Open 7:30 - 20:30 T2 - CN

THẺ NHỚ & USB KINGSTON

Cards Kingston Sdhc/Sdxc Uhs-I Class 10 128Gb Sda10

49,000₫

Thông số kỹ thuật- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng6: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 512GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hiệu năng7:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

lên đến 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi, ultra-high-speed bus I (UHS-I)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tương thích:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với các thiết bị chủ SDHC & SDXC, không tương thích với các thiết bị/đầu đọc- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

thẻ hỗ trợ SD tiêu chuẩn; thẻ SDXC không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bảo mật:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu ngoài mong muốn- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tin cậy:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

bảo hành trọn đời sản phẩm5- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Hoạt động:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-25º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Lưu trữ:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-40º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp: 3.3v- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Cards Kingston Sdhc/Sdxc Uhs-I Class 10 16Gb Sda10

49,000₫

Thông số kỹ thuật- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng6: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 512GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hiệu năng7:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

lên đến 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi, ultra-high-speed bus I (UHS-I)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tương thích:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với các thiết bị chủ SDHC & SDXC, không tương thích với các thiết bị/đầu đọc- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

thẻ hỗ trợ SD tiêu chuẩn; thẻ SDXC không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bảo mật:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu ngoài mong muốn- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tin cậy:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

bảo hành trọn đời sản phẩm5- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Hoạt động:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-25º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Lưu trữ:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-40º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp: 3.3v- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Cards Kingston Sdhc/Sdxc Uhs-I Class 10 256Gb Sda10

49,000₫

Thông số kỹ thuật- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng6: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 512GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hiệu năng7:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

lên đến 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi, ultra-high-speed bus I (UHS-I)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tương thích:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với các thiết bị chủ SDHC & SDXC, không tương thích với các thiết bị/đầu đọc- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

thẻ hỗ trợ SD tiêu chuẩn; thẻ SDXC không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bảo mật:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu ngoài mong muốn- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tin cậy:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

bảo hành trọn đời sản phẩm5- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Hoạt động:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-25º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Lưu trữ:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-40º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp: 3.3v- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Cards Kingston Sdhc/Sdxc Uhs-I Class 10 32Gb Sda10

49,000₫

Thông số kỹ thuật- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng6: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 512GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hiệu năng7:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

lên đến 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi, ultra-high-speed bus I (UHS-I)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tương thích:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với các thiết bị chủ SDHC & SDXC, không tương thích với các thiết bị/đầu đọc- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

thẻ hỗ trợ SD tiêu chuẩn; thẻ SDXC không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bảo mật:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu ngoài mong muốn- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tin cậy:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

bảo hành trọn đời sản phẩm5- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Hoạt động:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-25º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Lưu trữ:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-40º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp: 3.3v- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Cards Kingston Sdhc/Sdxc Uhs-I Class 10 64Gb Sda10

49,000₫

Thông số kỹ thuật- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng6: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 512GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hiệu năng7:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

lên đến 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi, ultra-high-speed bus I (UHS-I)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tương thích:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với các thiết bị chủ SDHC & SDXC, không tương thích với các thiết bị/đầu đọc- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

thẻ hỗ trợ SD tiêu chuẩn; thẻ SDXC không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bảo mật:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu ngoài mong muốn- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tin cậy:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

bảo hành trọn đời sản phẩm5- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Hoạt động:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-25º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Lưu trữ:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-40º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp: 3.3v- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Cards Kingston Sdhc/Sdxc Uhs-I Class 10 512Gb Sda10

49,000₫

Thông số kỹ thuật- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng6: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 512GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hiệu năng7:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

lên đến 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi, ultra-high-speed bus I (UHS-I)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tương thích:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với các thiết bị chủ SDHC & SDXC, không tương thích với các thiết bị/đầu đọc- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

thẻ hỗ trợ SD tiêu chuẩn; thẻ SDXC không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bảo mật:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu ngoài mong muốn- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tin cậy:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

bảo hành trọn đời sản phẩm5- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Hoạt động:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-25º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Lưu trữ:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

-40º C đến 85º C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp: 3.3v- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Cards Kingston Sdhc/Sdxc Uhs-I U3 32Gb Sda3

49,000₫

Thông số kỹ thuật- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng6- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hiệu năng7:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

lên đến 90MB/giây đọc và 80MB/giây ghi, Tốc độ Class 3 (U3) của UHS-I- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tương thích :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với các thiết bị chủ sử dụng SDHC & SDXC; thẻ SDXC không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bảo mật :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

tích hợp khóa bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu ngoài mong muốn- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Định dạng tập tin:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB, 128GB, 256GB)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tuân thủ :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với quy cách kỹ thuật của Hiệp hội Thẻ SD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Được bảo hành :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

bảo hành trọn đời5, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

24mm x 32mm x 2,1mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Bảo quản : -40°C đến 85°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature: -25°C to 85°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp : 3,3v- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Cards Kingston Sdhc/Sdxc Uhs-I U3 128Gb Sda3

49,000₫

Thông số kỹ thuật- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng6- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hiệu năng7:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

lên đến 90MB/giây đọc và 80MB/giây ghi, Tốc độ Class 3 (U3) của UHS-I- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tương thích :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với các thiết bị chủ sử dụng SDHC & SDXC; thẻ SDXC không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bảo mật :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

tích hợp khóa bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu ngoài mong muốn- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Định dạng tập tin:- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB, 128GB, 256GB)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tuân thủ :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

với quy cách kỹ thuật của Hiệp hội Thẻ SD- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Được bảo hành :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

bảo hành trọn đời5, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước :- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

24mm x 32mm x 2,1mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhiệt độ Bảo quản : -40°C đến 85°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature: -25°C to 85°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Điện áp : 3,3v- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Tìm kiếm

© Có Mở Cửa Sửa rẻ ĐT laptop PC Surface iMac