Open today: 7:30AM - 9:00PM

Thưởng Thuyết Phục Đơn Hàng Trả, Hoàn Tiền ...Thành Công

Thưởng Thuyết Phục Đơn Hàng Trả, Hoàn Tiền ...Thành Công

Những ca trả máy, hoàn tiền đúng qui trình có chữ ký duyệt cuối của team quản lý rồi mà nv trả máy thuyết phục lại dc sử dụng dv có thanh toán thì ng thuyết phục dc nâng mức thưởng từ 100.000 cách cũ lên 200.000d- 300.000d/ 1 ĐH thuyết phục thành công từ 15.06.19( số tiền do quản lý ký duyệt tùy trường hợp xem xét thực tế và nên theo nguyên tắc hợp tác Tận Thu tối đa bằng mọi cách cho cty tập thể chứ không hạn chế quyền hạn lợi ích cá nhân)

Xem thêm ↓

Hôm nay có khuyến mãi

© Trung Tâm Điện thoại, Laptop Surface iMac SSD Lớn nhất VN
Lien he vienmaytinh