Open 7:30 - 20:30 T2 - CN

Mật độ điểm ảnh PPI là gì? Cách tính mật độ điểm ảnh chi tiết nhất

8,000₫

Hôm nay có khuyến mãi

© Có Mở Cửa Sửa rẻ ĐT laptop PC Surface iMac