Luôn T7&CN Tết: 7:30 - 20:30

Asus 5500C

Asus 5500C

95,000₫

Giá trên đã bao gồm công thay và cài đặt vệ sinh bao trọn gói, bảo hành 12 tháng

Bao chóng nước bao đẹp như mới, cam kết lấy liền trước mặt linh kiện chính hãng có hóa đơn

Hỗ trợ suốt đời không lo bị Hư

ASUS 5500C

Xem thêm ↓
Tiêu đề Tab
Tiêu đề Tab

thay bàn phím laptop ASUS 5500C

chuyen sua laptop ASUS 5500C

sửa laptop ASUS 5500C uy tín

thay màn hình laptop ASUS 5500C

nang cap laptop ASUS 5500C

laptop ASUS 5500C  CHẠY TẮT MÁY

cài đặt laptop ASUS 5500C

bàn phím laptop ASUS 5500C

o cung laptop ASUS 5500C

sua laptop ASUS 5500C

ổ cứng laptop ASUS 5500C

laptop ASUS 5500C SỌC MÀN HÌNH

thay man hinh laptop ASUS 5500C

ban adaptor laptop ASUS 5500C

chuyen sua chua laptop ASUS 5500C

mainbo laptop ASUS 5500C

man hinh laptop ASUS 5500C

sửa bàn phím laptop ASUS 5500C

sua laptop ASUS 5500C

thay man hinh laptop ASUS 5500C

sua chua laptop ASUS 5500C lay lien

sửa laptop ASUS 5500C lấy liền

thay bàn phím laptop ASUS 5500C

thay màn hình laptop ASUS 5500C

trung tâm bảo hành laptop ASUS 5500C

sửa laptop ASUS 5500C

cam ung laptop ASUS 5500C

sac laptop ASUS 5500C

thay man hinh laptop ASUS 5500C  

sửa laptop ASUS 5500C hcm

sua chua laptop ASUS 5500C

sửa laptop ASUS 5500C tại nhà

nâng cấp laptop ASUS 5500C

bảo hành laptop ASUS 5500C

thay ram laptop ASUS 5500C

bàn phím laptop ASUS 5500C

laptop ASUS 5500C  BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa laptop ASUS 5500C uy tín

gia sua laptop ASUS 5500C

thay ban phim laptop ASUS 5500C

sua nguon laptop ASUS 5500C

main laptop ASUS 5500C

thay ổ cứng laptop ASUS 5500C

cai dat laptop ASUS 5500C

sửa sạc laptop ASUS 5500C

sua main laptop ASUS 5500C

thay pin laptop ASUS 5500C

linh kien laptop ASUS 5500C

bảo hành laptop ASUS 5500C thegioididong

thay ban phim laptop ASUS 5500C

sạc laptop ASUS 5500C

sua chua laptop ASUS 5500C uy tin

trung tâm laptop ASUS 5500C tphcm

bàn phím laptop ASUS 5500C bị liệt

cứng laptop ASUS 5500C

sửa laptop ASUS 5500C uy tín hcm

thay main laptop ASUS 5500C

sửa chữa laptop ASUS 5500C

mainboard laptop ASUS 5500C

xac laptop ASUS 5500C

cảm ứng laptop ASUS 5500C

màn hình laptop ASUS 5500C bị sọc

sua laptop ASUS 5500C hcm

sửa laptop ASUS 5500C

sửa chữa laptop ASUS 5500C hcm

thay o cung laptop ASUS 5500C

ban phim laptop ASUS 5500C

bao hanh laptop ASUS 5500C thegioididong

sửa sạc laptop ASUS 5500C

màn hình laptop ASUS 5500C

adapter laptop ASUS 5500C

bao hanh laptop ASUS 5500C

man hinh laptop ASUS 5500C

thay mat kinh laptop ASUS 5500C

thong tin bao hanh laptop ASUS 5500C

sualaptop ASUS 5500C

thay pin laptop ASUS 5500C

sửa laptop ASUS 5500C ở đâu

thay ram laptop ASUS 5500C

Sua laptop ASUS 5500C apple

bao hanh mabook

thay màn hình laptop ASUS 5500C  retina

phim nguon ipad

sua laptop ASUS 5500C lay lien

sua chua laptop ASUS 5500C

SỬA CHỮA laptop ASUS 5500C LẤY LIỀN

sua chua laptop ASUS 5500C hcm

thay màn hình laptop ASUS 5500C retina

sua laptop ASUS 5500C gia re

thay cam ung laptop ASUS 5500C

sua laptop ASUS 5500C o dau uy tin

gia man hinh laptop ASUS 5500C

nâng cấp card màn hình cho laptop ASUS 5500C

pin laptop ASUS 5500C

sua sac laptop ASUS 5500C

chuyên sửa laptop ASUS 5500C

cai dat laptop ASUS 5500C

ram laptop ASUS 5500C

laptop ASUS 5500C  bị mất nguồn

cài đặt laptop ASUS 5500C

sua laptop ASUS 5500C uy tin

linh kiện laptop ASUS 5500C

ban phim laptop ASUS 5500C

sửa laptop ASUS 5500C ở đâu uy tín

thay màn hình laptop ASUS 5500C 

cài win laptop ASUS 5500C

sua laptop ASUS 5500C uy tin hcm

lap rap laptop ASUS 5500C

thay chuot laptop ASUS 5500C

màn hình laptop ASUS 5500C

sua chua laptop ASUS 5500C lay ngay

dia chi bao hanh laptop ASUS 5500C

thay mặt kính laptop ASUS 5500C

keyboard laptop ASUS 5500C 

trung tam bao hanh laptop ASUS 5500C

sua laptop ASUS 5500C o dau

bảo hành laptop ASUS 5500C hcm

bàn phím laptop ASUS 5500C  bị liệt

bàn phím laptop ASUS 5500C white

pin laptop ASUS 5500C

sửa nguồn laptop ASUS 5500C

sua laptop ASUS 5500C chuyen nghiep

sua nguon laptop ASUS 5500C

bao hanh laptop ASUS 5500C

sua loi nguon laptop ASUS 5500C

laptop ASUS 5500C mat nguon

ổ cứng laptop ASUS 5500C

thay ổ cứng laptop ASUS 5500C

thu mua laptop ASUS 5500C

cai win laptop ASUS 5500C

sửa nguồn laptop ASUS 5500C

thay bàn phím ASUS 5500C

chuyen sua ASUS 5500C

sửa ASUS 5500C uy tín

thay màn hình ASUS 5500C

nang cap ASUS 5500C

ASUS 5500C  CHẠY TẮT MÁY

cài đặt ASUS 5500C

bàn phím ASUS 5500C

o cung ASUS 5500C

sua ASUS 5500C

ổ cứng ASUS 5500C

ASUS 5500C SỌC MÀN HÌNH

thay man hinh ASUS 5500C

ban adaptor ASUS 5500C

chuyen sua chua ASUS 5500C

mainbo ASUS 5500C

man hinh ASUS 5500C

sửa bàn phím ASUS 5500C

sua ASUS 5500C

thay man hinh ASUS 5500C

sua chua ASUS 5500C lay lien

sửa ASUS 5500C lấy liền

thay bàn phím ASUS 5500C

thay màn hình ASUS 5500C

trung tâm bảo hành ASUS 5500C

sửa ASUS 5500C

cam ung ASUS 5500C

sac ASUS 5500C

thay man hinh ASUS 5500C  

sửa ASUS 5500C hcm

sua chua ASUS 5500C

sửa ASUS 5500C tại nhà

nâng cấp ASUS 5500C

bảo hành ASUS 5500C

thay ram ASUS 5500C

bàn phím ASUS 5500C

ASUS 5500C  BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa ASUS 5500C uy tín

gia sua ASUS 5500C

thay ban phim ASUS 5500C

sua nguon ASUS 5500C

main ASUS 5500C

thay ổ cứng ASUS 5500C

cai dat ASUS 5500C

sửa sạc ASUS 5500C

sua main ASUS 5500C

thay pin ASUS 5500C

linh kien ASUS 5500C

bảo hành ASUS 5500C thegioididong

thay ban phim ASUS 5500C

sạc ASUS 5500C

sua chua ASUS 5500C uy tin

trung tâm ASUS 5500C tphcm

bàn phím ASUS 5500C bị liệt

cứng ASUS 5500C

sửa ASUS 5500C uy tín hcm

thay main ASUS 5500C

sửa chữa ASUS 5500C

mainboard ASUS 5500C

xac ASUS 5500C

cảm ứng ASUS 5500C

màn hình ASUS 5500C bị sọc

sua ASUS 5500C hcm

sửa ASUS 5500C

sửa chữa ASUS 5500C hcm

thay o cung ASUS 5500C

ban phim ASUS 5500C

bao hanh ASUS 5500C thegioididong

sửa sạc ASUS 5500C

màn hình ASUS 5500C

adapter ASUS 5500C

bao hanh ASUS 5500C

man hinh ASUS 5500C

thay mat kinh ASUS 5500C

thong tin bao hanh ASUS 5500C

suaASUS 5500C

thay pin ASUS 5500C

sửa ASUS 5500C ở đâu

thay ram ASUS 5500C

Sua ASUS 5500C apple

thay màn hình ASUS 5500C  retina

sua ASUS 5500C lay lien

sua chua ASUS 5500C

SỬA CHỮA ASUS 5500C LẤY LIỀN

sua chua ASUS 5500C hcm

thay màn hình ASUS 5500C retina

sua ASUS 5500C gia re

thay cam ung ASUS 5500C

sua ASUS 5500C o dau uy tin

gia man hinh ASUS 5500C

nâng cấp card màn hình cho ASUS 5500C

pin ASUS 5500C

sua sac ASUS 5500C

chuyên sửa ASUS 5500C

cai dat ASUS 5500C

ram ASUS 5500C

ASUS 5500C  bị mất nguồn

cài đặt ASUS 5500C

sua ASUS 5500C uy tin

linh kiện ASUS 5500C

ban phim ASUS 5500C

sửa ASUS 5500C ở đâu uy tín

thay màn hình ASUS 5500C 

cài win ASUS 5500C

sua ASUS 5500C uy tin hcm

lap rap ASUS 5500C

thay chuot ASUS 5500C

màn hình ASUS 5500C

sua chua ASUS 5500C lay ngay

dia chi bao hanh ASUS 5500C

thay mặt kính ASUS 5500C

keyboard ASUS 5500C 

trung tam bao hanh ASUS 5500C

sua ASUS 5500C o dau

bảo hành ASUS 5500C hcm

bàn phím ASUS 5500C  bị liệt

bàn phím ASUS 5500C white

pin ASUS 5500C

sửa nguồn ASUS 5500C

sua ASUS 5500C chuyen nghiep

sua nguon ASUS 5500C

bao hanh ASUS 5500C

sua loi nguon ASUS 5500C

ASUS 5500C mat nguon

ổ cứng ASUS 5500C

thay ổ cứng ASUS 5500C

thu mua ASUS 5500C

cai win ASUS 5500C

sửa nguồn ASUS 5500C

địa điểm bảo hành ASUS 5500C

số điện thoại bảo hành ASUS 5500C

trungtambaohanh.com ASUS 5500C, trung tâm bảo hành vienmaytinh ASUS 5500C, Trung Tâm Bảo Hành Viện Máy Tính ASUS 5500C, bảo hành chính hãng ASUS 5500C, Trung tam bao hanh 18001080 ASUS 5500C, 18001080 trung tam bao hanh ASUS 5500C, 02838442008 ASUS 5500C trungtambaohanh.com

địa điểm bảo hành ASUS 5500C

số điện thoại bảo hành ASUS 5500C

Trung tâm bảo hành chính hãng ASUS 5500C tại Đồng Nai

trungtambaohanh sản phẩm ASUS 5500C tại Đà Nẵng

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm ASUS 5500C tại Hải Phòng

Trungtambaohanh sản phẩm ASUS 5500C tại Hà Nội

trungtambaohanh sản phẩm ASUS 5500C tại TP HCM

bán trả góp ASUS 5500C

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm ASUS 5500C tại Cần Thơ

Đánh giá sản phẩm

5/5

Based on 4 reviews
Ask a question Write a review
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
an hòa
**********

Bên mình có thay pin laptop ASUS 5500C không ?

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
Q
quangthanh điện tử
**********

Dù kích thước nhỏ gọn nhưng máy vẫn có những cổng kết nối phổ biến, đáp ứng tốt công việc và học tập. Máy có 2 cổng USB 2.0, cổng kết nối mạng RJ45, cổng trình chiếu VGA, cổng tai nghe và micro và đặc biệt là cổng trình chiếu chất lượng cao HDMI.<br><br>Kết nối không dây tốc độ cao với Wifi chuẩn N và Bluetooth 3.0.

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
T
thảo
**********

máy mình chạy chậm có đến trung tâm kiểm tra kĩ thuật tư vấn nâng cấp ổ cứng . mình nâng cấp về máy chạy nhanh hoạt động tốt

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
27/08/2018 11:24
Admin

Chào bạn !<br>Cảm ơn bạn đã đến sử dụng dịch vụ sửa chữa - bảo hành của Trung tâm. Những đánh giá của Bạn là động lực để Trung tâm cố gắng nhiều hơn nữa. <br>Xin cảm ơn!

H
HOÀNG HẢI
**********

Mình muốn mua sạc ASUS 5500C giá nhiêu ạ ?

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
29/12/2018 05:14
Admin

Xin lỗi về trường hợp hư hỏng máy của quý khách . <br>Trung tâm xin thông tin đến chị Hải.Bộ sạc ASUS 5500C có giá là 450.000đ có sẵn tại trung tâm. <br>Chị Hải vui lòng mang máy lên để kỹ sư kiểm tra sạc và máy miễn phí luôn nhé. <br>Em Lệ mong được đón tiếp và hân hạnh được phục vụ ạ<br>02838442008 18001080 <br>178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận<br>265 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Q. Bình Thạnh.<br>Open today: 7:30AM - 9:00PM <br><br>

Hôm nay có khuyến mãi

© Cứu Dữ Liệu + Sửa Điện thoại, Laptop Surface Apple