Luôn T7&CN Tết: 7:30 - 20:30

Ipod Nano A1446

Ipod Nano A1446

36,800₫

Giá trên đã bao gồm trọn gói, miễn phí công thay và cài đặt cứu dữ liệu, bảo hành 12 tháng

Bao chóng nước bao đẹp như mới, cam kết lấy liền trước mặt linh kiện chính hãng có hóa đơn

Hỗ trợ suốt đời không lo bị Hư

IPOD NANO A1446

Apple iPod Nano 7th Generation 16 GB A1446 Lightly
Apple iPod Nano (A1446) - 16GB - Yellow
Apple iPod nano 16GB Space Gray
Apple iPod Nano 7th Generation - 16GB - Gray 
APPLE IPOD NANO 7TH GEN 16GB Nano 7th A1446 


Xem thêm ↓
Tiêu đề Tab
Tiêu đề Tab

thay cảm ứng  IPOD NANO A1446

thay cảm ứng  IPOD NANO A1446

thay man hinh  IPOD NANO A1446s

trung tam Apple  IPOD NANO A1446

linh kien  IPOD NANO A1446

sua Apple  IPOD NANO A1446o dau

trung tâm bảo hanh  IPOD NANO A1446

trạm bảo hành  IPOD NANO A1446

sạc  IPOD NANO A1446chính hãng

dia chi bao hanh  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh  IPOD NANO A1446hcm

trung tam  IPOD NANO A1446tai tphcm

tram bao hanh  IPOD NANO A1446

kiem tra bao hanh  IPOD NANO A1446

bao hanh  IPOD NANO A1446hcm

nứt màn hình Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446

kiểm tra bảo hành  IPOD NANO A1446

trung tâm bảo hành  IPOD NANO A1446hồ chí minh

trung tâm bảo hành của  IPOD NANO A1446

trung tâm bảo hành  IPOD NANO A1446tại hcm

trung tam  IPOD NANO A1446hcm

bảo hành  IPOD NANO A1446

cảm ứng  IPOD NANO A1446

sua Apple  IPOD NANO A1446

thay camera  IPOD NANO A1446

trung tâm bảo hành  IPOD NANO A1446tại tphcm

trung tâm bảo hành Apple  IPOD NANO A1446tphcm

trung tam sua chua  IPOD NANO A1446hcm

sửa  IPOD NANO A1446uy tín

 IPOD NANO A1446bảo hành

trung tam bao hanh Apple  IPOD NANO A1446

pin  IPOD NANO A1446

mang hinh  IPOD NANO A1446

cua hang chuyen sua  IPOD NANO A1446

 IPOD NANO A1446am tim

bảo hành  IPOD NANO A1446ở đâu

trung tam bao hanh  IPOD NANO A1446

bao hanh camera  IPOD NANO A1446

trung tâm bảo hành  IPOD NANO A1446tphcm

trung tâm bao hanh  IPOD NANO A1446

ttbh  IPOD NANO A1446

trung tâm  IPOD NANO A1446tphcm

trung tâm bảo hành  IPOD NANO A1446hồng quang

trung tâm bảo hành  IPOD NANO A1446chính hãng

man hinh Apple  IPOD NANO A1446

thay cam ung  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh  IPOD NANO A1446o tphcm

bao hanh Apple  IPOD NANO A1446

sửa chữa  IPOD NANO A1446

cam ung  IPOD NANO A1446

 IPOD NANO A1446bao hanh

dia chi trung tam bao hanh  IPOD NANO A1446

trung tâm sửa chữa Apple  IPOD NANO A1446

tra bao hanh  IPOD NANO A1446

thay màn hình  IPOD NANO A1446

cai dat rom  IPOD NANO A1446

bao hanh Apple  IPOD NANO A1446

sua Apple  IPOD NANO A1446

thay man hinh cam ung  IPOD NANO A1446

bao hanh  IPOD NANO A1446tphcm

dia diem bao hanh  IPOD NANO A1446

trung tâm  IPOD NANO A1446

chuyen sua  IPOD NANO A1446

cài đặt rom  IPOD NANO A1446

sửa Apple  IPOD NANO A1446ở tphcm

thay cảm ứng  IPOD NANO A1446

trung tâm bảo hành  IPOD NANO A1446

thay camera  IPOD NANO A1446

Apple bao hanh  IPOD NANO A1446

địa chỉ bảo hành  IPOD NANO A1446

trung tam  IPOD NANO A1446tphcm

cai rom  IPOD NANO A1446

sua Apple  IPOD NANO A1446

sua  IPOD NANO A1446uy tin

bảo hành  IPOD NANO A1446

check bao hanh  IPOD NANO A1446

màn hình  IPOD NANO A1446

trung tam  IPOD NANO A1446

trung tam bảo hành  IPOD NANO A1446

trung tâm sửa chữa  IPOD NANO A1446tại tphcm

trung tam bh  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh  IPOD NANO A1446ho chi minh

bao hanh chinh hang  IPOD NANO A1446

check bảo hành  IPOD NANO A1446

cài rom  IPOD NANO A1446

sua  IPOD NANO A1446

tt bao hanh  IPOD NANO A1446

liệt cảm ứng  IPOD NANO A1446

duoi sac  IPOD NANO A1446

man hinh  IPOD NANO A1446gia bao nhieu

số điện thoại bảo hành  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh  IPOD NANO A1446tai tp hcm

sửa Apple  IPOD NANO A1446

sua nguon  IPOD NANO A1446

sua  IPOD NANO A1446chat luong

bể màn hình Apple  IPOD NANO A1446

bảo hành Apple  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh  IPOD NANO A1446

trung tâm bảo hành Apple  IPOD NANO A1446

màn hình cảm ứng Apple  IPOD NANO A1446

ép màn hình Apple  IPOD NANO A1446

thay man hinh cam ung Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446

thay man hinh Apple  IPOD NANO A1446 o dau

màn hình Apple  IPOD NANO A1446

thay man hinh cam ung Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình cảm ứng Apple  IPOD NANO A1446

ep kinh Apple  IPOD NANO A1446

Apple  IPOD NANO A1446vỡ màn hình

màn hình cảm ứng Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446giá bao nhiêu

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446bao nhieu tien

cam ung Apple  IPOD NANO A1446

man hinh Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446  nhật cường

man hinh Apple  IPOD NANO A1446 gia re

man hinh Apple  IPOD NANO A1446on

địa chỉ thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446 bao nhiêu tiền

màn hình Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình cảm ứng Apple  IPOD NANO A1446

cảm ứng  Apple  IPOD NANO A1446

giá thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446

thay man hinh Apple  IPOD NANO A1446

thay mặt kính Apple  IPOD NANO A1446

thay man hinh Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446  bao nhieu tien

man hinh cam ung Apple  IPOD NANO A1446

thay man hinh Apple  IPOD NANO A1446 bao nhieu tien

màn hình Apple  IPOD NANO A1446 giá bao nhiêu

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446 giá bao nhiêu

giá màn hình Apple  IPOD NANO A1446

thay mat kinh Apple  IPOD NANO A1446

thay cảm ứng Apple  IPOD NANO A1446

thay cảm ứng Apple  IPOD NANO A1446

thay man hinh Apple  IPOD NANO A1446s

man hinh Apple  IPOD NANO A1446 bao nhieu tien

thay man hinh Apple  IPOD NANO A1446s

màn hình Apple  IPOD NANO A1446 zin

Apple  IPOD NANO A1446 be man hinh

màn hình của Apple  IPOD NANO A1446

gia thay cam ung Apple  IPOD NANO A1446

thay cam ung Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446 giá rẻ

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446 hcm

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446  giá bao nhiêu

liet cam ung Apple  IPOD NANO A1446

liet cam ung Apple  IPOD NANO A1446

gia man hinh Apple  IPOD NANO A1446

sửa màn hình Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446

man hinh cam ung Apple  IPOD NANO A1446

thay cam ung Apple  IPOD NANO A1446

thay màn hình Apple  IPOD NANO A1446s

cam ung Apple  IPOD NANO A1446

pin Apple  IPOD NANO A1446

Apple  IPOD NANO A1446 màn hình

man hinh Apple  IPOD NANO A1446 gia bao nhieu

giá man hinh cam ung Apple  IPOD NANO A1446

thay kính màn hình Apple  IPOD NANO A1446

cam ung  Apple  IPOD NANO A1446

Apple  IPOD NANO A1446 bi be man hinh

gia pin Apple  IPOD NANO A1446

pin Apple  IPOD NANO A1446

pin Apple  IPOD NANO A1446chính hãng apple

thay pin Apple  IPOD NANO A1446

pin Apple  IPOD NANO A1446 chính hãng

pin Apple  IPOD NANO A1446 gia bao nhieu

sac pin Apple  IPOD NANO A1446 gia bao nhieu

thay pin Apple  IPOD NANO A1446

giá pin Apple  IPOD NANO A1446 chính hãng

giá pin Apple  IPOD NANO A1446

giá pin Apple  IPOD NANO A1446

pin Apple  IPOD NANO A1446bị chai

sạc pin Apple  IPOD NANO A1446 chính hãng

gia sac pin Apple  IPOD NANO A1446

bán pin Apple  IPOD NANO A1446 chính hãng

thay pin Apple  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh Apple  IPOD NANO A1446tai ho chi minh

Apple  IPOD NANO A1446hcm

man hinh cam ung Apple  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh Apple  IPOD NANO A1446tai tphcm

sua camera Apple  IPOD NANO A1446

mang hinh Apple  IPOD NANO A1446

sua chua Apple  IPOD NANO A1446

diem bao hanh Apple  IPOD NANO A1446

kiem tra thoi gian bao hanh Apple  IPOD NANO A1446

bao hanh Apple  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh Apple  IPOD NANO A1446

trung tâm sửa chữa Apple  IPOD NANO A1446

check bảo hành Apple  IPOD NANO A1446

sửa Apple  IPOD NANO A1446

chuyen sua chua Apple  IPOD NANO A1446

thay main Apple  IPOD NANO A1446

linh kien Apple  IPOD NANO A1446

sạc Apple  IPOD NANO A1446

check bh Apple  IPOD NANO A1446

kiểm tra bảo hành Apple  IPOD NANO A1446

sac Apple  IPOD NANO A1446

Apple  IPOD NANO A1446bảo hành

Apple  IPOD NANO A1446am tim

bảo hành Apple  IPOD NANO A1446ở đâu

trung tam bao hanh Apple  IPOD NANO A1446

bao hanh camera Apple  IPOD NANO A1446

trung tâm bảo hành Apple  IPOD NANO A1446tphcm

 địa chỉ bảo hành Apple  IPOD NANO A1446

trung tam Apple  IPOD NANO A1446tphcm

cai rom Apple  IPOD NANO A1446

sua Apple  IPOD NANO A1446uy tin

trung tam bảo hành Apple  IPOD NANO A1446

trung tâm sửa chữa Apple  IPOD NANO A1446tại tphcm

trung tam bh Apple  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh Apple  IPOD NANO A1446ho chi minh

bao hanh chinh hang Apple  IPOD NANO A1446

check bảo hành Apple  IPOD NANO A1446

cài rom Apple  IPOD NANO A1446

tt bao hanh Apple  IPOD NANO A1446

liệt cảm ứng Apple  IPOD NANO A1446

duoi sac Apple  IPOD NANO A1446

man hinh Apple  IPOD NANO A1446gia bao nhieu

số điện thoại bảo hành Apple  IPOD NANO A1446

trung tam bao hanh Apple  IPOD NANO A1446tai tp hcm

sua nguon Apple  IPOD NANO A1446

sua Apple  IPOD NANO A1446chat luong

địa điểm bảo hành  IPOD NANO A1446

trungtambaohanh.com  IPOD NANO A1446, trung tâm bảo hành vienmaytinh  IPOD NANO A1446, Trung Tâm Bảo Hành Viện Máy Tính  IPOD NANO A1446, bảo hành chính hãng  IPOD NANO A1446, Trung tam bao hanh 18001080  IPOD NANO A1446, 18001080 trung tam bao hanh  IPOD NANO A1446, 02838442008  IPOD NANO A1446trungtambaohanh.com

địa điểm bảo hành  IPOD NANO A1446

số điện thoại bảo hành  IPOD NANO A1446

Trung tâm bảo hành chính hãng  IPOD NANO A1446tại Đồng Nai

trungtambaohanh sản phẩm  IPOD NANO A1446tại Đà Nẵng

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm  IPOD NANO A1446tại Hải Phòng

Trungtambaohanh sản phẩm  IPOD NANO A1446tại Hà Nội

trungtambaohanh sản phẩm  IPOD NANO A1446tại TP HCM

bán trả góp  IPOD NANO A1446

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm  IPOD NANO A1446tại Cần Thơ

 

 

 

Đánh giá sản phẩm

4.7/5

Based on 6 reviews
Ask a question Write a review
83%
(5)
0%
(0)
17%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
****941110

Em có ipod nano 7, bị rớt nên bị sọc màn hình LCD, cảm ứng vẫn bình thường. TTBH có nhận sửa không ạ? Em xin cám ơn.

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
15/10/2019 12:10
Trung Nhân

Chào bạn Trung tâm có sữa chữa bảo hành và thay màn hình máy IPOD NANO A1446. Mình vui lòng ghé trung tâm để có kỹ sư kiểm tra cụ thể và thay cho mình ạ. Thông tin đến bạn

****477183

Cho mình ? Pin ipod nano gen7 thay bao nhiêu vậy ?

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
10/10/2019 01:48
Quang Dũng

Xin chào bạn, Trung tâm có thay pin cho dòng IPOD NANO A1446 nên có thời gian bạn ghé trung tâm để được hỗ trợ nhanh nhất nhé Thông tin đến bạn

****551102

Hiện tại bên trung tâm còn ipod nano gen 7 không? Giá là bao nhiêu?

Nhận xét này hữu ích với bạn? 1 0
01/09/2019 12:26
Quang Dũng

Trung tâm bảo hành xin chào bạn, Giá bạn đang xem là chi phí sửa chữa cho dòng IPOD NANO A1446 bạn nhé, bên mình không có kinh doanh bán máy Thông tin đến bạn

****462295

tôi đag dùng máy Ipod nano ,giờ muốn đổi thay pin mới cho máy Ipod nano thì bên trung tâm có giá nhiêu vậy?

Nhận xét này hữu ích với bạn? 129 3
20/08/2019 09:39
Tuấn Kiệt

Chào bạn! Chi phí khuyến mãi thay pin Ipod nano là 99000. Bạn vui lòng mang máy Ipod nano trực tiếp đến trung tâm bảo hành Ipod để được các kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh miễn phí và thay thế nhanh lấy liền cho bạn nhé. Thông tin đến bạn !

20/08/2019 09:48
Khách

tôi cũng xài Ipod nano a1446, thấy không thích lắm.

****168258

cho mình hỏi màn hình ipod nano gen 7 bị liệt phần dưới, trên vẫn còn cảm ứng, xuất hiện nhiều đường sọc phía dưới. Nếu sửa hết nhiêu vậy shop? 0938461035

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
27/07/2019 10:10
Quang Dũng

Xin chào bạn, Trung tâm có hỗ trợ thay thế màn hình cho dòng iPod Nano gen 7 nếu bạn có thời gian thì đến trực tiếp trung tâm tại địa chỉ là 178 Hoàng Văn Thụ phường 9 quận Phú Nhuận giá tham khảo cho bạn là 950000₫. Thông tin đến bạn

Hôm nay có khuyến mãi

© Cứu Dữ Liệu + Sửa Điện thoại, Laptop Surface Apple