Luôn T7&CN Tết: 7:30 - 20:30

Asus 1225B

Asus 1225B

100,000₫

Giá trên đã bao gồm công thay và cài đặt vệ sinh bao trọn gói, bảo hành 12 tháng

Bao chóng nước bao đẹp như mới, cam kết lấy liền trước mặt linh kiện chính hãng có hóa đơn

Hỗ trợ suốt đời không lo bị Hư

ASUS 1225B

Xem thêm ↓
Tiêu đề Tab
Tiêu đề Tab

thay bàn phím laptop ASUS 1225B

chuyen sua laptop ASUS 1225B

sửa laptop ASUS 1225B uy tín

thay màn hình laptop ASUS 1225B

nang cap laptop ASUS 1225B

laptop ASUS 1225B  CHẠY TẮT MÁY

cài đặt laptop ASUS 1225B

bàn phím laptop ASUS 1225B

o cung laptop ASUS 1225B

sua laptop ASUS 1225B

ổ cứng laptop ASUS 1225B

laptop ASUS 1225B SỌC MÀN HÌNH

thay man hinh laptop ASUS 1225B

ban adaptor laptop ASUS 1225B

chuyen sua chua laptop ASUS 1225B

mainbo laptop ASUS 1225B

man hinh laptop ASUS 1225B

sửa bàn phím laptop ASUS 1225B

sua laptop ASUS 1225B

thay man hinh laptop ASUS 1225B

sua chua laptop ASUS 1225B lay lien

sửa laptop ASUS 1225B lấy liền

thay bàn phím laptop ASUS 1225B

thay màn hình laptop ASUS 1225B

trung tâm bảo hành laptop ASUS 1225B

sửa laptop ASUS 1225B

cam ung laptop ASUS 1225B

sac laptop ASUS 1225B

thay man hinh laptop ASUS 1225B  

sửa laptop ASUS 1225B hcm

sua chua laptop ASUS 1225B

sửa laptop ASUS 1225B tại nhà

nâng cấp laptop ASUS 1225B

bảo hành laptop ASUS 1225B

thay ram laptop ASUS 1225B

bàn phím laptop ASUS 1225B

laptop ASUS 1225B  BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa laptop ASUS 1225B uy tín

gia sua laptop ASUS 1225B

thay ban phim laptop ASUS 1225B

sua nguon laptop ASUS 1225B

main laptop ASUS 1225B

thay ổ cứng laptop ASUS 1225B

cai dat laptop ASUS 1225B

sửa sạc laptop ASUS 1225B

sua main laptop ASUS 1225B

thay pin laptop ASUS 1225B

linh kien laptop ASUS 1225B

bảo hành laptop ASUS 1225B thay ban phim laptop ASUS 1225B

sạc laptop ASUS 1225B

sua chua laptop ASUS 1225B uy tin

trung tâm laptop ASUS 1225B tphcm

bàn phím laptop ASUS 1225B bị liệt

cứng laptop ASUS 1225B

sửa laptop ASUS 1225B uy tín hcm

thay main laptop ASUS 1225B

sửa chữa laptop ASUS 1225B

mainboard laptop ASUS 1225B

xac laptop ASUS 1225B

cảm ứng laptop ASUS 1225B

màn hình laptop ASUS 1225B bị sọc

sua laptop ASUS 1225B hcm

sửa laptop ASUS 1225B

sửa chữa laptop ASUS 1225B hcm

thay o cung laptop ASUS 1225B

ban phim laptop ASUS 1225B

bao hanh laptop ASUS 1225B sửa sạc laptop ASUS 1225B

màn hình laptop ASUS 1225B

adapter laptop ASUS 1225B

bao hanh laptop ASUS 1225B

man hinh laptop ASUS 1225B

thay mat kinh laptop ASUS 1225B

thong tin bao hanh laptop ASUS 1225B

sualaptop ASUS 1225B

thay pin laptop ASUS 1225B

sửa laptop ASUS 1225B ở đâu

thay ram laptop ASUS 1225B

Sua laptop ASUS 1225B

thay màn hình laptop ASUS 1225B  retina

sua laptop ASUS 1225B lay lien

sua chua laptop ASUS 1225B

SỬA CHỮA laptop ASUS 1225B LẤY LIỀN

sua chua laptop ASUS 1225B hcm

thay màn hình laptop ASUS 1225B retina

sua laptop ASUS 1225B gia re

thay cam ung laptop ASUS 1225B

sua laptop ASUS 1225B o dau uy tin

gia man hinh laptop ASUS 1225B

nâng cấp card màn hình cho laptop ASUS 1225B

pin laptop ASUS 1225B

sua sac laptop ASUS 1225B

chuyên sửa laptop ASUS 1225B

cai dat laptop ASUS 1225B

ram laptop ASUS 1225B

laptop ASUS 1225B  bị mất nguồn

cài đặt laptop ASUS 1225B

sua laptop ASUS 1225B uy tin

linh kiện laptop ASUS 1225B

ban phim laptop ASUS 1225B

sửa laptop ASUS 1225B ở đâu uy tín

thay màn hình laptop ASUS 1225B 

cài win laptop ASUS 1225B

sua laptop ASUS 1225B uy tin hcm

lap rap laptop ASUS 1225B

thay chuot laptop ASUS 1225B

màn hình laptop ASUS 1225B

sua chua laptop ASUS 1225B lay ngay

dia chi bao hanh laptop ASUS 1225B

thay mặt kính laptop ASUS 1225B

keyboard laptop ASUS 1225B 

trung tam bao hanh laptop ASUS 1225B

sua laptop ASUS 1225B o dau

bảo hành laptop ASUS 1225B hcm

bàn phím laptop ASUS 1225B  bị liệt

bàn phím laptop ASUS 1225B white

pin laptop ASUS 1225B

sửa nguồn laptop ASUS 1225B

sua laptop ASUS 1225B chuyen nghiep

sua nguon laptop ASUS 1225B

bao hanh laptop ASUS 1225B

sua loi nguon laptop ASUS 1225B

laptop ASUS 1225B mat nguon

ổ cứng laptop ASUS 1225B

thay ổ cứng laptop ASUS 1225B

thu mua laptop ASUS 1225B

cai win laptop ASUS 1225B

sửa nguồn laptop ASUS 1225B

thay bàn phím ASUS 1225B

chuyen sua ASUS 1225B

sửa ASUS 1225B uy tín

thay màn hình ASUS 1225B

nang cap ASUS 1225B

ASUS 1225B  CHẠY TẮT MÁY

cài đặt ASUS 1225B

bàn phím ASUS 1225B

o cung ASUS 1225B

sua ASUS 1225B

ổ cứng ASUS 1225B

ASUS 1225B SỌC MÀN HÌNH

thay man hinh ASUS 1225B

ban adaptor ASUS 1225B

chuyen sua chua ASUS 1225B

mainbo ASUS 1225B

man hinh ASUS 1225B

sửa bàn phím ASUS 1225B

sua ASUS 1225B

thay man hinh ASUS 1225B

sua chua ASUS 1225B lay lien

sửa ASUS 1225B lấy liền

thay bàn phím ASUS 1225B

thay màn hình ASUS 1225B

trung tâm bảo hành ASUS 1225B

sửa ASUS 1225B

cam ung ASUS 1225B

sac ASUS 1225B

thay man hinh ASUS 1225B  

sửa ASUS 1225B hcm

sua chua ASUS 1225B

sửa ASUS 1225B tại nhà

nâng cấp ASUS 1225B

bảo hành ASUS 1225B

thay ram ASUS 1225B

bàn phím ASUS 1225B

ASUS 1225B  BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa ASUS 1225B uy tín

gia sua ASUS 1225B

thay ban phim ASUS 1225B

sua nguon ASUS 1225B

main ASUS 1225B

thay ổ cứng ASUS 1225B

cai dat ASUS 1225B

sửa sạc ASUS 1225B

sua main ASUS 1225B

thay pin ASUS 1225B

linh kien ASUS 1225B

bảo hành ASUS 1225B thay ban phim ASUS 1225B

sạc ASUS 1225B

sua chua ASUS 1225B uy tin

trung tâm ASUS 1225B tphcm

bàn phím ASUS 1225B bị liệt

cứng ASUS 1225B

sửa ASUS 1225B uy tín hcm

thay main ASUS 1225B

sửa chữa ASUS 1225B

mainboard ASUS 1225B

xac ASUS 1225B

cảm ứng ASUS 1225B

màn hình ASUS 1225B bị sọc

sua ASUS 1225B hcm

sửa ASUS 1225B

sửa chữa ASUS 1225B hcm

thay o cung ASUS 1225B

ban phim ASUS 1225B

bao hanh ASUS 1225B

sửa sạc ASUS 1225B

màn hình ASUS 1225B

adapter ASUS 1225B

bao hanh ASUS 1225B

man hinh ASUS 1225B

thay mat kinh ASUS 1225B

thong tin bao hanh ASUS 1225B

suaASUS 1225B

thay pin ASUS 1225B

sửa ASUS 1225B ở đâu

thay ram ASUS 1225B

Sua ASUS 1225B thay màn hình ASUS 1225B  retina

sua ASUS 1225B lay lien

sua chua ASUS 1225B

SỬA CHỮA ASUS 1225B LẤY LIỀN

sua chua ASUS 1225B hcm

thay màn hình ASUS 1225B retina

sua ASUS 1225B gia re

thay cam ung ASUS 1225B

sua ASUS 1225B o dau uy tin

gia man hinh ASUS 1225B

nâng cấp card màn hình cho ASUS 1225B

pin ASUS 1225B

sua sac ASUS 1225B

chuyên sửa ASUS 1225B

cai dat ASUS 1225B

ram ASUS 1225B

ASUS 1225B  bị mất nguồn

cài đặt ASUS 1225B

sua ASUS 1225B uy tin

linh kiện ASUS 1225B

ban phim ASUS 1225B

sửa ASUS 1225B ở đâu uy tín

thay màn hình ASUS 1225B 

cài win ASUS 1225B

sua ASUS 1225B uy tin hcm

lap rap ASUS 1225B

thay chuot ASUS 1225B

màn hình ASUS 1225B

sua chua ASUS 1225B lay ngay

dia chi bao hanh ASUS 1225B

thay mặt kính ASUS 1225B

keyboard ASUS 1225B 

trung tam bao hanh ASUS 1225B

sua ASUS 1225B o dau

bảo hành ASUS 1225B hcm

bàn phím ASUS 1225B  bị liệt

bàn phím ASUS 1225B white

pin ASUS 1225B

sửa nguồn ASUS 1225B

sua ASUS 1225B chuyen nghiep

sua nguon ASUS 1225B

bao hanh ASUS 1225B

sua loi nguon ASUS 1225B

ASUS 1225B mat nguon

ổ cứng ASUS 1225B

thay ổ cứng ASUS 1225B

thu mua ASUS 1225B

cai win ASUS 1225B

sửa nguồn ASUS 1225B

địa điểm bảo hành ASUS 1225B

số điện thoại bảo hành ASUS 1225B

trungtambaohanh.com ASUS 1225B, trung tâm bảo hành vienmaytinh ASUS 1225B, Trung Tâm Bảo Hành Viện Máy Tính ASUS 1225B, bảo hành chính hãng ASUS 1225B, Trung tam bao hanh 18001080 ASUS 1225B, 18001080 trung tam bao hanh ASUS 1225B, 02838442008 ASUS 1225B trungtambaohanh.com

địa điểm bảo hành ASUS 1225B

số điện thoại bảo hành ASUS 1225B

Trung tâm bảo hành chính hãng ASUS 1225B tại Đồng Nai

trungtambaohanh sản phẩm ASUS 1225B tại Đà Nẵng

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm ASUS 1225B tại Hải Phòng

Trungtambaohanh sản phẩm ASUS 1225B tại Hà Nội

trungtambaohanh sản phẩm ASUS 1225B tại TP HCM

bán trả góp ASUS 1225B

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm ASUS 1225B tại Cần Thơ

 

Đánh giá sản phẩm

5/5

Based on 3 reviews
Ask a question Write a review
100%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
****789112

pin của máy tính ASUS 1225B bao nhiêu v ad

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
16/07/2019 09:40
Khách

pin ASUS 1225B này xài tốt k

16/07/2019 09:15
Khách

Ấn tượng đầu tiên khi nói về Asus Eee PC 1225B là bé xinh rất đáng yêu. Kích thước nhỏ gọn chỉ có 10.1-inch khiến chiếc netbook này không hề lớn hơn một quyển sách, kể cả khối lượng. Màu sắc thời trang, bắt mắt. Thiết kế thanh lịch và năng động. Tất cả những điều đó giúp cho laptop asus Eee PC 1225B trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các bạn trẻ yêu thích sự năng động, cá tinh.

16/07/2019 09:33
Khách

Cho e hỏi đi bảo hành máy cần đưa giấy chứng minh ko ạ

16/07/2019 09:15
Bích Ngân

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của trung tâm, trungtambaohanh.com hiện tại cung cấp đầy đủ các dịch vụ kiểm tra, sữa chữa và thay thế pin của laptop trong đó có dòng ASUS 1225B mà bạn đang quan tâm với giá giao động khoảng 4500.000đ-500.000đ bạn nhé, hiện tại bên trung tâm đang có chương trình khuyến mãi nếu bạn đặt lịch trước nhé Hân hạnh được phục vụ bạn.

T
tuấn tú
**********

Cho e hỏi đi bảo hành máy cần đưa giấy chứng minh ko ạ

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
K
ktv quang thanh
**********

Ấn tượng đầu tiên khi nói về Asus Eee PC 1225B là bé xinh rất đáng yêu. Kích thước nhỏ gọn chỉ có 10.1-inch khiến chiếc netbook này không hề lớn hơn một quyển sách, kể cả khối lượng. Màu sắc thời trang, bắt mắt. Thiết kế thanh lịch và năng động. Tất cả những điều đó giúp cho laptop asus Eee PC 1225B trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các bạn trẻ yêu thích sự năng động, cá tinh.

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0

Hôm nay có khuyến mãi

© Cứu Dữ Liệu + Sửa Điện thoại, Laptop Surface Apple