Làm cả thứ 7 & CN: 7:30AM - 9:00PM

LINH PHỤ KIỆN

Lexar® Jumpdrive® Twistturn Usb Flash Drive 64Gb

LH: (028) 3844 2008

Product information - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity:64 GB  |  Color:Black - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Details - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Collapse all - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Lexar - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       LJDTT64GABNL - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         PC, Mac - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.8 ounces - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       7 x 5 x 0.4 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           7 x 5 x 0.4 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

© Bảo hành Điện thoại, Laptop Surface iMac Nhắn Tin SMS