Open today: 7:30AM - 9:00PM

CHỌN HÃNG TÌM ĐIỂM BẢO HÀNH

trung tâm bảo hành tại

Số Sản phẩm bảo hành Điện thoại/Fax
Hiện chưa có cửa hàng nào tại đây

ĐÁNH GIÁ Không hài lòng

5

(1 đánh giá)

Hư camera sau- Huy Nguyen - 02/05/2018 14:21:23 PM

Máy bị hư camera sau. Nó cứ mờ chụp ko đc
Máy chs game hơi bi lắt màng hình
ARBUTUS TPHCM5
© Bảo Hành ĐT Laptop Sửa liền giá rẻ - Bảo Hành Suốt Đời
Lien he vienmaytinh