Cả T7 & Chủ nhật 7:30 - 20:30

LINH PHỤ KIỆN

Apacer Ac631 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive 2Tb

19,000₫

Color- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Material- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

HDD Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power Supply- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Systems Supported- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Transfer Rate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Accessory- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Certificate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

AC730 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Silver- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

1TB / 2TB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Aluminum- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5” SATA HDD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SuperSpeed USB 3.1 Gen 1,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

backward compatible with USB 2.0 specification- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB bus powered;- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

No external power required- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows 10/8.1/8/7/XP,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Mac OS 10.4.X or above,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Linux Kernel 2.6.X or above- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

(L)135.6 x (W)105.5 x (H)23.9 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

420g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB Cable, Quick Guide- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

CE, FCC, BSMI, RCM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

3 Years- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Apacer Ac631 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive 1Tb

1₫

Color- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Material- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

HDD Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power Supply- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Systems Supported- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Transfer Rate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Accessory- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Certificate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

AC730 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Silver- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

1TB / 2TB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Aluminum- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5” SATA HDD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SuperSpeed USB 3.1 Gen 1,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

backward compatible with USB 2.0 specification- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB bus powered;- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

No external power required- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows 10/8.1/8/7/XP,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Mac OS 10.4.X or above,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Linux Kernel 2.6.X or above- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

(L)135.6 x (W)105.5 x (H)23.9 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

420g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB Cable, Quick Guide- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

CE, FCC, BSMI, RCM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

3 Years- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Apacer Ac632 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive 2Tb

73,000₫

Color- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Material- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

HDD Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power Supply- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Systems Supported- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Transfer Rate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Accessory- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Certificate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

AC730 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Silver- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

1TB / 2TB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Aluminum- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5” SATA HDD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SuperSpeed USB 3.1 Gen 1,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

backward compatible with USB 2.0 specification- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB bus powered;- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

No external power required- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows 10/8.1/8/7/XP,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Mac OS 10.4.X or above,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Linux Kernel 2.6.X or above- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

(L)135.6 x (W)105.5 x (H)23.9 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

420g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB Cable, Quick Guide- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

CE, FCC, BSMI, RCM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

3 Years- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Apacer Ac632 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive 1Tb

73,000₫

cấp cứu dữ liệu cho APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

capcuudulieu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Cap cuu du lieu cho APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Capcuudulieu.com cuu duoc APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

cach phuc hoi du lieu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khoi phuc file bi xoa trên APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phuc hoi file an windows

 phuc hoi file an tren Mac

Phuc hoi file an tren Android

phuc hoi file an APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

cách khôi phục dữ liệu bị xóa trong APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phuc hoi du lieu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khôi phục dữ liệu đã xóa APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khôi phục dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB bị virus

lay lai du lieu  tren APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khoi phuc du lieu bi mat  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

 APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB chết cơ

 APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB da hu hong phan cung

khôi phục tin nhắn đã xóa trên điện thoại

phục hồi dữ liệu  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB bị virus

khoi phuc du lieu liệu bị xóa trên APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

cách lấy lại dữ liệu trong  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

hồi phục dữ liệu bị xóa trên  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

cach giai ma cho  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khoi phuc ghi chu tren iphone

phục hồi dữ liệu trên  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phục hồi dữ liệu android

khôi phục dữ liệu

cứu dữ liệu ổ cứng hỏng

khôi phục dữ liệu bị xóa trong  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

huong dan phuc hoi du lieu

cuu du lieu gia re

phuc hoi du lieu

cứu file bị mã hóa bởi ransomware cerber

phuc hoi du lieu ghost nham

cách phục hồi  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB bị mất dữ liệu

lay lai du lieu khi ghost nham

phuc hoi du lieu  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

cách lấy lại file đã xóa

phục hồi dữ liệu bị ghi đè

chương trình phục hồi dữ liệu tốt nhất

phục hồi contact trong iphone

phuc hoi tin nhan bi xoa tren dien thoai

phục hồi dữ liệu

cách khôi phục dữ liệu đã xóa trên máy tính

khôi phục sms bị xóa trên iphone

lay lai contact iphone

khôi phục dữ liệu ổ cứng

khoi phuc file bi an

khôi phục dữ liệu đã xóa trong thùng rác

khôi phục dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB bị ghost nhầm

cứu dữ liệu ổ cứng

khoi phuc du lieu ghost nham

trung tâm phục hồi dữ liệu

khôi phục sms đã xóa trên blackberry

khôi phục lại dữ liệu đã xóa

khôi phục dữ liệu bị ghost nhầm

cách khôi phục dữ liệu trong  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB bị ẩn

khôi phục thẻ nhớ bị xóa

cách lấy lại dữ liệu bị xóa

khôi phục dữ liệu đã xóa trong  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

lay lai du lieu bi xoa tren android

cuu du lieu hdd

khôi phục dữ liệu bị xóa trên điện thoại

khoi phuc du lieu bi mat tren may tinh

lay lai du lieu bi  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB  format

khoi phuc du lieu  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phuc hoi du lieu khi ghost nham

phuc hoi du lieu o cung

dịch vụ khôi phục dữ liệu

cerber ransomware

cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ

xoa du lieu tren  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phan mem recovery du lieu

lay du lieu o cung

khôi phục ổ cứng bị format

khôi phục dữ liệu  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

cách khôi phục dữ liệu  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khôi phục các file đã xóa

phuc hoi du lieu bi xoa

dịch vụ cứu dữ liệu ổ cứng

dịch vụ phục hồi dữ liệu

phuc hoi du lieu dien thoai

khôi phục dữ liệu trong  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB  bi mat du lieu

cách phục hồi ổ cứng

lay lai du lieu o cung

cứu dữ liệu server

khôi phục dữ liệu bị ẩn trong  APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

lấy lại dữ liệu đã xóa trên máy tính

phục hồi dữ liệu ổ cứng bị hư

phuc hoi du lieu da xoa

lay du lieu tu o cung bi hong

lay lai file da xoa

khôi phục dữ liệu vừa xóa

khôi phục dữ liệu máy tính

khoi phuc du lieu tot nhat

trung tam phuc hoi du lieu

khôi phục dữ liệu ghost nhầm

khoi phuc hinh anh bi xoa

khoi phuc du lieu may tinh

khôi phục dữ liệu ipad

khoi phuc hinh anh bi xoa tren dien thoai

khôi phục lại dữ liệu đã xóa trên máy tính

phục hồi dữ liệu bị xóa

khôi phục dữ liệu bị mất

cách khôi phục dữ liệu đã xóa trong APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phục hồi dữ liệu đã xóa

cứu dữ liệu ổ cứng tphcm

cách phục hồi dữ liệu trong APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

lay lai du lieu

khôi phục dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB  bị ẩn

the nho bi mat du lieu

phục hồi dữ liệu bị ghost nhầm

khoi phuc lai danh ba dien thoai

khôi phục dữ liệu bị xóa trong thùng rác

phục hồi dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB bị format

khoi phuc du lieu khi ghost nham

phuc hoi du lieu ipad

khôi phục dữ liệu bị xóa trong APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khôi phục virus mã hóa

khôi phục hình ảnh đã xóa trên điện thoại

cách lấy lại dữ liệu bị ẩn trong APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khôi phục file word đã xóa

phuc hoi file da xoa

khoi phuc du lieu da xoa

phuc hoi file

khôi phục dữ liệu ổ cứng bị xóa

khôi phục hình ảnh trên iphone

khoi phuc du lieu trong APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

virus mã hóa cerber

khôi phục dữ liệu trên APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

cứu dữ liệu ghost nhầm

khôi phuc file bị xóa

khôi phục danh bạ

chương trình phục hồi dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phuc hoi du lieu tren dien thoai

phuc hoi du lieu tot nhat

phục hồi dữ liệu bị xóa trên ổ cứng

phuc hoi video tren iphone

khoi phuc du lieu

khoi phuc du lieu sau khi ghost

phuc hoi file bi xoa

khoi phuc contact tren iphone

khoi phuc sms tren iphone

phục hồi ổ cứng

khôi phục dữ liệu trong thùng rác

lay lai du lieu bi ghost nham

khôi phục dữ liệu bị xóa

khôi phục dữ liệu trên điện thoại

khôi phục dữ liệu ổ cứng bị hỏng

phục hồi dữ liệu trong APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

cứu dữ liệu

lay lai du lieu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khoi phuc du lieu tren dien thoai

phục hoi du lieu

phuc hoi du lieu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB  da format

phuc hoi du lieu bi mat

xem danh bạ điện thoại trên máy tính

khắc phục APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB  bị ẩn dữ liệu

trung tâm cứu dữ liệu

chuong trinh phuc hoi du lieu

data recovery

khôi phục dữ liệu khi ghost nhầm ổ đĩa

phục hồi dữ liệu thẻ nhớ

khôi phục file bị virus làm ẩn

khoi phuc du lieu bi xoa

phuc hoi du lieu tren APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khôi phục dữ liệu khi ghost nhầm

khoi phuc may tinh

khoi phuc du lieu bi xoa tren o cung

khoi phuc lai du lieu bi xoa

khoi phuc du lieu da mat

khoi phuc du lieu bi xoa tren APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

cách khôi phục dữ liệu trong APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phần mềm khôi phục file đã xóa

khoi phuc du lieu dien thoai

khôi phục dữ liệu trên thẻ nhớ

khôi phục lại file đã xóa

cuu du lieu server

khôi phuc dữ liệu

khoi phuc hinh anh

cứu dữ liệu máy tính

phuc hoi file xoa

khoi phuc lai may tinh

phục hồi file bị xóa

phan mem khoi phuc dien thoai

khôi phục dữ liệu sau khi ghost

lay lai du lieu bi xoa

hồi phục file đã xóa

khôi phục dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB  bị format

khoi phuc giu lieu bi xoa

cuu du lieu may tinh

khoi phuc hinh anh bi xoa tren android

phuc hoi du lieu trong APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phục hồi dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

lay du lieu tu o cung bi hu

diệt virus cerber

khôi phục dữ liệu bị xóa trên máy tính

phục hồi dữ liệu hdd

phục hôi dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

khôi phục dữ liệu thẻ nhớ

cuu du lieu o cung

khoi phuc tin nhan da xoa tren sim

ghost nham o dia mat du lieu

khôi phục dữ liệu trên máy tính

lay lai so dien thoai bi xoa

cuu du lieu

khôi phục dữ liệu điện thoại

lay lai du lieu da xoa

phục hồi dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB  bị xóa

khôi phục file bị xóa

khôi phục dữ liệu đã xóa trên máy tính

phục hồi dữ liệu ổ cứng

phuc hoi danh ba cho blackberry

chương trình phục hồi dữ liệu

khoi phuc file an

phuc hồi dữ liệu

khoi phuc sms tren android

khoi phuc hinh anh bi xoa tren iphone

phục hôi dữ liệu

khoi phuc file da xoa

khôi phục file đã xóa

khoi phuc file

khôi phục file bị virus mã hóa

phục hồi dữ liệu ghost nhầm

phục hồi dữ liệu iphone

phuc hoi danh ba tu icloud

cứu dữ liệu ổ cứng bị hỏng

cứu dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

phuc hoi du lieu may tinh

trung tam cuu du lieu

khôi phục dữ liệu đã xóa trong máy tính

cách lấy lại dữ liệu đã bị xóa

APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB  bi an du lieu

cerber virus

phục hồi file đã xóa

phuc hoi du lieu the nho

ban tra gop APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

bán trả góp APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

sieu thi dien may APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Cứu dữ liệu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB theo yêu cầu

Sửa chữa thay thế APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB theo yêu cầu

Phục hồi toàn bộ APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB như ban đầu

Bán APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB lưu trữ  dữ liệu

Bẻ khóa mật khẩu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Copy data máy cũ - máy mới

Xóa wipe data vĩnh viễn APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Giải mã - trả tiền chuộc APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Xe cấp cứu dữ liệu đến tại nhà

địa điểm bảo hành APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

số điện thoại bảo hành APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

đia chỉ Trung tâm bảo hành APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB tại An Giang

Copy data APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Backup data  sao lưu APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Giải mã file APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Trả tiền chuộc APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB

Mở khóa icloud iphone ipad

thoát tài khoản icloud ipad iphone

unlock icloud iphone ipad

xóa icloud iphone ipad

Khôi phục cloud server máy chủ

trungtambaohanh.com APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB, trung tâm bảo hành vienmaytinh APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB, Trung Tâm Bảo Hành Viện Máy Tính APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB, bảo hành chính hãng APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB, Trung tam bao hanh 18001080 APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB, 18001080 trung tam bao hanh APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB, 02838442008 APACER AC632 MILITARY-GRADE SHOCKPROOF PORTABLE HARD DRIVE 1TB trungtambaohanh.com

 

Apacer Ac730 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive 2Tb

73,000₫

Color- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Material- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

HDD Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power Supply- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Systems Supported- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Transfer Rate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Accessory- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Certificate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

AC730 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Silver- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

1TB / 2TB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Aluminum- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5” SATA HDD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SuperSpeed USB 3.1 Gen 1,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

backward compatible with USB 2.0 specification- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB bus powered;- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

No external power required- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows 10/8.1/8/7/XP,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Mac OS 10.4.X or above,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Linux Kernel 2.6.X or above- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

(L)135.6 x (W)105.5 x (H)23.9 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

420g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB Cable, Quick Guide- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

CE, FCC, BSMI, RCM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

3 Years- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Apacer Ac730 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive 1Tb

73,000₫

Color- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Material- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

HDD Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power Supply- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Systems Supported- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Transfer Rate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Accessory- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Certificate- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

AC730 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Silver- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

1TB / 2TB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Aluminum- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5” SATA HDD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SuperSpeed USB 3.1 Gen 1,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

backward compatible with USB 2.0 specification- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB bus powered;- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

No external power required- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows 10/8.1/8/7/XP,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Mac OS 10.4.X or above,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Linux Kernel 2.6.X or above- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

(L)135.6 x (W)105.5 x (H)23.9 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

420g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

USB Cable, Quick Guide- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

CE, FCC, BSMI, RCM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

3 Years- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Team Group Cf1000X 64Gb

19,000₫

Thông số sản phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Viết Bảo vệ         Không- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              64 / 128GB *- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cân nặng             11,4g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          42,8 x 36,4 x 3,3 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp làm việc               3.3V / 5V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ hoạt động         0 ℃ ~ 70 ℃- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ lưu trữ               -40 ℃ ~ + 85 ℃- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ truyền dữ liệu     64GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Đọc đến 150MB / giây, ghi lên đến 80MB / s ** - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

128GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Đọc tới 150MB / giây, ghi lên đến 120MB / s **- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hệ điều hành     Chỉ hỗ trợ các sản phẩm có biểu trưng vi mô hoặc khe cắm CF phù hợp với thẻ nhớ CF- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sự bảo đảm        10 năm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Team Group Cf1000X 128Gb

19,000₫

Thông số sản phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Viết Bảo vệ         Không- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sức chứa              64 / 128GB *- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cân nặng             11,4g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          42,8 x 36,4 x 3,3 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp làm việc               3.3V / 5V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ hoạt động         0 ℃ ~ 70 ℃- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ lưu trữ               -40 ℃ ~ + 85 ℃- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ truyền dữ liệu     64GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Đọc đến 150MB / giây, ghi lên đến 80MB / s ** - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

128GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Đọc tới 150MB / giây, ghi lên đến 120MB / s **- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hệ điều hành     Chỉ hỗ trợ các sản phẩm có biểu trưng vi mô hoặc khe cắm CF phù hợp với thẻ nhớ CF- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sự bảo đảm        10 năm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Team Group Sdhc Class 4 4Gb

19,000₫

Thông số sản phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Viết Bảo vệ         Không- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cân nặng             1g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15,0 x 11,0 x 1,0 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp làm việc               2,7 ~ 3,6 V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ hoạt động         0 ℃ ~ 70 ℃- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ lưu trữ               -40 ℃ ~ + 85 ℃- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ truyền dữ liệu     Đọc 10 ~ 13MB / s, Viết 4 ~ 5MB / s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hệ điều hành     - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Định dạng FAT32- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hỗ trợ chỉ những sản phẩm có biểu tượng microSDHC hoặc khe cắm thẻ nhớ microSDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Chỉ hỗ trợ các sản phẩm có biểu tượng hoặc khe SDHC phù hợp với thẻ nhớ SDHC (yêu cầu bộ điều hợp)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sự bảo đảm        Bảo hành trọn đời- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Team Group Sdhc Class 4 8Gb

19,000₫

Thông số sản phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Viết Bảo vệ         Không- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cân nặng             1g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước          15,0 x 11,0 x 1,0 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp làm việc               2,7 ~ 3,6 V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ hoạt động         0 ℃ ~ 70 ℃- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ lưu trữ               -40 ℃ ~ + 85 ℃- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ truyền dữ liệu     Đọc 10 ~ 13MB / s, Viết 4 ~ 5MB / s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hệ điều hành     - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Định dạng FAT32- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hỗ trợ chỉ những sản phẩm có biểu tượng microSDHC hoặc khe cắm thẻ nhớ microSDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Chỉ hỗ trợ các sản phẩm có biểu tượng hoặc khe SDHC phù hợp với thẻ nhớ SDHC (yêu cầu bộ điều hợp)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sự bảo đảm        Bảo hành trọn đời- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Tìm kiếm

Linh kiện theo máy

Dịch vụ liên quan

© Miễn phí sửa điện thoại Laptop surface icloud Hssv