Open 7:30 - 20:30 T2 - CN

Chip dựa trên cấu trúc x86 và cấu trúc ARM là gì? Đâu mới là con chip mạnh hơn và có tiềm năng phát triển lâu dài hơn trong tương lai?

Chip dựa trên cấu trúc x86 và cấu trúc ARM là gì? Đâu mới là con chip mạnh hơn và có tiềm năng phát triển lâu dài hơn trong tương lai?

36,600₫

Hôm nay có khuyến mãi

© Có Mở Cửa Sửa rẻ ĐT laptop PC Surface iMac