Luôn T7&CN Tết: 7:30 - 20:30

Dell 14 3446

Dell 14 3446

110,000₫

Giá trên đã bao gồm công thay và cài đặt vệ sinh bao trọn gói, bảo hành 12 tháng

Bao chóng nước bao đẹp như mới, cam kết lấy liền trước mặt linh kiện chính hãng có hóa đơn

Hỗ trợ suốt đời không lo bị Hư

DELL 14 3446
Xem thêm ↓
Tiêu đề Tab
Tiêu đề Tab

thay bàn phím laptop DELL 14 3446

chuyen sua laptop DELL 14 3446

sửa laptop DELL 14 3446uy tín

thay màn hình laptop DELL 14 3446

nang cap laptop DELL 14 3446

laptop DELL 14 3446 CHẠY TẮT MÁY

cài đặt laptop DELL 14 3446

bàn phím laptop DELL 14 3446

o cung laptop DELL 14 3446

sua laptop DELL 14 3446

ổ cứng laptop DELL 14 3446

laptop DELL 14 3446SỌC MÀN HÌNH

thay man hinh laptop DELL 14 3446

ban adaptor laptop DELL 14 3446

chuyen sua chua laptop DELL 14 3446

mainbo laptop DELL 14 3446

man hinh laptop DELL 14 3446

sửa bàn phím laptop DELL 14 3446

sua laptop DELL 14 3446

thay man hinh laptop DELL 14 3446

sua chua laptop DELL 14 3446lay lien

sửa laptop DELL 14 3446lấy liền

thay bàn phím laptop DELL 14 3446

thay màn hình laptop DELL 14 3446

trung tâm bảo hành laptop DELL 14 3446

sửa laptop DELL 14 3446

cam ung laptop DELL 14 3446

sac laptop DELL 14 3446

thay man hinh laptop DELL 14 3446 

sửa laptop DELL 14 3446hcm

sua chua laptop DELL 14 3446

sửa laptop DELL 14 3446tại nhà

nâng cấp laptop DELL 14 3446

bảo hành laptop DELL 14 3446

thay ram laptop DELL 14 3446

bàn phím laptop DELL 14 3446

laptop DELL 14 3446 BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa laptop DELL 14 3446uy tín

gia sua laptop DELL 14 3446

thay ban phim laptop DELL 14 3446

sua nguon laptop DELL 14 3446

main laptop DELL 14 3446

thay ổ cứng laptop DELL 14 3446

cai dat laptop DELL 14 3446

sửa sạc laptop DELL 14 3446

sua main laptop DELL 14 3446

thay pin laptop DELL 14 3446

linh kien laptop DELL 14 3446

bảo hành laptop DELL 14 3446thegioididong

thay ban phim laptop DELL 14 3446

sạc laptop DELL 14 3446

sua chua laptop DELL 14 3446uy tin

trung tâm laptop DELL 14 3446tphcm

bàn phím laptop DELL 14 3446bị liệt

cứng laptop DELL 14 3446

sửa laptop DELL 14 3446uy tín hcm

thay main laptop DELL 14 3446

sửa chữa laptop DELL 14 3446

mainboard laptop DELL 14 3446

xac laptop DELL 14 3446

cảm ứng laptop DELL 14 3446

màn hình laptop DELL 14 3446bị sọc

sua laptop DELL 14 3446hcm

sửa laptop DELL 14 3446

sửa chữa laptop DELL 14 3446hcm

thay o cung laptop DELL 14 3446

ban phim laptop DELL 14 3446

bao hanh laptop DELL 14 3446thegioididong

sửa sạc laptop DELL 14 3446

màn hình laptop DELL 14 3446

adapter laptop DELL 14 3446

bao hanh laptop DELL 14 3446

man hinh laptop DELL 14 3446

thay mat kinh laptop DELL 14 3446

thong tin bao hanh laptop DELL 14 3446

sualaptop DELL 14 3446

thay pin laptop DELL 14 3446

sửa laptop DELL 14 3446ở đâu

thay ram laptop DELL 14 3446

Sua laptop DELL 14 3446apple

bao hanh mabook

thay màn hình laptop DELL 14 3446 retina

phim nguon ipad

sua laptop DELL 14 3446lay lien

sua chua laptop DELL 14 3446

SỬA CHỮA laptop DELL 14 3446LẤY LIỀN

sua chua laptop DELL 14 3446hcm

thay màn hình laptop DELL 14 3446retina

sua laptop DELL 14 3446gia re

thay cam ung laptop DELL 14 3446

sua laptop DELL 14 3446o dau uy tin

gia man hinh laptop DELL 14 3446

nâng cấp card màn hình cho laptop DELL 14 3446

pin laptop DELL 14 3446

sua sac laptop DELL 14 3446

chuyên sửa laptop DELL 14 3446

cai dat laptop DELL 14 3446

ram laptop DELL 14 3446

laptop DELL 14 3446 bị mất nguồn

cài đặt laptop DELL 14 3446

sua laptop DELL 14 3446uy tin

linh kiện laptop DELL 14 3446

ban phim laptop DELL 14 3446

sửa laptop DELL 14 3446ở đâu uy tín

thay màn hình laptop DELL 14 3446

cài win laptop DELL 14 3446

sua laptop DELL 14 3446uy tin hcm

lap rap laptop DELL 14 3446

thay chuot laptop DELL 14 3446

màn hình laptop DELL 14 3446

sua chua laptop DELL 14 3446lay ngay

dia chi bao hanh laptop DELL 14 3446

thay mặt kính laptop DELL 14 3446

keyboard laptop DELL 14 3446

trung tam bao hanh laptop DELL 14 3446

sua laptop DELL 14 3446o dau

bảo hành laptop DELL 14 3446hcm

bàn phím laptop DELL 14 3446 bị liệt

bàn phím laptop DELL 14 3446white

pin laptop DELL 14 3446

sửa nguồn laptop DELL 14 3446

sua laptop DELL 14 3446chuyen nghiep

sua nguon laptop DELL 14 3446

bao hanh laptop DELL 14 3446

sua loi nguon laptop DELL 14 3446

laptop DELL 14 3446mat nguon

ổ cứng laptop DELL 14 3446

thay ổ cứng laptop DELL 14 3446

thu mua laptop DELL 14 3446

cai win laptop DELL 14 3446

sửa nguồn laptop DELL 14 3446

thay bàn phím DELL 14 3446

chuyen sua DELL 14 3446

sửa DELL 14 3446uy tín

thay màn hình DELL 14 3446

nang cap DELL 14 3446

DELL 14 3446 CHẠY TẮT MÁY

cài đặt DELL 14 3446

bàn phím DELL 14 3446

o cung DELL 14 3446

sua DELL 14 3446

ổ cứng DELL 14 3446

DELL 14 3446SỌC MÀN HÌNH

thay man hinh DELL 14 3446

ban adaptor DELL 14 3446

chuyen sua chua DELL 14 3446

mainbo DELL 14 3446

man hinh DELL 14 3446

sửa bàn phím DELL 14 3446

sua DELL 14 3446

thay man hinh DELL 14 3446

sua chua DELL 14 3446lay lien

sửa DELL 14 3446lấy liền

thay bàn phím DELL 14 3446

thay màn hình DELL 14 3446

trung tâm bảo hành DELL 14 3446

sửa DELL 14 3446

cam ung DELL 14 3446

sac DELL 14 3446

thay man hinh DELL 14 3446 

sửa DELL 14 3446hcm

sua chua DELL 14 3446

sửa DELL 14 3446tại nhà

nâng cấp DELL 14 3446

bảo hành DELL 14 3446

thay ram DELL 14 3446

bàn phím DELL 14 3446

DELL 14 3446 BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa DELL 14 3446uy tín

gia sua DELL 14 3446

thay ban phim DELL 14 3446

sua nguon DELL 14 3446

main DELL 14 3446

thay ổ cứng DELL 14 3446

cai dat DELL 14 3446

sửa sạc DELL 14 3446

sua main DELL 14 3446

thay pin DELL 14 3446

linh kien DELL 14 3446

bảo hành DELL 14 3446thegioididong

thay ban phim DELL 14 3446

sạc DELL 14 3446

sua chua DELL 14 3446uy tin

trung tâm DELL 14 3446tphcm

bàn phím DELL 14 3446bị liệt

cứng DELL 14 3446

sửa DELL 14 3446uy tín hcm

thay main DELL 14 3446

sửa chữa DELL 14 3446

mainboard DELL 14 3446

xac DELL 14 3446

cảm ứng DELL 14 3446

màn hình DELL 14 3446bị sọc

sua DELL 14 3446hcm

sửa DELL 14 3446

sửa chữa DELL 14 3446hcm

thay o cung DELL 14 3446

ban phim DELL 14 3446

bao hanh DELL 14 3446thegioididong

sửa sạc DELL 14 3446

màn hình DELL 14 3446

adapter DELL 14 3446

bao hanh DELL 14 3446

man hinh DELL 14 3446

thay mat kinh DELL 14 3446

thong tin bao hanh DELL 14 3446

suaDELL 14 3446

thay pin DELL 14 3446

sửa DELL 14 3446ở đâu

thay ram DELL 14 3446

Sua DELL 14 3446apple

thay màn hình DELL 14 3446 retina

sua DELL 14 3446lay lien

sua chua DELL 14 3446

SỬA CHỮA DELL 14 3446LẤY LIỀN

sua chua DELL 14 3446hcm

thay màn hình DELL 14 3446retina

sua DELL 14 3446gia re

thay cam ung DELL 14 3446

sua DELL 14 3446o dau uy tin

gia man hinh DELL 14 3446

nâng cấp card màn hình cho DELL 14 3446

pin DELL 14 3446

sua sac DELL 14 3446

chuyên sửa DELL 14 3446

cai dat DELL 14 3446

ram DELL 14 3446

DELL 14 3446 bị mất nguồn

cài đặt DELL 14 3446

sua DELL 14 3446uy tin

linh kiện DELL 14 3446

ban phim DELL 14 3446

sửa DELL 14 3446ở đâu uy tín

thay màn hình DELL 14 3446

cài win DELL 14 3446

sua DELL 14 3446uy tin hcm

lap rap DELL 14 3446

thay chuot DELL 14 3446

màn hình DELL 14 3446

sua chua DELL 14 3446lay ngay

dia chi bao hanh DELL 14 3446

thay mặt kính DELL 14 3446

keyboard DELL 14 3446

trung tam bao hanh DELL 14 3446

sua DELL 14 3446o dau

bảo hành DELL 14 3446hcm

bàn phím DELL 14 3446 bị liệt

bàn phím DELL 14 3446white

pin DELL 14 3446

sửa nguồn DELL 14 3446

sua DELL 14 3446chuyen nghiep

sua nguon DELL 14 3446

bao hanh DELL 14 3446

sua loi nguon DELL 14 3446

DELL 14 3446mat nguon

ổ cứng DELL 14 3446

thay ổ cứng DELL 14 3446

thu mua DELL 14 3446

cai win DELL 14 3446

sửa nguồn DELL 14 3446

địa điểm bảo hành DELL 14 3446

số điện thoại bảo hành DELL 14 3446

trungtambaohanh.com DELL 14 3446, trung tâm bảo hành vienmaytinh DELL 14 3446, Trung Tâm Bảo Hành Viện Máy Tính DELL 14 3446, bảo hành chính hãng DELL 14 3446, Trung tam bao hanh 18001080 DELL 14 3446, 18001080 trung tam bao hanh DELL 14 3446, 02838442008 DELL 14 3446trungtambaohanh.com

địa điểm bảo hành DELL 14 3446

số điện thoại bảo hành DELL 14 3446

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 14 3446tại Đồng Nai

trungtambaohanh sản phẩm DELL 14 3446tại Đà Nẵng

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm DELL 14 3446tại Hải Phòng

Trungtambaohanh sản phẩm DELL 14 3446tại Hà Nội

trungtambaohanh sản phẩm DELL 14 3446tại TP HCM

bán trả góp DELL 14 3446

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm DELL 14 3446tại Cần Thơ

Đánh giá sản phẩm

5/5

Based on 5 reviews
Ask a question Write a review
100%
(5)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
****463847

mình muốn thay loa ngoài của laptop DELL 14 3446 thì hết bao nhiêu tiền vậy

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
24/07/2019 08:00
Khách

chổ này bán loa chính hảng hay là loa dổm vậy ta

24/07/2019 08:07
Khách

chổ này mình cũng từng sữa loa rồi làm cũng ok nhưng lễ tân không được xinh cho lắm

24/07/2019 08:49
Trung Hiếu

Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ của trungtambaohanh.com Chi phí để thay loa ngoài laptop DELL 14 3446 là tầm khoảng 700.000đ . Bạn vui lòng đem máy tới để các KTV kiểm tra và sữa chữa Hân hạnh được phục vụ bạn trong tương lai

Q
**********

cho e hỏi giá bàn phím laptop DELL 14 3446 bao nhiêu vậy ạ?<br>

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
22/12/2018 06:25
Admin

Chào chị Quyên .<br>trungtambaohanh.com xin thông tin đến chị chi phí thay bàn phím mới cho dòng laptop dell vostro 14 - 3446 là 650.000đ , bảo hành 12 tháng . Chị có thể ghé qua Trung Tâm ở địa chỉ 178-180 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM mở cửa từ 7h 30 - 21h các ngày trong tuần , kể cả ngày lễ . ( ktv THÔNG )<br>

K
**********

MÁY TÍNH XÁCH TAY DELL VOSTRO 14 3446<br>Các sản phẩm laptop thuộc dòng Vostro của hãng Dell được đánh giá là dòng dành cho các doanh nhân, những máy này thường tập trung vào khả năng làm việc và học tập. Máy tính xách tay Dell Vostro 14 3446 được trang bị chip Intel Core i3 và RAM dung lượng 4 GB để đảm bảo công suất làm việc của bạn được hiệu quả. Màn hình 14 inches trên laptop Dell Vostro 14 3446 với khả năng chống chói, giúp bạn có thể làm việc trong điều kiện ánh sáng nhiều. Máy tính laptop Vostro 14 3446 còn được trang bị card màn hình NVIDIA GeForce GT 820M cho khả năng xử lý đồ họa cao.

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
K
**********

Máy tính xách tay Dell Vostro 14 3446 được định hình là sẽ được sử dụng rất nhiều và linh hoạt, do nhu cầu làm việc hằng ngày với cường độ cao trong thời buổi hiện đại. Đó là lí do vì sao máy được thiết kế trên tiêu chí bền bỉ, hạn chế tác hại tối đa gây ra khi vô ý làm rơi.<br>Thuận tiện cho việc đi lại

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
27/08/2018 02:26
Admin

Chào anh !<br>Cảm ơn Anh đã đến sử dụng dịch vụ sửa chữa - bảo hành của Trung tâm. Những đánh giá của Anh(chị) là động lực để Trung tâm cố gắng nhiều hơn nữa. <br>Địa chỉ:<br>178 – 180 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận. (gần ngã 4 Phú Nhuận, ngã 3 Hồ Văn Huê - HVT)<br>117 Hồng Hà , phường 2 , quận Tân Bình. (ngã tư Hồng Hà - Phạm Văn Đồng mới)<br>265 Xô Viết Nghệ Tĩnh , phường 15 , quận Bình Thạnh (ngã tư Hàng Xanh)<br>Điện thoại: 028-3844 2008, 1800 1080<br>Giờ mở cửa: 7:30 - 21:00 từ thứ 2 đến thứ 7 - Kể cả CN và Lễ.<br>Xin cảm ơn!

U
**********

máy dell nhà em bị bể màn hình. cho hỏi thay lcd gia1bao nhiêu

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
22/12/2018 04:20
Admin

Dạ cảm ơn ANH đã tín nhiệm Trungtambaohanh.com, Phí dịch vụ thay LCD lDELL 14 3446là 1 50.000đ ạ. Bên Trung Tâm sẽ tiến hành sữa chữa và giao máy ngay ạ nếu chị có thể đến Trung tâm để kỹ sư kiểm tra đánh giá toàn bộ và hỗ trợ giá cho mình sửa chữa với chi phí thấp nhất mà thời gian bảo hành dài nhất chị nhé Rất mong được đón tiếp và hân hạnh được phục vụ ạ 028 3844 2008 1800 1080 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận Open today: 7:30AM - 9:00PM em là THANH xin thông tin đến chị

Hôm nay có khuyến mãi

© Cứu Dữ Liệu + Sửa Điện thoại, Laptop Surface Apple