Cả T7 & Chủ nhật 7:30 - 20:30

BUFFALO MINISTATION

Buffalo Ministation Thunderbolt™ Ssd Portable Hard Drive 256Gb

264,000₫

Product DescriptionBUFFALO MiniStation Thunderbolt - solid state drive - 256 GB - USB 3.0 / Thunderbolt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

TypeSolid state drive - external (portable) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity256 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

InterfaceUSB 3.0 / Thunderbolt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate10 Gbps (Thunderbolt) / 5.0 Gbps (USB 3.0) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

FeaturesBus Powered by USB, Apple Time Machine compatible, HFS+ formatted, aluminium enclosure - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power SourceUSB bus, Thunderbolt bus - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions (WxDxH)8.05 cm x 2.3 cm x 13 cm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight260 g - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer Warranty2 years warranty - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Detail - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

General - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Device TypeSolid state drive - external (portable) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity256 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

InterfaceUSB 3.0 / Thunderbolt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Internal Drive InterfaceSerial ATA - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

FeaturesBus Powered by USB, Apple Time Machine compatible, HFS+ formatted, aluminium enclosure - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width8.05 cm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth2.3 cm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height13 cm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight260 g - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Performance - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface Transfer Rate10 Gbps (Thunderbolt) / 5.0 Gbps (USB 3.0) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Expansion & Connectivity - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interfaces1 x USB 3.0 - 10 pin Micro-USB Type B , 1 x Thunderbolt - Mini DisplayPort - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power SourceUSB bus, Thunderbolt bus - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Software & System Requirements - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

OS RequiredMicrosoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.5 - 10.8 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Miscellaneous - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cables Included1 x USB 3.0 cable - external , 1 x Thunderbolt cable - external - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer Warranty - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Service & SupportLimited warranty - 2 years - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Environmental Parameters - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Min Operating Temperature5 °C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max Operating Temperature35 °C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Humidity Range Operating20 - 80% (non-condensing) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Buffalo Ministation Thunderbolt™ Ssd Portable Hard Drive 128Gb

205,000₫

Product DescriptionBUFFALO MiniStation Thunderbolt - solid state drive - 128 GB - USB 3.0 / Thunderbolt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

TypeSolid state drive - external (portable) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity128 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

InterfaceUSB 3.0 / Thunderbolt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate10 Gbps (Thunderbolt) / 5.0 Gbps (USB 3.0) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

FeaturesBus Powered by USB, Apple Time Machine compatible, HFS+ formatted, aluminium enclosure - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power SourceUSB bus, Thunderbolt bus - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions (WxDxH)8.05 cm x 2.3 cm x 13 cm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight260 g - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer Warranty2 years warranty - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Detail - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

General - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Device TypeSolid state drive - external (portable) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity128 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

InterfaceUSB 3.0 / Thunderbolt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Internal Drive InterfaceSerial ATA - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

FeaturesBus Powered by USB, Apple Time Machine compatible, HFS+ formatted, aluminium enclosure - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width8.05 cm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth2.3 cm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height13 cm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight260 g - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Performance - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface Transfer Rate10 Gbps (Thunderbolt) / 5.0 Gbps (USB 3.0) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Expansion & Connectivity - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interfaces1 x USB 3.0 - 10 pin Micro-USB Type B , 1 x Thunderbolt - Mini DisplayPort - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Power SourceUSB bus, Thunderbolt bus - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Software & System Requirements - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

OS RequiredMicrosoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.5 - 10.8 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Miscellaneous - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cables Included1 x USB 3.0 cable - external , 1 x Thunderbolt cable - external - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Manufacturer Warranty - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Service & SupportLimited warranty - 2 years - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Environmental Parameters - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Min Operating Temperature5 °C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max Operating Temperature35 °C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Humidity Range Operating20 - 80% (non-condensing) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Tìm kiếm

Linh kiện theo máy

Dịch vụ liên quan