Open today: 7:30AM - 9:00PM

INTEL

Sắp xếp theo:

INTEL® SSD M.2 600P SERIES 1.02 TB

LH: (028) 3844 2008

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Intel® SSD dòng 600p- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

INTEL® SSD M.2 600P SERIES 512 GB

LH: (028) 3844 2008

Intel® SSD dòng 600p- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Tên mã- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Pleasant Star trước...

INTEL® SSD M.2 600P SERIES 128 GB

LH: (028) 3844 2008

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Intel® SSD dòng 600p- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

INTEL® SSD M.2 600P SERIES 256 GB

LH: (028) 3844 2008

Intel® SSD dòng 600p- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Tên mã- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Pleasant Star trước...

INTEL® SSD 2.5" DC S3500 SERIES 80 GB SATA 3.0 6GB/S

LH: (028) 3844 2008

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Intel® SSD DC dòng S3500- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay...

INTEL® SSD 2.5" DC S3500 SERIES 600 GB SATA 3.0 6GB/S

LH: (028) 3844 2008

Intel® SSD DC dòng S3500- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Tên mã- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Wolfsville trước...

INTEL®SSD DC S3500 120 GB 2.5" SATA 3.0 6GB/S

LH: (028) 3844 2008

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Intel® SSD DC dòng S3500- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay...

INTEL® SSD DC S3500 SERIES 160 GB 2.5" SATA 3.0 6GB/S

LH: (028) 3844 2008

Intel® SSD DC dòng S3500- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Tên mã- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Wolfsville trước...

INTEL® SSD 2.5" DC S3500 SERIES 800 GB SATA 3.0 6GB/S

LH: (028) 3844 2008

Intel® SSD DC S3500 Series- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Code Name- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Products formerly...

INTEL® SSD 2.5" DC S3500 SERIES 480GB SATA 3.0 6GB/S

LH: (028) 3844 2008

Intel® SSD DC dòng S3500- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Tên mã- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Wolfsville trước...

INTEL® SSD 2.5" DC S3500 SERIES 300 GB SATA 3.0 6GB/S

LH: (028) 3844 2008

Wolfsville trước đây của các sản phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Dung lượng- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

INTEL® SSD 2.5" DC S3500 SERIES 240 GB SATA 3.0 6GB/S

LH: (028) 3844 2008

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Intel® SSD DC dòng S3500- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay...

Tìm kiếm

Dịch vụ theo máy

MSI EX400

345,000₫

MSI VR320

323,000₫

MSI VX600

353,000₫

MSI WIND U123

405,000₫

MSI X-SLIM X320

383,000₫

© Trung Tâm Bảo Hành Vienmaytinh.com Smartphone Laptop Tablet
Lien he vienmaytinh
Lien he vienmaytinh