Luôn T7&CN Tết: 7:30 - 20:30

Dell 14R 3000 Series

Dell 14R 3000 Series

110,000₫

Giá trên đã bao gồm công thay và cài đặt vệ sinh bao trọn gói, bảo hành 12 tháng

Bao chóng nước bao đẹp như mới, cam kết lấy liền trước mặt linh kiện chính hãng có hóa đơn

Hỗ trợ suốt đời không lo bị Hư

DELL 14R 3000 SERIES

Xem thêm ↓
Tiêu đề Tab
Tiêu đề Tab

thay bàn phím laptop DELL 14R 3000 SERIES

chuyen sua laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES uy tín

thay màn hình laptop DELL 14R 3000 SERIES

nang cap laptop DELL 14R 3000 SERIES

laptop DELL 14R 3000 SERIES  CHẠY TẮT MÁY

cài đặt laptop DELL 14R 3000 SERIES

bàn phím laptop DELL 14R 3000 SERIES

o cung laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES

ổ cứng laptop DELL 14R 3000 SERIES

laptop DELL 14R 3000 SERIES SỌC MÀN HÌNH

thay man hinh laptop DELL 14R 3000 SERIES

ban adaptor laptop DELL 14R 3000 SERIES

chuyen sua chua laptop DELL 14R 3000 SERIES

mainbo laptop DELL 14R 3000 SERIES

man hinh laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa bàn phím laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay man hinh laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua chua laptop DELL 14R 3000 SERIES lay lien

sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES lấy liền

thay bàn phím laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay màn hình laptop DELL 14R 3000 SERIES

trung tâm bảo hành laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES

cam ung laptop DELL 14R 3000 SERIES

sac laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay man hinh laptop DELL 14R 3000 SERIES  

sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES hcm

sua chua laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES tại nhà

nâng cấp laptop DELL 14R 3000 SERIES

bảo hành laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay ram laptop DELL 14R 3000 SERIES

bàn phím laptop DELL 14R 3000 SERIES

laptop DELL 14R 3000 SERIES  BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES uy tín

gia sua laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay ban phim laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua nguon laptop DELL 14R 3000 SERIES

main laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay ổ cứng laptop DELL 14R 3000 SERIES

cai dat laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa sạc laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua main laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay pin laptop DELL 14R 3000 SERIES

linh kien laptop DELL 14R 3000 SERIES

bảo hành laptop DELL 14R 3000 SERIES thegioididong

thay ban phim laptop DELL 14R 3000 SERIES

sạc laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua chua laptop DELL 14R 3000 SERIES uy tin

trung tâm laptop DELL 14R 3000 SERIES tphcm

bàn phím laptop DELL 14R 3000 SERIES bị liệt

cứng laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES uy tín hcm

thay main laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa chữa laptop DELL 14R 3000 SERIES

mainboard laptop DELL 14R 3000 SERIES

xac laptop DELL 14R 3000 SERIES

cảm ứng laptop DELL 14R 3000 SERIES

màn hình laptop DELL 14R 3000 SERIES bị sọc

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES hcm

sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa chữa laptop DELL 14R 3000 SERIES hcm

thay o cung laptop DELL 14R 3000 SERIES

ban phim laptop DELL 14R 3000 SERIES

bao hanh laptop DELL 14R 3000 SERIES thegioididong

sửa sạc laptop DELL 14R 3000 SERIES

màn hình laptop DELL 14R 3000 SERIES

adapter laptop DELL 14R 3000 SERIES

bao hanh laptop DELL 14R 3000 SERIES

man hinh laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay mat kinh laptop DELL 14R 3000 SERIES

thong tin bao hanh laptop DELL 14R 3000 SERIES

sualaptop DELL 14R 3000 SERIES

thay pin laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES ở đâu

thay ram laptop DELL 14R 3000 SERIES

Sua laptop DELL 14R 3000 SERIES apple

bao hanh mabook

thay màn hình laptop DELL 14R 3000 SERIES  retina

phim nguon ipad

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES lay lien

sua chua laptop DELL 14R 3000 SERIES

SỬA CHỮA laptop DELL 14R 3000 SERIES LẤY LIỀN

sua chua laptop DELL 14R 3000 SERIES hcm

thay màn hình laptop DELL 14R 3000 SERIES retina

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES gia re

thay cam ung laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES o dau uy tin

gia man hinh laptop DELL 14R 3000 SERIES

nâng cấp card màn hình cho laptop DELL 14R 3000 SERIES

pin laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua sac laptop DELL 14R 3000 SERIES

chuyên sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES

cai dat laptop DELL 14R 3000 SERIES

ram laptop DELL 14R 3000 SERIES

laptop DELL 14R 3000 SERIES  bị mất nguồn

cài đặt laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES uy tin

linh kiện laptop DELL 14R 3000 SERIES

ban phim laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa laptop DELL 14R 3000 SERIES ở đâu uy tín

thay màn hình laptop DELL 14R 3000 SERIES 

cài win laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES uy tin hcm

lap rap laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay chuot laptop DELL 14R 3000 SERIES

màn hình laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua chua laptop DELL 14R 3000 SERIES lay ngay

dia chi bao hanh laptop DELL 14R 3000 SERIES

thay mặt kính laptop DELL 14R 3000 SERIES

keyboard laptop DELL 14R 3000 SERIES 

trung tam bao hanh laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES o dau

bảo hành laptop DELL 14R 3000 SERIES hcm

bàn phím laptop DELL 14R 3000 SERIES  bị liệt

bàn phím laptop DELL 14R 3000 SERIES white

pin laptop DELL 14R 3000 SERIES

sửa nguồn laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua laptop DELL 14R 3000 SERIES chuyen nghiep

sua nguon laptop DELL 14R 3000 SERIES

bao hanh laptop DELL 14R 3000 SERIES

sua loi nguon laptop DELL 14R 3000 SERIES

màn hình DELL 14R 3000 SERIES

adapter DELL 14R 3000 SERIES

bao hanh DELL 14R 3000 SERIES

man hinh DELL 14R 3000 SERIES

thay mat kinh DELL 14R 3000 SERIES

thong tin bao hanh DELL 14R 3000 SERIES

suaDELL 14R 3000 SERIES

thay pin DELL 14R 3000 SERIES

sửa DELL 14R 3000 SERIES ở đâu

thay ram DELL 14R 3000 SERIES

Sua DELL 14R 3000 SERIES apple

thay màn hình DELL 14R 3000 SERIES  retina

sua DELL 14R 3000 SERIES lay lien

sua chua DELL 14R 3000 SERIES

SỬA CHỮA DELL 14R 3000 SERIES LẤY LIỀN

sua chua DELL 14R 3000 SERIES hcm

thay màn hình DELL 14R 3000 SERIES retina

sua DELL 14R 3000 SERIES gia re

thay cam ung DELL 14R 3000 SERIES

sua DELL 14R 3000 SERIES o dau uy tin

gia man hinh DELL 14R 3000 SERIES

nâng cấp card màn hình cho DELL 14R 3000 SERIES

pin DELL 14R 3000 SERIES

sua sac DELL 14R 3000 SERIES

chuyên sửa DELL 14R 3000 SERIES

cai dat DELL 14R 3000 SERIES

ram DELL 14R 3000 SERIES

DELL 14R 3000 SERIES  bị mất nguồn

cài đặt DELL 14R 3000 SERIES

sua DELL 14R 3000 SERIES uy tin

linh kiện DELL 14R 3000 SERIES

ban phim DELL 14R 3000 SERIES

sửa DELL 14R 3000 SERIES ở đâu uy tín

thay màn hình DELL 14R 3000 SERIES 

cài win DELL 14R 3000 SERIES

sua DELL 14R 3000 SERIES uy tin hcm

lap rap DELL 14R 3000 SERIES

thay chuot DELL 14R 3000 SERIES

màn hình DELL 14R 3000 SERIES

sua chua DELL 14R 3000 SERIES lay ngay

dia chi bao hanh DELL 14R 3000 SERIES

thay mặt kính DELL 14R 3000 SERIES

keyboard DELL 14R 3000 SERIES 

trung tam bao hanh DELL 14R 3000 SERIES

sua DELL 14R 3000 SERIES o dau

bảo hành DELL 14R 3000 SERIES hcm

bàn phím DELL 14R 3000 SERIES  bị liệt

bàn phím DELL 14R 3000 SERIES white

pin DELL 14R 3000 SERIES

sửa nguồn DELL 14R 3000 SERIES

sua DELL 14R 3000 SERIES chuyen nghiep

sua nguon DELL 14R 3000 SERIES

bao hanh DELL 14R 3000 SERIES

sua loi nguon DELL 14R 3000 SERIES

DELL 14R 3000 SERIES mat nguon

ổ cứng DELL 14R 3000 SERIES

thay ổ cứng DELL 14R 3000 SERIES

thu mua DELL 14R 3000 SERIES

cai win DELL 14R 3000 SERIES

sửa nguồn DELL 14R 3000 SERIES

địa điểm bảo hành DELL 14R 3000 SERIES

số điện thoại bảo hành DELL 14R 3000 SERIES

đia chỉ Trung tâm bảo hành DELL 14R 3000 SERIES tại An Giang

Trung tâm bảo hành DELL 14R 3000 SERIES tại Bà Rịa - Vũng Tàu

đia chỉ Trung tâm bảo hành DELL 14R 3000 SERIES tại Bắc Giang

đia chỉ Trung tâm bảo hành DELL 14R 3000 SERIES tại Bắc Kạn

Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Bạc Liêu

đia chỉ Trung tâm bảo hành DELL 14R 3000 SERIES tại Bắc Ninh

đia chỉ Trung tâm bảo hành DELL 14R 3000 SERIES tại Bến Tre

đia chỉ Trung tâm bảo hành DELL 14R 3000 SERIES tại Bình Định

đia chỉ Trung tâm bảo hành DELL 14R 3000 SERIES ở Bình Dương

Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Bình Phước

Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Bình Thuận

Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Cà Mau

Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Cao Bằng

Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Đắk Lắk

Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Đắk Nông

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 14R 3000 SERIES tại Điện Biên

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 14R 3000 SERIES tại Đồng Nai

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 14R 3000 SERIES tại Đồng Tháp

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 14R 3000 SERIES tại Gia Lai

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 14R 3000 SERIES tại Hà Giang

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 14R 3000 SERIES tại Hà Nam

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 14R 3000 SERIES tại Hà Tĩnh

Trung tâm bảo hành chính hãng DELL 14R 3000 SERIES tại Hải Dương

Địa chỉ Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Hậu Giang

Địa chỉ Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Hòa Bình

Địa chỉ Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Hưng Yên

Địa chỉ Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Khánh Hòa

Địa chỉ Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Kiên Giang

Địa chỉ Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Kon Tum

Thông tin Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Lai Châu

Thông tin Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Lâm Đồng

Thông tin Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Lạng Sơn

Thông tin Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Lào Cai

Thông tin Trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Long An

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Nam Định

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Nghệ An

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Ninh Bình

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Ninh Thuận

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Phú Thọ

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Quảng Bình

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Quảng Nam

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Quảng Ngãi

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Quảng Ninh

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Quảng Trị

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Sóc Trăng

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Sơn La

trung tâm bảo hành sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Tây Ninh

trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Thái Bình

Trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Thái Nguyên

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Thanh Hóa

trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Thừa Thiên Huế

Trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Tiền Giang

Trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Trà Vinh

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Tuyên Quang

trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Vĩnh Long

trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Vĩnh Phúc

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Yên Bái

Trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Phú Yên

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Cần Thơ

trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Đà Nẵng

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Hải Phòng

Trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại Hà Nội

trungtambaohanh sản phẩm DELL 14R 3000 SERIES tại TP HCM

trungtambaohanh.com DELL 14R 3000 SERIES, trung tâm bảo hành vienmaytinh DELL 14R 3000 SERIES, Trung Tâm Bảo Hành Viện Máy Tính DELL 14R 3000 SERIES, bảo hành chính hãng DELL 14R 3000 SERIES, Trung tam bao hanh 18001080 DELL 14R 3000 SERIES, 18001080 trung tam bao hanh DELL 14R 3000 SERIES, 02838442008 DELL 14R 3000 SERIES trungtambaohanh.com

 

Đánh giá sản phẩm

5/5

Based on 4 reviews
Ask a question Write a review
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
****047925

Thay pin cho dòng này giá nhiêu ạ

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
19/07/2019 01:51
Trung Nhân

Chào bạn Trung tâm có pin laptop DELL 14R 3000 SERIES, giá tham khảo pin chính hãng 650.000 ạ. Mình vui lòng ghé qua để có kỷ sư kiểm tra xem phải lỗi do pin không ạ (kiểm tra miễn phí) Địa chỉ: 178 Hoàng Văn Thụ phường 9 quận Phú Nhuận. 265 Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 15 quận Bình Thạnh Thông tin đến bạn

H
hanh
**********

cho mình hỏi, mình muốn thay màn hình laptop dell N5448A thì hết bao nhiêu ạ? Mình ở Thành Phố Hồ Chí Minh ạ.

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
M
my my
**********

cho mình hỏi, mình muốn thay màn hình laptop dell N5448A thì hết bao nhiêu ạ? Mình ở Thành Phố Hồ Chí Minh ạ.

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0
L
lanh
**********

cho mình hỏi, mình muốn thay màn hình laptop dell N5448A thì hết bao nhiêu ạ? Mình ở Thành Phố Hồ Chí Minh ạ.

Nhận xét này hữu ích với bạn? 0 0

Hôm nay có khuyến mãi

© Cứu Dữ Liệu + Sửa Điện thoại, Laptop Surface Apple