Open 7:30 - 20:30 T2 - CN

Chưa ra mắt, Galaxy Jump đã được đăng bán với giá chỉ hơn 6 triệu đồng, mức giá hời cho một mẫu điện thoại 5G

Chưa ra mắt, Galaxy Jump đã được đăng bán với giá chỉ hơn 6 triệu đồng, mức giá hời cho một mẫu điện thoại 5G

37,300₫

Hôm nay có khuyến mãi

© Có Mở Cửa Sửa rẻ ĐT laptop PC Surface iMac