Open 7:30 - 20:30 T2 - CN

Đánh giá Samsung Galaxy S20 cập nhật One UI 3.1 Android 11: Điểm hiệu năng giảm nhưng pin trâu hơn, hoạt động được gần 9 tiếng tiếng liên tục

Đánh giá Samsung Galaxy S20 cập nhật One UI 3.1 Android 11: Điểm hiệu năng giảm nhưng pin trâu hơn, hoạt động được gần 9 tiếng tiếng liên tục

47,000₫

Hôm nay có khuyến mãi

© ĐT laptop PC Surface iMac Linh kiện gì cũng có quá rẻ