Open 7:30 - 20:30 cả CN & Lễ

Laptop Lenovo ThinkBook 15 G2 itl 20VE006WVn

Laptop Lenovo ThinkBook 15 G2 itl 20VE006WVn

5,430,000₫

Hôm nay có khuyến mãi

Nếu ai chưa nhận được hàng thì phải "Viết đánh giá" kèm mã đơn hàng lên đây để khiếu nại cty ưu tiên điều Shipper giao hàng Gấp Nhanh ngay hôm nay, chứ gọi đt không bằng Viết đâu

© Giảm 83% ĐT laptop iphone Surface Mac đồng hồ