iPhone, iPad phản ứng như thế nào sau mỗi lần nhập sai mật khẩu?

iPhone, iPad phản ứng như thế nào sau mỗi lần nhập sai mật khẩu?

Đã có không ít bạn sau khi đưa con nít nghịch iphone, iPad thì đã bị khóa thiết bị tới cả chục phút. Lý do của việc này là do trẻ nhập sai passcode nên máy tạm thời bị vô hiệu hóa, và cứ mỗi...

test 3

test 3

Từ khoảng tháng 2/2018 Trungtambaohanh.com nhận được rất nhiều cuộc gọi hỗ trợ về việc máy tính của khách hàng bị lỗi các file văn bản, tài liệu word, excell, pdf, jpg...

test 2

test 2

Từ khoảng tháng 2/2018 Trungtambaohanh.com nhận được rất nhiều cuộc gọi hỗ trợ về việc máy tính của khách hàng bị lỗi các file văn bản, tài liệu word, excell, pdf, jpg...

test 1

test 1

Từ khoảng tháng 2/2018 Trungtambaohanh.com nhận được rất nhiều cuộc gọi hỗ trợ về việc máy tính của khách hàng bị lỗi các file văn bản, tài liệu word, excell, pdf, jpg...

Xem thêm