Open today: 7:30AM - 9:00PM

LINH PHỤ KIỆN

VERBATIM 500 GB STORE N GO PORTABLE EXTERNAL HARD DRIVE USB 3.0 – BLACK

LH: (028) 3844 2008

Dung lượng        3000GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Card đi kèm        - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  • USB2.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt
  • USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Phụ kiện kèm theo          - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  • USB cable- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích cỡ ổ cứng (mm)       Height 39.79mm (1.57 in)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width 125.91mm (4.96 in)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Length 207.08mm (8.15 in)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight (typical) 1002g (2.25 lb)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Shipping Weight 1.40kg (3.086 lb)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM 53023 STORE'N' GO PORTABLE EXTERNAL HARD DRIVE 2,5" USB 3.0 1 TB BLACK

LH: (028) 3844 2008

RAM      2000 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive           2 TB Portable- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Number of USB 3.0 Ports              1- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    VERBATIM AMERICAS LLC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       53177- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         PC;Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       5.3 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       3.1 x 0.7 x 4.7 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.11 x 0.71 x 4.72 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM 53150 500GB STORE N GO ULTRA SLIM USB 3.0 2.5 INCH EXTERNAL HARD DRIVE

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       4.6 x 3.2 x 0.4 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       4.5 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Shipping Weight               8.5 ounces (View shipping rates and policies)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

ASIN      B009YX029S- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       53150- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Customer Reviews          Be the first to review this item  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0.0 out of 5 stars- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM 53171 USB 3.0 2.5-INCH 500 GB EXTERNAL HARD DRIVE - BLACK

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       3.8 x 1.1 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.8 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Shipping Weight               1.6 ounces (View shipping rates and policies)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer    VERBATIM CORPORATION- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

ASIN      B0722V3572- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       65446- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Customer Reviews          4.2 out of 5 stars    236 customer reviews  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

4.2 out of 5 stars- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Best Sellers Rank              #90 in Computers & Accessories > Networking Products > Hubs - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

#4,182 in Computers & Accessories > Computer Accessories- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM 53189 2 TB 2.5-INCH USB 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           2 TB desktop- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

National Stock Number 7025-01-618-6050- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    97580- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       97580- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         PC, Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.55 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       4.7 x 7 x 1.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           4.74 x 7 x 1.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM 53195 2TB PORTABLE USB 3.0 HARD DRIVE - BLACK

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       5.9 x 1.6 x 6.7 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       7.8 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Shipping Weight               7.8 ounces (View shipping rates and policies)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer    Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

ASIN      B00ZSG009M- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       53195- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Customer Reviews          Be the first to review this item  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0.0 out of 5 stars- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM 99399 4TB STORE N SAVE DESKTOP HARD DRIVE, USB 3.0 DIAMOND BLACK 4

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           Desktop- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       99399- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         pc, mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.95 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       4.7 x 7 x 1.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           4.74 x 7 x 1.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Rotational Speed       7200 RPM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM 99399 VERBATIM 4TB STORE 'N' SAVE DESKTOP HARD DRIVE USB 3.0 -

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           Desktop- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       99399- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         pc, mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.95 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       4.7 x 7 x 1.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           4.74 x 7 x 1.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Rotational Speed       7200 RPM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM AUST. 2.5" STORE'N'GO EXTERNAL USB3.0 SSD DRIVE 256GB # 47623

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       4.8 x 3.1 x 0.6 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       2.88 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Shipping Weight               2.88 ounces (View shipping rates and policies)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer    53100- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

ASIN      B009ZN01P2- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       53100- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Customer Reviews          Be the first to review this item  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0.0 out of 5 stars- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM EXTERNAL SSD PORTABLE MOBILE STORAGE USB3.0 SSD DRIVE 256GB # 47623

LH: (028) 3844 2008

Item Weight       8.8 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Shipping Weight               1 pounds (View shipping rates and policies)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer    Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

ASIN      B019VPX2HC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       97395- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Customer Reviews          Be the first to review this item  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0.0 out of 5 stars- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

VERBATIM HARD DISK 3TB 47673 USB 3.0 EXTERNAL HD 3,5" 3000 GB 3 TERABYTES

LH: (028) 3844 2008

Screen Size         3.5 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive           3 TB desktop- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Verbatim- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    VERBATIM AMERICAS LLC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       97581- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         pc, mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       1.72 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       4.7 x 7 x 1.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           4.74 x 7 x 1.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     BLACK- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Iphone 11 Pro

840,000₫

Iphone 11 Pro Max

660,000₫

Iphone 11

440,000₫

Iphone X Tesla 64Gb

2,060,000₫

Iphone 12

605,800₫

Iphone X 64Gb

459,800₫

Iphone Xr 64Gb

399,800₫

© Điện thoại, laptop iMac SSD - Lúc đi hết Lên lúc về hết Buồn
Lien he vienmaytinh