường trước --- 5.000đ
iPhone 6 - Miếng phản quang copy --- 35.000đ
iPhone 6 - Miếng phản quang zin --- 55.000đ
iPhone 6 - Miếng tản nhiệt --- 250.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Miếng tản nhiệt 2 in 1 --- 350.000đ --- Xài chung iP6 và iP6 Plus
iPhone 6 - Miếng tháo pin --- 7.000đ
iPhone 6 - Nẹp sắt A8 --- 75.000đ
iPhone 6 - Nẹp sắt lưng màn hình --- 35.000đ
iPhone 6 - Nẹp sắt lưng màn hình có luôn dây home --- 40.000đ
iPhone 6 - Nút chụp mic --- 5.000đ
iPhone 6 - Nút home copy, màu đen --- 45.000đ
iPhone 6 - Nút home copy, màu gold --- 45.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Nút home copy, màu trắng --- 45.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Nút home zin, màu đen --- 45.000đ
iPhone 6 - Nút home zin, màu gold --- 45.000đ
iPhone 6 - Nút home zin, màu trắng --- 45.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- 6.000đ
iPhone 6 - Rung copy --- 30.000đ
iPhone 6 - Rung zin --- 35.000đ
iPhone 6 - Tai nghe zin công ty - Made In Vietnam --- 120.000đ
iPhone 6 - Ổ cứng 16GB new chưa nạp seri --- 150.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Ổ cứng 64GB new chưa nạp seri --- 550.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Ổ cứng 128GB new chưa nạp seri --- 700.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Ốc đuôi trắng --- 1.000đ
iPhone 6 - Ốc đuôi gold --- 1.000đ
iPhone 6 - Ốc lưỡi gà / bẫy sim --- 1.000đ
iPhone 6 - Pin zin linh kiện --- 100.000đ
iPhone 6 - Pin tháo máy --- 130.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Pin zin new --- 130.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Viền xi camera màu gold --- 15.000đ
iPhone 6 - Viền xi camera màu trắng --- 10.000đ
iPhone 6 - Viền xi camera màu vàng --- 10.000đ
iPhone 6 - Viền xi camera màu đen --- 10.000đ
iPhone 6 - Viền xi camera màu đỏ --- 10.000đ
iPhone 6 - Viền xi camera màu xanh --- 10.000đ
iPhone 6 - Viền xi camera + đuôi sạc màu xám --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Viền xi camera + đuôi sạc màu vàng --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Viền xi camera + đuôi sạc màu trắng --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Vĩ làm chân --- 25.000đ
iPhone 6 - Vĩ làm chân CPU A8 --- 25.000đ
iPhone 6 - Vĩ làm chân flash A8 --- 25.000đ --- -
iPhone 6 - Vĩ làm chân IC wifi --- 25.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 5S - Anten wifi --- 15.000đ
iPhone 5S - Bộ dây ép socket màn hình cảm ứng --- 100.000đ
iPhone 5S - Bộ ốc --- 15.000đ
iPhone 5S - Bô viền xi màu đen --- 20.000đ
iPhone 5S - Bộ 2 ROM + QUALCOMM quốc tế --- 1.400.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5S - Bộ 3 quốc tế (ROM + QUALCOMM + HDD-16GB) --- 1.100.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5S - Bộ 3 quốc tế (ROM + QUALCOMM + HDD-32GB) --- 3.100.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5S - Ổ cứng 16GB --- 130.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5S - Ổ cứng 32GB --- 300.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5S - Ổ cứng 64GB --- 350.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5S - Bộ nẹp --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Bộ nút màu trắng --- 30.000đ --- nút nguồn, volume, gạt rung + khay sim - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 5S - Bộ nút màu xám --- 25.000đ --- nút nguồn, volume, gạt rung + khay sim
iPhone 5S - Bộ nút màu gold --- 25.000đ --- nút nguồn, volume, gạt rung + khay sim - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 5S - Bộ nút màu rose gold --- 25.000đ --- nút nguồn, volume, gạt rung + khay sim
iPhone 5S - Bộ viền xi màu trắng --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Bộ viền xi màu gold --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Camera sau --- 100.000đ
iPhone 5S - Cảm ứng loại A+ (guarantee xanh) màu đen --- 59.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Cảm ứng loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 59.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Cảm ứng zin, màu trắng --- 150.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Chuông / Loa ngoài copy --- 35.000đ
iPhone 5S - Chuông / Loa ngoài loại zin --- 25.000đ
iPhone 5S - Dây mic + áp tai --- 80.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Dây mic + áp tai + camera trước --- 70.000đ
iPhone 5S - Dây home có nút home copy, màu đen --- 40.000đ
iPhone 5S - Dây home có nút home copy, màu gold --- 40.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Dây home có nút home copy, màu trắng --- 40.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Dây home có nút home zin, màu đen --- 50.000đ
iPhone 5S - Dây home có nút home zin, màu gold --- 50.000đ
iPhone 5S - Dây home có nút home zin, màu trắng --- 40.000đ
iPhone 5S - Dây home có nút home zin, màu rose gold --- 50.000đ
iPhone 5S - Dây socket ép cảm ứng 5/5s --- 50.000đ --- khắc phục lỗi sọc màn hình khi ép cảm ứng
iPhone 5S - Dây tai nghe + đuôi sạc copy, màu đen --- 35.000đ
iPhone 5S - Dây tai nghe + đuôi sạc copy, màu trắng --- 35.000đ
iPhone 5S - Dây tai nghe + đuôi sạc zin, màu đen --- 45.000đ
iPhone 5S - Dây tai nghe + đuôi sạc zin, màu trắng --- 45.000đ
iPhone 5S - Dây test màn hình --- 45.000đ
iPhone 5S - Dây nút nguồn + volume + gạt rung zin --- 40.000đ
iPhone 5S - Đệm phím nguồn --- 2.000đ --- Xài chung 5/5C
iPhone 5S - Đệm phím volume --- 2.000đ --- Xài chung 5G
iPhone 5S - IC CPU - A7 --- 550.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC âm thanh lớn --- 60.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC âm thanh nhỏ --- 60.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC cảm ứng con kiếng --- 120.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC cảm ứng con đen --- 60.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC cấp áp U6 --- 50.000đ --- IC mới - Tạm Hết
iPhone 5S - IC công suất --- 50.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC đèn --- 50.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC đèn flash --- 50.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC Hiển thị --- 60.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC nguồn --- 100.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC USB --- 70.000đ --- IC mới
iPhone 5S - IC Wifi --- 70.000đ --- IC mới
iPhone 5S - Khay sim màu xám --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Khay sim màu trắng --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Khung ron màn hình loại A-, màu trắng --- 13.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Khung ron màn hình loại A, màu đen --- 8.000đ
iPhone 5S - Khung ron màn hình loại A, màu trắng --- 8.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Khung ron màn hình zin, màu đen --- 15.000đ
iPhone 5S - Loa --- 15.000đ
iPhone 5S - Lưỡi gà màu xám --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Lưng + sườn giả iPhone SE màu vàng hồng --- 140.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5S - Lưng + sườn giả iPhone 6 màu trắng --- 200.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5S - Lưng + sườn giá iPhone 6 màu xám --- 200.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5S - Lưng + sườn giả iPhone 6 màu gold --- 200.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5S - Lưng + sườn màu trắng, chuẩn zin (luôn bộ nút + mặt kính zin) --- 160.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5S - Lưng + sườn màu gold, loại thường, chỉ có lưng --- 130.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5S - Lưng + sườn màu trắng, loại thường, chỉ có lưng --- 130.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5S - Lưng + sườn màu đen, loại thường, chỉ có lưng --- 130.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5S - Main full 16GB - Không bị iCloud --- 9.500.000đ --- Có luôn dây nút home
iPhone 5S - Màn hình copy, màu trắng --- 350.000đ
iPhone 5S - Màn hình copy, màu xám --- 350.000đ
iPhone 5S - Màn hình zin làm lại, màu trắng --- 570.000đ
iPhone 5S - Màn hình zin làm lại, màu xám --- 570.000đ
iPhone 5S - Màn hình zin linh kiện, màu trắng --- 450.000đ --- - LONGTENG - Tạm Hết
iPhone 5S - Màn hình zin linh kiện, màu xám --- 450.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Màn hình zin tháo máy, màu trắng --- 570.000đ
iPhone 5S - Màn hình zin tháo máy, màu xám --- 570.000đ
iPhone 5S - Màn loa --- 25.000đ --- Xài chung 5G
iPhone 5S - Mặt kính loại A, màu trắng --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Mặt kính loại A, màu xám --- 15.000đ
iPhone 5S - Mặt kính loại A+, màu xám --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Mặt kính loại A+, màu trắng --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee xanh) màu trắng --- 28.000đ
iPhone 5S - Mặt kính liền ron loại A+ (guarantee xanh) màu đen --- 28.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng trên copy, màu trắng --- 10.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng trên copy, màu xám --- 10.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng trên zin, màu trắng --- 25.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng trên zin, màu xám --- 20.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng dưới copy, màu trắng --- 10.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng dưới copy, màu xám --- 10.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng dưới zin, màu trắng --- 25.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng dưới zin, màu xám --- 20.000đ
iPhone 5S - Main đo --- 120.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Miếng phản quang --- 20.000đ
iPhone 5S - Miếng tháo pin --- 7.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Nẹp sắt lưng màn hình --- 20.000đ
iPhone 5S - Nẹp sườn --- 5.000đ
iPhone 5S - Nút chụp mic --- 2.000đ --- Xài chung 5G
iPhone 5S - Nút home màu xám --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Nút home màu trắng --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Nút Nguồn màu xám --- 10.000đ
iPhone 5S - Nút Nguồn màu trắng --- 10.000đ
iPhone 5S - Nút Volume màu xám --- 10.000đ
iPhone 5S - Nút Volume màu trắng --- 10.000đ
iPhone 5S - Nút gạt rung màu xám --- 10.000đ
iPhone 5S - Nút gạt rung màu trắng --- 10.000đ
iPhone 5S - Ốc đuôi gold --- 1.000đ
iPhone 5S - Rung --- 20.000đ
iPhone 5S - Pin zin --- 80.000đ
iPhone 5S - Pin zin new --- 0.0đ --- -
iPhone 5S - Vĩ làm chân --- 25.000đ
iPhone 5S - Vĩ làm chân CPU A7 --- 25.000đ
iPhone 5S - Vĩ làm chân con flash cặp chồng A7 --- 25.000đ
iPhone 5S - Viền xi dán camera lồi màu champange --- 10.000đ
iPhone 5S - Viền xi dán camera lồi màu trắng --- 10.000đ
iPhone 5S - Viền xi đuôi sạc màu trắng --- 9.000đ
iPhone 5S - Viền xi đuôi sạc màu vàng --- 9.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 5C - Bộ nẹp --- 25.000đ
iPhone 5C - Bộ nút màu trắng --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Bộ nút màu đỏ --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Bộ nút màu vàng --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Bộ nút màu xanh dương --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Bộ nút màu xanh chuối --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Bộ quốc tế ROM + QUALCOMM --- 1.750.000đ -
iPhone 5C - Bộ ốc --- 10.000đ
iPhone 5C - Camera trước + áp tai --- 50.000đ
iPhone 5C - Camera sau --- 70.000đ
iPhone 5C - Chuông --- 40.000đ
iPhone 5C - Dây home --- 15.000đ
iPhone 5C - Dây test màn hình --- 45.000đ
iPhone 5C - Dây nguồn volume --- 40.000đ
iPhone 5C - Đuôi sạc --- 55.000đ
iPhone 5C - Khung ron copy, màu trắng --- 6.500đ
iPhone 5C - Khung ron copy, màu đen --- 6.500đ
iPhone 5C - Màn hình zin làm lại màu trắng --- 680.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Màn hình zin làm lại màu đen --- 500.000đ
iPhone 5C - Màn hình zin, màu đen tháo máy --- 520.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Màn hình màu đen, hàng copy --- 380.000đ
iPhone 5C - Miếng tháo pin --- 5.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Nắp lưng màu trắng --- 130.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Nắp lưng màu đỏ --- 130.000đ
iPhone 5C - Nắp lưng màu vàng --- 130.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Nắp lưng màu xanh dương --- 130.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Nắp lưng màu xanh chuối --- 130.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Nút home --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Rung --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5C - Pin --- 70.000đ
iPhone 5C - Vĩ làm chân --- 25.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 5 - Anten sóng (một bộ 2 sợi, ngắn + dài) --- 15.000đ
iPhone 5 - Anten wifi --- 10.000đ
iPhone 5 - Bộ ốc --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Bộ nẹp --- 25.000đ --- nút nguồn, volume, gạt rung + khay sim - Tạm Hết
iPhone 5 - Bộ nút màu trắng --- 25.000đ --- nút nguồn, volume, gạt rung + khay sim - Tạm Hết
iPhone 5 - Bộ nút màu đen --- 25.000đ --- nút nguồn, volume, gạt rung + khay sim
iPhone 5 - Bộ viền xi trắng --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Bộ viền xi đen --- 20.000đ
iPhone 5 - Bộ 2 Quốc Tế (ROM + QUALCOMM) --- 1.300.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5 - Bộ 3 Quốc Tế (Gồm ROM + QUALCOMM + HDD 16GB) --- 1.100.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5 - Camera trước --- 0.0đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Camera sau --- 70.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 5 - Cảm ứng màu trắng, loại guarantee xanh --- 55.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Cảm ứng màu đen, loại guarantee xanh --- 55.000đ
iPhone 5 - Cáp USB Lightning dành cho iOS 7.0 --- 20.000đ
iPhone 5 - Cụm camera trước + áp tai --- 35.000đ
iPhone 5 - Chuông / Loa ngoài --- 20.000đ
iPhone 5 - Dây tai nghe (trong máy) + đuôi sạc đen, zin --- 40.000đ
iPhone 5 - Dây tai nghe (trong máy) + đuôi sạc trắng, zin --- 40.000đ
iPhone 5 - Dây tai nghe (trong máy) + đuôi sạc đen, copy --- 30.000đ
iPhone 5 - Dây tai nghe (trong máy) + đuôi sạc trắng, copy --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Dây micro + áp tai --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Dây nút nguồn + volume + gạt rung zin --- 35.000đ
iPhone 5 - Dây nút nguồn + volume + gạt rung --- 25.000đ
iPhone 5 - Dây home --- 8.000đ
iPhone 5 - Dây test màn hình --- 50.000đ
iPhone 5 - Film màn hình --- 7.000đ
iPhone 5 - Film màn hình loại zin --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Film dưới --- 6.500đ
iPhone 5 - Giấy in tem màu trắng --- 500.000đ --- (1 cuộn)
iPhone 5 - Giấy in tem màu đen --- 500.000đ --- (1 cuộn)
iPhone 5 - IC âm thanh --- 90.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Cảm biến --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết
iPhone 5 - IC Công suất --- 40.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC CPU A6 --- 450.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Đèn --- 50.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Đèn flash --- 40.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Hiển thị --- 60.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Nguồn lớn --- 120.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Nguồn nhỏ --- 60.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Cảm ứng 1 --- 80.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Cảm ứng 2 --- 120.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Kiểm soát đèn --- 120.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Tắt mở đèn --- 170.000đ --- IC mới
iPhone 5 - IC Wifi --- 80.000đ --- IC mới - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 5 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- 4.000đ
iPhone 5 - Keo khô OCA 3 lớp 175u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- 4.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Khay sim trắng --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Khay sim đen --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Khung ron trắng, zin --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Khung ron trắng, thường --- 8.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Khung ron đen, zin --- 15.000đ
iPhone 5 - Khung ron đen, thường --- 8.000đ
iPhone 5 - Kim chích bạc xử lý tím màn hình --- 60.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Loa --- 10.000đ
iPhone 5 - Lưng + sườn giả iPhone SE màu vàng hồng, loại 1 --- 140.000đ --- Khắc IMEI Free - Tạm Hết
iPhone 5 - Lưng + sườn giả iPhone SE màu vàng hồng, loại 2 --- 140.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5 - Lưng + sườn giả iPhone 6 màu trắng --- 200.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5 - Lưng + sườn giả iPhone 6 màu đen --- 200.000đ --- Khắc IMEI Free - Tạm Hết
iPhone 5 - Lưng + sườn giả iPhone 6 màu vàng gold / champange --- 200.000đ --- Khắc IMEI Free - Tạm Hết
iPhone 5 - Lưng + sườn giả 5S gold, viền vàng --- 400.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5 - Lưng + sườn giả 5S màu gold, loại thường, chỉ có lưng --- 130.000đ --- Khắc IMEI Free - Tạm Hết
iPhone 5 - Lưng + sườn màu trắng, loại thường, chỉ có lưng --- 130.000đ --- Khắc IMEI Free
iPhone 5 - Lưng + sườn màu đen, loại thường, chỉ có lưng --- 130.000đ --- Khắc IMEI Free - Tạm Hết
iPhone 5 - Lưỡi gà màu đen --- 5.000đ
iPhone 5 - Lưỡi gà màu trắng --- 8.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Màn hình màu đen, màn hình zin kính zin ép --- 580.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Màn hình màu trắng, màn hình zin kính zin ép --- 580.000đ
iPhone 5 - Màn hình trắng zin làm lại loại 1 --- 350.000đ
iPhone 5 - Màn hình đen zin làm lại loại 1 --- 350.000đ
iPhone 5 - Màn hình trắng zin làm lại loại 2 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Main trắng --- 500.000đ
iPhone 5 - Main đã lấy qualcomm --- 550.000đ
iPhone 5 - Main full quốc tế đã thay bộ 3 --- 3.200.000đ
iPhone 5 - Miếng tháo pin --- 5.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Miếng phản quang --- 20.000đ
iPhone 5 - Miếng sắt chụp loa --- 5.000đ
iPhone 5 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- 18.000đ
iPhone 5 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- 18.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Mặt kính màu loại A màu đen --- 15.000đ
iPhone 5 - Mặt kính màu loại A màu trắng --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Mặt kính liền ron màu loại A+ màu trắng (guarantee xanh) --- 28.000đ
iPhone 5 - Mặt kính liền ron màu loại A+ màu đen (guarantee xanh) --- 28.000đ
iPhone 5 - Mặt kính trên nắp lưng trắng, zin --- 20.000đ
iPhone 5 - Mặt kính dưới nắp lưng trắng, zin --- 20.000đ
iPhone 5 - Mặt kính trên nắp lưng trắng, copy --- 10.000đ
iPhone 5 - Mặt kính dưới nắp lưng trắng, copy --- 10.000đ
iPhone 5 - Mặt kính trên nắp lưng đen --- 15.000đ
iPhone 5 - Mặt kính dưới nắp lưng đen --- 15.000đ
iPhone 5 - Mặt kính trên nắp lưng đen, copy --- 10.000đ
iPhone 5 - Mặt kính dưới nắp lưng đen, copy --- 10.000đ
iPhone 5 - Nẹp sắt lưng màn hình --- 15.000đ
iPhone 5 - Nẹp nút nguồn --- 5.000đ
iPhone 5 - Nút home đen --- 7.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Nút home trắng --- 7.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Nút home đen, giả 5S --- 10.000đ --- Loại gắn, không phải loại dán
iPhone 5 - Nút home trắng, giả 5S --- 10.000đ --- Loại gắn, không phải loại dán - Tạm Hết
iPhone 5 - Nút home giả SE rose gold --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Nút volume đen --- 7.000đ
iPhone 5 - Nút volume trắng --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Nút nguồn đen --- 7.000đ
iPhone 5 - Nút nguồn trắng --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Nút gạt rung đen --- 7.000đ
iPhone 5 - Nút gạt rung trắng --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Ổ sim --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Ổ cứng 16GB - tháo máy --- 100.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100%
iPhone 5 - Ổ cứng 16GB - zin new --- 350.000đ --- IC mới, Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100%. Xài chung iPad 4 - Tạm Hết
iPhone 5 - Ổ cứng 32GB - tháo máy --- 300.000đ --- Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5 - Ổ cứng 32GB - zin new --- 450.000đ --- IC mới, Có máy test tại chỗ, đảm bảo sống 100% - Tạm Hết
iPhone 5 - Ốc đuôi gold --- 1.000đ
iPhone 5 - Ốc đuôi đen --- 1.000đ
iPhone 5 - Ốc đuôi trắng --- 1.000đ
iPhone 5 - Rung --- 15.000đ
iPhone 5 - Pin zin mới --- 80.000đ
iPhone 5 - Seal mặt dưới --- 5.000đ
iPhone 5 - Vĩ làm chân --- 25.000đ
iPhone 5 - Viền xi mặt kính đèn flash đen --- 8.000đ
iPhone 5 - Viền xi tai nghe đen --- 8.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 4S - Anten wifi --- 15.000đ
iPhone 4S - Áp tai / dây cảm biến / dây nút nguồn --- 30.000đ
iPhone 4S - Bộ 3 Quốc Tế ROM + QUALCOMM + HDD đầu 01 --- 460.000đ
iPhone 4S - Bộ 3 Quốc Tế ROM + QUALCOMM + HDD đầu 99 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Bộ ốc nguyên bộ --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Bộ nẹp (hàng tháo máy) --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Bộ nút --- 15.000đ
iPhone 4S - Camera sau zin theo máy --- 40.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Camera trước --- 35.000đ
iPhone 4S - Cáp đuôi sạc đen --- 35.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Cáp đuôi sạc trắng --- 35.000đ
iPhone 4S - Cáp USB loại copy --- 15.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 4S - Chuông / Loa ngoài có hộp --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Cốc sạc chấu đồng --- 35.000đ
iPhone 4S - Cụm wifi --- 15.000đ
iPhone 4S - CPU (A5) --- 100.000đ
iPhone 4S - Dây home --- 5.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Dây tai nghe trắng --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Dây tai nghe đen --- 30.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 4S - Đệm cao su micro --- 5.000đ
iPhone 4S - Film màn hình --- 2.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - IC Audio IC mới --- 50.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - IC Audio IC tháo máy --- 30.000đ
iPhone 4S - IC Cảm ứng tháo máy --- 30.000đ
iPhone 4S - IC Cảm ứng --- 70.000đ --- IC mới
iPhone 4S - IC Công suất --- 20.000đ --- IC mới - Tạm Hết
iPhone 4S - IC Chuông --- 130.000đ --- IC mới - Tạm Hết
iPhone 4S - IC nguồn mới --- 70.000đ --- IC mới
iPhone 4S - IC nguồn tháo máy --- 30.000đ
iPhone 4S - IC Wifi tháo máy --- 170.000đ --- Tháo máy, Có máy test tại chỗ, đảm bảo 100% sống - Tạm Hết
iPhone 4S - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- 3.400đ
iPhone 4S - Keo khô OCA 3 lớp 175u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- 3.600đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Khay sim --- 7.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Khung ron zin, màu đen --- 10.000đ
iPhone 4S - Khung ron trắng, loại B --- 5.000đ
iPhone 4S - Loa --- 5.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Lưng đen --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Lưng trắng --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Lưng giả iPhone 5 màu đen --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Lưng giả iPhone 5 màu trắng --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Lưới chuông loại zin --- 1.000đ --- Dùng cho nấu máy
iPhone 4S - Lưỡi gà --- 5.000đ
iPhone 4S - Màn hình màu trắng, dây copy --- 280.000đ --- màn hình trắng xanh (loại ưa chuộng tại VN) - Tạm Hết
iPhone 4S - Màn hình màu đen, dây zin --- 280.000đ --- màn hình trắng xanh (loại ưa chuộng tại VN)
iPhone 4S - Màn hình màu trắng, dây zin --- 280.000đ --- màn hình trắng xanh (loại ưa chuộng tại VN)
iPhone 4S - Màn loa --- 3.000đ
iPhone 4S - Màn loa loại zin --- 3.000đ --- Dùng cho nấu máy
iPhone 4S - Main đo --- 20.000đ
iPhone 4S - Main đục lỗ --- 10.000đ
iPhone 4S - Main giả --- 50.000đ
iPhone 4S - Main PDA (dùng để lấy IC Wifi, IC âm thanh, IC cảm ứng, IC nguồn, IC đèn flash - Chỉ có ổ cứng và cặp chồng bị đục) --- 150.000đ
iPhone 4S - Main PDA xác đã lấy 1 vài IC, dùng đề thực tập khò hàn cho kỹ thuật mới --- 100.000đ
iPhone 4S - Mặt kính màn hình màu loại A+ màu đen --- 19.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Mặt kính màn hình màu loại A+ màu trắng --- 14.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Mặt kính màn hình luôn cảm ứng đen --- 45.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Mặt kính màn hình luôn cảm ứng trắng --- 45.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Miếng dán áp tai --- 5.000đ
iPhone 4S - Miếng dán sườn đệm --- 3.000đ --- Miếng tải nhiệt
iPhone 4S - Miếng dán khung ron --- 1.000đ
iPhone 4S - Miếng phản quang --- 14.000đ
iPhone 4S - Miếng nylon tháo pin --- 3.000đ
iPhone 4S - Miếng sắt wifi --- 8.000đ
iPhone 4S - Nẹp camera trước --- 1.000đ
iPhone 4S - Nẹp gạt rung --- 5.000đ
iPhone 4S - Nẹp nút nguồn --- 12.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Nẹp nút volume --- 12.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Nẹp tiếp xúc anten sóng --- 5.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Nẹp mic --- 6.500đ
iPhone 4S - Nẹp socket dây cáp sạc --- 3.000đ
iPhone 4S - Nút volume --- 5.000đ
iPhone 4S - Nút home đen --- 5.000đ
iPhone 4S - Nút home trắng --- 7.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Nút gạt rung --- 8.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Nút nguồn --- 8.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Ổ cứng --- 90.000đ --- Tháo máy
iPhone 4S - Ốc đuôi --- 0.700đ
iPhone 4S - Pin zin mới --- 70.000đ
iPhone 4S - Rung --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Tai nghe zin máy, chuôi trắng --- 120.000đ --- 10 sợi 150k
iPhone 4S - Tai nghe zin máy, chuôi đen --- 120.000đ --- chỉ sử dụng cho 4S
iPhone 4S - Vĩ làm chân --- 25.000đ
iPhone 4S - Viền xi camera --- 5.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 4 - Anten GSM --- 10.000đ
iPhone 4 - Anten Wifi --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Áp tai / dây cảm biến / dây nút nguồn zin mới --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Áp tai / dây cảm biến / dây nút nguồn tháo máy --- 50.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Bộ Shield trên board --- 15.000đ
iPhone 4 - Bộ ốc full --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Bộ nút --- 15.000đ
iPhone 4 - Board wifi --- 50.000đ --- Đóng IC trên wifi cũ qua board này để có con wifi mới
iPhone 4 - Camera sau --- 40.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Camera trước --- 30.000đ
iPhone 4 - Cặp quốc tế 16GB (CPU 337S 3833 + Flash) --- 100.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Cáp sạc đen --- 35.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Cáp sạc đen, hàng tháo máy --- 35.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Cáp sạc trắng --- 35.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - CPU PDA A4 --- 220.000đ
iPhone 4 - Flash Trắng --- 30.000đ --- Nạp IMEI theo yêu cầu thêm 50k
iPhone 4 - Dây home --- 5.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Dây sạc zin --- 25.000đ
iPhone 4 - Dây socket màn hình Dùng để ép cổ dây --- 20.000đ
iPhone 4 - Dây tai nghe zin new màu đen --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Dây tai nghe màu đen, tháo máy --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Dây tai nghe màu trắng --- 30.000đ
iPhone 4 - Dây test màn hình --- 35.000đ
iPhone 4 - Đệm cao su micro --- 2.000đ
iPhone 4 - Đệm nút home --- 3.000đ
iPhone 4 - Đệm nút nguồn --- 2.000đ
iPhone 4 - Đệm nút volume --- 2.000đ
iPhone 4 - Đệm mic --- 2.000đ
iPhone 4 - Film màn hình --- 2.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Film dưới --- 5.000đ
iPhone 4 - IC Audio --- 35.000đ --- IC mới
iPhone 4 - IC Anten tắt mở 4G --- 30.000đ --- IC mới
iPhone 4 - IC Cảm ứng --- 50.000đ --- IC mới
iPhone 4 - IC đèn flash --- 20.000đ --- IC mới
iPhone 4 - IC Sạc --- 20.000đ --- IC mới
iPhone 4 - IC Wifi --- 60.000đ --- IC mới
iPhone 4 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- 3.400đ
iPhone 4 - Khay sim --- 5.000đ
iPhone 4 - Khung ron màu trắng --- 9.000đ
iPhone 4 - Khung ron màu đen --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Khung ron màu trắng, loại B --- 5.000đ
iPhone 4 - Khung ron màu đen, loại B --- 5.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/4
iPhone 4 - Loa --- 5.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Lưng màu đen --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Lưng màu trắng --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Lưới chuông loại zin --- 1.000đ --- Dùng cho nấu máy
iPhone 4 - Lưỡi gà --- 5.000đ
iPhone 4 - Màn hình màu đen, dây zin --- 250.000đ --- Màn hình trắng xanh (loại ưa chuộng tại VN) - Tạm Hết
iPhone 4 - Màn hình màu trắng, dây zin --- 250.000đ --- Màn hình trắng xanh (loại ưa chuộng tại VN) - Tạm Hết
iPhone 4 - Màn hình copy, màu trắng --- 300.000đ --- Màn hình trắng xanh (loại ưa chuộng tại VN)
iPhone 4 - Màn loa loại copy --- 3.000đ
iPhone 4 - Màn loa loại zin --- 3.000đ --- Dùng cho nấu máy
iPhone 4 - Main full iCloud 8GB --- 350.000đ
iPhone 4 - Main cắt GSM còn cặp --- 1.200.000đ
iPhone 4 - Main cắt chỗ wifi --- 50.000đ --- dùng để lấy IC wifi
iPhone 4 - Main đo --- 20.000đ
iPhone 4 - Main trắng --- 100.000đ --- Dùng để ráp linh kiện thành main full
iPhone 4 - Main xác --- 10.000đ --- Dùng để lấy linh kiện, còn đầy đủ linh kiện, trừ cặp GSM và ổ cứng đã bị đục lỗ
iPhone 4 - Mặt kính màn hình màu đen, loại zin --- 14.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Mặt kính màn hình màu trắng, loại zin --- 19.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Mặt kính màn hình luôn cảm ứng màu loại A+ màu đen --- 45.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Mặt kính màn hình luôn cảm ứng màu loại A+ màu trắng --- 45.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Miếng dán áp tai --- 5.000đ
iPhone 4 - Miếng dán sườn --- 3.000đ --- Miếng tải nhiệt
iPhone 4 - Miếng dán trên main /một bộ --- 10.000đ
iPhone 4 - Miếng dán khung ron --- 1.000đ
iPhone 4 - Miếng nilon tháo pin --- 4.000đ
iPhone 4 - Miếng phản quang --- 14.000đ
iPhone 4 - Nẹp camera trước --- 1.000đ
iPhone 4 - Nẹp gài màn lưới chuông --- 6.500đ
iPhone 4 - Nẹp gài màn lưới micro --- 6.500đ
iPhone 4 - Nẹp gạt rung --- 5.000đ
iPhone 4 - Nẹp nút nguồn --- 5.000đ
iPhone 4 - Nẹp socket dây cáp sạc --- 1.000đ
iPhone 4 - Nẹp tai nghe --- 5.000đ
iPhone 4 - Nút home đen --- 7.000đ
iPhone 4 - Nút home trắng --- 7.000đ
iPhone 4 - Ốc đuôi --- 0.700đ
iPhone 4 - Pin zin máy --- 70.000đ
iPhone 4 - Rung --- 15.000đ
iPhone 4 - Seal mặt trước máy trắng --- 2.500đ
iPhone 4 - Seal mặt sau máy trắng --- 2.500đ
iPhone 4 - Seal mặt trước máy đen --- 2.500đ
iPhone 4 - Seal mặt sau máy đen --- 2.500đ
iPhone 4 - Tai nghe zin, lõi dây xanh --- 35.000đ
iPhone 4 - Vĩ làm chân --- 25.000đ
iPhone 4 - Viền xi camera --- 5.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 3GS - Bộ ốc nguyên bộ zin --- 10.000đ
iPhone 3GS - Camera --- 30.000đ
iPhone 3GS - Cụm chuông --- 10.000đ
iPhone 3GS - Dây sạc --- 25.000đ
iPhone 3GS - Flash đã nạp dữ liệu --- 20.000đ
iPhone 3GS - Màn chuông / micro --- 3.000đ
iPhone 3GS - Màn loa --- 3.000đ
iPhone 3GS - Main đục lỗ đã lấy Flash --- 10.000đ --- Dùng để lấy CPU, switch, công suất, v.v
iPhone 3GS - Nẹp gạt rung --- 5.000đ
iPhone 3GS - Nẹp nút nguồn --- 5.000đ
iPhone 3GS - Nút gạt rung đen --- 5.000đ
iPhone 3GS - Nút nhựa chụp camera --- 4.000đ
iPhone 3GS - Ốc đuôi --- 0.500đ
iPhone 3GS - Ốc trên board --- 0.500đ
iPhone 3GS - Tai nghe zin --- 35.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 3G - Anten sóng --- 15.000đ
iPhone 3G - Bộ ốc nguyên bộ, zin --- 10.000đ
iPhone 3G - Cáp sạc đen --- 50.000đ
iPhone 3G - Cáp sạc trắng --- 35.000đ
iPhone 3G - Lưng đen/trắng 16GB 12R - Loại 1 --- 10.000đ
iPhone 3G - Lưng đen/trắng 8GB 12R* - M3.3 --- 90.000đ --- Đúng M3-3, bên trong vỏ có độ bóng
iPhone 3G - Lưng đen/trắng 8GB 12R* - S11 --- 10.000đ
iPhone 3G - Main xác --- 80.000đ --- Main đục lỗ
iPhone 3G - Màn chuông / micro --- 3.000đ
iPhone 3G - Khung sườn nguyên bộ --- 300.000đ --- Chỉ cần ráp màn hình vào là dựng thành máy
iPhone 3G - Màn loa --- 3.000đ
iPhone 3G - Nẹp nút nguồn --- 5.000đ
iPhone 3G - Nẹp tai nghe --- 6.000đ
iPhone 3G - Nút gạt rung đen --- 5.000đ
iPhone 3G - Nút nhựa chụp camera --- 5.000đ
iPhone 3G - Ốc đuôi --- 0.500đ
iPhone 3G - Ốc trên board --- 0.500đ
iPhone 3G - Cốc sạc chấu đồng --- 35.000đ

Dòng máy ----- Linh Kiện ----- Đơn Giá ----- Ghi Chú

iPhone 2G - Anten sóng --- 12.000đ
iPhone 2G - Áp tai --- 35.000đ
iPhone 2G - Cáp sạc --- 50.000đ
iPhone 2G - Camera --- 50.000đ
iPhone 2G - Chuông / Loa ngoài --- 15.000đ
iPhone 2G - Khung sắt dây home --- 15.000đ
iPhone 2G - Mic --- 6.000đ
iPhone 2G - Nút gạt rung --- 5.000đ
iPhone 2G - Nút nguồn --- 5.000đ
iPhone 2G - Nút volume --- 5.000đ


iPhone

iPhone XS Max - Mặt kính zin ---------- 150.000

iPhone XR - Mặt kính zin ---------- 110.000

iPhone XS - Mặt kính zin ---------- 110.000

iPhone X - Mặt kính zin ---------- 100.000


E110 Mặt kính, màu đen, màu trắng, loại tốt ---------- 65.000
E120 Mặt kính, màu đen, màu trắng, loại tốt ---------- 65.000
C101 Mắt kính, màu trắng, loại tốt ---------- 100.000
G3518 Mặt kính, màu trắng, loại tốt ---------- 80.000

i717 - Mặt kính, màu đen, màu trắng ---------- 65.000
i727 - Mặt kính, màu đen, màu trắng ---------- 65.000
i777 - Mặt kính, màu đen, màu trắng ---------- 60.000
i8700 - Mặt kính, màu đen ---------- 70.000
i8730 - Mặt kính, màu xám, loại tốt ---------- 100.000
i8750 - Mặt kính, màu xám, loại tốt ---------- 130.000
i927 - Mặt kính, màu đen ---------- 70.000
i9020 - Mặt kính, màu đen ---------- 70.000
i9070 - Mặt kính, màu đen ---------- 70.000
i9250 - Mặt kính, màu đen ---------- 70.000
i9260 Mặt kính, màu đen, màu trắng, loại tốt ---------- 65.000
i997/ D710 - Mặt kính, màu trắng ---------- 65.000

T959 - Mặt kính, màu đen ---------- 65.000
T989 - Mặt kính, màu đen, màu trắng ---------- 65.000


Motorola

Moto XT1085 - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 60.000
Moto XT1254 - Mặt kính màu đen ---------- 60.000
Moto E - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 50.000
Moto E2 - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 50.000
Moto E3 - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 50.000
Moto E4 Plus - Mặt kính màu đen , màu vàng ---------- 50.000
Moto G2 - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 50.000
Moto G3 - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 60.000
Moto G4 - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 50.000
Moto G4 Plus - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 50.000
Moto M - Mặt kính màu đen , màu trắng , màu vàng ---------- 60.000
Moto X - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 50.000
Moto X Play - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 60.000
Moto X Stylus - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 60.000
Moto Z - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 60.000
Moto Z Play - Mặt kính màu đen , màu trắng ---------- 60.000
Moto Nexus 6 - Mặt kính, màu đen ---------- 80.000


Film màn hình

iPhone 4 / 4S - Film màn hình ---------- 7.000
iPhone 5 - Film màn hình ---------- 10.000
iPhone 6 - Film màn hình ---------- 20.000
iPhone 6+ - Film màn hình ---------- 20.000

Samsung S2 - Film màn hình ---------- 10.000
Samsung S3 - Film màn hình ---------- 10.000
Samsung S4 - Film màn hình ---------- 10.000
Samsung S5 - Film màn hình ---------- 10.000
Samsung Note 1 - Film màn hình ---------- 10.000
Samsung Note 2 - Film màn hình ---------- 10.000
Samsung Note 3 - Film màn hình ---------- 10.000
Samsung Note 4 - Film màn hình ---------- 10.000

Samsung i9296 - Film màn hình ---------- 10.000

© Hơn 500 Trung Tâm Bảo Hành Gần Bạn
Lien he vienmaytinh