Open today: 7:30AM - 9:00PM

Sony

Sắp xếp theo:

THẺ NHỚ ADATA 256GB - MICRO SD

LH: (028) 3844 2008

Product Name: 100% Real ADATA 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Micro TF Memory Card SD Adapter Retail Package - còn sẳn linh...

THẺ NHỚ SONY 512GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Card Type            SDXC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Storage Capacity              512 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

THẺ NHỚ SONY 256GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Card Type            XQD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Storage Capacity              256 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

THẺ NHỚ SONY 128GB - CF

LH: (028) 3844 2008

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Card Type            XQD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Storage Capacity              128 GB...

THẺ NHỚ SONY 64GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       1.7 x 1.4 x 0.1 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Item Weight       1.12 ounces - còn sẳn linh...

THẺ NHỚ SONY 32GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       1.7 x 1.4 x 0.1 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Item Weight       1.12 ounces - còn sẳn linh...

THẺ NHỚ SONY 16GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       1.2 x 0.1 x 0.8 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Item Weight       0.16 ounces - còn sẳn linh...

THẺ NHỚ SONY 8GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       6.1 x 4.9 x 0.3 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Item Weight       0.32 ounces - còn sẳn linh...

THẺ NHỚ SONY 4GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       6.1 x 4.9 x 0.3 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Item Weight       0.32 ounces - còn sẳn linh...

THẺ NHỚ SONY 2GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       0.1 x 1.2 x 0.8 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Item Weight       0.16 ounces - còn sẳn linh...

THẺ NHỚ SONY 1GB - CF

LH: (028) 3844 2008

Product Dimensions       7 x 5 x 0.5 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Item Weight       0.8 ounces - còn sẳn linh...

THẺ NHỚ SONY 512GB - SD

LH: (028) 3844 2008

Card Type            SDXC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt Storage Capacity              512 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước...

Tìm kiếm

Phụ kiện theo máy

Dịch vụ theo máy

© Trung Tâm Bảo Hành Vienmaytinh.com Smartphone Laptop Tablet
Lien he vienmaytinh
Lien he vienmaytinh