Open today: 7:30AM - 9:00PM

Thưởng Grab - Khối Văn Phòng

 

   Hotline: 1800 1080

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o---------

                                   THÔNG BÁO

V/V ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH GRAB VIỆN

TĂNG GIỜ = TĂNG NĂNG SUẤT

DÀNH RIÊNG CHO KHỐI VĂN PHÒNG

( LỄ TÂN, KẾ TOÁN, PR MARKETING, GIAO NHẬN, HỔ TRỢ KỸ THUẬT, TRỢ LÝ ĐIỆN TỬ, KINH DOANH, BÁO GIÁ, KHO CUNG ỨNG THU MUA… )

 

Từ ngày 01/03/2018 Công ty qui định về chế độ làm việc ,thưởng theo  năng suất tăng ca Grab Viện dành cho khối văn phòng  như sau :

1 Tổng số giờ làm việc quy định của nhân viên đăng ký : 322h/ tháng ( chưa bao gồm giờ nghỉ ).

2  Quy định thưởng năng suất tăng ca Grab Viện với điều kiện đủ giờ làm 322h/1 tháng.

NS THÁNG NÀY TRỪ NĂNG SUẤT THÁNG TRƯỚC= THƯỞNG TĂNG  GRAB

Ví dụ:  Nếu năng suất tháng 3 là 2.000.000, năng suất tháng 2 là 1.000.000

            = thưởng tăng Grab= 1000.000đ

  • Tổng năng suất tháng 3 mặc nhiên tăng tổng cộng là 3.000.000đ
  • Ghi chú:
  • Trường hợp nhân viên đó đăng ký Grab Viện, nhưng năng suất trong tháng không tăng, hoặc giảm, thì chỉ nhận được phần tính số giờ tăng ca bình thường như trước đây. Không nhận được thưởng Grab.
  • Ngược lại Năng suất tăng nhưng không đủ giờ qui định là 322h/1 tháng vẫn không được thưởng vì công ty muốn nhân viên tập trung giải quyết công việc tại công ty suôn sẽ kết nối các phòng 1 cách hiệu quả nhất trên tinh thần YÊU KH, HỔ TRỢ KH TỐI ĐA KHI KH CÒN TẠI MẶT BẰNG VÀ ONLINE
  • Đối với các khối nhân viên có doanh số thấp mặc định là tháng nào cũng dưới <500,000đ/ 1 tháng thì sẽ được duyệt công them 50% lương phục vụ của tháng đó- NS của tháng trước

VD: NS tháng 3= 400.000d+ 600,000đ lương phục vụ= 1000.000đ – 300,000đ NS tháng 2= 700.000đ thưởng tăng Grab

Còn trường hợp NV đó NS quá yếu 6 tháng ko tăng BGĐ sẽ tạo điều kiện tối đa tạo thêm job tăng năng suất cho NV đó.

  • Điều kiện: lấy móc từ tháng nào mà tháng đó so với tháng trước phải có cùng chỉ số giờ đúng qui định là 322h/1 tháng chứ không lấy 2 tháng giờ khác nhau.

Chỉ tính năng suất và chỉ tiêu công việc không xét chi phí thuê trong bảng thưởng Grab.

Thông báo này có hiệu lực kể  từ ngày 1 tháng 03 năm 2018, áp dụng cho tất cả mọi người, công ty bãi bỏ cách tính cũ ngày nghỉ ngày off cũng như nhau, toàn thể phòng kế toán có trách nhiệm truyền đạt lại cho khối văn phòng nắm rõ không làm và tính sai quyền lợi thưởng mới này.                                                                                                           

                                                                    Viện Máy Tính, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2018

 

                                                                                             Quản Lý Điều Hành

 

                                                                                     Đã ký

                                                                                                

 

 

                                                                                             Trần Thị Thiện Sang

 

 

 

 

 

© Hơn 500 Trung Tâm Bảo Hành Gần Bạn
Lien he vienmaytinh