Cả T7 & Chủ nhật 7:30 - 20:30

LINH PHỤ KIỆN

Sony Xqd M Series Memory Card 128Gb

LH: (028) 3844 2008

Card Type            XQD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Capacity              128 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bus Type              Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer     Read Speed 440 MB/s Maximum- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Write Speed 400 MB/s Maximum- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature                Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Temperature    Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Error Correction                Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Built-in Write-Protect Switch      Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

File System         Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RoHS Compliant                Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Packaging Info- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Package Weight                0.15 lb- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Box Dimensions (LxWxH)             4.331 x 3.937 x 0.551"- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Sony Xqd G Series Memory Card 256Gb

LH: (028) 3844 2008

Card Type            XQD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Capacity              256 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bus Type              Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer     Read Speed 440 MB/s Maximum- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Write Speed 400 MB/s Maximum- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature                Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Temperature    Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Error Correction                Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Built-in Write-Protect Switch      Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

File System         Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RoHS Compliant                Not Specified by Manufacturer- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Packaging Info- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Package Weight                0.1 lb- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Box Dimensions (LxWxH)             5.0 x 3.9 x 0.7"- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Microsdxc Pro+ Memory Card W/ Adapter 64Gb

LH: (028) 3844 2008

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

EAN       0887276199931- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.0  pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model Number MB-MD64GA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Part Number      MB-MD64GA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       887276199931- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Microsdxc Pro Select Memory Card W/ Adapter 64Gb (2017 Model) 64Gb 32Gb

LH: (028) 3844 2008

RAM      64 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MB-MF64DA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.48 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       5.5 x 3.8 x 1.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           5.5 x 3.75 x 1.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

© Hãng trực tiếp báo giá sửa điện thoại Laptop iPhone iPad surface