Open today: 7:30AM - 9:00PM

THẺ NHỚ & USB SAMSUNG

Patriot Supersonic Rage Usb 3.1 Flash Drive 32G, 64G, 128G

LH: (028) 3844 2008

Brand    Patriot- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       18.1 g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       5.3 x 2.2 x 1 cm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       PEF64GSRUSB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    PEF64GSRUSB Supersonic RAGE XT USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black & Blue- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RAM Size             64 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Size  64 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Microsdxc Evo Memory Card W/ Adapter 128Gb (2017 Model) 128Gb 64Gb 32Gb

LH: (028) 3844 2008

RAM      128 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MB-ME128GA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.48 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       0.6 x 0.4 x 0.6 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           0.59 x 0.43 x 0.59 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Microsdxc Evo Plus Memory Card W/ Adapter 256Gb (2017 Model) 256Gb 128Gb 64Gb 32Gb

LH: (028) 3844 2008

Model   Evo Plus 2017- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Chuẩn giao tiếp MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng        64 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ đọc          100 MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ ghi            60 MB/s (USB Reader 3.0)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Microsdxc Evo Select Memory Card W/ Adapter 256Gb (2017 Model) 256Gb 128Gb 64Gb 32Gb

LH: (028) 3844 2008

RAM      256 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    MB-ME256GA- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MB-ME256GA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.48 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       0.6 x 0.4 x 0.6 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           0.59 x 0.43 x 0.59 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Microsdxc Evo+ Memory Card W/ Adapter 256Gb

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       5.4 x 2.6 x 0.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.16 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Shipping Weight               0.64 ounces (View shipping rates and policies)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer    Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

ASIN      B01JNGCWHU- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MB-MC256DA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Customer Reviews          4.7 out of 5 stars    200 customer reviews  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

4.7 out of 5 stars- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Best Sellers Rank              #3,944 in Cell Phones & Accessories (See Top 100 in Cell Phones & Accessories) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

#31 in Cell Phones & Accessories > Cell Phone Accessories > Micro SD Cards - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

#3,933 in Electronics > Cell Phones & Accessories- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Microsdxc Pro Plus Memory Card W/ Adapter 64Gb (2017 Model) 64Gb 32Gb

LH: (028) 3844 2008

RAM      64 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MB-MD64DA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.16 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       0.6 x 0 x 0.4 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           0.59 x 0.04 x 0.43 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Microsdxc Pro Select Memory Card W/ Adapter 64Gb (2017 Model) 64Gb 32Gb

LH: (028) 3844 2008

RAM      64 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MB-MF64DA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.48 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       5.5 x 3.8 x 1.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           5.5 x 3.75 x 1.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Microsdxc Pro+ Memory Card W/ Adapter 64Gb

LH: (028) 3844 2008

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

EAN       0887276199931- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.0  pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model Number MB-MD64GA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Part Number      MB-MD64GA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       887276199931- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Usb 3.0 Flash Drive Bar 128Gb 128Gb 64Gb 32Gb

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           128 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    Samsung 128GB BAR (METAL) USB 3.0 Flash Drive (MUF-128BA/AM)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MUF-128BA/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         PC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.32 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       1.6 x 0.5 x 0.4 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           1.57 x 0.48 x 0.43 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Metallic- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Usb 3.0 Flash Drive Duo 128Gb 128Gb 64Gb 32Gb

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           128 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    MUF-128CB/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MUF-128CB/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         pc- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.32 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       1.4 x 0.6 x 0.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           1.44 x 0.63 x 0.23 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Usb 3.0 Flash Drive Fit 128Gb 128Gb 64Gb 32Gb

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           128 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    MUF-128BB/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MUF-128BB/AM- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         PC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.8 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       0.8 x 0.6 x 0.3 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           0.77 x 0.61 x 0.34 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Samsung Usb Type-C/Usb 3.1 Flash Drive 128Gb 128 Gb 64Gb

LH: (028) 3844 2008

Brand Name       Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    MUF-128DA2/WW- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       MUF-128DA2/WW- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       0.16 ounces- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       1.3 x 0.6 x 0.2 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           1.33 x 0.63 x 0.25 inches- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Black- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Tìm kiếm

Dịch vụ liên quan

Iphone 11 Pro

840,000₫

Iphone 11 Pro Max

660,000₫

Iphone 11

440,000₫

Iphone X Tesla 64Gb

2,060,000₫

Iphone 12

605,800₫

Iphone X 64Gb

459,800₫

Iphone Xr 64Gb

399,800₫

© Điện thoại, laptop iMac SSD - Sửa chữa online giảm 50k
Lien he vienmaytinh