Cả T7 & Chủ nhật 7:30 - 20:30

ĐIỆN THOẠI TECNO

Tecno Camon 16 Pro

1,889,000₫

Tecno F2 2018

592,000₫

Tecno Pop 1s 2018

690,000₫

Tecno Camon 11 2018

1,793,000₫

Tecno Phantom 9 2019

1,583,000₫