Luôn T7&CN Tết: 7:30 - 20:30

Dell 15 3521

Dell 15 3521

100,000₫

Giá trên đã bao gồm công thay và cài đặt vệ sinh bao trọn gói, bảo hành 12 tháng

Bao chóng nước bao đẹp như mới, cam kết lấy liền trước mặt linh kiện chính hãng có hóa đơn

Hỗ trợ suốt đời không lo bị Hư

DELL 15 3521
Xem thêm ↓
Tiêu đề Tab
Tiêu đề Tab

thay bàn phím laptop DELL 15 3521

chuyen sua laptop DELL 15 3521

sửa laptop DELL 15 3521uy tín

thay màn hình laptop DELL 15 3521

nang cap laptop DELL 15 3521

laptop DELL 15 3521 CHẠY TẮT MÁY

cài đặt laptop DELL 15 3521

bàn phím laptop DELL 15 3521

o cung laptop DELL 15 3521

sua laptop DELL 15 3521

ổ cứng laptop DELL 15 3521

laptop DELL 15 3521SỌC MÀN HÌNH

thay man hinh laptop DELL 15 3521

ban adaptor laptop DELL 15 3521

chuyen sua chua laptop DELL 15 3521

mainbo laptop DELL 15 3521

man hinh laptop DELL 15 3521

sửa bàn phím laptop DELL 15 3521

sua laptop DELL 15 3521

thay man hinh laptop DELL 15 3521

sua chua laptop DELL 15 3521lay lien

sửa laptop DELL 15 3521lấy liền

thay bàn phím laptop DELL 15 3521

thay màn hình laptop DELL 15 3521

trung tâm bảo hành laptop DELL 15 3521

sửa laptop DELL 15 3521

cam ung laptop DELL 15 3521

sac laptop DELL 15 3521

thay man hinh laptop DELL 15 3521 

sửa laptop DELL 15 3521hcm

sua chua laptop DELL 15 3521

sửa laptop DELL 15 3521tại nhà

nâng cấp laptop DELL 15 3521

bảo hành laptop DELL 15 3521

thay ram laptop DELL 15 3521

bàn phím laptop DELL 15 3521

laptop DELL 15 3521 BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa laptop DELL 15 3521uy tín

gia sua laptop DELL 15 3521

thay ban phim laptop DELL 15 3521

sua nguon laptop DELL 15 3521

main laptop DELL 15 3521

thay ổ cứng laptop DELL 15 3521

cai dat laptop DELL 15 3521

sửa sạc laptop DELL 15 3521

sua main laptop DELL 15 3521

thay pin laptop DELL 15 3521

linh kien laptop DELL 15 3521

bảo hành laptop DELL 15 3521thegioididong

thay ban phim laptop DELL 15 3521

sạc laptop DELL 15 3521

sua chua laptop DELL 15 3521uy tin

trung tâm laptop DELL 15 3521tphcm

bàn phím laptop DELL 15 3521bị liệt

cứng laptop DELL 15 3521

sửa laptop DELL 15 3521uy tín hcm

thay main laptop DELL 15 3521

sửa chữa laptop DELL 15 3521

mainboard laptop DELL 15 3521

xac laptop DELL 15 3521

cảm ứng laptop DELL 15 3521

màn hình laptop DELL 15 3521bị sọc

sua laptop DELL 15 3521hcm

sửa laptop DELL 15 3521

sửa chữa laptop DELL 15 3521hcm

thay o cung laptop DELL 15 3521

ban phim laptop DELL 15 3521

bao hanh laptop DELL 15 3521thegioididong

sửa sạc laptop DELL 15 3521

màn hình laptop DELL 15 3521

adapter laptop DELL 15 3521

bao hanh laptop DELL 15 3521

man hinh laptop DELL 15 3521

thay mat kinh laptop DELL 15 3521

thong tin bao hanh laptop DELL 15 3521

sualaptop DELL 15 3521

thay pin laptop DELL 15 3521

sửa laptop DELL 15 3521ở đâu

thay ram laptop DELL 15 3521

Sua laptop DELL 15 3521apple

bao hanh mabook

thay màn hình laptop DELL 15 3521 retina

phim nguon ipad

sua laptop DELL 15 3521lay lien

sua chua laptop DELL 15 3521

SỬA CHỮA laptop DELL 15 3521LẤY LIỀN

sua chua laptop DELL 15 3521hcm

thay màn hình laptop DELL 15 3521retina

sua laptop DELL 15 3521gia re

thay cam ung laptop DELL 15 3521

sua laptop DELL 15 3521o dau uy tin

gia man hinh laptop DELL 15 3521

nâng cấp card màn hình cho laptop DELL 15 3521

pin laptop DELL 15 3521

sua sac laptop DELL 15 3521

chuyên sửa laptop DELL 15 3521

cai dat laptop DELL 15 3521

ram laptop DELL 15 3521

laptop DELL 15 3521 bị mất nguồn

cài đặt laptop DELL 15 3521

sua laptop DELL 15 3521uy tin

linh kiện laptop DELL 15 3521

ban phim laptop DELL 15 3521

sửa laptop DELL 15 3521ở đâu uy tín

thay màn hình laptop DELL 15 3521

cài win laptop DELL 15 3521

sua laptop DELL 15 3521uy tin hcm

lap rap laptop DELL 15 3521

thay chuot laptop DELL 15 3521

màn hình laptop DELL 15 3521

sua chua laptop DELL 15 3521lay ngay

dia chi bao hanh laptop DELL 15 3521

thay mặt kính laptop DELL 15 3521

keyboard laptop DELL 15 3521

trung tam bao hanh laptop DELL 15 3521

sua laptop DELL 15 3521o dau

bảo hành laptop DELL 15 3521hcm

bàn phím laptop DELL 15 3521 bị liệt

bàn phím laptop DELL 15 3521white

pin laptop DELL 15 3521

sửa nguồn laptop DELL 15 3521

sua laptop DELL 15 3521chuyen nghiep

sua nguon laptop DELL 15 3521

bao hanh laptop DELL 15 3521

sua loi nguon laptop DELL 15 3521

laptop DELL 15 3521mat nguon

ổ cứng laptop DELL 15 3521

thay ổ cứng laptop DELL 15 3521

thu mua laptop DELL 15 3521

cai win laptop DELL 15 3521

sửa nguồn laptop DELL 15 3521

thay bàn phím DELL 15 3521

chuyen sua DELL 15 3521

sửa DELL 15 3521uy tín

thay màn hình DELL 15 3521

nang cap DELL 15 3521

DELL 15 3521 CHẠY TẮT MÁY

cài đặt DELL 15 3521

bàn phím DELL 15 3521

o cung DELL 15 3521

sua DELL 15 3521

ổ cứng DELL 15 3521

DELL 15 3521SỌC MÀN HÌNH

thay man hinh DELL 15 3521

ban adaptor DELL 15 3521

chuyen sua chua DELL 15 3521

mainbo DELL 15 3521

man hinh DELL 15 3521

sửa bàn phím DELL 15 3521

sua DELL 15 3521

thay man hinh DELL 15 3521

sua chua DELL 15 3521lay lien

sửa DELL 15 3521lấy liền

thay bàn phím DELL 15 3521

thay màn hình DELL 15 3521

trung tâm bảo hành DELL 15 3521

sửa DELL 15 3521

cam ung DELL 15 3521

sac DELL 15 3521

thay man hinh DELL 15 3521 

sửa DELL 15 3521hcm

sua chua DELL 15 3521

sửa DELL 15 3521tại nhà

nâng cấp DELL 15 3521

bảo hành DELL 15 3521

thay ram DELL 15 3521

bàn phím DELL 15 3521

DELL 15 3521 BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa DELL 15 3521uy tín

gia sua DELL 15 3521

thay ban phim DELL 15 3521

sua nguon DELL 15 3521

main DELL 15 3521

thay ổ cứng DELL 15 3521

cai dat DELL 15 3521

sửa sạc DELL 15 3521

sua main DELL 15 3521

thay pin DELL 15 3521

linh kien DELL 15 3521

bảo hành DELL 15 3521thegioididong

thay ban phim DELL 15 3521

sạc DELL 15 3521

sua chua DELL 15 3521uy tin

trung tâm DELL 15 3521tphcm

bàn phím DELL 15 3521bị liệt

cứng DELL 15 3521

sửa DELL 15 3521uy tín hcm

thay main DELL 15 3521

sửa chữa DELL 15 3521

mainboard DELL 15 3521

xac DELL 15 3521

cảm ứng DELL 15 3521

màn hình DELL 15 3521bị sọc

sua DELL 15 3521hcm

sửa DELL 15 3521

sửa chữa DELL 15 3521hcm

thay o cung DELL 15 3521

ban phim DELL 15 3521

bao hanh DELL 15 3521thegioididong

sửa sạc DELL 15 3521

màn hình DELL 15 3521

adapter DELL 15 3521

bao hanh DELL 15 3521

man hinh DELL 15 3521

thay mat kinh DELL 15 3521

thong tin bao hanh DELL 15 3521

suaDELL 15 3521

thay pin DELL 15 3521

sửa DELL 15 3521ở đâu

thay ram DELL 15 3521

Sua DELL 15 3521apple

thay màn hình DELL 15 3521 retina

sua DELL 15 3521lay lien

sua chua DELL 15 3521

SỬA CHỮA DELL 15 3521LẤY LIỀN

sua chua DELL 15 3521hcm

thay màn hình DELL 15 3521retina

sua DELL 15 3521gia re

thay cam ung DELL 15 3521

sua DELL 15 3521o dau uy tin

gia man hinh DELL 15 3521

nâng cấp card màn hình cho DELL 15 3521

pin DELL 15 3521

sua sac DELL 15 3521

chuyên sửa DELL 15 3521

cai dat DELL 15 3521

ram DELL 15 3521

DELL 15 3521 bị mất nguồn

cài đặt DELL 15 3521

sua DELL 15 3521uy tin

linh kiện DELL 15 3521

ban phim DELL 15 3521

sửa DELL 15 3521ở đâu uy tín

thay màn hình DELL 15 3521

cài win DELL 15 3521

sua DELL 15 3521uy tin hcm

lap rap DELL 15 3521

thay chuot DELL 15 3521

màn hình DELL 15 3521

sua chua DELL 15 3521lay ngay

dia chi bao hanh DELL 15 3521

thay mặt kính DELL 15 3521

keyboard DELL 15 3521

trung tam bao hanh DELL 15 3521

sua DELL 15 3521o dau

bảo hành DELL 15 3521hcm

bàn phím DELL 15 3521 bị liệt

bàn phím DELL 15 3521white

pin DELL 15 3521

sửa nguồn DELL 15 3521

sua DELL 15 3521chuyen nghiep

sua nguon DELL 15 3521

bao hanh DELL 15 3521

sua loi nguon DELL 15 3521

DELL 15 3521mat nguon

ổ cứng DELL 15 3521

thay ổ cứng DELL 15 3521

thu mua DELL 15 3521

cai win DELL 15 3521

sửa nguồn DELL 15 3521

địa điểm bảo hành DELL 15 3521

số điện thoại bảo hành DELL 15 3521

trungtambaohanh.com DELL 15 3521, trung tâm bảo hành vienmaytinh DELL 15 3521, Trung Tâm Bảo Hành Viện Máy Tính DELL 15 3521, bảo hành chính hãng DELL 15 3521, Trung tam bao hanh 18001080 DELL 15 3521, 18001080 trung tam bao hanh DELL 15 3521, 02838442008 DELL 15 3521trungtambaohanh.com

địa điểm bảo hành DELL 15 3521

số điện thoại bảo hành DELL 15 3521

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 15 3521tại Đồng Nai

trungtambaohanh sản phẩm DELL 15 3521tại Đà Nẵng

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm DELL 15 3521tại Hải Phòng

Trungtambaohanh sản phẩm DELL 15 3521tại Hà Nội

trungtambaohanh sản phẩm DELL 15 3521tại TP HCM

bán trả góp DELL 15 3521

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm DELL 15 3521tại Cần Thơ

Đánh giá sản phẩm

5/5

Based on 3 reviews
Ask a question Write a review
100%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
****452451

mình sử dụng dòng dell 15 3521 được 3 năm r, dạo gần đây bàn phím máy bị liệt hoàn toàn. mình cần sự trợ giúp của trung tâm

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
16/07/2019 08:36
Khách

tui cũng dùng dòng đell15 nhưng chưa bị gì chắc do ăn ở :)

16/07/2019 08:21
Khách

chị của mình cũng dùng dell 153521 mà xài tốt lắm chưa bị hư gì hết

16/07/2019 08:16
Bích Ngân

Chào bạn, Rất tiếc vì sự cố của bạn Trungtambaohanh.com luôn cung cấp các dịch vụ thay thế và sửa chữa bàn phím cho các dòng laptop, trong đó có dell15 3521. Gía dịch vụ dao động khoảng 300.000đ. Bạn vui lòng mang máy đến trung tâm để được các ktv kiểm tra và sửa chữa tại chỗ. Hận hạnh được phục vụ.

H
hoang
**********

cho mình hỏi, mình muốn thay màn hình laptop dell thì hết bao nhiêu ạ? Mình ở Thành Phố Hồ Chí Minh ạ.

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
K
KTV - NGHIỆP
**********

Dell Inspiron 15 3521 được trang bị chip Core I3-3217U Ivy Bridge cho tốc độ hoạt động nhanh, mượt mà. Card đồ họa tích hợp Intel® HD Graphics 4000 đem lại hiệu năng tốt khi sử dụng các phần mềm đáp ứng nhu cầu thông thường trong cả giải trí lẫn công việc.<br><br>Về bộ nhớ Dell Inspiron 14 3521 trang bị Ram 4G có thể nâng cấp lên 8 Gb thông qua khe cắm thứ 2. HDD 500 GB đáp ứng đủ mọi yêu cầu lưu trữ tài liệu, phim, ảnh một cách thoải mái.

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0

Hôm nay có khuyến mãi

© Cứu Dữ Liệu + Sửa Điện thoại, Laptop Surface Apple